orthop disk kirurgisk cases l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Orthopædisk Kirurgisk Cases PowerPoint Presentation
Download Presentation
Orthopædisk Kirurgisk Cases

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 85

Orthopædisk Kirurgisk Cases - PowerPoint PPT Presentation


 • 567 Views
 • Uploaded on

Orthopædisk Kirurgisk Cases. Stud.med. Niels Lønborg Syddansk Universitet. Sygehistorie. Hvilke udsagn om udredning for knæartrose er korrekte? Ubelastet røntgenoptagelse viser graden af artrose. Artroskopi er en rutineundersøgelse. MR-scanning kan ligeledes overvejes.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Orthopædisk Kirurgisk Cases


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
orthop disk kirurgisk cases

Orthopædisk Kirurgisk Cases

Stud.med. Niels Lønborg

Syddansk Universitet

sygehistorie
Sygehistorie

Hvilke udsagn om udredning for knæartrose er korrekte?

 • Ubelastet røntgenoptagelse viser graden af artrose.
 • Artroskopi er en rutineundersøgelse.
 • MR-scanning kan ligeledes overvejes.
 • Stående røntgenoptagelse er den bedste undersøgelse.
 • Man bør tage blodprøver for at udelukke inflammatorisk lidelse

Lønborg, Niels: Orthopædisk Kirurgisk Cases

manan.dk

slide3

Stående røntgenoptagelse af knæet i forfra-planet, helst med let fleksion, er nødvendig for korrekt graduering af artrosens omfang. Ahlbäcks klassifikation er den mest udbredte. Sidebilledet kan tages liggende.

 • Hverken artroskopi eller MR-scanning er rutineundersøgelser. MR-scanning kan overvejes ved uklar smertegenese trods klinisk og røntgenologisk undersøgelse, samt ved mistanke om tumor eller knoglenekrose.
 • Serologisk udredning for inflammatorisk lidelse foretages kun, såfremt der relevant klinisk mistanke herom, og er således ikke rutineundersøgelse.

Lønborg, Niels: Orthopædisk Kirurgisk Cases

manan.dk

sygehistorie4
Sygehistorie
 • Hvilke udsagn er korrekte vedr. indikationen for Total Knæ Alloplastik?
 • Svære knæsmerter er tilstrækkeligt.
 • Smerter er ikke et absolut krav.
 • TKA er ikke førstevalg ved knægener.
 • Demens er ingen kontraindikation.
 • Infektion er kun en kontraindikation, såfremt den er lokaliseret til samme ben.

Lønborg, Niels: Orthopædisk Kirurgisk Cases

manan.dk

slide5

Smerter udgør ikke i sig selv indikation for TKA, såfremt de ikke ledsages af radiologisk artrose.

 • Omvendt må det i dag være et krav, at radiologisk artrose ledsages af smerter, før TKA overvejes. Alloplastik bør ikke være førstevalgsbehandling af knægener.
 • To kontraindikationer mod TKA er manglende evne til genoptræning, som fx ved demens, og pågående infektion.

Lønborg, Niels: Orthopædisk Kirurgisk Cases

manan.dk

sygehistorie6
Sygehistorie

Sandt eller falsk?

Konventionelle røntgenoptagelser af knogler

 • a. Optagelse af knæ med patienten liggende kan ikke udelukke artrose i knæet.
 • b. Røntgenoptagelse af columna lumbalis kan anvendes til påvisning af lumbal discusprolaps.
 • c. Fraktur i os scaphoideum kan ikke udelukkes ved den primære røntgenundersøgelse.
 • d. Ved isoleret fraktur i den mediale malleol bør der suppleres med røntgenoptagelse af hele crus.
 • e. Ved comotio cerebri bør der altid foreligge røntgenoptagelser af kraniet.

Lønborg, Niels: Orthopædisk Kirurgisk Cases

manan.dk

slide7

Ved mistanke om artroseudvikling i knæleddet bør der altid foretages røntgenoptagelser forfra med patienten stående, da kun denne undersøgelse indirekte kan vurdere reduktionen af hyalinbrusken i ledkamrene.

Ved røntgenoptagelse af columna lumbalis er diski samt spinalkanalens indhold ikke synlige; her er den primære undersøgelse i dag stadig CT.

