Wojew dztwo kujawsko pomorskie
Download
1 / 22

- PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO - POMORSKIE. ZAREJESTROWANIE ORGANIZACJI 10 ORGANIZACJI ZOSTAŁO ZAREJESTROWANYCH W LATACH 90-YCH 1989 ROK – NAJWCZEŚNIEJ ZAREJESTROWANA ORGANIZACJA 2004 ROK – OSTATNIO ZAREJESTROWANA ORGANIZACJA. ZASIĘG DZIAŁANIA ORGANIZACJI MIEJSCOWOŚĆ – 1 POWIAT – 1 GMINA – 3

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - myles-barrett


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Wojew dztwo kujawsko pomorskie

WOJEWÓDZTWOKUJAWSKO - POMORSKIE


Wojew dztwo kujawsko pomorskie

ZAREJESTROWANIE ORGANIZACJI

10 ORGANIZACJI ZOSTAŁO ZAREJESTROWANYCH W LATACH 90-YCH

1989 ROK – NAJWCZEŚNIEJ ZAREJESTROWANA ORGANIZACJA

2004 ROK – OSTATNIO ZAREJESTROWANA ORGANIZACJA


Wojew dztwo kujawsko pomorskie

ZASIĘG DZIAŁANIA ORGANIZACJI

 • MIEJSCOWOŚĆ – 1

 • POWIAT – 1

 • GMINA – 3

 • WOJEWÓDZTWO – 1

 • KRAJ – 5

 • EUROPA – 1

 • BRAK DANYCH – 3


Wojew dztwo kujawsko pomorskie

LOKALIZACJA ORGANIZACJI

 • WIEŚ – 2

 • MIASTO OD 5 DO 15 TYSIĘCY – 1

 • MIASTO 15 – 50 TYSIĘCY – 1

 • MIASTO 50 – 100 TYSIĘCY – 3

 • MIASTO 100 – 500 TYSIĘCY – 8


Wojew dztwo kujawsko pomorskie

STATUS PRAWNY ORGANIZACJI

STOWARZYSZENIE

ZAREJESTROWANE – 11

FUNDACJA – 4


Wojew dztwo kujawsko pomorskie

ADRESACI ORGANIZACJI

OSOBY INDYWIDUALNE – 14

GRUPY SPOŁECZNE – 3

ORGANIZACJE I INSTYTUCJE – 4

WSZYSTKIE KATEGORIE – 2


Wojew dztwo kujawsko pomorskie

STATUS OPP

6 ORGANIZACJI POSIADA STATUS OPP

3 STARAŁY SIĘ GO UZYSKAĆWojew dztwo kujawsko pomorskie

ZATRUDNIENIE PRACOWNIKÓW

6 ORGANIZACJI ZATRUDNIA OSOBY NA ETAT

6 ORGANIZACJI NIE ZATRUDNIA NIKOGO NIEZALEŻNIE OD FORMY UMOWY


Wojew dztwo kujawsko pomorskie

LICZBA PRACOWNIKÓW

19 – PRACOWNICY ZATRUDNIENI NA CAŁY ETAT

35 – PRACOWNICY ZATRUDNIENI NA NIEPEŁNY ETAT

2 – PRACOWNICY ZATRUDNIENI NA UMOWĘ O DZIEŁO

18 – PRACOWNICY ZATRUDNIENI NA UMOWĘ - ZLECENIE


Wojew dztwo kujawsko pomorskie

WYKSZTAŁCENIE

I WIEK OSÓB PRACUJĄCYCH

NA RZECZ ORGANIZACJI

65% - WYKSZTAŁCENIE WYŻSZE

50% - WIEK PRACOWNIKÓW MIĘDZY 18 A 50 ROKIEM ŻYCIA


Wojew dztwo kujawsko pomorskie

PŁEĆ OSÓB PRACUJĄCYCH

NA RZECZ ORGANIZACJI

79% KOBIET

21% MĘŻCZYZN


Wojew dztwo kujawsko pomorskie

WOLONTARIUSZE

13 ORGANIZACJI WSPÓŁPRACUJE Z WOLONTARIUSZAMI

1286 – LICZBA WOLONTARIUSZY PRACUJĄCYCH DLA ORGANIZACJI

90% - WOLONTARIUSZE STALE WSPÓŁPRACUJĄCY Z ORGANIZAJĄ

