Interpretatie bloedonderzoek - PowerPoint PPT Presentation

miya
interpretatie bloedonderzoek n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Interpretatie bloedonderzoek PowerPoint Presentation
Download Presentation
Interpretatie bloedonderzoek

play fullscreen
1 / 146
Download Presentation
Interpretatie bloedonderzoek
574 Views
Download Presentation

Interpretatie bloedonderzoek

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Interpretatie bloedonderzoek G. Junius, DVM, Dip ECVIM – CA Dierenartsencentrum Hond en Kat

 2. Greyhound, 3 jaar • Ras gerelateerde Tcpenie (klinisch asymptomatisch) • Greyhounds • Normaal 100 en 150 000 • Cavalier King Charles spaniels • Erfelijke macrotrombocytopenie (beta-tubulin defect) • 25 – 100 000 • Hogere HCT (50 – 64%) • Volwassen waarden: 9-10 maanden leeftijd • Negatieve correlatie met Tc aantal • Hg hogere O2 affiniteit • Hogere bloedviscositeit • Als HCT lager dan 50!

 3. Greyhound, 3 jaar • Lagere WBC aantal – NF en lymfocyt aantal • Ondergrens of juist eronder • 3 – 5 X 10 9/L eventueel zo laag als 1,8 • Opm eosinofielen!! • DD toxische staafjes! • Hogere creat (1,2 – 2,2 mg/dl) • Spiermassa • GFR bepalingen • Geen verlaagde GFR

 4. Greyhound, 3 jaar • Lagere T4 • 91% van de honden onder de referentiewaarde • cTSH • Lagere TE (5 – 6 ) - Lagere gehalten van globulines (1,8 – 2,5) • alfa en beta globulines • Haptoglobuline – acid soluble glycoproteine • Geen significant verschil in albumine en gamma globuline ratio

 5. Greyhound, 3 jaar • Na hoog • Juveniele pancreasatrofie • 2009 • Exocrien en endocrien pancreas • EPI en IDDM • Stollings! • 10% van de greyhounds: VWF < 30%

 6. Greyhound, 3 jaar • Recent • Serum Ca • Totaal en geioniseerd: lager dan in niet grey honden • Bloed type • 50 – 70% universele bloeddonoren: DEA 1.1 – 1.2 – 7 negatief • Metabolisatie van medicatie: PROBLEEM! • Lager cytochroom P 450 lever

 7. Greyhound, 3 jaar • 10 – 15% van de greyhounds heeft bloedingen na minimaal invasieve chirurgie (meestal 36 - 48 uur nadien) • Overmatige bloeding en kneuzingen • Stolling en plaatjes normaal • Thrombo-elastografie • Greyhounds have weaker clots then non greyhounds • Slower clot kinetics • Verhoogde fibrinolyse? onderzoek

 8. Greyhound, 3 jaar • Recent • Bloeden 24 – 36 uur na ingreep • TE (centraal!) • Ierse wolfshond – saluki – Afghaan • JVECC 2012 • EACA (500 mg TID) • TE • Aspirine: ½ baby-aspirine

 9. Epsilon aminocaproic acid for the prevention of delayed postoperative bleeding in retired racing greyhounds undergoing gonadectomy • OBJECTIVE:To evaluate the effects of epsilon aminocaproic acid (EACA) on the prevalence of postoperative bleeding in retired racing Greyhounds (RRG), and to assess its effects on selected thrombelastography (TEG) and fibrinolysis variables • All these changes are supportive of hypercoagulability associated with EACA administration.CONCLUSION:Postoperative administration of EACA significantly decreased the prevalence of postoperative bleeding in RRG undergoing surgery by increasing the clot strength.

 10. Retrospective evaluation of the effectiveness of epsilon aminocaproic acid for the prevention of postamputation bleeding in retired racing Greyhounds with appendicular bone tumors: 46 cases (2003-2008) • CONCLUSION:This retrospective study suggests that preemptive postoperative administration of EACA appears to be efficacious in decreasing the frequency of bleeding in RRGs undergoing limb amputation; however, a prospective study is warranted to corroborate its effectiveness..

 11. Hematologie: HCT • HCT te hoog • Normaal voor het ras • DH • Klinische toestand – Totaal Eiwit • Ev vocht geven • Polycythemie

 12. Polycythemie • Classificatie • Relatieve • Absoluut • Primaire • Secundaire • Appropriate • inappropriate • Atypische

 13. Hematologie • Bloedbeeld • Rode bloedbeeld • Witte bloedbeeld • Trombocyten • Reticulocyten • Reticulocyten index • Stollingsonderzoek

 14. Trombocyten • DE TROMBOPOIËSE • Aanmaak • Beenmerg • Megakaryocyten • oivtrombopoëtine • (lever, endotheel cellen en fibroblasten) • Productieproces: 3-4 dagen • Overlevingsduur in bloed • Hond: 5 tot 7 dagen • Kat: 31 uur • Daarna gefagocyteerd door MF van het MNF systeem

