t rk ye de loj st k mevcut durum ve stratej ler prof dr okan tuna n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TÜRKİYE’DE LOJİSTİK: MEVCUT DURUM VE STRATEJİLER Prof. Dr. Okan TUNA PowerPoint Presentation
Download Presentation
TÜRKİYE’DE LOJİSTİK: MEVCUT DURUM VE STRATEJİLER Prof. Dr. Okan TUNA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

TÜRKİYE’DE LOJİSTİK: MEVCUT DURUM VE STRATEJİLER Prof. Dr. Okan TUNA - PowerPoint PPT Presentation


 • 244 Views
 • Uploaded on

TÜRKİYE’DE LOJİSTİK: MEVCUT DURUM VE STRATEJİLER Prof. Dr. Okan TUNA. Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu . MEVCUT DURUM . GENEL DEĞERLENDİRME. Türkiye’nin GSYİH’dan hareketle potansiyel lojistik pazarının 90-100 milyar dolar olduğu söylenebilir.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

TÜRKİYE’DE LOJİSTİK: MEVCUT DURUM VE STRATEJİLER Prof. Dr. Okan TUNA


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
t rk ye de loj st k mevcut durum ve stratej ler prof dr okan tuna

TÜRKİYE’DE LOJİSTİK:MEVCUT DURUM VE STRATEJİLERProf. Dr. Okan TUNA

Beykoz Lojistik

Meslek Yüksekokulu

genel de erlend rme
GENEL DEĞERLENDİRME
 • Türkiye’nin GSYİH’dan hareketle potansiyel lojistik pazarının 90-100 milyar dolar olduğu söylenebilir.
 • Bu potansiyelin, 2011 yılı sonu itibarıyla 40-45 milyar dolarlık kısmı lojistik işletmeleri tarafından gerçekleştirilmektedir.
 • Bu değerin, önemli bir kısmının ulaştırma hizmetlerinden elde edildiği önemli bir gerçektir.
genel de erlend rme1
GENEL DEĞERLENDİRME
 • Türkiye’de lojistik sektörü hem yurtiçindeki hızlı gelişmesi hem de bölgesel bir lojistik üs olma iddiası nedeniyle uzun vadeli bir planlamaya ihtiyaç duymaktadır.
 • Buna yönelik olarak “Türkiye Lojistik Master Planı İçin Strateji Belgesi” Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından hazırlanmıştır. Ancak bu konuda çalışmalara da devam edilmektedir.
 • Kalkınma planı kapsamında, hazırlanan Master Planın ve bu çerçevede yapılan tartışmaların ele alınması gerekliliği bulunmaktadır.
katma de erl loj st k faal yetler
KATMA DEĞERLİ LOJİSTİK FAALİYETLER
 • Türkiye’nin bu güne kadar, planlama düzeyinde, lojistik fonksiyonları bütünleşik bir açıdan ele almadığı sadece ulaştırma kavramını öne aldığı gözlenmektedir.
 • Türkiye’nin lojistik altyapısı planlanırken ürün özeliklerinin göz önüne alınması ve buna göre yapılanmalar gerçekleştirilmesi gerekliliği de söz konusudur.
 • Lojistik etkinliğin en önemli unsurlarından biri bilgi akışıdır. Bu çerçevedeki gelişmelerin büyük bir hızla uygulanması gerekliliği ortadadır.
 • Türkiye’nin lojistik hizmetlerle ilgili karar verme ve planlama sürecinde bütünleşik bir veri tabanına sahip olmaması sağlıklı stratejilerin belirlenmesini engellemektedir.
loj st k ve ab
LOJİSTİK VE AB
 • Avrupa Komisyonu tarafından 28.3.2011 tarihinde Brüksel’de yayınlanan Beyaz Kitap (WhitePaper) Avrupa Birliği’nin (AB) lojistik ve taşımacılıkta yeni bir kavşak noktasında olduğunu göstermektedir.
 • “Tek Avrupa Taşımacılık Alanı için Yol Haritası – Rekabetçi ve Verimli Kaynak Kullanımına Dayalı Taşımacılık Sistemine Doğru” alt başlığı ile yayınlanan kitap 2001 yılında yayınlanan Beyaz Kitap gibi hareketliliği/serbest dolaşımı/mobilite(mobility) ön plana çıkarmaktadır.
t rk ye de loj st k merkez ali malari
