slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
III Europejski Kongres Gospodarczy Drewno w gospodarce UE i Polsce Katowice 16 - 18 maja 2011 r. PowerPoint Presentation
Download Presentation
III Europejski Kongres Gospodarczy Drewno w gospodarce UE i Polsce Katowice 16 - 18 maja 2011 r.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 60

III Europejski Kongres Gospodarczy Drewno w gospodarce UE i Polsce Katowice 16 - 18 maja 2011 r. - PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on

Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce. Przemysł płyt drewnopochodnych i tartaczny podstawą rozwoju nowoczesnego budownictwa i meblarstwa w Polsce i w Europie. Bogdan Czemko, Maria Antoni Hikiert, Marek Adamowicz, Wojciech Nitka.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'III Europejski Kongres Gospodarczy Drewno w gospodarce UE i Polsce Katowice 16 - 18 maja 2011 r.' - january


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Stowarzyszenie Producentów

Płyt Drewnopochodnych

w Polsce

Przemysł płyt drewnopochodnych

i tartaczny

podstawą rozwoju nowoczesnego budownictwa

i meblarstwa w Polsce i w Europie.

Bogdan Czemko, Maria Antoni Hikiert,

Marek Adamowicz, Wojciech Nitka

III Europejski Kongres Gospodarczy

Drewno w gospodarce UE i Polsce

Katowice 16 - 18 maja 2011 r.

1

polski przemys tartaczny 2011 podstawowe informacje
POLSKI PRZEMYSŁ TARTACZNY 2011 PODSTAWOWE INFORMACJE

Stowarzyszenie Producentów

Płyt Drewnopochodnych

w Polsce

Bogdan Czemko – Dyrektor Biura PIGPD

III Europejski Kongres Gospodarczy

Drewno w gospodarce UE i Polsce

Katowice 16 - 18 maja 2011 r.

2

slide3

Stowarzyszenie Producentów

Płyt Drewnopochodnych

w Polsce

Polskie lasy coroczne dostarczają na rynek znaczne ilości surowca drzewnego w postaci drewna okrągłego. Dzieli się on na kilka głównych grup sortymentowych, kupowanych przez odrębne gałęzie przemysłu drzewnego. Przemysł tartaczny zajmuje wśród nich poczesne miejsce, o czym decyduje fakt, że ma on największy udział ilościowy w tych zakupach oraz że wartość jego zakupów stanowi większość przychodów sprzedaży drewna, realizowanej w Polsce przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

III Europejski Kongres Gospodarczy

Drewno w gospodarce UE i Polsce

Katowice 16 - 18 maja 2011 r.

3

slide4

Stowarzyszenie Producentów

Płyt Drewnopochodnych

w Polsce

III Europejski Kongres Gospodarczy

Drewno w gospodarce UE i Polsce

Katowice 16 - 18 maja 2011 r.

4

slide5

Drewno tartaczne iglaste stanowi 31,1% całości pozyskania, a liściaste – 6,4% (łącznie 37,5%). Jednak jego udział w wartości sprzedaży drewna ogółem jest znacznie wyższa – wynosi odpowiednio 41,7 i 9,9%, a łącznie – 51,6%. Jest więc to najważniejszy dla dochodów Lasów Państwowych sortyment, decydujący dla ich wyniku finansowego, a w szczególności decydujący z punktu widzenia możliwości finansowania gospodarki leśnej.Wartość tego drewna sprzedanego w 2009r. wyniosła 2.355 mln zł.

Stowarzyszenie Producentów

Płyt Drewnopochodnych

w Polsce

III Europejski Kongres Gospodarczy

Drewno w gospodarce UE i Polsce

Katowice 16 - 18 maja 2011 r.

5

segmentacja odbiorc w drewna okr g ego 2008r
SEGMENTACJA ODBIORCÓW DREWNA OKRĄGŁEGO 2008r.

Stowarzyszenie Producentów

Płyt Drewnopochodnych

w Polsce

III Europejski Kongres Gospodarczy

Drewno w gospodarce UE i Polsce

Katowice 16 - 18 maja 2011 r.

