Veiledet lesing
Download
1 / 36

Veiledet lesing - PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on

Veiledet lesing. Tidlig innsats BRO Aschehoug, 19. oktober 2009 Kathrine Wegge.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Veiledet lesing' - nailah


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Veiledet lesing

Veiledet lesing

Tidlig innsats BRO Aschehoug,

19. oktober 2009

Kathrine Wegge


Veiledet lesing

”Å mektige feer, gi mitt barn i faddergave ikke bare helse og skjønnhet og rikdom og alt det der som dere pleier å komme stikkende med. Gi mitt barn lesehunger, det ber jeg om med brennende hjerte! For jeg ville så gjerne at mitt barn skal få nøklene til eventyrlandet, hvor man kan hente den skjønneste av alle gleder – slik burde enhver mamma tenke!” Astrid Lindgren


Leseferdighet gir styrke
Leseferdighet gir styrke helse og skjønnhet og rikdom og alt det der som dere pleier å komme stikkende med. Gi mitt barn lesehunger, det ber jeg om med brennende hjerte! For jeg ville så gjerne at mitt barn skal få nøklene til eventyrlandet, hvor man kan hente den skjønneste av alle gleder – slik burde enhver mamma tenke!”

 • Vi leser for moro skyld

 • Vi leser for avkoblingens skyld

 • Vi leser for å få informasjon

 • Vi leser for å finne veien

 • Vi leser for å forstå oss selv og andre

 • Vi leser for livet!

 • Vi må kunne lese for å leve i dagens samfunn …


P s p med lesestoff
Pøs på med lesestoff! helse og skjønnhet og rikdom og alt det der som dere pleier å komme stikkende med. Gi mitt barn lesehunger, det ber jeg om med brennende hjerte! For jeg ville så gjerne at mitt barn skal få nøklene til eventyrlandet, hvor man kan hente den skjønneste av alle gleder – slik burde enhver mamma tenke!”

 • Forutsetninger for at barn skal lære effektivt er mengder av lesestoff, demonstrasjoner, engasjement, forventning, ansvar, tilnærminger til teksten, øvelse og respons.

 • Forutsetningene er av avgjørende betydning for lesing på alle klassetrinn, ikke bare de første årene.

  (Cambourne 1988. The whole story: Natural learning and the acquisition of literacy in the classroom)


Alle m oppleve mestring
Alle må oppleve mestring helse og skjønnhet og rikdom og alt det der som dere pleier å komme stikkende med. Gi mitt barn lesehunger, det ber jeg om med brennende hjerte! For jeg ville så gjerne at mitt barn skal få nøklene til eventyrlandet, hvor man kan hente den skjønneste av alle gleder – slik burde enhver mamma tenke!”

L06:

”God undervisning skal gi elevene erfaringer i å lykkes i sitt arbeid, gi tro på egne evner og utvikle ansvar for egen læring og eget liv”


Flytsonen
Flytsonen helse og skjønnhet og rikdom og alt det der som dere pleier å komme stikkende med. Gi mitt barn lesehunger, det ber jeg om med brennende hjerte! For jeg ville så gjerne at mitt barn skal få nøklene til eventyrlandet, hvor man kan hente den skjønneste av alle gleder – slik burde enhver mamma tenke!”

For vanskelige oppgaver

Elevene kan opp-

leve angst

og frustrasjon

For enkle oppgaver.

Elevene kjeder seg og

blir umotivert

Csikszentmihaly-85


Forventninger
Forventninger helse og skjønnhet og rikdom og alt det der som dere pleier å komme stikkende med. Gi mitt barn lesehunger, det ber jeg om med brennende hjerte! For jeg ville så gjerne at mitt barn skal få nøklene til eventyrlandet, hvor man kan hente den skjønneste av alle gleder – slik burde enhver mamma tenke!”

 • Alle lærere må ha forventninger til alle barn …

 • Det fins ingen bortforklaringer som ”neimen, du skjønner hun kan ikke – fordi ….

 • Alle barn har det samme potensialet for å lære. Du som er lærer, har ansvar for å forløse det!


