Download
si evskyj dmytro 4 f technick lyceum n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Prezentace PowerPoint Presentation

Prezentace

125 Views Download Presentation
Download Presentation

Prezentace

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Sičevskyj Dmytro4.F Technické lyceum 3D Vizualizace různýchdruhů kytar

 2. Cíl práce Proč zrovna kytary? Úvod

 3. Konzultace Organizace práce

 4. Teoretická část

 5. Co to vlastně je? Zajímavostí z historie Kytara

 6. Popis jednotlivých části

 7. Materiály pro výrobu

 8. Výrobci kytar

 9. Akustické kytary Elektroakustické kytary Základní rozdělení

 10. Elektrické kytary Základní rozdělení

 11. Basové kytary Základní rozdělení

 12. Základní rozdělení

 13. Modelování

 14. Použitý software Technické problémy Průběh modelování

 15. Basová kytara

 16. Modelování Basové kytary

 17. Modelování Basové kytary

 18. Hotový model Basové kytary

 19. Akustická kytara

 20. Modelovaní akustické kytary

 21. Modelovaní akustické kytary

 22. Hotový model akustické kytary

 23. Elektrická kytara

 24. Modelovaní Elektrické kytary

 25. Hotový model elektrické kytary

 26. Rendery

 27. Rendery

 28. Rendery

 29. Přínosy práce

 30. Děkují za pozornost 