Scaphoideumfrakturer er oftest af kompressionstypen, hvorfor opløsningen ved en konventionel røntgenoptagelse ikke er tilstrækkelig til at detektere frakturlinjen. Frakturen skal derfor påvises ved en kontroloptagelse ti dage efter traumet, hvor man ser den reaktive proces omkring en eventuel fraktur.

Afhængigt af skademekanismen kan der forekomme fraktur af fibulas proksimale del tæt på knæleddet, hvorfor dette område altid bør være med på mindst en af projektionerne ved radiologisk udredning af ankelledsskader ved den mediale malleol.

Ved commotio cerebri er der ikke indikation for konventionel røntgenoptagelse af kraniet, men ved mistanke om intrakraniel skade skal der primært foretages CT af hjernen.

Lønborg, Niels: Orthopædisk Kirurgisk Cases

manan.dk

sygehistorie8
Sygehistorie
 • Strålehygiejne, sandt eller falsk?
 • Baggrundsstrålingen i Danmark svarer til ca. 30 årlige røntgenundersøgelser af thorax.
 • Ved røntgenundersøgelse af colon er risikoen for en stråleinduceret cancer 1:3.000.
 • Røntgenundersøgelser må kun udføres på røntgenafdelinger/ røntgenklinikker og kun af specialuddannet personale.

Lønborg, Niels: Orthopædisk Kirurgisk Cases

manan.dk

slide9

Baggrundsstrålingen i Danmark er ca. 3 mSv per år. Ved optagelse af thorax i to planer er middeldosis omkring 0,1mSv.

 • Røntgenundersøgelse af colon påfører patienten en stråledosis på ca. 5,7 mSv, og den beregnede livstidsrisiko for en dødelig stråleinduceret cancer er 1:3.000
 • Røntgenundersøgelser udføres også af fx tandlæger, kiropraktorer og kardiologer.

Lønborg, Niels: Orthopædisk Kirurgisk Cases

manan.dk

sygehistorie10
Sygehistorie

Det er ikke muligt hverken aktivt eller passivt at ekstendere 3. , 4. og 5. tå/finger hos denne 55 årige pt .

Angiv

 • Diagnose?
 • Behandling?

Lønborg, Niels: Orthopædisk Kirurgisk Cases

manan.dk

slide12

Diagnose: Dupuytren’s kontraktur, fortykkelse af fascies palmaris/ plantaris

 • Behandling: kirugi

Lønborg, Niels: Orthopædisk Kirurgisk Cases

manan.dk

sygehistorie13
Sygehistorie

14 årig dreng med nakkeproblemer gennem mange år og nu øjenproblemer (se klinisk foto)

Angiv:

 • Diagnose?

Lønborg, Niels: Orthopædisk Kirurgisk Cases

manan.dk

slide15

Diagnose: torticollis med sekundær ansigts symmetri

 • Behandling: kirugi, evt botox

Lønborg, Niels: Orthopædisk Kirurgisk Cases

manan.dk

sygehistorie16
Sygehistorie

Er følgende sandt eller falsk?

 • Mænd får hyppigere slidgigt i hoften end kvinder ?

2. Tobaksrygning forværrer slidgigt ?

3. Smerter ved slidgigt skyldes irriterede nervetråde i den slidte ledbrusk ?

4. Overvægt er en kendt risikofaktor for udvikling af slidgigt i fingrenes led?

Lønborg, Niels: Orthopædisk Kirurgisk Cases

manan.dk

slide17

1.Sandt

 • Falsk - tobaksrygning har rent faktisk en beskyttende virkning mod udviklingen af slidgigt i knæled.
 • Falsk - ledbrusk indeholder ingen nervetråde eller blodkar.
 • Sandt - overvægt disponerer til både slidgigt i knæled og fingerled.