TÜRKİYE’DE LOJİSTİK MERKEZ ÇALIŞMALARI
 • Türkiye’de 2000’li yıllar ile birlikte Lojistik Merkez girişimleri hem kamu hem de özel sektör tarafından başlatılmıştır. Lojistik merkezlere yönelik yasal bir çerçevenin olmaması bu girişimlerin birbirinden kopuk hatta bazı bölgelerde birbirine zarar verebilecek şekilde ilerlemesine neden olmaktadır.
 • Bazıları Batı ülkelerinde görülen lojistik merkez/köy, bazıları ise aktarma terminali ölçeğinde olan bu lojistik merkezlerin ülke genelinde iyi planlanmaması, bölgesel mevcut ve potansiyel gereksinimlere uygun fonksiyon, büyüklük ve konumda olmaması verimsiz yatırımlara neden olacaktır.
 • Bu konuda kamu ve özel sektör işbirliği kaçınılmaz gözükmektedir. İhtiyaç analizi yapılarak kamu ve özel sektör tarafında yapılacak yatırımların en verimli bir şekilde belirlenmesi gerekmektedir.
t rk ye de nc taraf loj st k h zmetler
TÜRKİYE’DE ÜÇÜNCÜ TARAF LOJİSTİK HİZMETLERİ
 • Türkiye’de üçüncü taraf lojistik hizmetleri pazarının henüz gelişme aşamasında olduğunu göstermektedir. Lojistik hizmetlerin yürütülmesinde önemli bir işlev gören üçüncü taraf lojistik işletmelerinin ölçek ve yönetimsel problemleri olduğu söylenebilir.
 • Lojistik pazarı çok sayıda küçük ölçekli kuruluş tarafından paylaşılmaktadır. Pazarın en büyüğünün pazar payının %3 olması, sektörün dağınık bir yapıda olduğunu ve ölçeklerin küçük olduğunu göstermektedir.
 • Lojistik; ölçek büyüklüğü, konsolidasyon ve verimlilik artışı gerektirir. Bu nedenle global kuruluşlar için cazip bir iş haline gelmektedir.Bu çerçevede bu işletmelerin müşteri yönlü olarak yeniden yapılanması gerekliliği söz konusudur.
loj st k b r s olarak t rk ye
LOJİSTİK BİR ÜS OLARAK TÜRKİYE
 • Türkiye, Avrupa, Asya ve Afrika gibi üç büyük kıtanın tam ortasında yer almaktadır. Balkanlar, Kafkaslar, Karadeniz, Akdeniz ve Ortadoğu gibi stratejik öneme sahip bölgelere, deniz, kara, hava ve demiryolu ile ulaşım sağlanabilen dünyada sayılı ülkelerden biridir. Dünyanın kuzey-güney ve doğu-batı arasındaki ender kavşaklarından bir tanesidir.
 • Ancak Türkiye hep söylene gelen ve dünyada eşi benzeri olmayan coğrafi üstünlüğünü ekonomik gelişmeye ve ticaret hacmine yeterince yansıtamamaktadır.
loj st k s re te ar ge ve test faal yetler
LOJİSTİK SÜREÇTE AR-GE ve TEST FAALİYETLERİ
 • Türkiye’de ambalaj ve ambalajlama alanında (mukavva dayanıklılık test vb) test ve danışmanlık, gerektiği yerde test ve kalite geliştirmeye yönelik Ar-Ge (ürün ve ambalaj prototipleme, modelleme, tasarım, depo ve yük optimizasyonu) hizmeti verecek destek birimlerinin hizmet vermesi lojistik sektörü için önem taşımaktadır.
 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenmekte olan Ar-Ge merkezleri anlamında; lojistik sektöründen sadece bir işletmenin olduğu gözlenmektedir. Ar-Ge ve inovasyonfaaliyetlerinin önemli olduğu bu sektörde, Ar-Ge merkezlerinin sayısının artması Türkiye’deki lojistik hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasına önemli bir katkıda bulunacaktır.
kentsel loj st k h zmetler
KENTSEL LOJİSTİK HİZMETLERİ
 • Türkiye’de kentsel lojistiğe bakış anlamında bilimsel bir yaklaşımın olmadığı ve bu kapsamda önemli problemlerin yaşandığı gözlenmektedir .
 • Bu çerçevede, ortaya konulacak çözümler hem maliyet hem de çevre yönlü önemli katkıları ortaya çıkaracaktır.