6

slide7

Jako odbiorcy drewna okrągłego wg danych LP zarejestrowane były w 2008r. 7132 firmy, w 2009r. - 8524 firmy, w 2010r. - 8675. Co istotne – aż 92% zarejestrowanych odbiorców kupuje mniej niż 5 tys. m3 drewna okrągłego rocznie, a 66% - nawet mniej niż 1 tys. m3 rocznie. Zakłady o takim przerobie to raczej rzemiosło a nie przemysł, bez szans na postęp techniczny i efektywne prowadzenie działalności. Kupują one jednak tylko ok. 10% całej sprzedawanej przez LP ilości drewna. Resztę – 90% - kupuje ok. 700 przedsiębiorstw, stanowiących zasadniczy trzon przemysłu. Poza zaledwie kilkunastoma firmami (co prawda z grupy największych odbiorców), są to prawie w całości jednostki wchodzące w skład szeroko pojętego przemysłu tartacznego.

Stowarzyszenie Producentów

Płyt Drewnopochodnych

w Polsce

III Europejski Kongres Gospodarczy

Drewno w gospodarce UE i Polsce

Katowice 16 - 18 maja 2011 r.

7

slide8

Stowarzyszenie Producentów

Płyt Drewnopochodnych

w Polsce

III Europejski Kongres Gospodarczy

Drewno w gospodarce UE i Polsce

Katowice 16 - 18 maja 2011 r.

8

pozycja przemys u tartacznego w polskim przemy le przetw rczym
Pozycja przemysłu tartacznego w polskim przemyśle przetwórczym

Pozycja przemysłu tartacznego w polskim przemyśle przetwórczym

Stowarzyszenie Producentów

Płyt Drewnopochodnych

w Polsce

Produkcja sprzedana branży drzewnej w 2009 roku – wg danych GUS dla „pełnej zbiorowości”

III Europejski Kongres Gospodarczy

Drewno w gospodarce UE i Polsce

Katowice 16 - 18 maja 2011 r.

9

g wne fakty
Główne fakty:

Stowarzyszenie Producentów

Płyt Drewnopochodnych

w Polsce

1. Rentowność netto produkcji wyrobów tartacznych w poszczególnych kwartałach 2010r, w zestawieniu z rentownością w analogicznych okresach 2009r. wyniosła (2009/2010r.): 1,7/-0,1; 3,0/2,0; -0,5/1,8; -0,7/b.d. Są to wielkości niższe od wyników krajowego przemysłu przetwórczego ogółem o 2-3 punkty procentowe

2. Roczna wartość produkcji wyrobów z drewna litego (bez płyt) w 2009r. wg GUS to 10,6 mld zł, a więc 4,5 wartości surowca w postaci tartacznego drewna okrągłego. Każda złotówka jego wartości daje więc po przerobie 4 zł 50 gr zł, a każdy 1 m3 przerobionego drewna tego rodzaju tworzył 659 zł wartości dodanej.

III Europejski Kongres Gospodarczy

Drewno w gospodarce UE i Polsce

Katowice 16 - 18 maja 2011 r.

10

slide11
3. Sam podatek VAT odprowadzany przez przemysł tartaczny (bez CIT, od nieruchomości i innych) to ok. 2,4 mld zł rocznie

Stowarzyszenie Producentów

Płyt Drewnopochodnych

w Polsce

4. Zatrudnienie w przemyśle tartacznym w 2010r.wg GUS wynosiło 12 tys. osób co oznacza w stosunku do 2009r. spadek o 1,8%.

5. Podstawowy problem z jakim boryka się przemysł tartaczny, to niestabilność i niepewność zaopatrzenia w drewno co zawdzięczamy złemu, antygospodarczemu systemowi jego sprzedaży, narzuconemu nam przez monopol Lasów Państwowych.

III Europejski Kongres Gospodarczy

Drewno w gospodarce UE i Polsce

Katowice 16 - 18 maja 2011 r.

