Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
III Europejski Kongres Gospodarczy Drewno w gospodarce UE i Polsce Katowice 16 - 18 maja 2011 r. PowerPoint Presentation
Download Presentation
III Europejski Kongres Gospodarczy Drewno w gospodarce UE i Polsce Katowice 16 - 18 maja 2011 r.

III Europejski Kongres Gospodarczy Drewno w gospodarce UE i Polsce Katowice 16 - 18 maja 2011 r.

162 Views Download Presentation
Download Presentation

III Europejski Kongres Gospodarczy Drewno w gospodarce UE i Polsce Katowice 16 - 18 maja 2011 r.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce Przemysł płyt drewnopochodnych i tartaczny podstawą rozwoju nowoczesnego budownictwa i meblarstwa w Polsce i w Europie. Bogdan Czemko, Maria Antoni Hikiert, Marek Adamowicz, Wojciech Nitka III Europejski Kongres Gospodarczy Drewno w gospodarce UE i Polsce Katowice 16 - 18 maja 2011 r. 1

 2. POLSKI PRZEMYSŁ TARTACZNY 2011 PODSTAWOWE INFORMACJE Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce Bogdan Czemko – Dyrektor Biura PIGPD III Europejski Kongres Gospodarczy Drewno w gospodarce UE i Polsce Katowice 16 - 18 maja 2011 r. 2

 3. Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce Polskie lasy coroczne dostarczają na rynek znaczne ilości surowca drzewnego w postaci drewna okrągłego. Dzieli się on na kilka głównych grup sortymentowych, kupowanych przez odrębne gałęzie przemysłu drzewnego. Przemysł tartaczny zajmuje wśród nich poczesne miejsce, o czym decyduje fakt, że ma on największy udział ilościowy w tych zakupach oraz że wartość jego zakupów stanowi większość przychodów sprzedaży drewna, realizowanej w Polsce przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. III Europejski Kongres Gospodarczy Drewno w gospodarce UE i Polsce Katowice 16 - 18 maja 2011 r. 3

 4. Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce III Europejski Kongres Gospodarczy Drewno w gospodarce UE i Polsce Katowice 16 - 18 maja 2011 r. 4

 5. Drewno tartaczne iglaste stanowi 31,1% całości pozyskania, a liściaste – 6,4% (łącznie 37,5%). Jednak jego udział w wartości sprzedaży drewna ogółem jest znacznie wyższa – wynosi odpowiednio 41,7 i 9,9%, a łącznie – 51,6%. Jest więc to najważniejszy dla dochodów Lasów Państwowych sortyment, decydujący dla ich wyniku finansowego, a w szczególności decydujący z punktu widzenia możliwości finansowania gospodarki leśnej.Wartość tego drewna sprzedanego w 2009r. wyniosła 2.355 mln zł. Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce III Europejski Kongres Gospodarczy Drewno w gospodarce UE i Polsce Katowice 16 - 18 maja 2011 r. 5

 6. SEGMENTACJA ODBIORCÓW DREWNA OKRĄGŁEGO 2008r. Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce III Europejski Kongres Gospodarczy Drewno w gospodarce UE i Polsce Katowice 16 - 18 maja 2011 r. 6

 7. Jako odbiorcy drewna okrągłego wg danych LP zarejestrowane były w 2008r. 7132 firmy, w 2009r. - 8524 firmy, w 2010r. - 8675. Co istotne – aż 92% zarejestrowanych odbiorców kupuje mniej niż 5 tys. m3 drewna okrągłego rocznie, a 66% - nawet mniej niż 1 tys. m3 rocznie. Zakłady o takim przerobie to raczej rzemiosło a nie przemysł, bez szans na postęp techniczny i efektywne prowadzenie działalności. Kupują one jednak tylko ok. 10% całej sprzedawanej przez LP ilości drewna. Resztę – 90% - kupuje ok. 700 przedsiębiorstw, stanowiących zasadniczy trzon przemysłu. Poza zaledwie kilkunastoma firmami (co prawda z grupy największych odbiorców), są to prawie w całości jednostki wchodzące w skład szeroko pojętego przemysłu tartacznego. Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce III Europejski Kongres Gospodarczy Drewno w gospodarce UE i Polsce Katowice 16 - 18 maja 2011 r. 7

 8. Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce III Europejski Kongres Gospodarczy Drewno w gospodarce UE i Polsce Katowice 16 - 18 maja 2011 r. 8

