Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PREZENTACE PowerPoint Presentation

PREZENTACE

131 Views Download Presentation
Download Presentation

PREZENTACE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PREZENTACE AUTOMANAŽERSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA PRINCIPU BENCHMARKINGU Ing. Petr Kazík

 2. OBSAH Obsah: • Představení • Progresivní vzdělávání, učení o zítřku • Zkušenostní učení • Lektor – trenér – manager • Metodika automanažerského vzdělávání

 3. PŘEDSTAVENÍ Sloup-Papír-Stěna-Hadice

 4. PŘEDSTAVENÍ Být partnerem klientů při zvyšování jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím růstu kvality rozvoje lidských zdrojů dle metodiky Evropského modelu kvality a excelence EFQM.

 5. PŘEDSTAVENÍ • r. 2001 295 dnů školení • r. 2002 248 dnů školení • r. 2003 432 dnů školení • r. 2004 660 dnů školení • r. 2005 765 dnů školení • r. 2006 1.165 dnů školení

 6. PŘEDSTAVENÍ • Siemens Automobilové systémy, s.r.o. • Siemens Elektromotory s. r. o. • ODS – Dopravní stavby Ostrava a. s. • BONATRANS a. s. • Saft Ferak, a.s. • skupina nemocnic EUROMEDNET • Ostravská univerzita

 7. Cesta k excelenci Cesta k výjimečnosti Cesta ke konkurenceschopnosti PROGRESIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 8. PROGRESIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Znalosti Pracovní dovednosti Kompetence - způsobilosti

 9. PROGRESIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělávací cíle : • Úroveň kompetencí • Co očekáváme – jako zadavatel • K čemu to lidé využijí • Vzdělávání nástroj řízení

 10. ZKUŠENOSTNÍ UČENÍ Učení dle AHRY 4. Jak mi TO JDE? 1. Jak to dělám? 3. Jak to BUDU dělat? 2. Jak to dělají NEJLEPŠÍ?

 11. ZKUŠENOSTNÍ UČENÍ Jak to účastníci dělají? • Co znají • Kde vidí problém • Co se jim daří • Jak to dovedou • Co považují za klíčové

 12. Pochopení optimálních postupů • Rozbor vzorových řešení • Hledání nejlepších řešení ve vlastním prostředí • Rozpoznání možností rozvoje (vlastní praxe/nejlepší praxe) • Formulace změnových bariér ZKUŠENOSTNÍ UČENÍ Jak je to v nejlepší praxi ?

 13. ZKUŠENOSTNÍ UČENÍ Jak to budeme dělat ? • Definování postupů ke zlepšení dovedností • Fázová metoda zlepšení výkonu • Individuální plány rozvoje

 14. Zvládnutí modelových situací • Tvorba samostatných řešení, dle nových postupů • Řešení případových studií • Hledání rezerv ZKUŠENOSTNÍ UČENÍ Jak to umíme ?

 15. ZKUŠENOSTNÍ UČENÍ Používané metody zkušenostního učení • Aktivní styl – zkušenost – prožití • Reflektivní styl – pozorování – pozorující • Teoretický styl – pochopení – pochopí • Pragmatický styl – příklady – přirovnání k nejlepším

 16. ZKUŠENOSTNÍ UČENÍ 1. Prožij 4. Příklady 2. Pozoruj 3. Pochop

 17. LEKTOR-TRENÉR-MANAGER Kdo je nejvhodnější • Kdo zná naši praxi • Kdo zná souvislosti • Kdo zná lidi • Kdo má znát řešení M A N A G E R

 18. LEKTOR-TRENÉR-MANAGER Co nemá • Aktuální teorii • Metodiku • Didaktiku • Techniky učení T R E N É R

 19. AUTOMANAŽERSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ Metodika • Brainstorming témat • Rozdělení tutorství • Přidělení trenérů • Tvorba výukových modulů • Realizace tréninku, aplikace zkušenostního učení

 20. AUTOMANAŽERSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ Perspektiva Benchmarking princip EFQM • RADAR – hodnocení procesu • VZÁJEMNÁ BURZA TÉMAT • PROŠKOLENÍ • KOUČINK APLIKACE

 21. AUTOMANAŽERSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ Co tím získá management • Ovládání lektorské dovednosti • Rozšíření své specializace - znalosti • Vzájemný profesionální respekt • Pokora a tolerance • Vzdělávání jako nástroj řízení

 22. Závěr Realizace systematického rozvoje lidí je jako páření slonů – hodně řevu, hodně prachu, pak se nic neděje a za dva roky se narodí slůně !

 23. Učme se zkušeností AHRou! www.a-hra.cz