slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Śląskie Forum Na Rzecz Osób Bezdomnych Katowice ul. Piotra Skargi 6/23 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Śląskie Forum Na Rzecz Osób Bezdomnych Katowice ul. Piotra Skargi 6/23

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Śląskie Forum Na Rzecz Osób Bezdomnych Katowice ul. Piotra Skargi 6/23 - PowerPoint PPT Presentation


 • 144 Views
 • Uploaded on

Śląskie Forum Na Rzecz Osób Bezdomnych Katowice ul. Piotra Skargi 6/23 2000 - 2012. KRS 0000250558 Regon 240312216. Geneza Grupy - Śląskie Forum na Rzecz Osób Bezdomnych sięga 2000r.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Śląskie Forum Na Rzecz Osób Bezdomnych Katowice ul. Piotra Skargi 6/23' - naomi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Śląskie Forum Na Rzecz Osób Bezdomnych

Katowice ul. Piotra Skargi 6/23

2000 - 2012

KRS 0000250558

Regon 240312216

slide2

Geneza Grupy

- Śląskie Forum na Rzecz Osób Bezdomnych sięga

2000r.

- Inicjatywa spotkań pojawiła się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach i była skierowana do osób pracujących w OPS

i prowadzonych przez samorządy ośrodka wsparcia dla bezdomnych z województwa śląskiego.

slide3

Zaproszenie do udziału w pierwszym spotkaniu w dniu 21.06.2000r.

Spotkanie odbyło się w Zespole Pracy Socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach przy ul. Morcinka 19a.

Kopia

slide4

Notatka z pierwszego spotkania

Uczestnicy spotkania reprezentowali:

 • MOPS Bielsko Biała
 • OPS Tarnowskie Góry
 • MOPR Bytom
 • MOPS Chorzów
 • MOPS Sosnowiec
 • MOPS Tychy
 • MOPS Żory
 • MOPS Katowice
 • Śląski Urząd Wojewódzki – Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Śląskiego
 • Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta – koło zabrzańskie
slide5

Grupy Protokół z pierwszego zebrania, pkt 14

„Dyskutanci uznając spotkanie za bardzo owocne postanowili spotkać się ponownie. Zaproponowano, by kolejna narada z udziałem przedstawicieli jednostek pozarządowych miała miejsce w ZPS Katowice ul. Morcinka 19a, 6. 09. 2000r. o godz. 10.00”

slide6

Na zaproszenie odpowiedziały takie organizacje

jak:

 • Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta
 • Caritas Archidiecezji Katowickiej
 • Caritas Diecezji Sosnowieckiej
 • Towarzystwo Charytatywne „Rodzina”
 • Górnośląskie Towarzystwo Charytatywne
 • Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy AGAPE
slide7

Partnerzy Forum

 • - Śląski Urząd Wojewódzki –

Wydział Zarządzania Kryzysowego

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

 • - Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
 • - Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach--
 • - Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
 • - Narodowy Fundusz Zdrowia
 • - Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe
 • - Organizacje pozarządowe
 • - MOPS/OPS
slide8

Idea

Początkowo Forum zakładało, że będzie pełniło rolę grupy wsparcia dla osób zajmujących się problemem bezdomności.

Z czasem wyznaczono również inne cele działania Forum m.in. - -- - wymiana doświadczeń,

- prezentacja nowatorskich rozwiązań i programów prowadzonych przez poszczególne podmioty Forum i ich propagowanie.

Podejmowano również próby rozwiązywania we współpracy z instytucjami i organizacjami doraźnych problemów wynikających z pracy z osobami bezdomnymi.

slide9

Cele Forum

 • Kreowanie jednolitej polityki zrzeszonych podmiotów wobec rozwiązywania problemów osób potrzebujących
 • Tworzenie społecznego ciała dyskusyjno-opiniodawczego w zakresie szeroko rozumianej pomocy społecznej
 • Propagowanie sprawdzonych sposobów skutecznego rozwiązywania problemów związanych z bezdomnością i jej skutkami
 • Wzajemne wspieranie działań zrzeszonych organizacji i instytucji
 • Opracowywanie standardów usług specjalistycznych w noclegowniach, schroniskach i domach socjalnych
 • Monitoring i diagnoza występujących zagrożeń dotyczących osób bezdomnych
 • Dążenie do uzyskania wpływu na strategie rozwiązywania problemów społecznych na poziomie gminy powiaty i województwa
 • Dążenie do uzyskania wpływu na kodyfikację przepisów dotyczących pomocy społecznej ze szczególnym uwzględnieniem bezdomności
 • Edukacja
slide10

W trakcie spotkań podejmowano tematy:

 • z zakresu opieki zdrowotnej (np. leczenie osób bezdomnych, choroby zakaźne)
 • niepełnosprawność wśród osób bezdomnych
 • opieka paliatywna nad osobami bezdomnymi
 • praw i obowiązków osób bezdomnych
 • zatrudniania osób bezdomnych

W ramach tych spotkań zajęcia prowadzili przedstawiciele różnych instytucji m.in. Policji, ŚląskiegoUrzęduWojewódzkiego Wydziału Spraw Obywatelskich, Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, Śląskiej Regionalnej Kasy Chorych i Narodowego Funduszu Zdrowia, Pogotowia Ratunkowego, Straży Miejskiej, Hospicjum itp.

slide11

Międzyresortowy Zespół ds. Bezdomności.

.

W 2001r. dzięki staraniom członków Forum we współpracy z Wydziałem Spraw Społecznych i Zdrowia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Wojewoda Śląski powołał Międzyresortowy Zespół ds. Bezdomności.

W skład Zespołu weszło dwóch przedstawicieli Forum.

slide14

Liczenie bezdomnych

 • Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej
 • Pomorskie Forum Na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności
 • Główny Urząd Statystyczny
slide15

Nasza aktywność skierowana jest również na aspekty prawne dotyczące

 • regulacji ustawowych zagadnienia ,,bezdomności’’
 • Między innymi np. interpretacja prawna przepisu artykułu 6 punkt 8 ustawy o pomocy społecznej, interpretacja dotycząca procedury potwierdzania tożsamości osób hospitalizowanych, interpretacja dotycząca świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 • Wnioskujemy o zmiany legislacyjne w powyższych obszarach.
slide16

Śląskie Forum przyjęło rolę koordynatora w pracach na terenie województwa śląskiego, związanych z Narodowym Spisem Powszechnym w 2011r

Dokonanie spisu osób bezdomnych w pomieszczeniach niemieszaklnych

slide17

Śląskie Forum jest zaangażowane w działania związane z Narodowym Programem Zwalczania Gruźlicy.

Stoimy na stanowisku aby kontrole zachorowań prowadzić w bardziej zintensyfikowany sposób w stosunku do osób bezdomnych przebywających w pomiesczeniach niemieszkalnych.

slide18

Nasze forum wystąpiło w roli rzecznika osób bezdomnych w turnieju ulicznej ,,piłki nożnej ‘’ organizowanej przez Stowarzyszenie Reprezentacji Polski Bezdomnych , w zakresie udziału w przedmiotowym turnieju osób spoza środowiska osób bezdomnych.

slide19

Członkowie forum są zaangażowani w pracach związanych z

Projektem ,,Tworzenie i rozwijanie standardów jakości usług pomocy i integracji społecznej” w zadaniu (nr 4) w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi w tym: opracowanie modelu „Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności”

Jak również występowali w roli eksperta zewnętrznego w 2011r

W grupie ds. Sreetworkingu

slide20

Dziękujemy Państwu za uwagę

Piotr Brzęk

Jacek Marciniak