 9. Pozycja przemysłu tartacznego w polskim przemyśle przetwórczym Pozycja przemysłu tartacznego w polskim przemyśle przetwórczym Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce Produkcja sprzedana branży drzewnej w 2009 roku – wg danych GUS dla „pełnej zbiorowości” III Europejski Kongres Gospodarczy Drewno w gospodarce UE i Polsce Katowice 16 - 18 maja 2011 r. 9

 10. Główne fakty: Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce 1. Rentowność netto produkcji wyrobów tartacznych w poszczególnych kwartałach 2010r, w zestawieniu z rentownością w analogicznych okresach 2009r. wyniosła (2009/2010r.): 1,7/-0,1; 3,0/2,0; -0,5/1,8; -0,7/b.d. Są to wielkości niższe od wyników krajowego przemysłu przetwórczego ogółem o 2-3 punkty procentowe 2. Roczna wartość produkcji wyrobów z drewna litego (bez płyt) w 2009r. wg GUS to 10,6 mld zł, a więc 4,5 wartości surowca w postaci tartacznego drewna okrągłego. Każda złotówka jego wartości daje więc po przerobie 4 zł 50 gr zł, a każdy 1 m3 przerobionego drewna tego rodzaju tworzył 659 zł wartości dodanej. III Europejski Kongres Gospodarczy Drewno w gospodarce UE i Polsce Katowice 16 - 18 maja 2011 r. 10

 11. 3. Sam podatek VAT odprowadzany przez przemysł tartaczny (bez CIT, od nieruchomości i innych) to ok. 2,4 mld zł rocznie Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce 4. Zatrudnienie w przemyśle tartacznym w 2010r.wg GUS wynosiło 12 tys. osób co oznacza w stosunku do 2009r. spadek o 1,8%. 5. Podstawowy problem z jakim boryka się przemysł tartaczny, to niestabilność i niepewność zaopatrzenia w drewno co zawdzięczamy złemu, antygospodarczemu systemowi jego sprzedaży, narzuconemu nam przez monopol Lasów Państwowych. III Europejski Kongres Gospodarczy Drewno w gospodarce UE i Polsce Katowice 16 - 18 maja 2011 r. 11

 12. PODSUMOWANIE Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce 1. Przemysł tartaczny stanowi pierwsze i podstawowe ogniwo w łańcuchu przerobu drewna dostarczanego przez polskie lasy. Jego udział w sprzedaży Lasów Państwowych – praktycznie jedynego dostawcy surowca drzewnego - jest największy, wartościowo przekraczając 50%. 2. O wysokiej pozycji tego przemysłu w polskiej gospodarce świadczy fakt, że jego udział w produkcji sprzedanej polskiego przemysłu przetwórczego wynosi 3,30 %, a poziom zatrudnienia należy szacować na 61 tys. osób. 3. W przemyśle drzewnym działa 8,6 tys. firm, z których znakomita większość to firmy tartaczne. Trzon tego przemysłu stanowi ok. 700 większych firm. III Europejski Kongres Gospodarczy Drewno w gospodarce UE i Polsce Katowice 16 - 18 maja 2011 r. 12

 13. 4. Produkty przemysłu tartacznego, główne i uboczne, stanowią niezbędną bazę do produkcji innych gałęzi przemysłu – stolarki otworowej, budownictwa, meblarstwa, przemysłu płyt drewnopochodnych. Produkty uboczne mają też spore znaczenie w bilansie energetycznym kraju, stanowiąc źródło energii odnawialnej. Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce 5. Podstawowy problem z jakim boryka się ten przemysł, to nieefektywny i antyrozwojowy system sprzedaży drewna, narzucony przez monopol Lasów Państwowych, którego pochodną są zawyżane ceny drewna i faktyczny brak możliwości inwestowania. III Europejski Kongres Gospodarczy Drewno w gospodarce UE i Polsce Katowice 16 - 18 maja 2011 r. 13

 14. PRZEMYSŁ PŁYT DREWNOPOCHODNYCH 2011 PODSTAWOWE INFORMACJE Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce Maria Antoni Hikiert – Sekretarz SPPDwP III Europejski Kongres Gospodarczy Drewno w gospodarce UE i Polsce Katowice 16 - 18 maja 2011 r. 14

