NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY. - PowerPoint PPT Presentation

newtonovy pohybov z kony n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY. PowerPoint Presentation
Download Presentation
NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY.

play fullscreen
1 / 12
Download Presentation
NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY.
325 Views
mostyn
Download Presentation

NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. FYZIKA – 7. ročník P10 NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY. Vypracoval: Mgr. Pavel Kerner ZŠ, Týn nad Vltavou, Malá Strana

 2. Zákon setrvačnosti. Těleso, které je v klidu, může uvést do pohybu jen síla, jinak zůstane v klidu. Těleso uvedené do pohybu se pohybuje dál, i když už na něj síla nepůsobí. Této vlastnosti se říká setrvačnost Anglický vědec Issac Newton vyslovil zákon setrvačnost Pokud na těleso nepůsobí jiná tělesa silou, setrvá v klidu nebo v rovnoměrném přímočarém pohybu.

 3. F Na Zemi jsou brzdné síly ( např. tření ), které těleso vždy zastaví, ale zákon setrvačnosti platí! V kosmickém prostoru se uplatňuje 100 % - kosmická tělesa se pohybují setrvačností ( planety kolem Slunce )

 4. Setrvačnost se uplatňuje v každodenním životě a má velký význam: • U dopravních prostředků • Žádné vozidlo nemůže okamžitě zastavit- brzdná dráha • Vždy se poutej bezpečnostními pásy! • - při rozjíždění – padáme dozadu • - Při brždění - padáme dopředu • - Rakety a družice se na oběžné dráze pohybují setrvačností http://www.youtube.com/watch?v=KfI4MBRsnok – brzdná dráha – 1 min. http://www.ceskatelevize.cz/porady/10121359557-port/746-testovani-systemu-bezpecnosti-aut/video/ - 10 min.

 5. Rakety a družice se na oběžné dráze pohybují setrvačností

 6. Planety obíhají kolem Slunce setrvačností

 7. Zkus odpovědět na tyto otázky: Proč nemůže běžec po proběhnutím cíle hned zastavit? Čeho využíváme, když sklepáváme kapky vody z oblečení? Jak nejlépe nasadit kladivo nebo jiné nářadí na držadlo, co u toho využíváme? Proč nemusíme při jízdě na kole pořád šlapat? Proč musí být kosmonaut při práci mimo kosmickou loď k ní připoután? Proč je nezbytně nutné být v automobilu připoután bezpečnostními pásy? Co se děje s cestujícími v autobuse, který se rozjíždí nebo brzdí? Proč nemají být v automobilu volně položené těžší předměty? Znáš způsob, jak rozlišit uvařené a syrové vejce, aniž by se rozbilo? Co se stane, když prudce zabrzdíš přední brzdou na kole?

 8. Zákon vzájemného působení dvou těles= Zákon akce a reakce Co se stane, když se jeden z chlapců odrazí od druhého?

 9. Zákon vzájemného působení dvou těles= zákon akce a reakce Jestliže působí jedno těleso na druhé silou, působí i druhé těleso na první silou stejně velkou, ale opačného směru. Nebo Každá akce vyvolává reakci stejně velkou, ale opačného směru. Obě síly současně vznikají a současně zanikají. • Tento zákon se uplatňuje v každodenním životě: • Umožňuje nám chodit • Umožňuje pohyb vozidel

 10. Zákon akce a reakce využívají raketové ( tryskové motory )

 11. Zkus odpovědět na tyto otázky: 1.Čeho využíváš, když vesluješ na loďce? 2. Jak se přitáhneš ke břehu na loďce připoutané ke stromu? 3.Co se stane, když vystupuješ z loďky? 4. Víš, co to je zpětný ráz zbaně? 5. Co se stane s volným koncem hadice, když do ní pustíme vodu? http://www.ceskatelevize.cz/porady/10319921345-rande-s-fyzikou/211563230150003-newtonovy-zakony/video/ - pohybové zákony – 13. min

 12. ISAAC NEWTON 1643-1721 anglický fyzik hrobka Isaaca Newtona ve Westminsterském opatství