Download
europejski dzie j zyk w obcych n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Europejski Dzień Języków Obcych PowerPoint Presentation
Download Presentation
Europejski Dzień Języków Obcych

Europejski Dzień Języków Obcych

274 Views Download Presentation
Download Presentation

Europejski Dzień Języków Obcych

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Europejski Dzień Języków Obcych Organizatorzy: Agnieszka Wrzosek Agnieszka Kalińska Klasy IIB, VB i VIB

  2. Dziś w naszej szkole odbył się Europejski Dzień Języków Obcych,który tak naprawdę obchodzony jest 26 września. Spotkaliśmy się, by podczas programu artystycznego uświadomić wszystkim, jak ważna jest w dzisiejszych czasach znajomość języków obcych.

  3. Kształcenie językowe jest ważnym narzędziem służącym wzajemnemu poznaniu i budowaniu tolerancji pomiędzy różnymi kulturami, a także istotnym elementem wspomagającym procesy przemieszczania się osób w Europie w celu nauki i pracy.

  4. Nasi uczniowie zrozumieli, że znajomość języków obcych okazuje się być pomocna w poznawaniu nowych przyjaciół… „Języki otwierają drzwi” „Bogactwo języków - bogactwem Europy”

  5. Rozmowa kwalifikacyjna a znajomość języków obcych?! Znajomość języków daje szansę uzyskania lepszej pracy, awansu i wyższych zarobków.

  6. Uczenie się nowego języka jest zawsze wyzwaniem. Jeżeli jednak podejdziesz do niego w odpowiedni sposób, przyniesie Ci wiele radości i dostarczy poczucia głębokiego zadowolenia. Da Ci praktyczną umiejętność, która pozwoli Ci docenić inne kultury, zwiększyć szanse na lepszą pracę i sprawić, że podróże sprawiać Ci będą więcej przyjemności.

  7. Istnieje wiele metod uczenia się języków Ucz się przy pomocy nauczyciela telewizja i radio kursy zagraniczne: wiele szkół językowych i instytutów kulturalnych organizuje kursy w krajach, gdzie mówi się językiem, którego się uczysz kurs samodzielnej nauki: może on się składać z płyt CD, kaset wideo lub kaset magnetofonowych, jak również książek i zeszytów ćwiczeń przeglądaj Internet: pojawia się coraz więcej adresów internetowych oferujących lekcje języków obcych, często z wykorzystaniem dźwięku i filmów

  8. Sprawdzaj swoje postępy. • Korzystaj ze wszystkich możliwych źródeł. • - Nie bój się wypróbowywać swojej znajomości nowego języka . Przygotowanie prezentacji: Agnieszka Kalińska