Wykład 9 24 kwietnia 2014 - PowerPoint PPT Presentation

moses
wyk ad 9 24 kwietnia 2014 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Wykład 9 24 kwietnia 2014 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Wykład 9 24 kwietnia 2014

play fullscreen
1 / 24
Download Presentation
Wykład 9 24 kwietnia 2014
102 Views
Download Presentation

Wykład 9 24 kwietnia 2014

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Wykład 924 kwietnia 2014 Przechowywanie i zapominanie informacji

 2. Plan wykładu • Przechowywanie informacji w krótkich okresach czasu • Przechowywanie w długich okresach czasu • Teorie zapominania • Teoria rozpadu śladu pamięciowego • Teoria interferencji • Teoria wypierania • Teoria braku dostępu do śladu pamięciowego • Wybrane czynniki wpływające na trwałość przechowywania

 3. Przechowywanie w krótkich okresach czasu: paradygmat Browna-Petersonów

 4. Odtwarzanie po upływie 30 sekund

 5. Wnioski na temat przechowywania i zapominania w krótkich okresach czasu • Przechowywanie w rejestrze sensorycznym i pamięci krótkotrwałej/operacyjnej jest ograniczone czasowo • Następuje początkowy szybszy, a następnie wolniejszy spadek przechowywania • Zapominanie polega na zanikaniu/zacieraniu się śladu pamięciowego • Przechowywanie w pamięci krótkotrwałej/operacyjnej może być przedłużone dzięki powtarzaniu

 6. Funkcja przechowywania u gołębi

 7. Przechowywanie i zapominanie w dłuższych okresach czasu • Przechować można tylko to, co zostało zapamiętane • Część „zapominania” jest w rzeczywistości brakiem zapamiętania • Jakie czynniki decydują o trwałości przechowywania/zapominaniu? • Czas czy interferencja?

 8. Krzywe nabywania i wygasania reakcji

 9. Badania Ebbinghausa – krzywe przechowywania

 10. Funkcja przechowywania • Wszystkie funkcje przechowywania mają taki sam ogólny kształt: początkowo zapominanie następuje szybko, następnie ulega spowolnieniu, ale niemal nigdy nie kończy się • Im słabszy zapis pamięciowy i im bardziej czuły wskaźnik, tym szybsze zapominanie • Potęgowe prawo zapominania: następstwem coraz dłuższego odroczenia są coraz mniejsze straty

 11. Prawdopodobieństwo rozpoznania nazwy programu TV

 12. Przechowywanie w bardzo długich okresach czasu: badania Bahricka nad pamiętaniem języka hiszpańskiego

 13. Przechowywanie w bardzo długich okresach czasu c.d. • Semb, Ellis i Araujo (1993): pamiętanie informacji z kursu psychologii rozwoju po 4 i 11 miesiącach – 20% ubytku • Conway, Cohen i Stanhope (1991): pamiętanie informacji z kursu psychologii poznawczej – największy spadek przez pierwsze 3-4 lata • Szybciej zapominane nazwiska, wolniej ogólne prawidłowości • Im dłuższe uczenie się i im wyższe oceny, tym wolniejsze zapominanie

 14. Pamiętanie kolegów ze szkoły

 15. Czy wykładowcy pamiętają swoich studentów? • Badania Bahricka z udziałem 22 wykładowców uniwersyteckich, dotyczące pamiętania twarzy i nazwisk czterech grup studentów, z którymi skończyli zajęcia 11 dni, 1 rok, 4 lata i 8 lat wcześniej • Gorsze pamiętanie nazwisk i twarzy studentów niż nazwisk i twarzy kolegów ze szkoły • Lepsze pamiętanie nazwisk niż twarzy • Spadek pamiętanie rozpoczyna się już po roku

 16. Pamiętanie zdarzeń autobiograficznych: badania Linton

 17. Teoria rozpadu śladu pamięciowego • Rozpad czy zanik? • Uzasadnienie „zdroworosądkowe” • Związek z koncepcjami asocjacjonistycznymi i neo-asocjacjonistycznymi • Czy sam czas jako taki może powodować zapominanie?

 18. Teoria interferencji • Teoria zawiązana z koncepcjami asocjacjonistycznymi • Zapominanie aktywne, a nie pasywne • Wpływ informacji następującej po zapamiętywaniu – interferencja retroaktywna, lub przed zapamiętywaniem – interferencja proaktywna • Interferencja asocjacyjna

 19. Czasy rozpoznawania zdań interferujących i nie interferujących

 20. Teoria wypierania • Związana z pracami Freuda • Wypieranie (represja) jako mechanizm obronny, polegający na niedopuszczaniu wspomnień o negatywnym zabarwieniu emocjonalnym • Loftus i Burns (1982): napad na bank • Peters (1988): pamiętanie pielęgniarki • Bezpośrednie i odroczona pamiętania słów neutralnych i zabarwionych emocjonalnie • Czy wszystkie rodzaje negatywnych wspomnień podlegają wyparciu?

 21. Teoria braku dostępu do śladu pamięciowego • Związana z poznawczym podejściem do pamięci • Zapominanie jest pozorne • Wszystkie zapamiętane informacje pozostają w pamięci, natomiast nie wszystkie można wydobyć • Badania Penfielda • Efekty odtwarzania pod wpływem hipnozy • Fakt, że niektóre dawne wspomnienia mogą być wydobyty, nie dowodzi, że wszystkie wspomnienia są przechowywane w pamięci

 22. Wybrane czynniki wpływające na trwałość przechowywania • Cechy materiału: sensowność, znaczenie dla jednostki, związek z wcześniejszą wiedzą • Aktywność w trakcie i po przyswajaniu: głębokość przetwarzania, włączanie do struktury wiedzy przechowywanej w umyśle (asymilacja), zmiany wiedzy przechowywanej w umyśle (akomodacja) • Nastawienie na odmienną długość czasu przechowywania

 23. Uczenie się skomasowane a rozłożone w czasie

 24. Rola pobudzenia w chwili zapamiętywania • Początkowe lepsze pamiętanie materiału zapamiętywanego przy niskim pobudzeniu, ale lepsze odroczone pamiętanie materiału zapamiętywanego przy wysokim poziomie pobudzenia • Czynniki pobudzające: kofeina, nikotyna, strychnina • Czynniki obniżające pobudzenie: alkohol, marihuana • Wpływ pory dnia: dla efektów trwałych lepsze uczenie się po południu