slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Methode onderzoek Aardrijkskunde PowerPoint Presentation
Download Presentation
Methode onderzoek Aardrijkskunde

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Methode onderzoek Aardrijkskunde - PowerPoint PPT Presentation


 • 123 Views
 • Uploaded on

Methode onderzoek Aardrijkskunde. Kerndoelen. Alle methodes geven aan dat zij aan alle kerndoelen voldoen in de leerlijn.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Methode onderzoek Aardrijkskunde' - naiara


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kerndoelen
Kerndoelen
 • Alle methodes geven aan dat zij aan alle kerndoelen voldoen in de leerlijn.

kerndoel 47De leerlingen leren de ruimtelijke inrichting van de eigen omgeving te vergelijken met die in omgevingen elders, in binnen- en buitenland, vanuit de perspectieven landschap, wonen, werken, bestuur, verkeer, recreatie, welvaart, cultuur en levensbeschouwing. In ieder geval wordt daarbij aandacht besteed aan twee lidstaten van de Europese Unie en twee landen die in 2004 lid werden, de Verenigde Staten en een land in Azië, Afrika en Zuid-Amerika.    

kerndoel 48Kinderen leren over de maatregelen die in Nederlandgenomen worden/werden om bewoning van door waterbedreigde gebieden mogelijk te maken.    

kerndoel 49De leerlingen leren over de mondiale ruimtelijke spreidingvan bevolkingsconcentraties en godsdiensten, van klimaten, energiebronnen en van natuurlandschappen zoals vulkanen, woestijnen, tropische regenwouden, hooggebergten en rivieren.  

kerndoel 50De leerlingen leren omgaan met kaart en atlas, beheersen de basistopografie van Nederland, Europa en de rest van de wereld en ontwikkelen een eigentijds geografisch wereldbeeld.

uitgangspunten
Uitgangspunten
 • Wijzer door de wereld:

In de kerndoelen staat aangegeven wat kinderen moeten kennen en

kunnen. Voor aardrijkskunde zijn dit de volgende onderwerpen:ruimtelijke

inrichting, geografisch perspectief, kaartbeeld en topografie.

Leerprocessen van kinderen, veranderingen in het voortgezet

onderwijs en de eisen die het huidige informatietijdperk aan ons stelt waren

belangrijke didactische overwegingen voor het bepalen van de opzet van de

leerstof.

uitgangspunten1
Uitgangspunten
 • Land in zicht
 • Voldoet aan kerndoelen en domeinbeschrijvingen Citogroep
 • Regionaal-thematische opbouw
 • Structurele aandacht voor kaartvaardigheden en topografie
 • Veel mogelijkheden voor zelfstandig werken
 • Eigen omgeving in ieder leerjaar
 • Houdt rekening met minder taalvaardige leerlingen
uitgangspunten2
Uitgangspunten
 • Geobas
  • voorjaargroep 1 t/m 8;
  • gedegeninhoud met veelachtergrondinformatie;
  • leren met en van beeld;
  • helderestructuur;
  • duidelijkedifferentiatie- en keuzemogelijkheden;
  • overzichtelijk en smaakvolvormgegeven;
  • losseleerlijntopografie;
  • werkboeken, antwoordenboeken en topografiewerkboekengeheel in kleur;
  • veelmogelijkhedenvoorzelfstandigwerken;
  • aardrijkskundigebegrippen in woord en beelduitgelegd;
  • leerlingenboek in handleidingingeschoten;
  • software, digibordsoftware en methodesite.
uitgangspunten3
Uitgangspunten
 • Alles in 1
 • Voor groep 5 t/m 8 van alle basisscholen.
 • Het gaat om integraal onderwijs; de leerstof van alle vakken komt in samenhang aan bod, rekenen en bewegingsonderwijs uitgezonderd.
 • Er kan op 6 niveaus (A t/m F) gewerkt worden.
 • Elk niveau is met en naast elkaar te gebruiken binnen één groep.
 • Doe- en onderzoekopdrachten worden kant-en-klaar aangeleverd.
 • De kinderen leren alle wettelijke kerndoelen die zij moeten leren.
 • Dit onderwijs is adaptief en flexibel georganiseerd.
werkwijze opzet en opbouw
Werkwijze, opzet en opbouw
 • Wijzer door de wereld
 • Geobas
 • Land in zicht

6 blokken, 1 blok bestaat uit 5 lessen(laatste les onderzoek in eigen omgeving)