Lønborg, Niels: Orthopædisk Kirurgisk Cases

manan.dk

sygehistorie18
Sygehistorie

1. Kvinder får hyppigere slidgigt i knæene end mænd?

2. Knogleskørhed (osteoporose) beskytter mod udviklingen af slidgigt?

3. Et uægte led består af ledbrusk indskudt mellem 2 knogler?

4. Gigtpatienter kan søge om økonomisk hjælp hos kommunen.

Lønborg, Niels: Orthopædisk Kirurgisk Cases

manan.dk

slide19

1.Sandt

2. Sandt - knogleskørhed medfører blødere knogler, hvilket igen resulterer i, at led mellem skøre knogler aflastes og dermed ikke så let udvikler slidgigt

3. Falsk - et uægte led består af fibrøs brusk og ikke ledbrusk.

4.Sandt - efter lov om social service § 97 kan gigtpatienter søge om økonomisk og praktisk hjælp hos kommunens socialforvaltning

Lønborg, Niels: Orthopædisk Kirurgisk Cases

manan.dk

sygehistorie20
Sygehistorie
 • Hvad kaldes testen på det følgende billede?

Lønborg, Niels: Orthopædisk Kirurgisk Cases

manan.dk

slide22

Svar: ortolanis test

Lønborg, Niels: Orthopædisk Kirurgisk Cases

manan.dk

sygehistorie23
Sygehistorie
 • Angiv diagnose på følgende røntgenbillede?

Lønborg, Niels: Orthopædisk Kirurgisk Cases

manan.dk

slide25

Diagnose: posterior luksation af ve. Hofte, anterior luksation af hø hofte

Lønborg, Niels: Orthopædisk Kirurgisk Cases

manan.dk

sygehistorie26
Sygehistorie

14 årig dreng kommer til egen læge på grund af en hævelse omkring hø knæ gennem længere tid. Se RTG

Angiv:

 • Diagnose?

Lønborg, Niels: Orthopædisk Kirurgisk Cases

manan.dk

slide28

Diagnose: osteosarkom, evt Ewings sarkom der dog hyppigst ses midt på femurs skaft

Lønborg, Niels: Orthopædisk Kirurgisk Cases

manan.dk

sygehistorie29
Sygehistorie
 • Stil diagnosen på følgende RTG billede

Lønborg, Niels: Orthopædisk Kirurgisk Cases

manan.dk

slide31

Diagnose: rheumatoid arthrit

 • Nævn nogle af de punkter der er karakteristiske for RA og som ses på dette billede

Lønborg, Niels: Orthopædisk Kirurgisk Cases

manan.dk

slide32

Alle MCP-led er involverede

 • DIP ledene er relativt upåvirkede
 • Der ses en radial deviation af carpi og en ulnar deviation of the digiti, givende et karakteristisk zig-zag mønster.

Lønborg, Niels: Orthopædisk Kirurgisk Cases

manan.dk

sygehistorie33
Sygehistorie

Sandt eller falsk

1.Bouchards knuder er knuder omkring de yderste fingerled som følge af knogle-udvækst i forbindelse med slidgigt.

2. En osteofyt er en udvækst af knogle ved kanten af et led i forbindelse med slidgigt.

3. Slidgigt i tommelfingeren er sjældent forekommende.

Lønborg, Niels: Orthopædisk Kirurgisk Cases

manan.dk

slide34

1.Falsk - Bouchards knuder er knuder omkring de mellemste fingerled, mens Heberdens knuder er knuder omkring de yderste fingerled.

2. Sandt - en osteofyt kaldes også for en knogleudvækst

3. Falsk - opgørelser har vist, at tommelfingerens rod- og grundled er de led, der hyppigst udvikler slidgigt.

Lønborg, Niels: Orthopædisk Kirurgisk Cases

manan.dk

sygehistorie35
Sygehistorie

67 årig kvinde , faldet efter indkøbstur, direkte og indirekte ømhed svarende til hø håndled.

Angiv

 • Diagnose?
 • Behandling?

Lønborg, Niels: Orthopædisk Kirurgisk Cases

manan.dk

slide37

Diagnose: Colles fraktur (inddeles efter Older i klasse 1-4) her er nok tale om en type2-3

 • Behandling: reponering , evt under gennemlysning, herefter dorsal gipsskinne i 3-5 uger

Lønborg, Niels: Orthopædisk Kirurgisk Cases

manan.dk

sygehistorie38
Sygehistorie

Angiv hvorledes man adskiller Monteggia og Galeazzi frakture

Lønborg, Niels: Orthopædisk Kirurgisk Cases

manan.dk

slide39

Monteggia fraktur. Brud på ulna og anterior luksation af caput radii

Galeazzi fraktur. Brud på corpus radii og luksation i distale radio-ulnar led.

