Barns behov i centrum bbic
Download
1 / 86

Barns Behov i Centrum BBIC - PowerPoint PPT Presentation


 • 149 Views
 • Uploaded on

Barns Behov i Centrum BBIC. et system til undersøgelse, handleplan og opfølgning i forhold til udsatte børn og unge. Temadag om analyse og faglig vurdering. Dagens indhold. Barnets bedste Sagsprocessen Begreber og definitioner Model for analysen Praktiske momenter.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Barns Behov i Centrum BBIC' - brigid


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Barns behov i centrum bbic
Barns Behov i Centrum BBIC

 • et system til undersøgelse,

 • handleplan og opfølgning i forhold til udsatte børn og unge


Barns behov i centrum bbic


Dagens indhold
Dagens indhold

 • Barnets bedste

 • Sagsprocessen

 • Begreber og definitioner

 • Model for analysen

 • Praktiske momenterAnalyse og vurderingsarbejde
Analyse- og vurderingsarbejde

indsatsdiskussion

risici

individ

kontekst

forhindre

forebygge

fjerne

skabe

støtte

opdage

faglig vurdering

afgørelse

barnet

resiliens

individ

kontekst

analyseBarnets bedste1
Barnets bedste

Principperne om barnets bedste og principperne om barnets ret (under hensyn til alder og modenhed) til at blive hørt og inddraget i afgørelsen er inført i svensk lovgivningSoL og LVU (og i den danske servicelov ifm. anbringelsesreformen)


Barnets bedste2
Barnets bedste

 • SoL 1 kap 2 §; ”när åtgärder rör ett barn skall särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver”

 • LVU 1 §: ”Vid beslut enligt denna lag skall vad som är bäst för den unge vara afgörande”

 • FN:s Barnkonvention art. 3; ”Vid alla åtgärder som rör barn….. skall barnets bästa komma i främsta rummet”

 • Lagen anger inte några bestämda kriterier för bedömning af vad som är barnets bästa


Barnets bedste barns r tt att komma till tals kat inflytande f r barn eller vuxna a hollander 1999
Barnets bedste Barns rätt att komma till tals – ökat inflytande för barn eller vuxna? A Hollander 1999

”Det som er afgørende for, hvordan barnet kommer til orde, er, hvordan voksne tolker og vurderer de kundskaber og erfaringer, som barnet formidler og hvordan disse inddrages, når man foretager afgørelsen.

Det er vigtigt, at man i afgørelsesgrundlaget tydeligt adskiller det som kommer fra barnet og det, der er rådgiverens tolkninger.”


Analyse og vurderingsarbejde1
Analyse- og vurderingsarbejde

indsatsdiskussion

risici

individ

kontekst

forhindre

forebygge

fjerne

skabe

støtte

opdage

faglig vurdering

afgørelse

barnet

resiliens

individ

kontekst

analyse


Barns behov i centrum bbic

Integration af forskellige perspektiver

B Rasmusson 2009

”afprøvede erfaringer”

forskning

Barnets

bedste

barnets ønsker og erfaringer

forældrenes ønsker og erfaringerBeslutningstrekanten god nok omsorg e backe hansen 2004
BeslutningstrekantenGod nok omsorgE Backe- Hansen 2004


Beslutningsproblemet god nok omsorg e backe hansen 2004
BeslutningsproblemetGod nok omsorgE Backe- Hansen 2004

 • Hvilke(t) spørgmål skal undersøges?

 • Afgrænsning og vurdering af alvorsgraden

 • Trumfkort eller puslespil


Beslutningskontekst god nok omsorg e backe hansen 2004
BeslutningskontekstGod nok omsorgE Backe- Hansen 2004

 • Juridiske rammer

 • Økonomiske rammer

 • Organisation

 • Beslutningskompetence

 • Arbejdsfordeling

 • Arbejdsbelastning, tidspres

 • Adgang til ressourcer, udvalg af indsatser

 • Forskning og mere kundskab


Beslutningstagere god nok omsorg e backe hansen 2004
BeslutningstagereGod nok omsorgE Backe- Hansen 2004

