nebezpe n chemick l tky n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nebezpečné chemické látky PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nebezpečné chemické látky

play fullscreen
1 / 38

Nebezpečné chemické látky

172 Views Download Presentation
Download Presentation

Nebezpečné chemické látky

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Nebezpečné chemické látky Mgr. Ivana Blažíčková Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 EU-ICT-8-04

 2. Anotace • Vzdělávací oblast: Člověk a příroda • Předmět: Chemie • Tematický okruh: Anorganické a organické látky kolem nás • Ročník: 8. • Žáci se seznámí s označováním a příklady nebezpečných chemických látek

 3. Výbušné látky • Při reakcích uvolňují množství plynů • Ničivé účinky Henning, T. wikipedia.org. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:GHS-pictogram-explos.svg (accessed Sept 10, 2012)

 4. Výbušné látky • Nitroglycerin • Dynamit • Trinitrotoluen • Semtex Henning, T. wikipedia.org. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:GHS-pictogram-explos.svg (accessed Sept 10, 2012)

 5. Hořlavé látky • Plyny nebo kapaliny s nízkou teplotou varu • Pevné nebo kapalné látky, které se snadno vznítí Henning, T. wikipedia.org. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:GHS-pictogram-flamme.svg (accessed Sept 10, 2012)

 6. Hořlavé látky • Zemní plyn • Propan-butan • Vodík • Ethanol • Aceton • Benzín • Nafta Henning, T. wikipedia.org. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:GHS-pictogram-flamme.svg (accessed Sept 10, 2012)

 7. Oxidační látky • Ve styku s jinými látkami vyvolávají jejich hoření, dokonce i pod vodou Henning, T. wikipedia.org. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:GHS-pictogram-rondflam.svg (accessed Sept 10, 2012)

 8. Oxidační látky • Manganistan draselný • Kyselina dusičná • Peroxid vodíku Henning, T. wikipedia.org. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:GHS-pictogram-rondflam.svg (accessed Sept 10, 2012)

 9. Plyny pod tlakem • Amoniak • Propan • Butan • Methan Henning, T. wikipedia.org. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:GHS-pictogram-bottle.svg (accessed Sept 10, 2012)

 10. Korozivní a žíravé látky • Ničí živé tkáně • Způsobují poleptání Henning, T. wikipedia.org. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:GHS-pictogram-acid.svg (accessed Sept 10, 2012)

 11. Korozivní a žíravé látky • Kyseliny • Hydroxidy • Peroxid vodíku • Amoniak Henning, T. wikipedia.org. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:GHS-pictogram-acid.svg (accessed Sept 10, 2012)

 12. Látky toxické • I ve velmi malých dávkách způsobují smrt nebo poškození zdraví Henning, T. wikipedia.org. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:GHS-pictogram-skull.svg (accessed Sept 10, 2012)

 13. Látky toxické • Akonitin • Anilin • Fenol • Kyanid draselný • Methanol • Nikotin Henning, T. wikipedia.org. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:GHS-pictogram-skull.svg (accessed Sept 10, 2012)

 14. Obecný symbol nebezpečí • Aceton • Uhličitan sodný (soda) • Peroxid vodíku • Toluen Henning, T. wikipedia.org. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:GHS-pictogram-exclam.svg (accessed Sept 10, 2012)

 15. Látky poškozující zdraví • Podobné účinky jako látky toxické • Účinky se projevují až po větších dávkách Henning, T. wikipedia.org. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:GHS-pictogram-silhouete.svg (accessed Sept 10, 2012)

 16. Látky poškozující zdraví • Naftalen • Toluen • Fenol • Chloroform Henning, T. wikipedia.org. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:GHS-pictogram-silhouete.svg (accessed Sept 10, 2012)

 17. Látky nebezpečné pro životní prostředí • Látky, které ohrožují jednu nebo více složek životního prostředí Henning, T. wikipedia.org. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:GHS-pictogram-pollu.svg (accessed Sept 10, 2012)

 18. Látky nebezpečné pro životní prostředí • Amoniak • Naftalen • Nikotin • Přípravky proti hmyzu Henning, T. wikipedia.org. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:GHS-pictogram-pollu.svg (accessed Sept 10, 2012)

 19. Zopakuj si označení nebezpečných chemických látek

 20. ??? Henning, T. wikipedia.org. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:GHS-pictogram-exclam.svg (accessed Sept 10, 2012)

 21. Obecný symbol nebezpečí Henning, T. wikipedia.org. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:GHS-pictogram-exclam.svg (accessed Sept 10, 2012)

 22. ??? Henning, T. wikipedia.org. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:GHS-pictogram-flamme.svg (accessed Sept 10, 2012)

 23. Hořlavé látky Henning, T. wikipedia.org. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:GHS-pictogram-flamme.svg (accessed Sept 10, 2012)

 24. ??? Henning, T. wikipedia.org. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:GHS-pictogram-explos.svg (accessed Sept 10, 2012)

 25. Výbušné látky Henning, T. wikipedia.org. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:GHS-pictogram-explos.svg (accessed Sept 10, 2012)

 26. ??? Henning, T. wikipedia.org. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:GHS-pictogram-skull.svg (accessed Sept 10, 2012)

 27. Toxické látky Henning, T. wikipedia.org. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:GHS-pictogram-skull.svg (accessed Sept 10, 2012)

 28. ??? Henning, T. wikipedia.org. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:GHS-pictogram-silhouete.svg (accessed Sept 10, 2012)

 29. Látky poškozující zdraví Henning, T. wikipedia.org. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:GHS-pictogram-silhouete.svg (accessed Sept 10, 2012)

 30. ??? Henning, T. wikipedia.org. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:GHS-pictogram-acid.svg (accessed Sept 10, 2012)

 31. Korozivní a žíravé látky Henning, T. wikipedia.org. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:GHS-pictogram-acid.svg (accessed Sept 10, 2012)

 32. ??? Henning, T. wikipedia.org. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:GHS-pictogram-rondflam.svg (accessed Sept 10, 2012)

 33. Oxidační látky Henning, T. wikipedia.org. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:GHS-pictogram-rondflam.svg (accessed Sept 10, 2012)

 34. ??? Henning, T. wikipedia.org. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:GHS-pictogram-pollu.svg (accessed Sept 10, 2012)

 35. Látky nebezpečné pro životní prostředí Henning, T. wikipedia.org. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:GHS-pictogram-pollu.svg (accessed Sept 10, 2012)

 36. ??? Henning, T. wikipedia.org. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:GHS-pictogram-bottle.svg (accessed Sept 10, 2012)

 37. Plyny pod tlakem Henning, T. wikipedia.org. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:GHS-pictogram-bottle.svg (accessed Sept 10, 2012)

 38. Použité zdroje literatury • Škoda, J.; Doulík, P. Chemie 8 - učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia, 1st ed.; Nakladatelství Fraus: Plzeň, 2006 • Bílek, M; Rychtera, J. Chemie krok za krokem, 1st ed.; Nakladatelství MOBY DICK, 1999