 15. Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce • Znaczenie drewna dla człowieka. • Właściwości drewna i jego wpływ na naturalne środowisko: • Drzewa łagodzą klimat, • Drewno jest surowcem odnawialnym, • Drewno jest surowcem energetycznym, • Drewno jest surowcem naturalnym, ma przyjazną • dla człowieka budowę, kreuje miłe wrażenie przy kontakcie, • Użytkowanie drewna przyczynia się do zrównoważonego • rozwoju, • Drewno wyzwala przyjazne dla środowiska rozumowanie • przy projektowaniu wyrobów. Przyjmuje się schemat: • przemyśl ponownie, zamień, zredukuj, poddaj recyklingowi, • użyj ponownie, napraw, • Materiały oparte o drewno są ekonomicznie efektywne • i konkurencyjne w meblarstwie i budownictwie. III Europejski Kongres Gospodarczy Drewno w gospodarce UE i Polsce Katowice 16 - 18 maja 2011 r. 15

 16. Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce Wpływ branży płyt na środowisko i zasadę zrównoważonego rozwoju: • Surowcem dla branży płyt są odtwarzalne zasoby drewna, • Mała energochłonność w przeliczeniu na Mg wyrobu, • Każdy 1 Mg płyt wiąże na długi okres eksploatacji około 2 Mg CO2, • Wyroby są łatwe w materiałowym i energetycznym recyklingu, • Wyroby z płyt są biodegradowalne. III Europejski Kongres Gospodarczy Drewno w gospodarce UE i Polsce Katowice 16 - 18 maja 2011 r. 16

 17. Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce Miejsce przemysłu płyt drewnopochodnych w ekologicznym łańcuchu przetwarzania drewna III Europejski Kongres Gospodarczy Drewno w gospodarce UE i Polsce Katowice 16 - 18 maja 2011 r. 17

 18. Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce Rys. 1. Rozmieszczenie zakładów płyt drewnopochodnych w Polsce III Europejski Kongres Gospodarczy Drewno w gospodarce UE i Polsce Katowice 16 - 18 maja 2011 r. 18

 19. Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce Zastosowania płyt w gospodarce, branże związane - meblarstwo, - budownictwo, konstrukcje, - budownictwo, roboty wykończeniowe i wyposażenie, - transport, - opakowania, - inne zastosowania, III Europejski Kongres Gospodarczy Drewno w gospodarce UE i Polsce Katowice 16 - 18 maja 2011 r. 19

 20. Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce • Produkty branży płyt drewnopochodnych • 1 sektor sklejki: • sklejka ogólnego przeznaczenia iglasta, liściasta i egzotyczna, • sklejka suchotrwała i wodoodporna, • sklejki techniczne: szalunkowa, kontenerowa, głusząca, • transformatorowa, lignofol, • sklejki meblowe, • kształtki sklejkowe. III Europejski Kongres Gospodarczy Drewno w gospodarce UE i Polsce Katowice 16 - 18 maja 2011 r. 20

 21. Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce • Produkty branży płyt drewnopochodnych • 2 sektor płyt wytwarzanych w technologii mokrej: • płyty pilśniowe twarde T i twarde lakierowane, • płyty pilśniowe porowate P cienkie, grube, • płyty izolacyjne dla budownictwa szkieletowego, • włókno drzewne do różnych zastosowań, • belki dwuteowe ze środnikiem z płyty pilśniowej T, III Europejski Kongres Gospodarczy Drewno w gospodarce UE i Polsce Katowice 16 - 18 maja 2011 r. 21

 22. Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce • Produkty branży płyt drewnopochodnych • 3 sektor płyt wytwarzanych w technologii suchej: • płyty wiórowe surowe i powierzchniowo wykończone, • płyty MDF i HDF, • płyty OSB, • panele podłogowe, • panele boazeryjne, • listwy profilowane z płyt MDF, • belki dwuteowe ze środnikiem z płyty OSB, III Europejski Kongres Gospodarczy Drewno w gospodarce UE i Polsce Katowice 16 - 18 maja 2011 r. 22

 23. Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce PODSUMOWANIE - WNIOSKI 1. Branża płyt drewnopochodnych jest branżą wytwórczą, zabezpieczającą materiałowo pracę i rozwój innych, istotnych dla gospodarki branż, w tym wielu małych i średnich przedsiębiorstw. 2. Płyty Drewnopochodne są wyrobem ekologicznym, opartym o polski, bioodtwarzalny, surowiec. 3. Po okresie użytkowania, wyroby z płyt są łatwe w recyklingu materiałowym i energetycznym. Możliwa jest też ich biodegradacja. 4. Fabryki płyt drewnopochodnych w Polsce są nowoczesne. Branża zalicza się do grona europejskich liderów w tej dziedzinie gospodarki. Możliwy jest jej dalszy dynamiczny rozwój. III Europejski Kongres Gospodarczy Drewno w gospodarce UE i Polsce Katowice 16 - 18 maja 2011 r. 23

