Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Národní obrození PowerPoint Presentation
Download Presentation
Národní obrození

Národní obrození

721 Views Download Presentation
Download Presentation

Národní obrození

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Národní obrození 1781 - 1848 Národní obrození VY_32_INOVACE_ČJ-L8.,9.01

  2. Anotace: Prezentace seznamuje s vývojovým obdobím, historickou dobou a jejím vlivem na češtinu a českou literaturu. Vývoj slovní zásoby. Vzdělávací oblast: Český jazyk a literatura Autor: PaedDr. Kajetána Buchtová Jazyk: český Očekávaný výstup: zařadí autora do doby, hledá významy slov, slovní zásoba, puristé Druh učebního materiálu: Prezentace Cílová skupina: žák Stupeň a typ vzdělávání: druhý stupeň, základní škola Datum (období), ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: školní rok 2011-2012 Ročník, pro který je vzdělávací materiál určen : šestý ročník základní školy VY_32_INOVACE_ČJ-L 8.,9.01

  3. Předpoklady : Marie Terezie Zrušení jezuitského řádu a povinná školní docházka 1773 Zrušení nevolnictví 1781 Josef II. Vydání tolerančního patentu Vesničané se mohli stěhovat do měst. Města se počešťovala- kromě němčiny se začalo mluvit česky.

  4. Významné obrozenecké osobnosti : vědci český bohemista, slavista, literární a církevní historik, vychovatel. Zevrubná mluvnice česká (německy) Dějiny české řeči a literatury . Josef Dobrovský 1753- 1859

  5. Josef Jungmann 1773-1847 • básník, překladatel, jazykovědec • rozšířil slovní zásobu • vypracoval pětidílný slovník- • Slovník česko-německý • - 5 dílů • 120 000 slov

  6. Jak rozumíš těmto slovům? popisnice sestromuž kladkobřinkostroj chřípaprach nosočistoplena zelenochrupka vyzřelka knihovtipník

  7. Řešení: tabák= chřípaprach klavír = kladkobřinkostroj papír= popisnice kapesník = nosočistoplena salát = zelenochrupka brýle = vyzřelka švagr = sestromuž student = knihovtipník