 • Én ansvarlig person/instans men flere inddrages fx barnet, forældrene, politikere, kolleger, sagsbehandler og samarbejds-partnere

 • Attituder og vurderinger

 • Tunnelsyn - ”confirmation bias”

 • Hukommelsesfunktioner

 • ”Dobbelt bogholderi”
Kumulativ proces bonniers svenska ordbok 2006
Kumulativ proces Bonniers svenska ordbok 2006

Kumulativ

som ophobes (så det nye kan bygges oven på det gamle)

Flere delvurderinger og delbeslutninger


Barns behov i centrum bbic

Analyse/faglig vurdering og afgørelse som kumulativ procesAnalys bedömning och beslut i utredningar enligt BBIC B Rasmusson Socialstyrelsen 2009

Indledende vurdering

Undersøgelsesplan

Informationsindsamling

Afslutning

Fortsat

analyse/vurdering niveau 1 og 2

Afstemning – undersøgelsesplanen

Delbeslutning

Fortsat

analyse/vurdering

niveau 2 +

analyse niveau 3

Afsluttende faglig vurdering

Afgørelse

Analyse/vurdering

niveau 1 og 2

Beslutning om fokus for undersøgelsen

Analyse/vurdering

niveau 1

Afgørelse om at iværksætte undersøgelse

Niveau 1: Intuitiv

Niveau 2: Skematisk

Niveau 3: Systematisk og dybdegående


Intuition
Intuition

Intuition

Umiddelbar opfattelse eller forståelse af noget (uden tankemæssig analyse)

Bonniers ordbok 2006

Intuition kan forstås som et udtryk for en umiddelbar og kreativ mobilisering af den samlede erfaring man har, både ens menneskelige indsigt, fagkundskab og moralske normer og vurderinger.

Anders Kullbratt, vårdenhetschef på akuten i Mölndal, GP 15/11-05Definition af analyse
Definition af analyse

Analyse

Nedbrydning, bestemmelse af bestanddele; dybdegående undersøgelse (af forholdet mellem forskellige dele af et fænomen)

Bonniers svenska ordbok 2006

Opløsning, løsning (av ana-”op” och ly´o- ”løse”), dybdegående og omhyggelig undersøgelse af abstrakte fænomeners bestanddele

NE 1989

Analysere

Nedbryde, undersøge gennem analyse; ”opdele problemet”

NE 2004


Analyse barn och unga i socialtj nsten socialstyrelsen 2006 s 77 ff
Analyse Barn och unga i socialtjänsten Socialstyrelsen 2006 s 77 ff

I analysen indgår at

 • vurdere interaktionen mellem barnets behov, forældrekompetencer og faktorer i familje og miljø

 • identificere mønstre og forandringer og vurdere i hvilken retning udviklingen går over tid

 • finde og præcisere forklaringer på forskellige problemer og omstændigheder – forskellige hypoteser afprøves, bekræftes eller forkastes

 • Præcisere forældrenes og den unges indsigt, motivation, formåen og mulighed for forandring


Definition faglig vurdering bonniers svenska ordbok 2006
Definition faglig vurderingBonniers svenska ordbok 2006

Vurdering

Vurdering, bedømme; evaluere,

”fälla omdöme om”


Faglig vurdering
Faglig vurdering

 • på basis af aktuel kundskab og samlede erfaringer foretages en afgørelse sammen med brugeren om at foreslå eller ikke at foreslå en indsats

  Evidensbaserad praktik i socialt arbete IMS Red U Jergeby 2008 sid. 140

 • indebærer at svare på spørgsmålene: er der behov for beskyttelse eller støtte og kræves der en indsats for at tilgodese barnets behov?

  Barn och unga i socialtjänsten Socialstyrelsen 2006 sid. 77 ff


Faglig vurdering barn och unga i socialtj nsten socialstyrelsen 2006 s 79
Faglig vurdering Barn och unga i socialtjänsten Socialstyrelsen 2006 s 79

”Barnets bedste er udgangspunktet for valg af indsatser, det som er barnets bedste skal altid relateres til undersøgelsesmaterialet og tage udgangspunkt i barnets samlede situation, hvor informationen fra barnet selv er en vigtig kundskabskilde.”