11

podsumowanie
PODSUMOWANIE

Stowarzyszenie Producentów

Płyt Drewnopochodnych

w Polsce

1. Przemysł tartaczny stanowi pierwsze i podstawowe ogniwo w łańcuchu przerobu drewna dostarczanego przez polskie lasy. Jego udział w sprzedaży Lasów Państwowych – praktycznie jedynego dostawcy surowca drzewnego - jest największy, wartościowo przekraczając 50%.

2. O wysokiej pozycji tego przemysłu w polskiej gospodarce świadczy fakt, że jego udział w produkcji sprzedanej polskiego przemysłu przetwórczego wynosi 3,30 %, a poziom zatrudnienia należy szacować na 61 tys. osób.

3. W przemyśle drzewnym działa 8,6 tys. firm, z których znakomita większość to firmy tartaczne. Trzon tego przemysłu stanowi ok. 700 większych firm.

III Europejski Kongres Gospodarczy

Drewno w gospodarce UE i Polsce

Katowice 16 - 18 maja 2011 r.

12

slide13

4. Produkty przemysłu tartacznego, główne i uboczne, stanowią niezbędną bazę do produkcji innych gałęzi przemysłu – stolarki otworowej, budownictwa, meblarstwa, przemysłu płyt drewnopochodnych. Produkty uboczne mają też spore znaczenie w bilansie energetycznym kraju, stanowiąc źródło energii odnawialnej.

Stowarzyszenie Producentów

Płyt Drewnopochodnych

w Polsce

5. Podstawowy problem z jakim boryka się ten przemysł, to nieefektywny i antyrozwojowy system sprzedaży drewna, narzucony przez monopol Lasów Państwowych, którego pochodną są zawyżane ceny drewna i faktyczny brak możliwości inwestowania.

III Europejski Kongres Gospodarczy

Drewno w gospodarce UE i Polsce

Katowice 16 - 18 maja 2011 r.

13

przemys p yt drewnopochodnych 2011 podstawowe informacje
PRZEMYSŁ PŁYT DREWNOPOCHODNYCH 2011 PODSTAWOWE INFORMACJE

Stowarzyszenie Producentów

Płyt Drewnopochodnych

w Polsce

Maria Antoni Hikiert – Sekretarz SPPDwP

III Europejski Kongres Gospodarczy

Drewno w gospodarce UE i Polsce

Katowice 16 - 18 maja 2011 r.

14

slide15

Stowarzyszenie Producentów

Płyt Drewnopochodnych

w Polsce

 • Znaczenie drewna dla człowieka.
 • Właściwości drewna i jego wpływ na naturalne środowisko:
   • Drzewa łagodzą klimat,
   • Drewno jest surowcem odnawialnym,
   • Drewno jest surowcem energetycznym,
   • Drewno jest surowcem naturalnym, ma przyjazną
   • dla człowieka budowę, kreuje miłe wrażenie przy kontakcie,
   • Użytkowanie drewna przyczynia się do zrównoważonego
   • rozwoju,
   • Drewno wyzwala przyjazne dla środowiska rozumowanie
   • przy projektowaniu wyrobów. Przyjmuje się schemat:
   • przemyśl ponownie, zamień, zredukuj, poddaj recyklingowi,
   • użyj ponownie, napraw,
   • Materiały oparte o drewno są ekonomicznie efektywne
   • i konkurencyjne w meblarstwie i budownictwie.

III Europejski Kongres Gospodarczy

Drewno w gospodarce UE i Polsce

Katowice 16 - 18 maja 2011 r.

15

slide16

Stowarzyszenie Producentów

Płyt Drewnopochodnych

w Polsce

Wpływ branży płyt na środowisko i zasadę zrównoważonego rozwoju:

 • Surowcem dla branży płyt są odtwarzalne zasoby drewna,
 • Mała energochłonność w przeliczeniu na Mg wyrobu,
 • Każdy 1 Mg płyt wiąże na długi okres eksploatacji około 2 Mg CO2,
 • Wyroby są łatwe w materiałowym i energetycznym recyklingu,
 • Wyroby z płyt są biodegradowalne.