4 ORGANIZACJE PODPISUJĄ Z WOLONTARIUSZAMI UMOWY ZGODNIE Z USTAWĄ O WOLONTARIACIE


Wojew dztwo kujawsko pomorskie

ZARZĄD ORGANIZACJI

70 OSÓB PRACUJE W ZARZĄDACH WSZYSTKICH ORGANIZACJI

8 OSÓB LICZY ŚREDNIO ZARZĄD ORGANIZACJI

W 2/3 ORGANIZACJI ZARZĄD ZBIERA SIĘ CZĘŚCIEJ NIŻ 6 RAZY W ROKU


Wojew dztwo kujawsko pomorskie

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ORGANIZACJI

 • Administracja polska centralna – 11

 • Składki członkowskie – 11

 • Administracja polska samorządowa – 10

 • Darowizna od firm prywatnych – 10

 • Darowizna od osób fizycznych – 6

 • 1% - 4

 • Nawiązki i spadki – 4


Wojew dztwo kujawsko pomorskie

GŁÓWNE PROBLEMY, KTÓRYCH ROZWIĄZYWANIEM ZAJMUJĄ SIĘ ORGANIZACJE

 • niepełnosprawność intelektualna dorosłych – 8

 • niepełnosprawność intelektualna dzieci – 6

 • niepełnosprawność fizyczna dzieci – 6

 • niepełnosprawność fizyczna dorosłych – 5

 • przemoc w rodzinie – 4

 • ubóstwo – 4

 • problemy wychowawcze dzieci i młodzieży – 3

 • problemy edukacyjne dzieci i młodzieży – 3

 • pomoc rodzinom z trudną sytuacją mieszkaniową – 3


Wojew dztwo kujawsko pomorskie

ŁĄCZNA LICZBA PODOPIECZNYCH ORGANIZACJE

3577 OSÓB


Wojew dztwo kujawsko pomorskie

GŁÓWNE TYPY DZIAŁAŃ PROWADZONYCH PRZEZ ORGANIZACJE ORGANIZACJE

 • Doradztwo i poradnictwo specjalistyczne – 12

 • Pomoc terapeutyczna – 12

 • Organizowanie czasu wolnego – 11

 • Organizowanie wypoczynku – 10

 • Reprezentowanie interesów podopiecznych – 9

 • Szkolenia – 9

 • Leczenie i rehabilitacja – 8

 • Pomoc materialna – 7

 • Zbieranie funduszy – 5

 • Pomoc żywieniowa – 4

 • Pomoc finansowa – 4


Wojew dztwo kujawsko pomorskie

GŁÓWNE KATEGORIE PROBLEMÓW, ORGANIZACJE

Z KTÓRYMI BORYKAJĄ SIĘ ORGANIZACJE

 • Brak lub niedoskonałość przepisów regulujących funkcjonowanie organizacji

 • Trudności w zdobywaniu funduszy na działania organizacji

 • Obojętność środowisk lokalnych


Wojew dztwo kujawsko pomorskie

SZKOLENIA DLA ORGANIZACJI ORGANIZACJE

12 ORGANIZACJI ODCZUWA POTRZEBĘ ORGANIZACJI SZKOLEŃ

10 ORGANIZACJI ODCZUWA POTRZEBĘ ZORGANIZOWANIA SYSTEMU INFORMACJI SZKOLENIOWEJ W RAMACH STRUKTURY WRZOS

TYLKO 3 ORGANIZACJE STAĆ NA UCZESTNICTWO W PŁATNYCH SZKOLENIACH


Wojew dztwo kujawsko pomorskie

MISJA I STRATEGIA ORGANIZACJI ORGANIZACJE

15 ORGANIZACJI MA JASNO OKREŚLONĄ MISJĘ ORGANIZACJI

6 ORGANIZACJI MA OPRACOWANY STRATEGICZNY PLAN DZIAŁANIA


Wojew dztwo kujawsko pomorskie

DZIĘKUJĘ! ORGANIZACJE

tomasz.sobierajski@uw.edu.pl