Lønborg, Niels: Orthopædisk Kirurgisk Cases

manan.dk

slide40

Indlægges til reposition og osteosyntese. Vinkelgips i 4-8 uger.

Lønborg, Niels: Orthopædisk Kirurgisk Cases

manan.dk

sygehistorie41
Sygehistorie

Sandt eller falsk

 • Psoriasis artrit er rheuma-faktor positiv?
 • Ved lupus ses anti-DNA hos de fleste+
 • Ved sjøgrens syndrom ses i de fleste tilfælde ikke rheuma-faktor
 • Der ses ikke entesopatier ved mb. Bechterrew

Lønborg, Niels: Orthopædisk Kirurgisk Cases

manan.dk

slide42

Falsk

 • Sandt
 • Falsk, rheuma-positiv hos 90 %

Lønborg, Niels: Orthopædisk Kirurgisk Cases

manan.dk

sygehistorie43
Sygehistorie
 • 65 årig mand kommer til lægen fordi han har ondt i ryggen og har haft det gennem lang tid. Se følgende billede
 • Angiv: Diagnose?

Lønborg, Niels: Orthopædisk Kirurgisk Cases

manan.dk

slide45

Diagnose: mb Bechterew, spondylitis ankylopoietica

Manden spørger nu om:

1.Er det en arvelig sygdom?

2.Om der er nogen sammenhæng til de hælsmerter han har?

Lønborg, Niels: Orthopædisk Kirurgisk Cases

manan.dk

slide46

Det er ikke en arvelig sygdom, vævstypen HLA B27 kan nedarves

 • Der ses en øget forekomst af entesopatier ve mb. Bechterew, så pt. Kunne meget vel have en hælspore..

Lønborg, Niels: Orthopædisk Kirurgisk Cases

manan.dk

sygehistorie47
Sygehistorie

30 årig mand faldt i forbindelse med at han var ude og surfe og slog sin hø ankel

Se på følgende røntgen-billede og angiv:

 • Diagnose
 • Mulige komplikationer på lang sigt

Lønborg, Niels: Orthopædisk Kirurgisk Cases

manan.dk

slide49

1.Komminut og dislokseret fraktur af distale tibia

2. Der er stor risiko for intraartikulær fraktur og det kan senere hen give risiko for OA

Post op rtg:

Lønborg, Niels: Orthopædisk Kirurgisk Cases

manan.dk

sygehistorie50
Sygehistorie

22 årig mand henvender sig hos vagtlægen med stærke smerter svarende til forsiden af ve. crus efter at have spillet criket i 8 timer. Han kommer nu igen 12 timer senere med forværrede smerter og ve. sidig drop-fod. Angiv

 • Tentitativ diagnose?
 • Yderligere undersøgelser?

Lønborg, Niels: Orthopædisk Kirurgisk Cases

manan.dk

slide52

Tentitativ diagnose: compartmenssyndrom svarende til ant. Muskelloge på crus

 • Yderligere undersøgelser: Evt trykmåling, ellers hurtig opr.

Lønborg, Niels: Orthopædisk Kirurgisk Cases

manan.dk

sygehistorie53
Sygehistorie

39 årig mand faldt i forbindelse med at han spillede forbold , slog sit ve. Knæ. Indbringes nu til skadestuen.

Angiv:

Diagnose:

Lønborg, Niels: Orthopædisk Kirurgisk Cases

manan.dk

slide55

Diagnose : Lateral plateau fraktur med 3-4 mm depression

Under operationen viser det sig at pt. Har en gigant-celle tumor svarende til den øvre tibia.

Behandlings forslag??

Lønborg, Niels: Orthopædisk Kirurgisk Cases

manan.dk

slide56
Total knæ alloplastik

manan.dk

Lønborg, Niels: Orthopædisk Kirurgisk Cases

sygehistorie57
Sygehistorie
 • 19 årig mand indbringes til skadestuen efter at vær efaldet på sit skateboard med smerter svarende til hø. Under arm
 • Angiv diagnose?

Lønborg, Niels: Orthopædisk Kirurgisk Cases

manan.dk

slide59

Diagnose: Monteggia fraktur, fraktur af proksimale ulna med dislocation af radius

Lønborg, Niels: Orthopædisk Kirurgisk Cases

manan.dk

sygehistorie60
Sygehistorie

16 årig evnesvag pige henvender sig til sin egen læge med en hævelse svarende til hø. Knæ

Angiv diagnose ?