”Vurderingen af hvilke indsatser som bedst modsvarer behovene foretages som regel sammen med barnet/den unge og forældrene.”


Definition afg relse bonniers svenska ordbok 2006
Definition afgørelseBonniers svenska ordbok 2006

Afgørelse

afgøre og bestemme


Barns behov i centrum bbic
Forskellige typer af afgørelserHandläggning och dokumentation inom socialtjänsten Socialstyrelsen 2008

Procesbeslutning

af betydning for sagens udgang, fx beslutte af bede om en udtalelse fra en sagkyndig

Afgørelse

indebærer i reglen at hovedspørgsmålet i sagen afgøres, fx imødekommelse eller afslag på en ansøgning, (kan også indebære at en sag afvises)

Afgørelser om iværksættelse

indebærer, at man efter en afgørelse om fx anbringelse, afgør hvor afgørelsen praktisk skal gennemføres, fx hvilket anbringelsessted, der skal anvendes (kan også være afgørelse om at skifte anbringelsessted)


Definition sammenfatning bonniers svenska ordbok 2006
Definition sammenfatningBonniers svenska ordbok 2006

Sammenfatte

uddrage det vigtige


Sammenfatning
Sammenfatning

Undersøgelsen i sammendrag

 • anledning til undersøgelse

 • tidligere og igangværende indsatser

 • beskrivelse af familie og miljø

 • beskrivelse af barnet/den unge

 • beskrivelse af forældrekompetencer

 • identificerede ressourcer og problemer

 • faglig vurdering af, om barnet/den unge har behov for beskyttelse/støtte

 • vurdering af barnets bedste

 • behov for indsatstyper og forslag til afgørelseDefinition risiko bonniers svenska ordbok 2006
Definition risikoBonniers svenska ordbok 2006

Risiko

fare, usikkerhed


Risiko 1
Risiko (1)

Hvad er en risikofaktor?

en social, medicinsk, psykologisk eller biologisk faktor som kan føre til problemer for sundhed, udvikling, tilknytning eller adfærd

Risk och prognos i socialt arbete med barn D Lagerberg & C Sundelin 2000

noget - en egenskab, hændelse, forhold eller proces - som øger sandsynligheden eller risikoen for et bestemt udfald Normbrytande beteende i barndomen H Andershed & A-K Andershed 2005


Risiko 2
Risiko (2)

Hvad er en risikoproces?

samvariation af faktorer over tid som øger sandsynligheden for en problematisk udvikling

Risikofaktorerne skal forebygges, forhindres, fjernes

Normbrytande beteende i barndomen H Andershed & A-K Andershed 2005

Hvad er en risikovurdering?

En forudsigelse om, at en vis hændelse kommer til at indtræffe eller gentage sig i fremtiden, fx tilbagefald til misbrugKan også indeholde en forudsigelse om, hvor alvorlig denne hændelse er

Evidensbaserad praktik i socialt arbete IMS Red U Jergeby 2008


Definition resiliens bonniers svenska ordbok 2006
Definition resiliensBonniers svenska ordbok 2006

Resiliens

noget som beskytter

Resiliens

holde nogen fra ubehag eller fare


Resiliens 1 normbrytande beteende i barndomen h andershed a k andershed 2005
Resiliens (1)Normbrytande beteende i barndomen H Andershed & A-K Andershed 2005

Hvad er en resiliensfaktor?

noget, fænomen/egenskab som øger sandsynligheden for et gunstigt udfald

Resiliensfaktorer kan neutralisere eller dæmpe risici og er særligt vigtige, når risikoen er høj. Resilienseffektenøges som regel med antallet af resiliensfaktorer.

Resiliensfaktorerne skal opdages, støttes og skabes


Resiliens 2 normbrytande beteende i barndomen h andershed a k andershed 2005
Resiliens (2) Normbrytande beteende i barndomen H Andershed & A-K Andershed 2005

Hvad er en resiliensprocess?

samvariation af faktorer over tid, som øger sandsynligheden for en gunstig udvikling


Risiko og resiliensfaktorer normbrytande beteende i barndomen h andershed a k andershed 2005
Risiko- og resiliensfaktorerNormbrytande beteende i barndomen H Andershed & A- K Andershed 2005

Initierer problemudvikling, alternativt modificerer og fremmer positiv udvikling.