Hva er en l ringsstil
Hva er en læringsstil? helse og skjønnhet og rikdom og alt det der som dere pleier å komme stikkende med. Gi mitt barn lesehunger, det ber jeg om med brennende hjerte! For jeg ville så gjerne at mitt barn skal få nøklene til eventyrlandet, hvor man kan hente den skjønneste av alle gleder – slik burde enhver mamma tenke!”

 • Læringsstilen beskriver hva som påvirker den enkelte når han/hun skal konsentrere, absorbere, organisere og lære nytt og vanskelig stoff.

 • Rita og Ken Dunn kom gjennom mange års forskning fram til 21 elementer som påvirker en slik innlæringssituasjon.

 • Ikke alle elementene er viktige for alle, men vi har alle elementer som påvirker oss når vi skal konsentrere oss om noe nytt og vanskelig.

  Etter Millprosjektet-Skien


Kinestetiske mennesker
Kinestetiske mennesker helse og skjønnhet og rikdom og alt det der som dere pleier å komme stikkende med. Gi mitt barn lesehunger, det ber jeg om med brennende hjerte! For jeg ville så gjerne at mitt barn skal få nøklene til eventyrlandet, hvor man kan hente den skjønneste av alle gleder – slik burde enhver mamma tenke!”

… lærer best når de får ta og føle på materiellet.

 • Gi barnet bokstaver i store og små former og la henne sette sammen bokstavene til ord.

 • Det kinestetiske barnet er et ofte i bevegelse, og liker å ta og føle på alt.

 • Hun liker å ta ting fra hverandre og sette dem sammen igjen.


Det auditive barnet
Det auditive barnet helse og skjønnhet og rikdom og alt det der som dere pleier å komme stikkende med. Gi mitt barn lesehunger, det ber jeg om med brennende hjerte! For jeg ville så gjerne at mitt barn skal få nøklene til eventyrlandet, hvor man kan hente den skjønneste av alle gleder – slik burde enhver mamma tenke!”

… plukker lettest opp kunnskap gjennom rytme, regler og musikk.

 • Dette bekrefter betydningen å synge og lese høyt for barnet.

 • Den auditive eleven er et barn som snakker mye!

 • Han liker å fortelle vitser og historier, og husker ting som ble fortalt ham.


Det visuelle barnet
Det visuelle barnet helse og skjønnhet og rikdom og alt det der som dere pleier å komme stikkende med. Gi mitt barn lesehunger, det ber jeg om med brennende hjerte! For jeg ville så gjerne at mitt barn skal få nøklene til eventyrlandet, hvor man kan hente den skjønneste av alle gleder – slik burde enhver mamma tenke!”

… plukker lett opp kunnskap ved å se på bilder.

 • Legg merke til barnet når dere leker Kimslek eller memoryspill. Hun lærer seg raskt ting i rekkefølge og vet hvor hun kan finne ting.

 • Når dere snakker om en hendelse i en bok dere har lest, vil hun fort finne tekstsiden som diskuteres, fordi hun har dannet bilder av hendelsene i hodet sitt.


Hvordan leser vi
Hvordan leser vi? helse og skjønnhet og rikdom og alt det der som dere pleier å komme stikkende med. Gi mitt barn lesehunger, det ber jeg om med brennende hjerte! For jeg ville så gjerne at mitt barn skal få nøklene til eventyrlandet, hvor man kan hente den skjønneste av alle gleder – slik burde enhver mamma tenke!”

Chryslerbygningen er et berømt landemerke i New York. En gang var det verdens høyeste bygning (før Empire State Building ble åpnet ett år senere). Det var også en av de første bygningene som hadde en synlig metallkonstruksjon. Bygningen ble tegnet av Van Allen og åpnet i 1930.


Elevvurdering
Elevvurdering helse og skjønnhet og rikdom og alt det der som dere pleier å komme stikkende med. Gi mitt barn lesehunger, det ber jeg om med brennende hjerte! For jeg ville så gjerne at mitt barn skal få nøklene til eventyrlandet, hvor man kan hente den skjønneste av alle gleder – slik burde enhver mamma tenke!”

