Download
financi le cijfers n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Financiële cijfers PowerPoint Presentation
Download Presentation
Financiële cijfers

Financiële cijfers

128 Views Download Presentation
Download Presentation

Financiële cijfers

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Financiële cijfers 22 augustus 2012 CFO – Havenbedrijf Rotterdam Paul Smits

 2. Stijgendeomzet,winst eninvesteringenAfgeronde bedragen: x € 1 miljoen Overslag* Omzet * In miljoenen tonnen +6% +3% Nettoresultaat Brutoinvesteringen +22% +32%

 3. Door kostencontrole leidt omzetstijging direct tot winststijging Afgeronde bedragen: x € 1 miljoen

 4. De investeringen en aflossingen zijn nog hoger dan de operationele kasstroom Saldo kasstroom - 2 Afgeronde bedragen: x € 1 miljoen

 5. De goede financiële resultaten….

 6. De goede financiële resultaten gebruiken we om te investeren in de haven

 7. Investeringen bereiken dit jaar top van circa€ 500 mln. Bron: HbR Afgeronde bedragen: x € 1 miljoen

 8. Ambitie:intensivereninvesteringen insuccesfactorenHavenvisie2030 Bestaande havengebieden Innovatie Milieu en leefklimaat Bereikbaarheid en infrastructuur Verbinding stad en haven

 9. Investeringen havenbedrijfsleven Piek door electriciteits-centrales MV Hoe verder weg in de tijd, hoe meer nog onbekend is Gemiddeld In miljoen €

 10. Meeste investeringen in gas & power, ruwe olie & raffinage Totaal € 11 miljard in periode 2011 - 2015

 11. Vooruitzicht 22 augustus 2012 President-directeur – Havenbedrijf Rotterdam Hans Smits

 12. Samenhangoverslagenindustriëleproductie (2005 = 100)

 13. Samenhang overslagenwereldhandel 1 juli 2012 (Jan 2000 = 100)

 14. Prognose • H2 2012: • Natte bulk bijna op niveau H1 • Droge bulk op niveau H1 • Containers iets lager dan H1 • Heel 2012: • Bescheiden groei overslag: ca. 1% tot ca. 440 miljoen ton