digit lis r stud s n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Digitális írástudás PowerPoint Presentation
Download Presentation
Digitális írástudás

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 24
Download Presentation

Digitális írástudás - PowerPoint PPT Presentation

mulan
125 Views
Download Presentation

Digitális írástudás

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Digitális írástudás Kárpáti Andrea andreakarpati.elte@gmail.com

 2. 1. Tartalom: technokrata  fogyasztói  közösségi képességek2. Standardok: oktatás, üzleti élet, 3. Fejlesztés: betanítás mentorálás együttműködés4. Hol a szakadék? Témák

 3. Képességelemek nemzetközi tanulói IKT kompetencia vizsgálatokban (empirica, 2007, 18, Fig. 1) fordítás, kiemelések: K. A.

 4. Az informatikai írástudástartalma Tanári IKT kompetenciák • EUN (2009). • Evaluation Frameworkfor the Use of ICT in Education: oktatáspolitikusoknak 21. sz. képességek értékelése BECTA önértékelő rendszer eLEMÉR Önértékelés+külső ellenőrzés Stratégia-alkotás • Nemzeti szakértő értékel • Gazdasági megfontolások • Pedagógus-továbbképzés • Önértékelés • Stratégia-alkotás • Pedagógus-továbbképzés

 5. Az informatikai írástudás tartalmaTanári IKT kompetenciák • IKT metria, Török Balázs (2008) • IKT használati aktivitás • IKT kompetenciák • Attitűdök, értékek, motiváció • Iskolai IKT hozzáférés • Otthoni IKT hozzáférés • Tanár és diák kérdőívek köz- és felsőoktatásban (Adaptáció: Dorner, 2010, Lakatosné, 2010) • Nemzetközi adaptációpályán lévő tanároknál 8 országban. (Kárpáti, Blaimire, 2006, 2008)

 6. Angolszász digitális írástudás tantervek közös elemei CEFT IKT Digital LiteracyInitiative, 2008, 4, fordítás és kiemelések: K. A.

 7. 1. Az informatikai írástudás tartalma1.1.) Technokrata tartalmak Magyarországon meghatározó faktor az iskolai végzettség, a kor, a származás és a nyelvtudás – az EU-ban a végzettség és a kor Magyar és EU jellemzők: nemek szerint nincs különbség a képességekben, jelentős különbség az informatika területén folytatott felsőfokú tanulmányokban és szakmaválasztásban Magyar IKT kompetencia vizsgálatok • Pedagógusok IKT kompetenciája (Kárpáti, 2008, Török, 2009, Hunya et al,m 2010, 2011) • IKT eszközök típusa, mennyisége Tóth és R. Tóth, 2011) • Az iskolavezetők és pedagógusok IKT kompetenciája és használati szokásai (Tót, 2001; Kárpáti, 2005, 2009; Hunya, 2007, 2011; Hunya, Dancsó és Tartsayné Német, 2006; Lakatosné Török, 2010) • A tanulók IKT kompetenciája és a használat típusa (játék, oktatási szoftver, e-mail stb.) gyakorisága: ITTK, 2007; Molnár, 2008; R. Tóth és Molnár, 2009). Nemzetközi vizsgálatok Eurydice 2002OECD, 2005, IEA-SITES, 2006, empirica, 2008, EUN – INSIGT, 2008-2010 EUN - ESSIE, 2010-…

 8. 1. Az informatikai írástudás tartalma 1.2.) Fogyasztói tartalmak Legfontosabb júzerszkill: információmenedzsment • Tudatos fogyasztás • Biztonság Még tanulni kell: etikus használat, e-állampolgári működés Forrás: World Internet Project (2008): Map of the Digital Future. Hungarian Society and the Internet. 2007.

