Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Grecja PowerPoint Presentation

Grecja

197 Views Download Presentation
Download Presentation

Grecja

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Grecja

 2. Widok Grecji z satelity Morze Marmara Morze Egejskie Turcja Morze Jońskie Rodos Morze Kreteńskie Morze Śródziemne Kreta

 3. Flaga Grecji

 4. Herb Grecji

 5. Ateny – stolica Grecji

 6. Stadion olimpijski w Atenach XXVIII Igrzyska Olimpijskie odbyły się latem 2004 roku w miejscu swych narodzin, w Atenach. Ateny po raz drugi były gospodarzem imprezy od czasu rozegrania pierwszych igrzysk ery nowożytnej w 1896 roku.

 7. Ateny z lotu ptaka

 8. Świątynia Zeusa w Atenach

 9. Fragmenty świątyni Zeusa

 10. Ateny nocą

 11. Ateny – widok na starą Agorę

 12. Ateny – zmiana warty przed Grobem nieznanego Żolnierza

 13. Ateny – gmach Parlamentu z Grobem nieznanego Żolnierza

 14. Walutą Grecji od 1 stycznia 2002r. jest euro, zastępujące narodową walutę - drachmę

 15. Banknoty euro są wspólne dla całej "eurowalutowej" Europy. Jedynym greckim elementem jest napis "EURO" pisany greką.

 16. Ateny – Akropol

 17. Akropol nocą

 18. Ateny – świątynia Hefajstosa

 19. Partenon

 20. Partenon

 21. Ruiny świątyni Apollina w Didim

 22. Wnętrze ruin świątyni Apollina

 23. Wieża wiatrów w Atenach

 24. Wejście główne do pałacu w Fajstos

 25. Wejście zachodnie do pałacu w Fajstos

 26. Lwia Brama w Mykenach

 27. Ruiny Myken

 28. Olimpia – świątynia Filipa II Macedońskiego

 29. Ruiny świątyni Artemidy w Efezie

 30. Świątynia Posejdona na Sunionie

 31. Skarbiec Arteusza

 32. Pergamon – cokół ołtarza

 33. Rekonstrukcja ołtarza pergamońskiego w muzeum w Berlinie

 34. Detal ołtarza pergamońskiego

 35. Ateńczycy kochali teatr i urządzali regularnie festiwale teatralne, podczas których wielkie nazwiska wystawiały swe sztuki przed licznie zgromadzoną publicznością. Aktorami byli tylko mężczyźni, którzy występowali w maskach, często grając kilka ról w jednym przedstawieniu. Narratorami byli aktorzy z chóru.

 36. Teatr Herodesa w Atenach

 37. Rzeźbiarze starożytnej Grecji potrafili doskonale przedstawić ludzkie ciało zarówno w kamieniu, jak i brązie. Dzieła pochodzące z okresu klasycznego, wolnostojące posągi w świątyniach czy misterne płaskorzeźby zdobiące budowle, były tak wspaniałe, że nie miały sobie równych aż do czasów włoskiego renesansu. Rzeźby malowano na jaskrawe kolory, by z daleka przyciągały uwagę. Niewiele greckich rzeźb przetrwało do naszych czasów, chociaż większość znamy z późniejszych rzymskich kopii.

 38. Marmury partenońskie w Muzeum Brytyjskim

 39. Grupa Laokoona

 40. Zachowane pozostałości posągu w muzeum w Olimpii

 41. Wenus z Milo

 42. Maska Aganemnona

 43. Dzięki swojej trwałości i powszechności użycia, ceramika jest najwspanialszym źródłem wiedzy o starożytnej Grecji. Zdobione amfory, misy do mieszania, naczynia do picia czy butle do przechowywania oliwy są najlepiej zachowanymi przykładami greckiego malarstwa. Rozmieszczenie szczątków naczyń ceramicznych pozwala odtworzyć starożytne szlaki handlowe.