 24. Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce MEBLARSTWO W GOSPODARCE UE I POLSKI Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli Dr inż. Marek Adamowicz Dr inż. Tomasz Wiktorski III Europejski Kongres Gospodarczy Drewno w gospodarce UE i Polsce Katowice 16 - 18 maja 2011 r. 24

 25. Produkcja mebli na świecie Rynek mebli na świecie w 2009 roku oszacowano na 350 mld USD. (wg CSIL)

 26. Handel meblami na świecieEksporterzy Dane dla całej grupy 94 wg klasyfikacji HS (meble, lampy i oświetlenie domowe, prefabrykowane elementy budynków), dane wg ONZ za rok 2007

 27. Handel meblami na świecie Importerzy Dane dla całej grupy 94 wg klasyfikacji HS (meble, lampy i oświetlenie domowe, prefabrykowane elementy budynków), dane wg ONZ za rok 2007

 28. Przemysł meblarski w UE i Polsce Unia Europejska Polska Wszystkie rodzaje działalności Meblarstwo Udział Wszystkie rodzaje działalności Meblarstwo w Polsce Udział Liczba przedsiębiorstw [tys. podmiotów] 20 848 222 1,06% 1 485 22 1,51% Wartość produkcji[mld euro] 17 416,0 174,5 1,00% 525,8 8,5 1,63% Liczba pracujących [mln osób] 135,981 1,770 1,30% 8,415 0,217 2,58% Na podstawie danych Eurostat za rok 2007

 29. Eksport mebli z Polski, Niemiec i Włoch w okresie 2005-2010 w tonach Na podstawie danych Eurostat

 30. Perspektywy rozwoju meblarstwa na świecie Szacunki OIGPM

 31. Struktura kosztów w produkcji mebli Na podstawie GUS 2010.

 32. Zużycie materiałów w branży meblarskiej Skóry bydlęce m2 6 602 967 Skóry świńskie m2 1 147 Tarcica m3 960 900 Płyty pilśniowe twarde m2 64 817 Pozostałe płyty pilśniowe m2 25 133 Płyty wiórowe m3 3 055 975 Papier i tektura tony 70 293 Tworzywa sztuczne i włókna chemiczne tony 7 146 Szkło m2 787 000 Wyroby metalowe tony 99 959 Wyroby z aluminium tony 814 Meble to nie tylko drewno! Dane według GUS za 2009 rok

 33. Materiały drzewne stanowią ponad 52% kosztów materiałowych w produkcji mebli

 34. Szanse Wzrost wydajności pracy Wzrost wartości dodanej Promocja Polski z wykorzystaniem sukcesów branży meblarskiej Krajowa baza surowcowa Zaufanie klientów na rynkach zagranicznych

 35. Zagrożenia Zachwianie międzynarodowej wymiany gospodarczej Nadmierne umacnianie waluty Koncentracja po stronie dostawców surowców do produkcji mebli Konkurencja ze strony państw o korzystniejszej strukturze kosztowej

 36. Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce RYNEK BUDOWNICTWA DREWNIANEGO W POLSCE mgr Wojciech Nitka – Prezes Zarządu Budownictwo drewniane – to budowanie przyjazne dla ludzi III Europejski Kongres Gospodarczy Drewno w gospodarce UE i Polsce Katowice 16 - 18 maja 2011 r. 36

 37. Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce • W naszym kraju działa: • - ok. 410 firm budujących domy tzw. „kanadyjczyki”, • - ok. 60 firm budujących tzw. „domy gotowe, • ok. 120 firm budujących domy z bali, • ok. 160 firm budujących domki letniskowe. W sumie ponad 590 firm buduje domy mieszkalne z drewna. Budownictwo drewniane – budownictwem ekologicznym III Europejski Kongres Gospodarczy Drewno w gospodarce UE i Polsce Katowice 16 - 18 maja 2011 r. 37

 38. Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce • Przyjmuje sie, że jedna firma buduje rocznie średnio 6 – 8 domów. • Należy przyjąć, że w naszym kraju rocznie buduje się ok. 4.200 drewnianych domów mieszkalnych, co przy 70 444 budynkach oddanych w 2010 r. • stanowi ok. 6 % ogółu budownictwa jednorodzinnego. • Przy średniej wielkości budynku 145, 7 m2zużycie materiałów drewnopochodnych: • śr. zużycie tarcicy – 0,16 m3/m2 – co daje ok. 23,31 m3/budynek, • śr. zużycie płyt – 0,07 m3/m2 – co daje ok. 10,20 m3/budynek, • W przeciągu roku budownictwo drewniane zużywa: • - ok. 97.900 m3 tarcicy suszonej komorowo i struganej, • - ok. 42.800 m3 płyty drewnopochodnych. Budownictwo drewniane – budownictwem energooszczędnym III Europejski Kongres Gospodarczy Drewno w gospodarce UE i Polsce Katowice 16 - 18 maja 2011 r. 38