 • initierende faktorer/ processer

 • vedligeholdende faktorer / processer

 • faktorer/ processer som bidrager til forandring


Barns behov i centrum bbic

Samspil mellem faktorerneH Andershed & A-K Andershed ur Barn och unga som begår brott Handbok för socialtjänsten Socialstyrelsen 2009-101-3

 • Dobbeltrettet inflydelse

 • Faktorers forskellige tyngde under et menneskes udvikling

 • Jo flere risikofaktorer desto højere risiko

 • Risikofaktorer på forskellige niveauer

 • Specifikke risikofaktorer i kombination med hinanden

 • En risikofaktor kan indebære risiko for andre faktorer

 • risiko for tilbagefald


Barns behov i centrum bbic

forskellige typer af risiko- og resiliensfaktorerH Andershed & A-K Andershed ur Barn och unga som begår brott Handbok för socialtjänsten Socialstyrelsen 2009-101-3

 • Direkte (proximale) faktorer

 • Indirekte (distale) faktorer

 • Foranderlige (dynamiske) faktorer

 • Uforanderlige (statiske) faktorer

 • Initierende risikofaktorer

 • Vedligeholdende risikofaktorer


Risikofaktorer p individniveau 1 normbrytande beteende i barndomen h andershed a k andershed 2005
risikofaktorer på individniveau (1)Normbrytande beteende i barndomen H Andershed & A-K Andershed 2005

Problemadfærd:

 • Høj motorisk aktivitet- hyperaktivet

 • Normbrydende adfærd

 • Aggressivitet

 • Indtag af alkohol og stoffer


Risikofaktorer p individniveau 2 normbrytande beteende i barndomen h andershed a k andershed 2005
risikofaktorer på individniveau (2)Normbrytande beteende i barndomen H Andershed & A-K Andershed 2005

Temperament og personlighed:

 • kolerisk og manglende selvkontrol

 • frygtløshed

 • mangelfuld emotionsregulering

 • mangel på empati – fladt følelsesliv

 • impulsivitet

 • tilbagetrukkenhed


Risikofaktorer p individniv 3 normbrytande beteende i barndomen h andershed a k andershed 2005
risikofaktorer på individnivå (3)Normbrytande beteende i barndomen, H Andershed & A-K Andershed 2005

 • Kognitive problemer:

  • Lav intelligens

  • Indlæringsvanskeligheder og mangelfulde skolepræstationer

  • Mangelfuld social kognition

 • Fysiologi og neuropsykologi:

  • Lavt serotoninniveau

  • Tidlig pubertetsudvikling

  • Neuropsykologiske problemer

  • Fødselskomplikationer


Risikofaktorer i familien 1 n ormbrytande beteende i barndomen h andershed a k andershed 2005
risikofaktorer i familien (1)Normbrytande beteende i barndomen H Andershed & A-K Andershed 2005

 • Forældre – barn relationen;

  • Mangelfulde opdragelsesmetoder

  • Mangelfuld kvalitet i f – b relationen

  • Påvirker forældrene barnet, eller tværtimod?

 • Vold i hjemmet:

  • At udsættes for mishandling og overgreb

  • At bevidne vold i hjemmet

  • At både udsættes for og bevidne vold


Risikofaktorer i familien 2 normbrytande beteende i barndomen h andershed a k andershed 2005
risikofaktorer i familien (2)Normbrytande beteende i barndomen H Andershed & A- K Andershed 2005

 • Forældres psykopatologi:

  • Forældres depression

  • Forældres misbrug

  • Forældres kriminalitet

 • Familiestruktur:

  • Skilsmisse eller forældrekonflikter

  • Enlige forældre

  • Unge forældre

  • Stor familie

  • Lav socioøkonomisk status


Risikofaktorer i lokalsamfundet normbrytande beteende i barndomen h andershed a k andershed 2005
risikofaktorer i lokalsamfundetNormbrytande beteende i barndomen H Andershed & A-K Andershed 2005

