t berk loz mevcut durum yeni geli meler de erlendirmeler n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
T überküloz Mevcut durum, yeni gelişmeler, değerlendirmeler PowerPoint Presentation
Download Presentation
T überküloz Mevcut durum, yeni gelişmeler, değerlendirmeler

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

T überküloz Mevcut durum, yeni gelişmeler, değerlendirmeler - PowerPoint PPT Presentation


 • 220 Views
 • Uploaded on

T überküloz Mevcut durum, yeni gelişmeler, değerlendirmeler . Erzurum Verem Savaş Dispanseri. Veremle savaş bitti mi? . Az gelişmiş ülkeler-7.sıra. Gelişmekte olan ülkeler -8.sıra. THE TOP TEN CAUSES OF DEATH- World heath organisation -2008.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'T überküloz Mevcut durum, yeni gelişmeler, değerlendirmeler' - monte


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
t berk loz mevcut durum yeni geli meler de erlendirmeler

TüberkülozMevcut durum, yeni gelişmeler, değerlendirmeler

Erzurum Verem Savaş Dispanseri

veremle sava bitti mi
Veremle savaş bitti mi?

Az gelişmiş ülkeler-7.sıra

Gelişmekte olan ülkeler -8.sıra

THE TOP TEN CAUSES OF DEATH-Worldheathorganisation-2008

slide3

Rusya’da 100.000 nüfusta TB insidansı ve mortalitesi.

1990 sonrası belirgin artış oldu

MARGARITA V. SHILOVA

Annals NY Acad Sci

2001; 953:124-132

YILLAR

İNSİDANS MORTALİTE

slide4

New York Kentinde 1979-1992 arasında ciddi hasta artışı

100.000 nüfusta hasta kaydı

(logaritmik)

Kayıt yılı

New York Kenti Sağlık Departmanı, New York, 2000:25

d nyada tbc 2006 tahmini
Dünyada Tbc, 2006, Tahmini

İNSİDANS Sayı (100.000’de)

Tüm hastalar 9,2 milyon 139

Yayma (+) 4,1 milyon 62

HIV (+) 0,7 milyon 11

PREVALANS Sayı (100.000’de)

Tüm hastalar 14,4 milyon 245

ÖLÜM Sayı (100.000’de)

Tüm ölümler 1,7 milyon 26

HIV ve TB 0,2 milyon

Küresel TB Raporu, 2008

slide6

Hastalık, Asya ve Afrika’da salgın yapmıştır. Özellikle Sahra Güneyi Afrika’da HIV ile birlikte çok tehlikeli boyutlardadır.

Sizce veriler ne kadar güvenilir?

belirtiler 1
Belirtiler-1
 • 15 günden uzun süren öksürük
 • Balgam çıkarma
 • Kanlı balgam
 • Ateş
 • Gece terlemesi
 • İştahsızlık
 • Zayıflama
belirtiler 2
Belirtiler-2
 • Sırt ağrısı
 • Konvülzüyon
 • Dizüri
 • Karın ağrısı
 • Kırmızı göz
 • Baş dönmesi
 • Deri ülserleri
 • Boyunda şişlik
 • Eklem ağrısı
 • Paraestezi
 • Mesane alışkınlıklarında değişme
 • İnfertilite
 • Disfaji
ay r c tan
Ayırıcı tanı
 • Pnömoni
 • Lenfoma
 • Sağ kalp yetmezliği
 • Osteoartrit
 • Fungalenf.
 • Bronşialkarsinom
 • Ampiyem/apse
 • Kolon ca
 • Wegener

granulomatosis

 • Sarkoidoz
 • PCP
 • Mezotelyoma
tedavi yan etkiler nlemler
Tedavi (yan etkiler-önlemler)
 • İzoniazid
 • Hepatit; periferiknöropati, ruhsal

durum bozukluğu, sistemik lupus

eritematozus (SLE) sendromu, cilt

döküntüleri

 • Şu durumlarda günde 10 mg dozda

piridoksin(vitamin B6) önerilir: Periferik

nöropati belirtileri, Kronik alkolizm, diyabet,

gebelik, adolesan dönem, ileri yaş, uremi,

kanser, malnutrisyon, epilepsi.

slide22

Rifampisin

 • İdrar, gaita, balgam, ter, gozyaşı

turuncu olur; gastrointestinal

rahatsızlık; hepatit; aşırıduyarlılık

reaksiyonları. Trombositopeni,

grip sendromu, bobrek hasarı.

 • Karaciğerden metabolize olan ilacların atılımını hızlandırabilir. Devamlı kullanılan ilaçlarda doz ayarlaması yapılmalıdır.
slide23

Streptomisin

 • Denge, işitme ile ilgili bozukluklar, elektrolit ve tuz dengesizliği, nefrotoksisite, ateş ve dokuntu, aşırıduyarlılık
 • Nefrove oto toksisiteyi artıran etkileri nedeniyle streptomisinle birlikte şu ilaçlar kullanılmamalıdır: diğer aminoglikozidler, amfoterisinB, sefalosporinler, etakrinik asit, siklosporin, sisplatin, furosemid, vankomisin.
slide24

Etambutol

 • Optik nörit(görme keskinliği ve renkli gorme testi gerekir), hiperurisemi, gastrointestinal rahatsızlık
dgt hasta takibi 1
DGT/Hasta takibi-1
 • DGT uygulanan her hasta ayda bir kez

dispanserde kontrol edilir. Balgam

yaymasına bakılır, yakınmaları

sorgulanır, olanak varsa akciğer filmi

çekilir ve en önemlisi DGT uygulaması

ile ilgili bir sorun olup olmadığı

araştırılır.

TÜRKİYE’DE TÜBERKÜLOZUN KONTROLÜ İÇİNBAŞVURU KİTABI-2003

dgt hasta takibi 2
DGT/Hasta takibi-2

Dispanser doktoru, ayda bir kez DGT

gözetmeni ile dispanserde veya

gözetmenin çalışma yerinde görüşür.

Bu görüşmede hastanın uyumu,

karşılaşılan güçlükler değerlendirilir.

Hastanın ilaç içiminin izlendiği formlar

kontrol edilir ve hastanın kullanacağı

ilaçlar gözetmene teslim edilir.

TÜRKİYE’DE TÜBERKÜLOZUN KONTROLÜ İÇİNBAŞVURU KİTABI-2003

dgt hasta takibi 3
DGT/Hasta takibi-3
 • DGT uygulanan hasta eğer ilacını zamanında içmeye gelmezse, gözetmen mümkünse hastayı arar. Sorun varsa aynı gün dispansere haber vermelidir. Dispanser de kendisinde bulunan adresler ve telefonlardan hastaya ulaşır ve yönlendirir.

TÜRKİYE’DE TÜBERKÜLOZUN KONTROLÜ İÇİNBAŞVURU KİTABI-2003

slide29
BCG
 • Tüberkulozenfeksiyonundan koruyucu etki yapmaz, menenjitmilier TB gibi durumların ortaya çıkışını azaltır.
 • Ulusal aşı takviminde 2. ayın sonunda
 • 100 güne kadar aşı 100. günden sonra PPD sonucu ile
bcg nin t rkiye de etkinli i
BCG’nin Türkiye’de etkinliği
 • 1980-1982 arasında yapılan ve 80 ili kapsayan tarama sonuçları
 • Tüm yaşlarda %72
 • Çocuklarda %85 koruyucudur.

F. Koçoğlu, 1990