… dreier seg om å utvikle gode strategier for å lære og barnets evne til å påvirke sin egen læring.

 • Når læreren orienterer klassen om mål for dagen, faget, uken eller timen, er dette for å skape denne bevisstheten.

 • I tillegg skal hvert barn ha egne samtaler med læreren sin, hvor elev og lærer gjennomgår barnets læring og setter videre mål ut fra dets forutsetninger.


N kler til forst else er en kombinasjon av
Nøkler til forståelse er en kombinasjon av: helse og skjønnhet og rikdom og alt det der som dere pleier å komme stikkende med. Gi mitt barn lesehunger, det ber jeg om med brennende hjerte! For jeg ville så gjerne at mitt barn skal få nøklene til eventyrlandet, hvor man kan hente den skjønneste av alle gleder – slik burde enhver mamma tenke!”

 • Meningsbærende ledetråder(semantikk)

  • Begreper, bilder og diagrammer

 • Strukturelle ledetråder (syntaks)

  • Kan ordet uttales på denne måten her? Når vi kjenner den grammatiske strukturen i et språk vet vi hvilke ordklasser og hvilken ordstilling vi vil finne i en setning når vi leser

 • Ortografiske ledetråder

  • Grafisk informasjon (trykte bokstavene), mellomrom, skriveretning. Identifiserer setninger, ordgrupper, hele ord, individuelle bokstaver. Fonologisk bevissthet.


 • Veiledet lesing1
  Veiledet lesing helse og skjønnhet og rikdom og alt det der som dere pleier å komme stikkende med. Gi mitt barn lesehunger, det ber jeg om med brennende hjerte! For jeg ville så gjerne at mitt barn skal få nøklene til eventyrlandet, hvor man kan hente den skjønneste av alle gleder – slik burde enhver mamma tenke!”

  • …”det kan gjøre med

   lærerens hjelp i dag, kan de gjøre

   alene i morgen.” (Den nærmeste utviklingssone - Vygotsky)

  • Målet for veiledet lesing er å utvikle elevenes ferdigheter i å bruke lesestrategier selvstendig, slik de klarer å møte og lese nye tekster og respondere på dem kritisk.

   • Learning Media, 1997, page 81


  M l for hver undervisnings kt
  Mål for hver undervisningsøkt helse og skjønnhet og rikdom og alt det der som dere pleier å komme stikkende med. Gi mitt barn lesehunger, det ber jeg om med brennende hjerte! For jeg ville så gjerne at mitt barn skal få nøklene til eventyrlandet, hvor man kan hente den skjønneste av alle gleder – slik burde enhver mamma tenke!”

  • Fokusert, eksplisitt undervisning, med et klart mål er avgjørende for å sikre læring.

  • Alle elever må vite hvor de skal og hva som er målet med arbeidet de utfører!

  • På samme måte må de oppleve kontinuerlig vurdering fra læreren sin!


  Hva er veiledet lesing
  Hva er veiledet lesing? helse og skjønnhet og rikdom og alt det der som dere pleier å komme stikkende med. Gi mitt barn lesehunger, det ber jeg om med brennende hjerte! For jeg ville så gjerne at mitt barn skal få nøklene til eventyrlandet, hvor man kan hente den skjønneste av alle gleder – slik burde enhver mamma tenke!”

  • Undervisningsmetode som gir elevene en tilpasset og strukturert leseopplæring.

  • Læreren støtter og veileder elevene i leseutviklingen ved bl a å bruke ulike strategier for å tilegne seg en tekst.

  • Elevene tilegner seg lesestrategier som de kan anvende i andre lesesituasjoner. ”lure leseknep”


  En del av et helhetlig leseoppl ringsprogram
  En del av et helhetlig leseopplæringsprogram helse og skjønnhet og rikdom og alt det der som dere pleier å komme stikkende med. Gi mitt barn lesehunger, det ber jeg om med brennende hjerte! For jeg ville så gjerne at mitt barn skal få nøklene til eventyrlandet, hvor man kan hente den skjønneste av alle gleder – slik burde enhver mamma tenke!”