 • Problematiske venskabsrelationer

 • Mangelfuldt skolemiljø og tilknytning til skolen

 • Mangelfulde boligforhold


Barns behov i centrum bbic
risikofaktorer via myndigheds/ samfundsindsats Normbrytande beteende i barndomen H Andershed & A-K Anderhed 2005

 • Boot camp

 • Scared straight-program

 • afvigende træning


Resiliensfaktorer barnav rdutredningar en kunskaps versikt k sundell m fl 2007 s 53 ff
ResiliensfaktorerBarnavårdutredningar, en kunskapsöversikt K Sundell m fl 2007 s 53 ff

 • Kan ses som en slags kompensations- eller buffer-effekt for højrisikogrupper;

  • støttende sociale netværk; slægtninge og venner

  • øgede kundskaber om forældrerollen og børns udvikling

  • konkret og praktisk støtte i krisesituationer

  • Styrkelse af barnets følelsesmæssige og sociale kompetencer


Barns behov i centrum bbic
ResiliensfaktorerAtt växa mot alla odds E Werner & R Smith 1992, ur Utsatt barndom – olika vuxenliv G Andersson 2008 s 37

 • Normal begavelse og en personlighed som vækker et positivt gensvar i omgivelserne

 • Stærke følelsesmæssige bånd til forældre-substitut

 • Et eksternt støttesystem (indenfor fx kirken, ungdomsbevægelser eller i skolen) som præmierer barnets kompetencer og giver dem en følelse af fællesskab


Barns behov i centrum bbic
Resiliensfaktorer hos individetRisk och prognos i socialt arbete med barn D Lagerberg & C Sundelin 2000

 • Evne til at forstå og komme overens med andre

 • Evne til at løse problemer

 • Humor

 • Tålmodighed

 • Udholdenhed

 • Evne til at kontrollere impulser og følelser

 • Evne til initiativ

 • Psykisk energi

 • Nysgerrighed

 • God fysik

 • Fremgang i skolen

 • Intelligens


Barns behov i centrum bbic
Resiliensfaktorer i familie og miljøRisk och prognos i socialt arbete med barn D Lagerberg & C Sundelin 2000

 • Få separationer fra omsorgspersonen

 • En god relation mellem forælder og barn

 • God omsorg og tilsyn

 • Godt helbred hos moderen

 • At barnet er populært blandt voksne

 • Ydre støtte fra naboer og lærere

 • Mulighed for fritidsinteresser


Resiliensfaktorer utsatt barndom olika vuxenliv g andersson 2008 s 111 ff
ResiliensfaktorerUtsatt barndom – olika vuxenliv G Andersson 2008 s 111 ff

 • Tidlig tilknytning til mor og/eller far

 • Køn – kan udgøre både resiliens og risiko

 • Alder – kan udgøre både resiliens og risiko

 • Vuggestue, børnehave og skole

 • Venskabs- og fritidsmiljø

 • Omgivelser - naboskab og boligmiljø

 • Samfundets indsatser - kan udgøre både resiliens og risiko


Barns behov i centrum bbic
SpørgsmålH Andershed & A-K Andershed ur Barn och unga som begår brott Handbok för socialtjänsten Socialstyrelsen 2009-101-3

 • Hvilke evidensbaserede risici findes?

 • I hvilken udstrækning forekommer disse risici?

 • I hvilken udstrækning forårsager disse risici problemer for barnet/den unge eller dennes omgivelser?