III Europejski Kongres Gospodarczy

Drewno w gospodarce UE i Polsce

Katowice 16 - 18 maja 2011 r.

16

slide17

Stowarzyszenie Producentów

Płyt Drewnopochodnych

w Polsce

Miejsce przemysłu płyt drewnopochodnych w ekologicznym łańcuchu przetwarzania drewna

III Europejski Kongres Gospodarczy

Drewno w gospodarce UE i Polsce

Katowice 16 - 18 maja 2011 r.

17

slide18

Stowarzyszenie Producentów

Płyt Drewnopochodnych

w Polsce

Rys. 1. Rozmieszczenie zakładów

płyt drewnopochodnych w Polsce

III Europejski Kongres Gospodarczy

Drewno w gospodarce UE i Polsce

Katowice 16 - 18 maja 2011 r.

18

slide19

Stowarzyszenie Producentów

Płyt Drewnopochodnych

w Polsce

Zastosowania płyt w gospodarce, branże związane

- meblarstwo,

- budownictwo, konstrukcje,

- budownictwo, roboty wykończeniowe i wyposażenie,

- transport,

- opakowania,

- inne zastosowania,

III Europejski Kongres Gospodarczy

Drewno w gospodarce UE i Polsce

Katowice 16 - 18 maja 2011 r.

19

slide20

Stowarzyszenie Producentów

Płyt Drewnopochodnych

w Polsce

 • Produkty branży płyt drewnopochodnych
 • 1 sektor sklejki:
 • sklejka ogólnego przeznaczenia iglasta, liściasta i egzotyczna,
 • sklejka suchotrwała i wodoodporna,
 • sklejki techniczne: szalunkowa, kontenerowa, głusząca,
 • transformatorowa, lignofol,
 • sklejki meblowe,
 • kształtki sklejkowe.

III Europejski Kongres Gospodarczy

Drewno w gospodarce UE i Polsce

Katowice 16 - 18 maja 2011 r.

20

slide21

Stowarzyszenie Producentów

Płyt Drewnopochodnych

w Polsce

 • Produkty branży płyt drewnopochodnych
 • 2 sektor płyt wytwarzanych w technologii mokrej:
 • płyty pilśniowe twarde T i twarde lakierowane,
 • płyty pilśniowe porowate P cienkie, grube,
 • płyty izolacyjne dla budownictwa szkieletowego,
 • włókno drzewne do różnych zastosowań,
 • belki dwuteowe ze środnikiem z płyty pilśniowej T,

III Europejski Kongres Gospodarczy

Drewno w gospodarce UE i Polsce

Katowice 16 - 18 maja 2011 r.

21

slide22

Stowarzyszenie Producentów

Płyt Drewnopochodnych

w Polsce

 • Produkty branży płyt drewnopochodnych
 • 3 sektor płyt wytwarzanych w technologii suchej:
 • płyty wiórowe surowe i powierzchniowo wykończone,
 • płyty MDF i HDF,
 • płyty OSB,
 • panele podłogowe,
 • panele boazeryjne,
 • listwy profilowane z płyt MDF,
 • belki dwuteowe ze środnikiem z płyty OSB,

III Europejski Kongres Gospodarczy

Drewno w gospodarce UE i Polsce

Katowice 16 - 18 maja 2011 r.

22

slide23

Stowarzyszenie Producentów

Płyt Drewnopochodnych

w Polsce

PODSUMOWANIE - WNIOSKI

1. Branża płyt drewnopochodnych jest branżą wytwórczą,

zabezpieczającą materiałowo pracę i rozwój innych,

istotnych dla gospodarki branż, w tym wielu małych

i średnich przedsiębiorstw.

2. Płyty Drewnopochodne są wyrobem ekologicznym,

opartym o polski, bioodtwarzalny, surowiec.

3. Po okresie użytkowania, wyroby z płyt są łatwe

w recyklingu materiałowym i energetycznym.

Możliwa jest też ich biodegradacja.

4. Fabryki płyt drewnopochodnych w Polsce są nowoczesne.

Branża zalicza się do grona europejskich liderów w tej dziedzinie

gospodarki. Możliwy jest jej dalszy dynamiczny rozwój.