  • Alle innfallsvinkler til å lære å lese er viktige!

  • En fullstendig leseopplæring omfatter et stort innslag av høytlesing for barn på alle nivåer!

  • Barn trenger å bli kjent med alle typer skriftspråk; rapporter, fortellinger, dagbøker, taler, poesi, instruksjoner!


  N r kan man begynne
  Når kan man begynne? helse og skjønnhet og rikdom og alt det der som dere pleier å komme stikkende med. Gi mitt barn lesehunger, det ber jeg om med brennende hjerte! For jeg ville så gjerne at mitt barn skal få nøklene til eventyrlandet, hvor man kan hente den skjønneste av alle gleder – slik burde enhver mamma tenke!”

  • Elevene vet at det de leser har et meningsinnhold

  • Det de leser skal høres riktig ut

  • De kjenner leseretningen

  • De kan matche skrevne ord med talte ord

  • De kan gjenkjenne og skrive noen få ord, blant annet navnet sitt

  • De klarer å matche like ord i ulike sammenhenger


  Utforskende fase
  Utforskende fase helse og skjønnhet og rikdom og alt det der som dere pleier å komme stikkende med. Gi mitt barn lesehunger, det ber jeg om med brennende hjerte! For jeg ville så gjerne at mitt barn skal få nøklene til eventyrlandet, hvor man kan hente den skjønneste av alle gleder – slik burde enhver mamma tenke!”

  • Begreper som tittel, øverst, nederst på siden, foran og bak på boka.

  • Vet hva et ord er

  • Vet hva en setning

  • En-til-en korrespondanse, bokstavnavn

  • Visuell diskriminering – finne bokstavene i teksten

  • Lytte ut første og siste lyd


  Utforskende fase1
  Utforskende fase helse og skjønnhet og rikdom og alt det der som dere pleier å komme stikkende med. Gi mitt barn lesehunger, det ber jeg om med brennende hjerte! For jeg ville så gjerne at mitt barn skal få nøklene til eventyrlandet, hvor man kan hente den skjønneste av alle gleder – slik burde enhver mamma tenke!”

  • Bruker kjente ord for å lese ukjente ord

  • Kan alle bokstavene

  • Forutse hva som skal skje

  • Språkleker - rytme, rim, repetisjon og naturlig språk.

  • Illustrasjonene understøtter teksten på siden.

  • Teksten relateres til barnets verden.


  Elevene f r hver sin bok
  Elevene får hver sin bok helse og skjønnhet og rikdom og alt det der som dere pleier å komme stikkende med. Gi mitt barn lesehunger, det ber jeg om med brennende hjerte! For jeg ville så gjerne at mitt barn skal få nøklene til eventyrlandet, hvor man kan hente den skjønneste av alle gleder – slik burde enhver mamma tenke!”

  • De ser på forsidebildet og motiveres

   til å lese boka.

  • De reflekterer over hva

   boka kan handle om.

  • Lærer hjelper til med å

   aktivere ord som kan

   komme i teksten.

  • Leseprosessen lettes, interessen stimuleres.


  Valg av tekster
  Valg av tekster helse og skjønnhet og rikdom og alt det der som dere pleier å komme stikkende med. Gi mitt barn lesehunger, det ber jeg om med brennende hjerte! For jeg ville så gjerne at mitt barn skal få nøklene til eventyrlandet, hvor man kan hente den skjønneste av alle gleder – slik burde enhver mamma tenke!”

  • Teksten skal kunne leses selvstendig av eleven etter veiledningen

  • Teksten oppfattes som interessant og lærerik

  • Teksten er egnet for læringsmålet

  • Tekstene omfatter både skjønn – og faglitteratur

  • Nok eksemplarer til at hver elev har sin egen tekst


  Ekspanderende fase
  Ekspanderende fase helse og skjønnhet og rikdom og alt det der som dere pleier å komme stikkende med. Gi mitt barn lesehunger, det ber jeg om med brennende hjerte! For jeg ville så gjerne at mitt barn skal få nøklene til eventyrlandet, hvor man kan hente den skjønneste av alle gleder – slik burde enhver mamma tenke!”