 • Alles in 1
werkwijze opzet en opbouw1
Werkwijze, opzet en opbouw
 • Alles in 1
 • De projecten duren 5 weken.
 • Elke week wordt er een subthema behandeld, geïntroduceerd met een film.
 • Dagelijkse afwisseling van gezamenlijke activiteiten en zelfstandig werken.
 • Gelijkwaardige afwisseling in computer- en schriftelijke verwerking.
 • Per (tafel)groep wordt een werkstuk gemaakt en een presentatie gedaan over een deelonderwerp.
 • Er is een afsluiting passend bij het thema, dit kan zijn: musical, presentatie, toneelstuk, korte uitvoering of tentoonstelling.
 • Aan het eind van het project is er een quiz en een toets.
lesinhoud en uitwerking
Lesinhoud en uitwerking
 • Wijzer door de wereld
 • Geobas
 • Land in zicht
 • Klassikaal, met differentiatie mogelijkheden.
 • Verschillende creatieve suggesties in de methode.(eigen inbreng)
 • Werkboek + werkschrift
 • Alles in 1
lesinhoud en uitwerking1
Lesinhoud en uitwerking
 • Alles in 1
 • Elke week een inleiding met een film.
 • Dagelijkse afwisseling van gezamenlijke activiteiten en zelfstandig werken.
 • Opdrachten worden schriftelijk en met de computer verwerkt.
 • Per (tafel)groep wordt een werkstuk gemaakt en een presentatie gedaan over een deelonderwerp .
 • Er is een afsluiting passend bij het thema, dit kan zijn: musical, presentatie, toneelstuk, korte uitvoering of tentoonstelling.
 • Aan het eind van het project is er een quiz en een toets.
didactiek
Didactiek
 • Wijzer door de wereld
 • Geobas
 • Geografische vierslag
  • waarnemen/beschrijven;
  • toepassen;
  • herkennen/verklaren;
  • waarderen.
 • Leren van en met beeld
  • leerzame vragen in de bijschriften;
  • beeld letterlijk centraal op de bladzijden.
 • Land in zicht
 • Na een korte instructie, direct zelfstandig aan de gang
 • Interactieve bespreking achteraf
 • Kaartvaardigheden
 • Omgevingsonderwijs
 • Geografische vierslag(waarnemen, herkennen, verklaren, waarderen)
 • Alles in 1
didactiek1
Didactiek
 • Alles in 1
 • De leraar heeft hier een grote inbreng in. Een klassikale of een individuele aanpak is mogelijk maar de methode is gemaakt op gedeeltelijk klassikaal, daarna in kleine groepjes, 2-tallen of individueel.
 • De leraar kan kiezen voor een flexibele aanpak en houdt rekening met de verschillen tussen de kinderen, waaronder de verschillende soorten intelligenties. Naast de gezamenlijke activiteiten, zoals het bekijken van films, het bespreken van teksten en het uitvoeren van expressieactiviteiten zoals zingen, dansen en drama kunt u zelf bepalen welke kinderen:
  • Vooral met projectboekteksten bezig zijn;
  • Vooral doe- en onderzoeksactiviteiten uitvoeren;
  • Vooral (bepaalde) expressievakken uitvoeren;
  • Vooral werken met de computer en de games
  • Vooral eigen werkstukken uitwerken;
  • Op welk niveau werken.
differentiatie
Differentiatie
 • Wijzer door de wereld
 • Geobas
 • Diverse soortenvragen:
  • kijkvragen;
  • reproductief en productief;
  • extra vragen in het werkboek
 • Leerstofvarianten:
  • Basisprogramma;
  • Uitgebreidprogramma 1;
  • Uitgebreid programma 2.
 • Land in zicht
 • niveaudifferentiatie en tempodifferentiatie
 • hoeveelheid aangeboden stof
 • opdrachten in multimediale materialen
 • veel beeld en audio voor taalzwakke leerlingen
 • Alles in 1
differentiatie1
Differentiatie
 • Alles in 1
 • Alles in 1 heeft zes verschillende differentieatie niveaus.
  • Niveau A is voor minder begaafde kinderen.
  • Niveau B ligt op groep 5 niveau. C op 6 enz..
  • Niveau F is voor de begaafde kinderen die boven het groep 8 niveau uitkomen.
 • Elk niveau is met en naast elkaar te gebruiken binnen één groep. Het is dus zelfs geen probleem om in een klas met 5 verschillende niveaus dezelfde methode te gebruiken.
 • De differentiatie zie je terug door de grote van de tekst, de verschillen in vragen en het aantal vragen.
materiaal voor leerkracht en leerlingen
Materiaal voor leerkracht en leerlingen
 • Wijzer door de wereld
 • Geobas
 • Leerlingenboek
 • Werkboek
 • Werkboek topografie
 • Handleiding
 • Kopieerboek
 • Antwoordenboek
 • Software
 • Internet
 • Land in zicht
 • Methodeboek
 • Land in zicht