III Europejski Kongres Gospodarczy

Drewno w gospodarce UE i Polsce

Katowice 16 - 18 maja 2011 r.

23

slide24

Stowarzyszenie Producentów

Płyt Drewnopochodnych

w Polsce

MEBLARSTWO W GOSPODARCE UE I POLSKI

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli

Dr inż. Marek Adamowicz

Dr inż. Tomasz Wiktorski

III Europejski Kongres Gospodarczy

Drewno w gospodarce UE i Polsce

Katowice 16 - 18 maja 2011 r.

24

produkcja mebli na wiecie
Produkcja mebli na świecie

Rynek mebli na świecie w 2009 roku oszacowano na 350 mld USD. (wg CSIL)

handel meblami na wiecie eksporterzy
Handel meblami na świecieEksporterzy

Dane dla całej grupy 94 wg klasyfikacji HS (meble, lampy i oświetlenie domowe, prefabrykowane elementy budynków), dane wg ONZ za rok 2007

handel meblami na wiecie importerzy
Handel meblami na świecie Importerzy

Dane dla całej grupy 94 wg klasyfikacji HS (meble, lampy i oświetlenie domowe, prefabrykowane elementy budynków), dane wg ONZ za rok 2007

przemys meblarski w ue i polsce
Przemysł meblarski w UE i Polsce

Unia Europejska

Polska

Wszystkie rodzaje działalności

Meblarstwo

Udział

Wszystkie rodzaje działalności

Meblarstwo w Polsce

Udział

Liczba przedsiębiorstw [tys. podmiotów]

20 848

222

1,06%

1 485

22

1,51%

Wartość produkcji[mld euro]

17 416,0

174,5

1,00%

525,8

8,5

1,63%

Liczba pracujących [mln osób]

135,981

1,770

1,30%

8,415

0,217

2,58%

Na podstawie danych Eurostat za rok 2007

zu ycie materia w w bran y meblarskiej
Zużycie materiałów w branży meblarskiej

Skóry bydlęce

m2

6 602 967

Skóry świńskie

m2

1 147

Tarcica

m3

960 900

Płyty pilśniowe twarde

m2

64 817

Pozostałe płyty pilśniowe

m2

25 133

Płyty wiórowe

m3

3 055 975

Papier i tektura

tony

70 293

Tworzywa sztuczne i włókna chemiczne

tony

7 146

Szkło

m2

787 000

Wyroby metalowe

tony

99 959

Wyroby z aluminium

tony

814

Meble to nie tylko drewno!

Dane według GUS za 2009 rok

slide33

Materiały drzewne stanowią ponad 52% kosztów materiałowych w produkcji mebli

szanse
Szanse

Wzrost wydajności pracy

Wzrost wartości dodanej

Promocja Polski z wykorzystaniem sukcesów branży meblarskiej

Krajowa baza surowcowa

Zaufanie klientów na rynkach zagranicznych

zagro enia
Zagrożenia

Zachwianie międzynarodowej wymiany gospodarczej

Nadmierne umacnianie waluty

Koncentracja po stronie dostawców surowców do produkcji mebli

Konkurencja ze strony państw o korzystniejszej strukturze kosztowej

slide36

Stowarzyszenie Producentów

Płyt Drewnopochodnych

w Polsce

RYNEK BUDOWNICTWA DREWNIANEGO W POLSCE

mgr Wojciech Nitka – Prezes Zarządu

Budownictwo drewniane – to budowanie przyjazne dla ludzi

III Europejski Kongres Gospodarczy

Drewno w gospodarce UE i Polsce

Katowice 16 - 18 maja 2011 r.

36

slide37

Stowarzyszenie Producentów

Płyt Drewnopochodnych

w Polsce

 • W naszym kraju działa:
 • - ok. 410 firm budujących domy tzw. „kanadyjczyki”,
 • - ok. 60 firm budujących tzw. „domy gotowe,
 • ok. 120 firm budujących domy z bali,
 • ok. 160 firm budujących domki letniskowe.