  • Elevene er nå mer selvstendige lesere.

   • Bruker lærte strategier i møte med ukjent tekst

   • Analyserer nye ord og sjekker mot mening og struktur


  Forutsetning klasseledelse
  Forutsetning: Klasseledelse helse og skjønnhet og rikdom og alt det der som dere pleier å komme stikkende med. Gi mitt barn lesehunger, det ber jeg om med brennende hjerte! For jeg ville så gjerne at mitt barn skal få nøklene til eventyrlandet, hvor man kan hente den skjønneste av alle gleder – slik burde enhver mamma tenke!”

  • Elevene må vite hva de skal gjøre når de er ferdige med en oppgave og hvordan de skal bevege seg til neste stasjon.

  • De må også få opplæring i hvordan de kan hjelpe hverandre når de står fast. Elever er ofte de beste læremestere.


  Stasjonsundervisning
  Stasjonsundervisning helse og skjønnhet og rikdom og alt det der som dere pleier å komme stikkende med. Gi mitt barn lesehunger, det ber jeg om med brennende hjerte! For jeg ville så gjerne at mitt barn skal få nøklene til eventyrlandet, hvor man kan hente den skjønneste av alle gleder – slik burde enhver mamma tenke!”

  • Trinnet/ teamet må ha et felles system for lese /skriveopplæringen.

  • Ledelsen er ressurs for å lykkes.

  • Kunnskap om organisering, innkjøp av bøker og tid til å organisere og tilrettelegge for et vellykket resultat.

  • Ressurslærer eller assistent bør prioriteres til slike timer.


  Forutsigbarhet
  Forutsigbarhet helse og skjønnhet og rikdom og alt det der som dere pleier å komme stikkende med. Gi mitt barn lesehunger, det ber jeg om med brennende hjerte! For jeg ville så gjerne at mitt barn skal få nøklene til eventyrlandet, hvor man kan hente den skjønneste av alle gleder – slik burde enhver mamma tenke!”


  Organisere klasserommet
  Organisere klasserommet helse og skjønnhet og rikdom og alt det der som dere pleier å komme stikkende med. Gi mitt barn lesehunger, det ber jeg om med brennende hjerte! For jeg ville så gjerne at mitt barn skal få nøklene til eventyrlandet, hvor man kan hente den skjønneste av alle gleder – slik burde enhver mamma tenke!”


  Varighet og hyppighet p ktene
  Varighet og hyppighet på øktene helse og skjønnhet og rikdom og alt det der som dere pleier å komme stikkende med. Gi mitt barn lesehunger, det ber jeg om med brennende hjerte! For jeg ville så gjerne at mitt barn skal få nøklene til eventyrlandet, hvor man kan hente den skjønneste av alle gleder – slik burde enhver mamma tenke!”

  • Hver stasjonsøkt bør vare fra 12 til 15 minutter for de yngste.

  • På mellomtrinnet kan øktene vare opp til 20-25 minutter.

  • Veiledet lesing bør skje minst to ganger i uka.

  • Det må trenes på bytte av aktivitet, slik at alle elever ”kan løypa”.


  Kriterier for gruppeinndeling
  Kriterier for gruppeinndeling helse og skjønnhet og rikdom og alt det der som dere pleier å komme stikkende med. Gi mitt barn lesehunger, det ber jeg om med brennende hjerte! For jeg ville så gjerne at mitt barn skal få nøklene til eventyrlandet, hvor man kan hente den skjønneste av alle gleder – slik burde enhver mamma tenke!”

  • Du kan sette sammen gruppene på grunnlag av interesser, erfaringer og - eller leseferdigheter.

  • Det viktige er at elevene har glede av den samme veiledningen og at de er på vei mot felles læringsmål.