Leerlingen: 2 werkboeken en 1 lesboek

 • 1 handleiding
 • 1 lesboek
 • 2 werkboeken
 • 2 antwoordenboeken
 • 1 miniatlas voor groep 5/6
 • 1 CD-rom
 • Alles in 1
materiaal voor leerkracht en leerlingen1
Materiaal voor leerkracht en leerlingen
 • Alles in 1
 • Projectboek niveau ABC incl. folder over Frankrijk   
 • Projectboek niveau DEF incl. folder over Frankrijk   
 • Antwoordenboek niveau ABC 
 • Antwoordenboek niveau DEF
 • Handboek voor de leerkracht, incl. expressie
 • Bordplaten A3, set van 15 (ook digitaal beschikbaar)   
 • Werkstukmap + inhoud   
 • Weekfilms set van 2 stuks
 • Audio-cd set van 3
 • CD-rom Engels
 • Cd-rom de Junior Bos@tlas Europa
 • Map met 14 geplastificeerde topokaartenV
 • Voor iedere groep van 12 leerlingen een leskist met doe-opdrachten. Deze bevat materialen voor de doe- en expressieopdrachten   
 • Cd-rom met PDF bestanden (PDF bestanden van de projectboeken en de bordplaten als aanvulling voor gebruik digibord)
ict mogelijkheden
ICT-mogelijkheden
 • Wijzer door de wereld
 • Geobas
 • Topografie
 • Spelletjes
 • Digibordsoftware
 • Internet
  • actualiseren van de lessen;
  • aanvullende lessuggesties;
  • extra informatie voor de leerkracht;
  • extra vragen bij de lessen;
  • toetsen.
 • Land in zicht
 • Topografie
 • Creatieve en verdiepende blokopdrachten, www.zwijsenlandinzicht.nl
 • Digibordsoftware
 • Alles in 1
ict mogelijkheden1
ICT-mogelijkheden
 • Alles in 1
 • Ongeveer de helft wordt met de computer gedaan.
 • Alle computer materialen worden geleverd.
 • Bordplaten kunnen ook digitaal geleverd worden.
 • Niet afhankelijk van een digibord.
 • Programma om digitaal de resultaten van kinderen bij te houden.
kostenplaatje
Kostenplaatje
 • Wijzer door de wereld: Kosten over 10 jaar: € 8700,00
 • Geobas:

Kosten over 10 jaar: € 9760,00

 • Land in zicht

Kosten over 10 jaar: € 9240,00

 • Alles in 1: €29.000 = alles bij elkaar. Los gekocht = € 80.000
kostenplaatje1
Kostenplaatje
 • Kostenvergelijking Alles-in-1 met methoden
 • Uitgaande van een gemiddelde school van 30 kinderen per leerjaar.Dat houdt dus in: 120 kinderen voor groep 5-8 en 240 kinderen voor de hele school.Inclusief:
 • BTW
 • Alle materialen voor alle 20 projecten, alle materialen voor Alles Apart, tijdens de projectloze weken, verbruiksmateriaal.
 • totale kosten over 10 jaar gerekend, voor groep 5 t/m 8.

Kosten Alles-in-1:

 Kosten 20 projecten: 20 x  € 1.100 =

 € 22.000

 Kosten Alles Apart

 €   7.000

-------------

Totaal:

 € 29.000

totale kosten over 10 jaar gerekend voor groep 5 t m 8
Totale kosten over 10 jaar gerekend, voor groep 5 t/m 8.

Kosten Alles in 1:

Kosten methoden:

Lezen (technisch, begrijpend, studerend)

€   8.000

Taal (o.a. spelling, grammatica, woordenschat, taalbeschouwing)

€ 23.000

Schrijven €   5.000

Engels €   5.000

Aardrijkskunde €   9.000

Geschiedenis €   9.000

Natuuroriëntatie €   7.000

Staatsinrichting €   1.000

Alle expressievakken €   2.000

Sociaal-emotionele ontwikkeling    €   1.000

Verkeer €   5.000

Leskisten en werkmiddelen voor o.a. zelfstandig werken €   5.000

-------------

Totaal:

€ 80.000

 Kosten 20 projecten:

20 x  € 1.100 =  € 22.000

 Kosten Alles Apart:

  €   7.000

-------------

Totaal:

  € 29.000