W sumie ponad 590 firm buduje domy mieszkalne z drewna.

Budownictwo drewniane – budownictwem ekologicznym

III Europejski Kongres Gospodarczy

Drewno w gospodarce UE i Polsce

Katowice 16 - 18 maja 2011 r.

37

slide38

Stowarzyszenie Producentów

Płyt Drewnopochodnych

w Polsce

 • Przyjmuje sie, że jedna firma buduje rocznie średnio 6 – 8 domów.
 • Należy przyjąć, że w naszym kraju rocznie buduje się ok. 4.200 drewnianych domów mieszkalnych, co przy 70 444 budynkach oddanych w 2010 r.
 • stanowi ok. 6 % ogółu budownictwa jednorodzinnego.
 • Przy średniej wielkości budynku 145, 7 m2zużycie materiałów drewnopochodnych:
 • śr. zużycie tarcicy – 0,16 m3/m2 – co daje ok. 23,31 m3/budynek,
 • śr. zużycie płyt – 0,07 m3/m2 – co daje ok. 10,20 m3/budynek,
 • W przeciągu roku budownictwo drewniane zużywa:
 • - ok. 97.900 m3 tarcicy suszonej komorowo i struganej,
 • - ok. 42.800 m3 płyty drewnopochodnych.

Budownictwo drewniane – budownictwem energooszczędnym

III Europejski Kongres Gospodarczy

Drewno w gospodarce UE i Polsce

Katowice 16 - 18 maja 2011 r.

38

slide39

Stowarzyszenie Producentów

Płyt Drewnopochodnych

w Polsce

Budownictwo wielorodzinne

Budownictwo drewniane – szansą dla polskiego budownictwa

III Europejski Kongres Gospodarczy

Drewno w gospodarce UE i Polsce

Katowice 16 - 18 maja 2011 r.

39

slide40

Stowarzyszenie Producentów

Płyt Drewnopochodnych

w Polsce

Budownictwo użyteczności publicznej

III Europejski Kongres Gospodarczy

Drewno w gospodarce UE i Polsce

Katowice 16 - 18 maja 2011 r.

40

slide41

Stowarzyszenie Producentów

Płyt Drewnopochodnych

w Polsce

Mamy się czym pochwalić

Szymbark

Szymbark

Gliwice

Sromowce Niżne

III Europejski Kongres Gospodarczy

Drewno w gospodarce UE i Polsce

Katowice 16 - 18 maja 2011 r.

41

slide42

Stowarzyszenie Producentów

Płyt Drewnopochodnych

w Polsce

Bolączki polskiego budownictwa drewnianego

 • - bariera mentalna społeczeństwa
 • brak rządowych programów promocji budownictwa drewnianego
 • brak statystyk – nikt nie wie ile domów drewnianych buduje się w kraju
 • brak literatury poświęconej budownictwu drewnianemu
 • - brak programów edukacji n/t budownictwa drewnianego:
 • - tak w szkołach zawodowych, średnich i wyższych
 • - brak krajowych standardów tak dla domów szkieletowych jak i z bali

Zmiana polskiej mentalności szansą dla budownictwa drewnianego

III Europejski Kongres Gospodarczy

Drewno w gospodarce UE i Polsce

Katowice 16 - 18 maja 2011 r.

42

slide43

Stowarzyszenie Producentów

Płyt Drewnopochodnych

w Polsce

Buduj z drewna i mieszkaj w drewnie

Konsolidacja branży w celu promocji drewna

Drewno – najbliższy człowiekowi materiał budowlany

III Europejski Kongres Gospodarczy

Drewno w gospodarce UE i Polsce

Katowice 16 - 18 maja 2011 r.

43

slide44

Stowarzyszenie Producentów

Płyt Drewnopochodnych

w Polsce

Buduj z drewna i mieszkaj w drewnie

Opracowanie krajowych standardów dla budownictwa drewnianego

Wymagania

techniczno-montażowe

dla

drewnianego budownictwa szkieletowego

Standardy

dla

domów z bali

III Europejski Kongres Gospodarczy

Drewno w gospodarce UE i Polsce

Katowice 16 - 18 maja 2011 r.