Evt behandling?

Lønborg, Niels: Orthopædisk Kirurgisk Cases

manan.dk

slide62

Diagnose: Osteokondrom

 • Beh oftest excision

Lønborg, Niels: Orthopædisk Kirurgisk Cases

manan.dk

sygehistorie63
Sygehistorie

45 årig murer falder ned fra stillads og slår hø albue. Kig på følgende rtg-billede og angiv:

1.Om du mistænker fraktur+

2. Evt fraktur lokalisation?

Lønborg, Niels: Orthopædisk Kirurgisk Cases

manan.dk

slide65

1+ 2 : Der er fraktur positiv fad pad tyder på intraartikulær lokalisation..

Lønborg, Niels: Orthopædisk Kirurgisk Cases

manan.dk

sygehistorie66
Sygehistorie

39 årig håndboldtræner indbringes til skadestuen efter at være faldet i forbindelse med en jubel scene. Smerter svarende til ve albue.

Angiv:

 • Om der er fraktur?
 • Lokalisation af evt fraktur

Lønborg, Niels: Orthopædisk Kirurgisk Cases

manan.dk

slide68

Der ses ingen fraktur , rtg-diagnose ia

Lønborg, Niels: Orthopædisk Kirurgisk Cases

manan.dk

sygehistorie69
Sygehistorie

9årig dreng indbringes til skadestuen efter at være faldet på legepladsen med smerter svarende til hø albue.

Angiv:

 • Om der er fraktur
 • Lokalisation af evt fraktur

Lønborg, Niels: Orthopædisk Kirurgisk Cases

manan.dk

slide71

Der ses greenstick fraktur svarende til distale radius.

Lønborg, Niels: Orthopædisk Kirurgisk Cases

manan.dk

sygehistorie72
Sygehistorie

51 årig mand kommer til skadestuen efter at være styrtet på sin cykel. Han angiver ømhed svarende til hø håndled specielt er der tabtiereømhed. Se på flg rtg billede og angiv :

 • Diagnose
 • Behandling

Lønborg, Niels: Orthopædisk Kirurgisk Cases

manan.dk

slide74

RTG-diagnosen er ia, men man kan stadig sige : fractura os scaphoideum obs pro .

 • Behandling: der gives gipsskinne + ny tid til rtg ca 14 dage senere…. Se næste slide

Lønborg, Niels: Orthopædisk Kirurgisk Cases

manan.dk

kontrol rtg efter 12 dage angiv diagnose behandling
Kontrol rtg efter 12 dage:Angiv:Diagnose?Behandling?

Lønborg, Niels: Orthopædisk Kirurgisk Cases

manan.dk

slide76

Diagnose: fraktur af os scaphoideum

Behandling: gipsskinne i i alt 8 uger

Lønborg, Niels: Orthopædisk Kirurgisk Cases

manan.dk

sygehistorie77
Sygehistorie

9 årig dreng kommer til skadestuen med smerter (både direkte og indirekte) svarende til hø håndled.

Angiv:

 • Diagnose?

Lønborg, Niels: Orthopædisk Kirurgisk Cases

manan.dk

slide79

Diagnose: fraktur af distale radius, en såkaldt infraction.

Lønborg, Niels: Orthopædisk Kirurgisk Cases

manan.dk

sygehistorie80
Sygehistorie

27 årig mand indbringes til skadestuen efter en håndboldkamp med smerter svarende til hø skulder.

Angiv:

Diagnose?

Lønborg, Niels: Orthopædisk Kirurgisk Cases

manan.dk

slide82

Diagnose: anterior luksation af caput humeri.

Lønborg, Niels: Orthopædisk Kirurgisk Cases

manan.dk

sygehistorie83
Sygehistorie

40 årig mand faldet 3 m ned fra en stige, indbringes med stærke rygsmerter svarende til den thoracolumbale overgang

Angiv:

 • Type af undersøgelse?
 • Diagnose?

Lønborg, Niels: Orthopædisk Kirurgisk Cases

manan.dk

slide85

Type af undersøgelse: CT-scanning

 • Diagnose: Kompressionsfraktur af to hvirvler Th-10 og L-2

Lønborg, Niels: Orthopædisk Kirurgisk Cases

manan.dk