Download
1 / 14

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Určeno pro: Anotace: Časová dotace: - PowerPoint PPT Presentation


 • 83 Views
 • Uploaded on

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Určeno pro: Anotace: Časová dotace: Klíčová slova:. Člověk a příroda Zeměpis Obecný fyzický zeměpis 6. ročník Žák vymezí jednotlivé pojmy fyzického zeměpisu, materiál lze užít při výkladu učiva a vysvětlení klíčových slov

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Určeno pro: Anotace: Časová dotace:' - nailah


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Vzdělávací oblast:

Vzdělávací obor:

Tematický okruh:

Určeno pro:

Anotace:

Časová dotace:

Klíčová slova:

Člověk a příroda

Zeměpis

Obecný fyzický zeměpis

6. ročník

Žák vymezí jednotlivé pojmy fyzického zeměpisu, materiál lze užít při výkladu učiva a vysvětlení klíčových slov

15 – 20 minut

magma, láva, vyvřelé horniny, kráter, Richterova stupnice, magnitudoZem t esen charakteristika
Zemětřesení - charakteristika

– vyvoláno pohybem litosférických desek a otřesem zemského povrchu

 • každoročně dojde asi k miliónu zemětřesení

 • lidé pociťují asi 20 z nich

 • nejsilnější jsou na styku litosférických desek

 • intensita se měří Richterovou stupnicí


Richterova stupnice
Richterova stupnice

 • základem je magnitudo

 • škála nemá horní ani dolní hranici

 • za horní mez se považuje mez soudržnosti hornin

 • každý další stupeň je desetinásobkem předešlého

 • Za nejsilnější jsou považovány otřesy v Chile roku 1960 (magnitudo- 9,5)

Obr. 6


Co je zem t esen
Co je zemětřesení?

 • posunem litosférických desek se horniny stlačují a roztahují

 • v horninách vznikánapětí

 • to se náhlé uvolňuje, desky naráží na sebe krátkodobé otřesy zemského povrchu

Silné zemětřesení se většinou vyskytuje na místech- okrajích litosférických desek


Další mezinárodně používaná stupnice je dvanáctistupňová škála MCS (Mercalli-Cancani-Sieberg), rovněž známá jako stupnice MM (Modified Mercalli), nebodvanáctistupňová škála MSK-64 (Medveděv-Sponheuer-Kárník).

Obr.5


Zem t esen
Zemětřesení je dvanáctistupňová škála MCS (Mercalli-Cancani-Sieberg), rovněž známá jako

 • většinou doprovází sopečnou činnost

 • na povrch se dostává láva– magma, kameny, sopečný prach

 • utuhnutím lávy vzniknou vyvřelé horniny

Obr. 1

Zemětřesení a sopečná činnost způsobují přírodní katastrofy


Sopka
Sopka je dvanáctistupňová škála MCS (Mercalli-Cancani-Sieberg), rovněž známá jako

 • místo, kde vystupují rozžhavené a roztavené horniny (magma) z nitra Země na povrch

 • na povrchu se rozlévají v podobě lávy

 • utuhnutím vznikajíhorniny: vyvřelé

  např. čedič, znělec, andezit, hlubinné např. žula a výlevné


Vyv el horniny
Vyvřelé horniny je dvanáctistupňová škála MCS (Mercalli-Cancani-Sieberg), rovněž známá jako

- z magmatu (taveniny) vznikají krystalizací horniny

 • Dělení vyvřelých hornin

 • (podle fáze vzniku)

 • magma zůstává uvnitř zemské kůry- hlubinné h.

 • magma vystupuje puklinami k zemskému povrchu- žilné h.

 • Tavenina- vylití na zemský povrch, vznikají vulkanity- výlevné horniny.

Obr. 4

Na povrchu láva chladne velmi rychle


D len vyv el ch hornin
Dělení vyvřelých hornin je dvanáctistupňová škála MCS (Mercalli-Cancani-Sieberg), rovněž známá jako

 • výlevné

 • žilné

 • hlubinné

Obr. 2


Sope n poho
Sopečná pohoří je dvanáctistupňová škála MCS (Mercalli-Cancani-Sieberg), rovněž známá jako

 • jsou výsledkem sopečné činnosti, ta se výrazně podílí na tvářnosti reliéfu (sopečné kužele, lávové tvary aj.)

 • vyskytují se v soustavách mladších pohoří (okolo základny Tichého oceánu – až 80% činných sopek světa, tzv. Ohnivý kruh)

 • V ČR patří mezi nejznámější sopečné pohoří České středohoří nebo Doupovské hory.

 • český nejznámější sopečný vrchol je hora Říp

  Dnes jsou sopečné tvary přemodelovány a přetvořeny vlivem přírodních procesů.


Op ko

Znáš u nás sopečné pohoří nebo vrch? je dvanáctistupňová škála MCS (Mercalli-Cancani-Sieberg), rovněž známá jako

80% činných sopek světa je v okolí TO, jak se oblast jmenuje?

Z magmatu vznikají horniny, jaké (záleží na místu utuhnutí)

Jak se nazývá jev doprovázející sopečnou činnost?

Pomocí čeho se měří intensita zemětřesení?

České středohoří, Doupovské hory, Říp

Ohnivý kruh

Hlubinné- magma uvnitř, žilné- tuhne v puklině, výlevné- na povrchu

Zemětřesení

Richterovou stupnicí

Opáčko


Odkazy
Odkazy je dvanáctistupňová škála MCS (Mercalli-Cancani-Sieberg), rovněž známá jako

 • Obr. 1 NEZNÁMÝ. www.lucasvabova.estranky.cz [online]. [cit. 14.2.2012]. Dostupný na WWW: http://www.lucasvabova.estranky.cz/img/mid/12/rez-sopkou.gif.jpg

 • Obr. 2 NEZNÁMÝ. http://geologie.vsb.cz/jelinek/tc-geol-cyklus.htm [online]. [cit. 4.2.2013]. Dostupný na WWW: http://geologie.vsb.cz/jelinek/Nauka_o_Zemi_PTO_htm_files/274.jpg

 • Obr. 4        NEZNÁMÝ. http://www.ig.cas.cz/userdata/pictures/geopark/postery/hor-o04.jpg [online]. [cit. 4.2.2013]. Dostupný na WWW: http://www.ig.cas.cz/userdata/pictures/geopark/postery/hor-o04.jpg

 • Obr. 5 NEZNÁMÝ. www.litosfera.wz.cz [online]. [cit. 4.2.2013]. Dostupný na WWW: http://www.litosfera.wz.cz/EMS-98m.jpg

 • Obr. 6 NEZNÁMÝ. http://atanova-zasuvka.blog.cz/1001/zemetresen [online]. [cit. 4.2.2013]. Dostupný na WWW: http://nd02.jxs.cz/877/465/2008a70413_59505930_o2.jpg

 • Obr. 7 ¨NEZNÁMÝ. http://atanova-zasuvka.blog.cz/1001/zemetreseni [online]. [cit. 4.2.2013]. Dostupný na WWW: http://nd02.jxs.cz/504/245/abf936e850_59505850_o2.jpg

 • video o zemětřesení NAHRÁNO 12. 07. 2007. Earthquake Destruction [online]. [cit. 4.2.2013]. Dostupný na WWW: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=4Y-62Ti5_6s

 • Další obrázky jsou z http://Office microsoft.com/cs.

 • Dostupná verze (Microsoft Office_2010), licence zakoupena školou v roce 2011


ad