44

slide45

Stowarzyszenie Producentów

Płyt Drewnopochodnych

w Polsce

Buduj z drewna i mieszkaj w drewnie

Konsolidacja branży w celu promocji drewna

i opracowanie krajowych standardów dla budownictwa drewnianego

 • … powinno doprowadzić do:
   • zmiany mentalności społeczeństwa
 • - zwiększenie ilości budowanych domów
 • a w dalszej kolejności:
   • wzrostu sprzedaży drewna
   • wzrostu sprzedaży płyt drewnopochodnych
 • na naszym rynku krajowym.

Budownictwo drewniane to ochrona środowiska, to ochrona klimatu

III Europejski Kongres Gospodarczy

Drewno w gospodarce UE i Polsce

Katowice 16 - 18 maja 2011 r.

45

slide46

Stowarzyszenie Producentów

Płyt Drewnopochodnych

w Polsce

Buduj z drewna i mieszkaj w drewnie

Stowarzyszenie Dom Drewniany

www.domydrewniane.org

skupia - 37 firm wykonawczych

- 12 firm wspierających

- 2 organizacje pozarządowe

Własne standardy dla członków SDD

Europejska Aprobata Techniczna

SDD – szansą dla polskiego budownictwa drewnianego

III Europejski Kongres Gospodarczy

Drewno w gospodarce UE i Polsce

Katowice 16 - 18 maja 2011 r.

46

slide47

Stowarzyszenie Producentów

Płyt Drewnopochodnych

w Polsce

Budownictwo drewniane w Internecie

Największy serwis w polskim Internecie

www.budujzdrewna.pl

SDD na Facebook’u

III Europejski Kongres Gospodarczy

Drewno w gospodarce UE i Polsce

Katowice 16 - 18 maja 2011 r.

47

slide48

Stowarzyszenie Producentów

Płyt Drewnopochodnych

w Polsce

Nasze hasło na dziś

Zastaliśmy

Polskę

murowaną

zostawimy

drewnianą

III Europejski Kongres Gospodarczy

Drewno w gospodarce UE i Polsce

Katowice 16 - 18 maja 2011 r.

48

slide49

Stowarzyszenie Producentów

Płyt Drewnopochodnych

w Polsce

POLSKA - LIDER EUROPEJSKIEJ BRANŻY PODŁÓG DREWNIANYCH

Dariusz Kozera – Stowarzyszenie „Parkieciarze Polscy”

III Europejski Kongres Gospodarczy

Drewno w gospodarce UE i Polsce

Katowice 16 - 18 maja 2011 r.

49

slide55

Produkcja i sprzedaż parkietów w Polsce

w latach 2001-2010 (tys. m2)

polski boom bran y pod g drewnianych
Polski boom branży podłóg drewnianych

Nowoczesne zakłady produkcji parkietów wielowarstwowych

Barlinek S.A. 3-warstwowe

Baltic Wood S.A. 3-warstwowe

DĄBEX – BIADKI 2-warstwowe

Nowoczesne technologie

Thermowood

Łączenia typu „click”

Wykańczanie powierzchni

fundament rozwoju rynku wsp praca nauki przemys u i us ug
Fundament rozwoju rynkuwspółpraca nauki, przemysłu i usług

Dynamiczny rozwój produkcji podłóg drewnianych fundamentem rozwoju usług parkieciarskich

Blisko 500 członków w Stowarzyszeniu „Parkieciarze Polscy” największej i najstarszej organizacji samorządu parkieciarzy

Wdrożenie systemu zarządzania jakością usług parkieciarskich zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 – paszportem dla eksportu polskich usług na rynku europejskim

Wydawca podręcznika dla parkieciarzy (jeden z dwóch w Europie)

dzi kujemy za uwag
Dziękujemy za uwagę!

Stowarzyszenie Producentów

Płyt Drewnopochodnych

w Polsce

III Europejski Kongres Gospodarczy

Drewno w gospodarce UE i Polsce

Katowice 16 - 18 maja 2011 r.

60