system center essentials 2007 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SYSTEM CENTER ESSENTIALS 2007 PowerPoint Presentation
Download Presentation
SYSTEM CENTER ESSENTIALS 2007

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 19
natalie-mcmillan

SYSTEM CENTER ESSENTIALS 2007 - PowerPoint PPT Presentation

118 Views
Download Presentation
SYSTEM CENTER ESSENTIALS 2007
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. SYSTEM CENTER ESSENTIALS 2007 Andreas Bonnedahl ATEA andreas.bonnedahl@atea.com

 2. Agenda • Vem är jag • System Center Produkter • SCE i teorin • Användargränssnitt • Rapporter • Övervakning • Hård och mjukvaruinventering • Programvarudistribution • Uppdateringar • Klientfelsökning • Vs. OpsMgr 2007 • Vs. ConfigMgr 2007 • Vem ska inte köra SCE? • SCE i praktiken • Demo • Ytterligare information • Frågor

 3. Vem är jag? • 8 år som konsult • 6 år på ATEA • System Management • Solution Competens Group • Utvecklar SCE erbjudandet för ATEA

 4. System Center Roadmap Service Manager

 5. System Center Essentials • Enkel installation • Ett verktyg för allt • Omfattande övervakning • Uppdateringshantering • Inventering av hård/mjukvara • Inbyggd rapportering • Distribution av mjukvara • Support för fjärrstyrning

 6. Användargränssnitt • En konsol för administrationen • Översiktssidor med möjlighet till djupgående hantering • Välkänt gränssnitt • Administrationsvy för avancerade användare

 7. Rapporter • Inbyggd rapportering • Daglig hälsorapport som täcker nyckelvärden • Över 50 olika rapporter finns tillgängliga från start • Hälso och tillgänglighets trender • Dagliga sammanfattningar • Kapacitetsrapport • Kan sparas eller skickas med e-post

 8. Övervakning • Övervaka servrar, klienter och enheter • Management Packs innehåller kunskapsdatabas och hjälp av lösa felen • Nätverks övervakning för enheter med SNMP stöd

 9. Hård och mjukvaruinventering • Över 30 olika informationspunkter samlas in från hårdvaran på servrar och klienter • Inventerar lägg till/ta bort program för att samla information om vad som är installerat och vilken version

 10. Programvarudistribution • Kan distribuera till server och klient • Stödjer MSI och EXE • Enkel tre stegs wizard • Statusrapporter • Microsoft och tredjeparts program kan distribueras • Stöd för direkt installation

 11. Uppdatering • Distribuerar alla uppdateringar från windowsupdate • Kan uppdatera tredjepartsapplikationer • Enkel och snabbfelsökning av uppdateringar

 12. Klientfelsökning • Detaljerad information om klientens konfiguration • Utför fjärråtgärder direkt från konsolen

 13. Vem ska inte köra SCE? • När växer man ur Essentials? • > 500 Windows klienter • > 30 Windows servrar • SOX certifierad? • Audit Collection Services (OpsMgr 2007) • Data Warehousing (OpsMgr 2007) • Specialiserade administratörer? • Roll-baserad inloggning och säkerhet(OpsMgr 2007) • Webbkonsol(OpsMgr 2007) • Hantering av operativsystem? • Operativsystems konfigurering (ConfigMgr 2007) • OS Distribution (ConfigMgr 2007)

 14. Vs. OpsMgr 2007

 15. Vs. ConfigMgr 2007

 16. System Center Essentials DEMO

 17. Ytterligare information • Visit www.microsoft.com/sce • Ladda ner 90-dagars test version • Whitepapers, FAQ och ytterligare material! • Testa själv • http://msevents.microsoft.com/cui/webcasteventdetails.aspx?eventid=1032335654&eventcategory=3&culture=en-us&countrycode=us • SCE sidan, Evaluate, Try a Virtual Lab • ATEA installation • Vill ni köra en provinstallation i eran miljö så finns den möjligheten

 18. System Center Essentials FRÅGOR?

 19. System Center Essentials TACK Andreas Bonnedahl Tel: 090-71 28 15 andreas.bonnedahl@atea.com