slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Diplomovaný oční optik – Geometrická optika

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 5

Diplomovaný oční optik – Geometrická optika - PowerPoint PPT Presentation


 • 173 Views
 • Uploaded on

Diplomovaný oční optik – Geometrická optika. Úvod - fyzikální podstata světla - optická prostředí a jejich charakterizace, index lomu - šíření světla optickým prostředím - rychlost šíření světla v prostředí a její měření Základní zákony geometrické optiky - zákon přímočarého šíření

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Diplomovaný oční optik – Geometrická optika' - hali


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Diplomovaný oční optik – Geometrická optika

Úvod

- fyzikální podstata světla

- optická prostředí a jejich charakterizace, index lomu

- šíření světla optickým prostředím

- rychlost šíření světla v prostředí a její měření

Základní zákony geometrické optiky

- zákon přímočarého šíření

- zákon vzájemné nezávislosti šíření světelných paprsků

- zákon odrazu a lomu

- Fermatův princip

- odrazivost, propustnost a absorpce optických prostředí

Chod paprsků v jednoduchých soustavách

- chod paprsku hranolem

- chod paprsku klínem

- chod paprsku destičkou

Optické zobrazování v obecném prostoru

- zobrazování kulovou lámavou plochou

- zobrazování rovinnou lámavou plochou

- zobrazování soustavou lámavých ploch

- zobrazování odrazem (rovinné, kulové zrcadlo)

Optické zobrazování v paraxiálním prostoru

- zobrazování kulovou lámavou plochou

- zobrazování rovinnou lámavou plochou

- zobrazování soustavou lámavých ploch

- zobrazování odrazem (rovinné, kulové zrcadlo)

- použití matic v paraxiálním prostoru

- zvětšení (příčné, úhlové a osové)

- základní body optické soustavy (ohniska, hlavní body, uzlové body)

- základní zobrazovací rovnice

Optické zobrazování čočkou a soustavou čoček

- základní parametry sférické čočky

- zobrazování sférickou tenkou a tlustou čočkou

- zobrazování soustavou čoček

- asférické čočky, základní parametry, zobrazování

Vady optického zobrazování

- otvorová vada

- zkreslení

- astigmatismus a zklenutí

- koma

- barevná vada velikosti

- barevná vada polohy

- aberace vyšších řádů

- trigonometrické vyjádření vad optické soustavy

- algebraické vyjádření monochromatických vad v prostoru III.řádu

Chod paprsků v optických přístrojích

- lupa

- mikroskop

- dalekohled

- objektivní zobrazovací přístroje

- laboratorní optické přístroje

slide2

Hodnocení na konci zímního období – zkouška

Podmínky zápočtu : 1. 3 testy minimálně na 55%

2. ústní pohovor – viz soubor otázek

3. účast ve výuce 75%

Literatura:

Jexová, S.: Geometrická optika, Brno 2010

publikaci možno zakoupit v prodejně odborné literatury,NCO NZO, Vinařská 6, 603 00 Brno

prodejna@nconzo.cz, internetový prodej na www.nconzo.cz

Havelka, B., Fuka, J.: Optika, Praha 1961

Halliday,D. a kol.: Fyzika – Elektromagnetické vlny – Optika - Relativita

slide3

Okruhy ke zkoušce z geometrické optiky

za 2.ročník DOP – zimní období

 • Jednoduchá čočka - odvození Gullstrandovy rovnice.
 • Pojem imerze s ohledem na Gullstrandovu rovnici.
 • Sférická čočka ve vzduchu - SPOJNÁ - diskuse s ohledem na optickou mohutnost a
 • tloušťku čočky (BI,PLAN).
 • 4. Sférická čočka ve vzduchu - ROZPTYLNÁ- diskuse s ohledem na optickou mohutnost a
 • tloušťku čočky (BI,PLAN).
 • 5. Sférická čočka ve vzduchu - MENISKOVÁ- diskuse s ohledem na optickou mohutnost a
 • tloušťku čočky .
 • 6. Zvláštní případy čoček ve vzduchu.
 • 7. Vrcholová lámavost a optická mohutnost - odvození vztahu.
 • 8. Otvorová vada - příčiny vzniku, projev nástin korekce.
 • 9. Zkreslení - příčiny vzniku, projev nástin korekce.
 • 10. Astigmatismus a zklenutí - příčiny vzniku, projev nástin korekce.
 • 11. Koma - příčiny vzniku, projev nástin korekce.
 • 12. Barevná vady polohy a velikosti - příčiny vzniku, projev nástin korekce.
 • 13. Lupa - zvětšení lupy, zraková konvenční vzdálenost, lupy v praxi.
 • 14. Mikroskop - zvětšení mikroskopu, optický interval, numerická apertura objektivu, typy objektivů.
 • 15. Keplerův dalekohled - zvetšení afokálnost soustavy.
 • 16. Galileův dalekohled - zvetšení , převracecí soustavy.
 • 17. Triedr - popis, schéma, využití.
 • 18. Newtonův dalekohled - schéma, popis chodu paprsků.
 • 19. Fotografické přístroje - folie s nákresem bude dodána, vysvětlení vzniku obrazu,
 • typy objektivů, světelnost.
 • 20. Diaskopická a episkopická projekce - popis jednotlivých součástí a jejich charakteristika
slide5

Opakovací příklady:

 • Rozhodněte, zda paprsek dopadající pod úhlem  ze skla (1,5) do vzduchu se láme
 • nebo úplně odráží:
 • a)  = 48o b)  = 30o c)  = 42o
 • 2. Do dna jezera v hloubce 2,0 m je zasazen sloup, který vyčnívá 1,0 nad hladinou.
 • Určete délku stínu sloupu na hladině a na dně jezera, jestliže slunce je 30o nad obzorem.
 • Index lomu vody je 1,33.
 • 3. Monochromatický paprsek dopadá na skleněný hranol ve vzduchu pod úhlem 45o.
 • Lámavý úhel hranolu je 60o, index lomu skla je 1,6. Vypočtěte deviaci.
 • 4. Určete polohu paraxiálního obrazu vytvořeného kulovým zrcadlem o poloměru křivosti
 • r = 500 mm, je-li předmět ve vzdálenosti 2 m před zrcadlem. Situaci řešte i graficky.
ad