Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Anotace: PowerPoint Presentation

Anotace:

219 Views Download Presentation
Download Presentation

Anotace:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Anotace: • Prezentace slouží k výkladu a procvičování nové látky v předmětu český jazyk a literatura ve 3. ročníku. • Žáci se seznamují s jednotlivými slovními druhy. • Aktivně se zapojují do vyhledávání, čtení a zapisování.

 2. Datum vytvoření: 7. ledna 2012 • Klíčová slova: podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa, příslovce, předložky, spojky, částice, citoslovce.

 3. Metodické pokyny: • listy 1-4 jsou úvodní • na listech 5-7, 10, 13-15, 18-19, 21-23 se nacházejí informace • na listech 8, 11, 20 jsou konkrétní úkoly, které žáci slovně plní • na listech 9, 12, 16, 17 jsou písemné úkoly, které mohou žáci plnit samostatně, či ve skupině • na listech 24 – 26 se nachází řešení písemných • úkolů • na listě 27 jsou uvedeny zdroje obrázků

 4. 1. PODSTATNÁ JMÉNA jsou názvy • OSOB • ZVÍŘAT • VĚCÍ

 5. VLASTNOSTÍ

 6. DĚJŮ čtení spaní plavání

 7. Přečti nejprve názvy osob, pak zvířat, věcí, vlastností a naposledy dějů. Tatínek, ponožky, počítání, veverka, soused, zajíc, krása, pravítko, skákání, velbloud, král, autobus, skromnost, lívanec, prodavačka, list, kreslení, oříšek, moucha, kostel, žížala, instalatér, psaní, vypočítavost.

 8. Vypiš na volný list papíru nejprve názvy osob, pak zvířat, věcí, vlastností a naposledy dějů. Brýle, plavčík, pracovitost, vlk, rákosí, spaní, maminka, praní, lenost, jelen. ŘEŠENÍ

 9. 2. PŘÍDAVNÁ JMÉNA jsou slova označující VLASTNOSTI podstatných jmen. Ptáme se na ně otázkami : JAKÝ? JAKÁ? JAKÉ? KTERÝ? KTERÁ? KTERÉ? ČÍ?

 10. Ptej se na podtržená PŘÍDAVNÁ JMÉNA. Vánoční svátky byly krásné. Nejkrásnější den byl 24. prosinec. V pokoji stál voňavý stromeček a na něm zářily barevná světýlky. Za okny poletoval bílý sníh. Na stole stála maminčina vánočka i výbornévánoční cukroví. Tatínek pouštěl sváteční koledy. Kapr plaval v čisté vodě ve vaně. Já s bráškou jsem se nemohl dočkat štědrovečerní večeře.

 11. Vypiš na volný list papíru slova, která do řady PŘÍDAVNÝCH JMEN nepatří. Červená, mokrá, zelený, barevná, vysoké, jedle, voňavá, utíkat, černovlasé, malá, autíčko, milé, starý, moudrá, sova, škodlivý, pracoval, míč Červená, mokrá, zelený, barevná, vysoké, jedle, voňavá, utíkat, černovlasé, malá, autíčko, milé, starý, moudrá, sova, škodlivý, pracoval, míč ŘEŠENÍ

 12. 3. ZÁJMENA ZASTUPUJÍ NÁZVY - osob, zvířat a věcí – já, ty, on, ona, ono, my, vy ukazují na ně –ten, ta, to, ty, ti, ta, tahle, tato vyjadřují komu patří – můj, tvůj, svůj, náš, váš ptáme se jimi –jaký, který, čí spojujeme jimi věty do souvětí – který, kdo, jaký vyjadřujeme jimi zápor -nikdo, nic, žádný já

 13. 4. ČÍSLOVKY ODPOVÍDAJÍ NA OTÁZKY: VYJADŘUJÍ POČET: JEDNA KULIČKA KOLIK ? – sedm, sto, málo PĚT KULIČEK KOLIKÁTÝ? – sedmý, čtvrtý KOLIKERÝ? – troje, dvojí KOLIKRÁT? – stokrát, sedmkrát MNOHO KULIČEK

 14. 5. SLOVESA vyjadřují, co OSOBY, ZVÍŘATA A VĚCI DĚLAJÍ nebo CO SE S NIMI DĚJE UTÍKAJÍ PRŠÍ

 15. Ke každému podstatnému jménu vymyslete ve skupince 3 slovesa: • Učitelka • Tygr • Míč • Bouřka • Lékař

 16. Vypiš na volný list papíru slova, která do řady SLOVES nepatří. Pláče, utíká, hřmí, sněží, čtení, svítí, zvoní, zvonek, rachotil, štěká, křičí, křeslo, sedíme, letí, obědváš, letec, leží, slibuje, pozdrav. ŘEŠENÍ

 17. 6. PŘÍSLOVCE vyjadřují: ČAS KDY? dnes, včera, pozítří MÍSTO KDE? všude, dole, nedaleko ZPŮSOB JAK? dobře, vesele, pečlivě

 18. 7. PŘEDLOŽKY stojí ve větě před podstatnými jmény, přídavnými jmény, číslovkami a zájmeny. Jsou to slova: ZE, ZA, PŘED, U, OKOLO, NA, DO, PŘI, Z, S, K, O, KOLEM, POD, NAD, VEDLE, MEZI

 19. Čti předložky s podstatným jménem LES: před u okolo o za od k s po v do vedle kolem z nad pod

 20. 8. SPOJKY spojují slova nebo věty. • maminka a tatínek • Maminka vařila a tatínek pracoval. Jsou to slova: ale, aby, že, když, protože – píšeme před nimi čárku a, i, nebo, ani – čárku před nimi nepíšeme

 21. 9. ČÁSTICE vyjadřují přání, zvolání, radost, obavy,údiv. Jsou to slova: ať, nechť, kéž, což, ano, ne Stojí obvykle na začátku vět.

 22. 10. CITOSLOVCE vyjadřují zvuky a hlasy. Telefon cililink. Vlk zavil ůůůůů. Kachna zakvákala kvakkvak.

 23. Plavčík,maminka Vlk, jelen Brýle, rákosí Pracovitost, lenost Spaní, praní ZPĚT

 24. Jedle, utíkat, autíčko, sova, pracoval,míč. ZPĚT

 25. Čtení, zvonek, křeslo, letec, pozdrav. ZPĚT

 26. Použité zdroje: Program Microsoft Office 2010