1 / 22

VAN CONFECTIE NAAR HAUTE COUTURE

VAN CONFECTIE NAAR HAUTE COUTURE. Vrijwilligerswerk CORDAAN. WELKOM workshop diversiteit. Even voorstellen Ilse de Bruijn Movisie Corry Baarsma Cordaan/AGORA. DE CIJFERS CORDAAN. 2200 vrijwilligers Thuiszorg, V&V, VGZ en GGZ  onder één dak Omzet 350 miljoen euro

azizi
Download Presentation

VAN CONFECTIE NAAR HAUTE COUTURE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. VAN CONFECTIE NAAR HAUTE COUTURE Vrijwilligerswerk CORDAAN

 2. WELKOM workshop diversiteit Even voorstellen Ilse de Bruijn Movisie Corry Baarsma Cordaan/AGORA

 3. DE CIJFERSCORDAAN 2200 vrijwilligers Thuiszorg, V&V, VGZ en GGZ  onder één dak Omzet 350 miljoen euro Meer dan 110 locaties en 400 individuele wooneenheden Amsterdam, Huizen, Maartensdijk en Nieuw-Vennep 30.000 cliënten en 10.000 medewerkers Cordaan

 4. Doel project Duurzaam omgaan met vrijwilligers Meer vanuit talent van de vrijwilliger werken Wat is er nodig voor optimale inzet? Hoe kan de organisatie bijdrage aan het succes van de vrijwilliger?

 5. DIVERSITEIT CLIENTEN VRIJWILLIGERS VASTE MEDEWERKERS FAMILIE BUREN VRIENDEN

 6. Noodzaak tot samenwerking= vorming netwerk familie familie familie familie familie familie familie familie mantelzorger mantelzorger mantelzorger mantelzorger vrijwilligers vrijwilligers vrijwilligers vrijwilligers vrijwilligers vrijwilligers vrijwilligers vrijwilligers Cliënt Cliënt Cliënt Cliënt Cliënt Cliënt Cliënt Cliënt Kennis/buur Kennis/buur Kennis/buur Kennis/buur Kennis/buur Kennis/buur Kennis/buur Kennis/buur professional professional professional professional professional professional professional professional

 7. Noodzaak tot samenwerking= vorming netwerk/ toekomst meer vrijwilligers meer mantelzorgondersteuning? familie familie familie familie familie familie familie familie mantelzorger mantelzorger mantelzorger mantelzorger vrijwilligers vrijwilligers vrijwilligers vrijwilligers vrijwilligers vrijwilligers vrijwilligers vrijwilligers Cliënt Cliënt Cliënt Cliënt Cliënt Cliënt Cliënt Cliënt Kennis/buur Kennis/buur Kennis/buur Kennis/buur Kennis/buur Kennis/buur Kennis/buur Kennis/buur professional professional professional professional professional professional

 8. Diversiteit vrijwilligers 16 groepen Wat heeft een vrijwilliger…..nodig? Wat kan de organisatie bieden? Elke match is maatwerk. Aantal voorbeelden

 9. Werven op maat

 10. Even voorstellen Miralba García Robledo Martinette Kramer

 11. BORGEN HOE? Aanpassen beleid/ handboek Vakgroep coördinatoren vrijwilligerswerk Implementeren in nieuwe methodiek Vaste medewerkers trainen

 12. TOT SLOT Bedankt voor jullie aandacht. Fijn om met jullie te mogen delen

More Related