 • Hvilke evidensbaserede resiliensfaktorer mangler, når det gælder barnet/den unge?Barns behov i centrum bbic

Model til at udrede sårbarheden hos et barnChild Development B Daniel, S Wassell, R Gilligan 1999

Modstandskraft/

restitutionsformåen

Resilience

Normal udvikling under svære forhold

fx at være pige, have et trygt

tilknytningsmønster, godmodigt

temperament, sociale kompetencer og

problemløsningsformåen

Særlig modgang

Adversity

Livshændelser og

omstændigheder som udgør

trussel mod en sund

udvikling fx tab,

mishandling eller

vanrøgt

Beskyttende omgivelser

Protective environment

gode erfaringer fra

skolen, en støttende

voksen, hjælp til

adfærdsproblemer, støtte

til sårbare forældre fra

omgivende netværk

Sårbarhed

Vulnerability

Karaktaristika hos et barn, dets familiekreds

og omgivelser som kan true eller udfordre

en sund udvikling fx handicap, ”usædvanligt”

temperament og mangel på netværk og

støtte fra omgivelser


Praktisk moment

Praktisk moment

Lav en analyse!Indsatser1
Indsatser

Risiko

 • Forhindre

 • Forebygge

 • Fjerne

 • Resilens

 • Opdage

 • Skabe

 • Støtte


Praktisk moment1

Praktisk moment

Bikube

For og imodVendepunkter1
Vendepunkter

Turning points

individet laver indre struktureringer ved visse tidspunkter, hvor individets sårbarhed eller modstandskraft mod forskellige psykosociale faktorer forandres


Vendepunkter v ndpunkter og f r ndringsprocesser s a berglund 2007
VendepunkterVändpunkter og förändringsprocesser S A Berglund 2007

Hvornår sker vendepunkter:

 • specielle situationer og hændelser

 • specielle mennesker og relationer

 • øget bevidsthed og modenhed


Vendepunkter v ndpunkter och f r ndringsprocesser s a berglund 2007
VendepunkterVändpunkter och förändringsprocesser S A Berglund 2007

Hvad sker:

 • jeg bliver gjort synlig i min situation

 • det påvirker hvordan jeg opfatter mig selv

 • min opfattelse af mig selv forandres

 • miljøet har betydning – positiv opmærksomhed har betydning

 • jeg ser fremgang – tror på det jeg gør

 • jeg ændrer min fortælling om mig selv

 • min følelse af usikkerhed reduceres

 • mit billede af mig selv forandres


Vendepunkter har ofte et navn v ndpunkter och f r ndringsprocesser s a berglund 2007
Vendepunkter har ofte et navnVändpunkter och förändringsprocesser - S A Berglund 2007

”Mange fremhæver, hvordan betydningsfulde mennesker har påvirket deres forandringsprocesser på en afgørende måde. (…) I de tilfælde, hvor det handler om voksne i programmet, handler det altid om mennesker med fornavn, dvs. en person. Det er personer, som har gjort stærkt indtryk, er blevet forbilleder og har fået betydning, har engagerat sig på en personlig og speciel måde.

De har lyttet og bekræftet dem. ”Udenfor rammerne”, udenfor de professionelle dele af opgaven, har de vist empati, personlig behandling og ubureaukratisk medmenneskelighed.”
Analyse og vurderingsarbejde2
Analyse- og vurderingsarbejde

indsatsdiskussion

risiko

individ

kontekst

forhindre

forebygge

fjerne

skabe

støtte

opdage

Faglig vurering

afgørelse

barnet

resiliens

individ

kontekst

analyse


Barns behov i centrum bbic

Evidensbaseret praksis

Situation og omstændigheder

Professionel ekspertise

Brugerens

erfaringer og ønsker

Nuværende bedste evidens

Evidensbaserad praktik i socialt arbete IMS Red U Jergeby 2008


Hvad er faglig vurdering evidensbaserad praktik i socialt arbete ims red u jergeby 2008
Hvad er faglig vurdering?Evidensbaserad praktik i socialt arbete IMS Red U Jergeby 2008

Standardiserede vureringsinstrumenter

Vurderingsarbejde

Vurderingsmetoder


Barns behov i centrum bbic

Den teknisk rationelle - scientific observation

Objektivitet og indsamling af fakta og beviser

Distance til klienten

Beslutning tages i slutfasen

To forskellige diskurser for at tage beslutningerChild and family assessment in social work practice S Holland 2004


Barns behov i centrum bbic

Den analytisk refleksive - reflective evaluation

Uafhænge, men med forventning om et tæt samarbejde med familien

Kontinuerlige vurderinger

Vurderinger sammenføjes til sidst

To forskellige diskurser for at tage beslutningerChild and family assessment in social work practice S Holland 2004