 39. Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce Budownictwo wielorodzinne Budownictwo drewniane – szansą dla polskiego budownictwa III Europejski Kongres Gospodarczy Drewno w gospodarce UE i Polsce Katowice 16 - 18 maja 2011 r. 39

 40. Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce Budownictwo użyteczności publicznej III Europejski Kongres Gospodarczy Drewno w gospodarce UE i Polsce Katowice 16 - 18 maja 2011 r. 40

 41. Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce Mamy się czym pochwalić Szymbark Szymbark Gliwice Sromowce Niżne III Europejski Kongres Gospodarczy Drewno w gospodarce UE i Polsce Katowice 16 - 18 maja 2011 r. 41

 42. Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce Bolączki polskiego budownictwa drewnianego • - bariera mentalna społeczeństwa • brak rządowych programów promocji budownictwa drewnianego • brak statystyk – nikt nie wie ile domów drewnianych buduje się w kraju • brak literatury poświęconej budownictwu drewnianemu • - brak programów edukacji n/t budownictwa drewnianego: • - tak w szkołach zawodowych, średnich i wyższych • - brak krajowych standardów tak dla domów szkieletowych jak i z bali Zmiana polskiej mentalności szansą dla budownictwa drewnianego III Europejski Kongres Gospodarczy Drewno w gospodarce UE i Polsce Katowice 16 - 18 maja 2011 r. 42

 43. Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce Buduj z drewna i mieszkaj w drewnie Konsolidacja branży w celu promocji drewna Drewno – najbliższy człowiekowi materiał budowlany III Europejski Kongres Gospodarczy Drewno w gospodarce UE i Polsce Katowice 16 - 18 maja 2011 r. 43

 44. Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce Buduj z drewna i mieszkaj w drewnie Opracowanie krajowych standardów dla budownictwa drewnianego Wymagania techniczno-montażowe dla drewnianego budownictwa szkieletowego Standardy dla domów z bali III Europejski Kongres Gospodarczy Drewno w gospodarce UE i Polsce Katowice 16 - 18 maja 2011 r. 44

 45. Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce Buduj z drewna i mieszkaj w drewnie Konsolidacja branży w celu promocji drewna i opracowanie krajowych standardów dla budownictwa drewnianego • … powinno doprowadzić do: • zmiany mentalności społeczeństwa • - zwiększenie ilości budowanych domów • a w dalszej kolejności: • wzrostu sprzedaży drewna • wzrostu sprzedaży płyt drewnopochodnych • na naszym rynku krajowym. Budownictwo drewniane to ochrona środowiska, to ochrona klimatu III Europejski Kongres Gospodarczy Drewno w gospodarce UE i Polsce Katowice 16 - 18 maja 2011 r. 45

 46. Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce Buduj z drewna i mieszkaj w drewnie Stowarzyszenie Dom Drewniany www.domydrewniane.org skupia - 37 firm wykonawczych - 12 firm wspierających - 2 organizacje pozarządowe Własne standardy dla członków SDD Europejska Aprobata Techniczna SDD – szansą dla polskiego budownictwa drewnianego III Europejski Kongres Gospodarczy Drewno w gospodarce UE i Polsce Katowice 16 - 18 maja 2011 r. 46

 47. Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce Budownictwo drewniane w Internecie Największy serwis w polskim Internecie www.budujzdrewna.pl SDD na Facebook’u III Europejski Kongres Gospodarczy Drewno w gospodarce UE i Polsce Katowice 16 - 18 maja 2011 r. 47

 48. Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce Nasze hasło na dziś Zastaliśmy Polskę murowaną zostawimy drewnianą III Europejski Kongres Gospodarczy Drewno w gospodarce UE i Polsce Katowice 16 - 18 maja 2011 r. 48

 49. Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce POLSKA - LIDER EUROPEJSKIEJ BRANŻY PODŁÓG DREWNIANYCH Dariusz Kozera – Stowarzyszenie „Parkieciarze Polscy” III Europejski Kongres Gospodarczy Drewno w gospodarce UE i Polsce Katowice 16 - 18 maja 2011 r. 49

 50. Produkcja i sprzedaż podłóg drewnianych w Europie w mln. m2*