  • Gruppene blir dannet ut fra lærerens forhåndskunnskap om elevene og kartleggingsarbeid. (LUS)


  Organisering av stasjonsundervisningen
  Organisering av stasjonsundervisningen helse og skjønnhet og rikdom og alt det der som dere pleier å komme stikkende med. Gi mitt barn lesehunger, det ber jeg om med brennende hjerte! For jeg ville så gjerne at mitt barn skal få nøklene til eventyrlandet, hvor man kan hente den skjønneste av alle gleder – slik burde enhver mamma tenke!”

  Språkverksted

  Leseforståelse

  Læringsstrategier

  Data:

  Pedagogiske

  programmer

  Touch

  Bokstav, ord og

  setning

  Skriftforming

  Stillelesning

  Forming

  Spill

  Lærerstyrt post

  Veiledet lesing


  Oppsummering av kten
  Oppsummering av økten helse og skjønnhet og rikdom og alt det der som dere pleier å komme stikkende med. Gi mitt barn lesehunger, det ber jeg om med brennende hjerte! For jeg ville så gjerne at mitt barn skal få nøklene til eventyrlandet, hvor man kan hente den skjønneste av alle gleder – slik burde enhver mamma tenke!”

  • Deltakerne avslutter økten ved å se tilbake på målet for lesingen og reflekterer over hva de har lært.

  • Elevene flytter seg så videre til en annen språkaktivitet.


  Evaluering av elevenes lesing
  Evaluering av elevenes lesing helse og skjønnhet og rikdom og alt det der som dere pleier å komme stikkende med. Gi mitt barn lesehunger, det ber jeg om med brennende hjerte! For jeg ville så gjerne at mitt barn skal få nøklene til eventyrlandet, hvor man kan hente den skjønneste av alle gleder – slik burde enhver mamma tenke!”

  • Veiledet lesing gir læreren en gyllen anledning til å studere elevens leseatferd og progresjon

  • Du kan benytte LUS for å dokumentere elevens utvikling

  • I NZ brukes mye leseprotokoll (running records)


  Fordelene med veiledet lesing
  Fordelene med veiledet lesing: helse og skjønnhet og rikdom og alt det der som dere pleier å komme stikkende med. Gi mitt barn lesehunger, det ber jeg om med brennende hjerte! For jeg ville så gjerne at mitt barn skal få nøklene til eventyrlandet, hvor man kan hente den skjønneste av alle gleder – slik burde enhver mamma tenke!”

  • Kan brukes i alle fag på alle klassetrinn

  • Ivaretar Kunnskapsløftets krav om lesing som en grunnleggende ferdighet i alle fag

  • Er en målrettet og strukturert undervisningsform


  Veiledet lesing2
  Veiledet lesing helse og skjønnhet og rikdom og alt det der som dere pleier å komme stikkende med. Gi mitt barn lesehunger, det ber jeg om med brennende hjerte! For jeg ville så gjerne at mitt barn skal få nøklene til eventyrlandet, hvor man kan hente den skjønneste av alle gleder – slik burde enhver mamma tenke!”

  • Eleven får mulighet til å lese, tenke og snakke seg gjennom en tekst

  • Gir gode muligheter for strukturert undervisning: (begreper, sjanger, grammatikk, fonetikk osv)

  • Lar barna tilegne seg og prøve ut nye metoder for å forstå en fortelling


  Elevene
  Elevene helse og skjønnhet og rikdom og alt det der som dere pleier å komme stikkende med. Gi mitt barn lesehunger, det ber jeg om med brennende hjerte! For jeg ville så gjerne at mitt barn skal få nøklene til eventyrlandet, hvor man kan hente den skjønneste av alle gleder – slik burde enhver mamma tenke!”

  • Får tilpasset opplæring

  • Blir selvstendige og trygge lesere

  • Lærer av hverandre i gruppa

  • Blir glade i å lese, blir gode til å lese

  • Blir sett av læreren

  • Blir bevisst ulike lesestrategier

  • Forholder seg kritisk og analytisk til tekster

  • Lærer å skille mellom uvesentlig og vesentlig informasjon

  • Forstår at lesing er å søke mening