Download
bin normen n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BIN-normen PowerPoint Presentation

BIN-normen

1283 Views Download Presentation
Download Presentation

BIN-normen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. BIN-normen EFFICIËNTE COMMUNICATIE VVKSO

 2. Inleiding • NBN Z 01-002 officiële publicatie in 2002 beperkt aantal wijzigingen in vergelijking met de norm van 1991 als gevolg van verdere automatisering van de gegevensverwerking BIN-normen

 3. Afspraken • Getallen: Arabische cijfers • 1, 2, 3, 4 … • Decimaalteken: komma • 43,50 • Cijfers in getallen groeperen 142 320,00 0,141 592 653 5 BIN-normen

 4. Afspraken • Postcode • 3500 HASSELT AT-1000 WIEN • Huisnummers en postbusnummers • Demerstraat 22-44 • Postbus 3456 • Tijdsaanduiding • 16 uur 9.30 u. 16.45 uur BIN-normen

 5. Afspraken • Internationale telefoonnummers • + 32 2 507 06 42 • 00 31 495 04 00 92 • Nationale telefoonnummers • 089 86 55 18 • 02 412 42 22 BIN-normen

 6. Afspraken • Datum • 13 mei 2005 • 2005-11-08 • Eenheden en symbolen • cm kWh m/s² km/h • E-mailadres • jan.vandevelde@vvkso.vsko.be BIN-normen

 7. Afspraken • Internationaal bankrekening-nummer • IBAN BE49 4528 1240 0171 BIC KREDBEBB • Nationaal bankrekeningnummer • 452-8124001-71 BIN-normen

 8. Afspraken • Diakritische tekens • enquête ENQUÊTE • Françoise FRANÇOISE • én ÉN • óf ÓF • Munteenheden en -symbolen • 125,45 EUR € 125,45 • 68 USD $ 68 • Heb je 20 euro bij je? BIN-normen

 9. Afspraken BIN-normen

 10. Normen voor brieven • Papierformaat: A4 • Marges • links 33 mm • rechts 20 mm • boven 20 mm • onder 20 mm • Uitlijning • links of volledig BIN-normen

 11. Normen voor brieven • Adresruimte • Specifieke vermelding • Geadresseerde • Functie en/of afdeling • Firma of organisatie • Straat en nummer of postbusnummer • (ISO-landcode en)Postcode en gemeente • Land BIN-normen

 12. Normen voor brieven • ISO-landcodes BIN-normen

 13. Normen voor brieven • Voorbeelden Aangetekend Prof. dr. Johan Schepers Departement Germaanse Talen Universitaire Instelling Antwerpen Universiteitsplein 1 2610 ANTWERPEN De heer Guido HERMAN Ombudsman NMBS Kantersteen 4 1000 BRUSSEL Luchtpost Herrn J. Strauss Mattheusgasse 14 A1 AT-1030 WIEN OOSTENRIJK Mr Anthony Johnson Personnel Manager Roy’s Bookshops 25 Elephant Street GB-E17 7LD MANCHESTER VERENIGD KONINKRIJK BIN-normen

 14. Normen voor brieven • Kenmerken uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk Brussel 2005-01-07 20/220 pds-012001 2005-01-08 uw bericht van uw kenmerk Brussel 2005-01-07 20/220 2005-01-08 ons kenmerk dossier behandeld door contact via pds-012001 Mevr. K. Jansen 02 507 06 42 BIN-normen

 15. Normen voor brieven • Aanspreking • Geachte mevrouw Bakker • Briefgesprek • Onderwerp Sollicitatie naar de betrekking van leraar BIN-normen

 16. Normen voor brieven • Slotformule en handtekening Met beleefde groeten       Jan Coenen Directeur personeelsdienst BIN-normen

 17. Normen voor brieven • Kopieën en bijlagen uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlagen Brussel 2005-01-07 20/220 pds-012001 2 2005-01-08 Bijlagen: 2  Kopie: Joris Jansen, Karin Peters BIN-normen

 18. Normen voor brieven • Briefafmetingen BIN-normen

 19. Andere documenten • Papierformaat: A4 • Marges • alle marges 20 mm • Titels • groter lettertype • kader • vet of cursief • extra witruimte BIN-normen

 20. Andere documenten • Kop- en voettekst BIN-normen Efficiënte communicatie Pagina 1 • Voet- en eindnoten verwijzingsteken zonder haakjes1, met één haakje2), met twee haakjes(3) BIN-normen

 21. Andere documenten • Inhoudsopgave 4 Enveloppen 19 Enveloppen met of zonder venster19 Genormaliseerde zending19 Standaardenveloppen19 Afmetingen van een standaardenvelop 20 4 Enveloppen 19 Enveloppen met of zonder venster19 Genormaliseerde zending19 Standaardenveloppen19 Afmetingen van een standaardenvelop 20 BIN-normen

 22. Andere documenten • Redactionele indeling van teksten 1 Normen voor andere documenten  1.1 Algemene informatie  1.1.1 Papierformaat  Maak uitsluitend gebruik van het papierformaat A4 en stel de marges in op … BIN-normen

 23. Andere documenten • Accentueren • vet of cursief typen • onderstrepen • inspringen • centreren • aanhalingstekens BIN-normen

 24. Andere documenten • Opsomming • cijfers (1, 2, 3 …), • letters (a, b, c …), • liggende streepjes, • andere tekens. BIN-normen

 25. Enveloppen • Vensterenvelop • Venster aan de linkerkant • Standaardenveloppen • Folder verkrijgbaar in het postkantoor BIN-normen

 26. Spatiëringsregels BIN-normen

 27. Spatiëringsregels BIN-normen

 28. Info • NBN Z 01-002 Belgisch Instituut voor Normalisatie Brabançonnelaan 29 1040 BRUSSEL Tel. 02 738 01 11 – fax 02 733 42 64 info@bin.be http://www.bin.be/NL/ • Vragen over de BIN-normen VVKSO – Werkgroep BIN-normen Guimardstraat 1 1040 BRUSSEL jaak.palmans@vvkso.vsko.be http://www.vsko.be/vvkso/ BIN-normen

 29. Info • BIN-brochure bestellen Uitgeverij LICAP Guimardstraat 1 1040 BRUSSEL Tel. 02 509 96 72 – fax 02 509 97 04 info@licap.be Samenstelling en lay-out presentatie: Guy Willems - VVKSO BIN-normen