Barns behov i centrum bbic
BBIC - i skæringspunktetAnalys bedömning och beslut i utredningar enligt BBIC, B Rasmusson Socialstyrelsen 2009

Den analytisk

BBIC

Den teknisk rationelle

refleksive


Praktisk moment2

Praktisk moment

Lav en analyse!Barns behov i centrum bbic

Anvendelse af mange forskellige kundskabsformer

Teoretisk kundskab

Empirisk kundskab

Professionel kundskab

Praktisk visdom

Personlig kundskab

Procedure-kundskab

Decision making in Child Protection J Drury-Hudson 1999, ur Analys, bedömning och beslut i utredningar enligt BBIC B Rasmusson Socialstyrelsen 2009


Barns behov i centrum bbic

kundskabsformer (1)Decision making in Child Protection J Drury-Hudson 1999, ur Analys, bedömning och beslut i utredningar enligt BBIC B Rasmusson SoS 2009

Teoretisk kundskab

Et sæt af begreber, modeller eller referencerammer som giver struktur til opfattelsen af et fænomen, og som kan anvendas til at forstå og forklare forskellige problemer og fænomener

Empirisk kundskab

afledt af forskning som bygger på systematisk dataindsamling og tolkning af data med det formål at beskrive erfaringer, forudsige fremitidig tilstand og evaluere resultatet


Barns behov i centrum bbic

kundskabsformer (2)Decision making in Child Protection J Drury-Hudson 1999, ur Analys, bedömning och beslut i utredningar enligt BBIC B Rasmusson SoS 2009

Personlig kundskab

inkluderer intuition, kulturelle kompetencer og sun fornuft

Praktisk visdom

fås gennem praktiske erfaringer med flere lignende tilfælde eller situationer

Procedurekundskab

kundskab om det sociale arbejdes organisatoriske og juridiske kontekst


Barns behov i centrum bbic

kundskabsformer (3)Decision making in Child Protection J Drury-Hudson 1999, ur Analys, bedömning och beslut i utredningar enligt BBIC B Rasmusson SoS 2009

Professionel kundskab

udgøres af al den teoretiske, forskningsbaserede og praktiske kundskab, der kan tjene som vejledning i det praktisk arbejde


Barns behov i centrum bbic

Anvendelse af mang forskellige kundskabsformer

Teoretisk kundskab

Empirisk kundskab

Professionel kundskab

Praktisk visdom

Personlig kundskab

Procedure-kundskab

Decision making in Child Protection J Drury-Hudson 1999, ur Analys, bedömning och beslut i utredningar enligt BBIC B Rasmusson Socialstyrelsen 2009


Praktisk moment3

Praktisk moment

Reflektion!


Barns behov i centrum bbic

Fortsat kundskabsudvikling

Analys, bedömningar och beslut enligt BBIC B Rasmusson Socialstyrelsen 2009

Det handler om at artikulere kundskab, bevidstgøre, prøve og systematisere erfaringen, så den kan anerkendes som ”sikker/afprøvet”.

Forskningen, teorierne og lovgivningen giver vejledning, men det er stadig overladt til den enkelte sagsbehandler at forstå og tage stilling med anvendelse af hele sin professionelle kompetence.

Praktikere må derfor medvirke aktivt i den fortsatte kundskabsudvikling.


Analyse og vurderingsarbejde3
Analyse- og vurderingsarbejde

indsatsdiskussion

risiko

individ

kontekst

forhindre

forebygge

fjerne

skabe

støtte

opdage

Faglig vurdering

afgørelse

barnet

resiliens

individ

kontekst

analyseSocialstyrelsens nationale bbic undervisere
Socialstyrelsens nationale BBIC-undervisere

cristina.dahlberg@socialstyrelsen.se

075-247 37 35

gunnel.nordin@socialstyrelsen.se

075-247 37 45

helene.lindstrom@socialstyrelsen.se

075-247 37 68

lena.evertsson@socialstyrelsen.se

075-247 37 44