 9. 1. Az informatikai írástudás tartalma 1.3.) Közösségi tartalmak • Közösségi háló létrehozása • Tudásmegosztás • Mentorálás, bírálat Manga, video blog, street art, cosplay, demoscene…. Vizuális Tanulóközösségek Kutatása, 2009-…AaltoUniv, Helsinki, Amsterdam, Univ.,Cambridge Univ, ELTE TTK, NIU – Chicago, Taiwan National Univ. Az informatika oktatásánakváltoztatási igénye a tanárok szemszögéből (Kőrösné, 2003)

 10. 1. Az informatikai írástudás tartalma 1.4.) Kreatív tartalmak • Ízlés, értékrend • Alkotás: téma, technika, kompozíció • Közösségi alkotás: szubkulturális kódok „Nekem Magyarország…” Googlelogo verseny 2011 Oxaca indián kamasz videó Fővárosi komplex rajzverseny Microsoft Partnerek a Tanulásban, Innovatív Iskolák Hálózata, tanári verseny 2010

 11. Hagyományos és digitális képalkotás Hagyományos alkotás Digitális alkotás A technikai színvonalra főként az eszköz és nem a képességek hatnak A motívumok idézhetők, adaptálhatók, kombinálhatók Az alkotás sokszorosítható Kollektív alkotások gyakoriak A kreativitás jelentősége vitatott • A technikai színvonalra hat: pszichomotorosképességek, tanulás, médium • A motívumok köre behatárolt: megvalósíthatóság • Az alkotás egyedi • Az alkotó folyamat egyéni • A kreativitás jelentősége megkérdőjelezhetetlen

 12. A Fővárosi Pedagógiai SzSzK 2008-as hagyományos (1.) és digitális (2.) rajzversenyének díjnyertes alkotásai 1.

 13. 2.

 14. Vizualizáció

 15. Vizualizáció MS WorldwideTelescope ARCHICAD Leonar3do

 16. 2. Standardok2.1.) Oktatás • Diákok: tudásszintek, kompetenciák • Tanárok: életmód, műveltség, pedagógiai stratégiák, etikus viselkedés U-Teacher projekt: 11 ország kutatói pedagógus IKT kompetenciarendszert készítettek Midoro, V. szerk. 2008 a,b, Kárpáti és Hunya, 2009 a, b

 17. 2. Standardok2.2.) Üzleti élet • Rutinszerű eszközhasználat • Folyamatos kapcsolattartás • Kifelé zárt, befelé nyíltműködés • Mindent dokumentálni • Vizualizációs technikák IKT értékelési ciklusok ICT Workforce Ability Project, Queensland, Ausztrália, 2008

 18. 3. Fejlesztés3.1.) Betanítás Az internet új lehetőségeket ad a tanuláshoz Teljesen egyetért Egyetért Nem ért egyet Egyáltalán nem ért egyet Nem érdekli A mérés alapját azok a felhasználók képezik, akik az utolsó három hónapban használták az internetet, %-ban kifejezve, országonként. European Comission (2010): StudyontheSocialImpact of ICT.

 19. 3. Fejlesztés3.2.) Mentorálás Kulturális különbségek: használat módja és szintje • IKT, mint a társadalmi esélyegyenlőség katalizátora • A háló amivel könnyű halat fogni • Digitális könyöradományok és „beetetés”

 20. 3. Fejlesztés3.2.) Mentorálás Nemi különbségek: használat módja 1NITA Project, Malajzia • Kisvállalkozást vezető nőknek • IKT és üzleti ismeretek együtt • Ausztrál „Girls and ICT Project” • Számítógépes klubok lányoknak • Alternatív tantervek • OsztrákMädchen an die Tastaturen! • Alternatív tantervek • Országos koordinátor hálózat • Magyar Internetező Nők Egyesülete • Az első magyar IKT tanfolyamok nőknek

 21. 3. Fejlesztés3.2.) Együttműködés • Az együttműködéstől a hálózatos tanulásig • Konstruktivizmus konnektivizmus? • E-Europe Kezdeményezés Hová álljanak a belgák?(Introvertáltak a kommunában) Molnár Pál, japán-magyar projektek, Web 2.0 a felsőoktatásban

 22. Hol az IKT szakadék ma? • talán nem a gazdagokés szegények között… Nem a fiatalok és öregek között… • már nem a férfiak • és nők között…

 23. ….hanem a tudatos és • az öntudatlan, gyermeteg felhasználók között Informatikai kompetencia: tanulás a tapasztaltabbtól. Az iskolában is.

 24. KárpátiAndrea andreakarpati.elte@gmail.com