 15. Trombocyten • Labo- evaluatie • Hematologie analyse toestellen • Staalname • Vlot • EDTA! – Citraat • Toestellen differentiëren op basis van cel grootte en densiteit • Katten Tc • Klonteren • Relatief groot en Katten RBC eerder klein • Overlap • Conclusie: indien Tc normaal= te vertrouwen

 16. Trombocyten • Labo- evaluatie • Bloeduitstrijkje • Aantal • 10 – 12 per olie-immersieveld is normaal • Of 1 is ongeveer 10 à 15 000 (20 000) • Shift/stress plaatjes • Megatrombocyten: verhoogde beenmergproductie en release

 17. Trombocyten • Tcpenie • Veroorzaakt enkel klinische klachten van afwijkende hemostase indien TC lager dan 50 000 (40 000) • Met petechieën en spontane bloedingen pas vanaf Tc lager dan 20 000 (30) • Eventueel klachten bij hoger gehalte, maar dan bijkomende aandoening welke stolling aantast

 18. Trombocytopenie: oorzaken • Verminderde productie van bloedplaatjes • Versnelde afbraak/verbruik of consumptie van bloedplaatjes • Sequestratie van bloedplaatjes • Combinatie!!!!

 19. Verminderde productie van Tc • Pure megakaryocyt hypoplasie • Immuun gemedieerd • Infectieus • Ehrlichia • FIV • FeLV • Vaccinatie • Parvo – distemper • Feline panleukopenie • Megacaryocytaplasie

 20. Verminderde productie van Tc • Panhypoplasie • Infectieus • Ehrlichia • Parvo • FeLV-FIV • Histoplasmose • Cytauxzoönose • Medicatie (NP meestal bij dag 5 en Tc penie bij dag 8-10: uitz oestrogeen) • Oestrogenen • Griseofulvine… • phenobarbital • Neoplasie/myelopthisis/myelofibrose en necrose/MD • Toxines • Radiatie

 21. Trombocytopenie: oorzaken • Verminderde productie van bloedplaatjes • Versnelde afbraak/verbruik of consumptie van bloedplaatjes • Sequestratie van bloedplaatjes • Combinatie!!!!

 22. Versnelde afbraak/verbruik van Tc • Immuungemedieerd • Niet immuungemedieerd

 23. Versnelde afbraak/verbruik van Tc • Niet immuungemedieerd • Vasculitis (FIP – Ehrlichia – leish – neoplasie - sepsis) • DIS • Neoplasie – infectie – lever en hartaandoeningen - shock • HUS • Intravasculaire hemolyse – fragmentocyten of shistocyten - nierfalen • Erg bloedverlies • tgv coumarine- intoxicatie • Milde tcpenie • Neoplasie • Medicatie • Infectieuze agentia

 24. Versnelde afbraak/verbruik van Tc • Immuungemedieerd • primair (idiopatisch of autoimmuun) (IMTP) • Secundair • Systemische autoimmuun aandoening • SLE – IMHA – RA – pemphigus – polyarthritis – enteritis… • Neoplasie • Infectie • Leishm – Lepto – Ehrlichia – angiostr vasorum – Babesia – dirofilariosis – FIV - FeLV • Sepsis • Histoplasmosis – candida • FeLV – FIV – HWD - Cytauxzoönose

 25. Versnelde afbraak/verbruik van Tc • Immuungemedieerd • Secundair • Medicatie geassocieerd • Minimum 1 week na exposure • Verschillende AB (sulfa’s – cephalosporines) • NSAID’s • Phenobarbital • Methimazole • TMPS • Alloimmuun • Posttransfusie • Neonatale alloimmuun Tcpenie

 26. Trombocytopenie: oorzaken • Verminderde productie van bloedplaatjes • Versnelde afbraak/verbruik of consumptie van bloedplaatjes • Sequestratie van bloedplaatjes • Combinatie!!!!

 27. Sequestratie van bloedplaatjes • Spleno- en hepatomegalie, portale hypertensie, milttorsie • Endotoxinemie • Hypothermie

 28. TCpenie: Praktische benadering • Controle • Plaatjesaggregaten (verschillende ziekten) • Citraattube - Zelf tellen • Soort - Ras - Graad van tcpenie!! • Greyhound: lager aantal Tc • Zorgen maken als lagr dan 70 000 • Cavalier K Ch: Macrotrombocytopenie • 25 tot 100 000 • Katten

 29. Trombocytopenie

 30. TCpenie: Praktische benadering • TCpenie (graad) • Stolling • Afwijkend: DIS • Oké • Aanmaak • Afbraak/consumptie • immuun – niet immuun • Sequestratie

 31. Trombocyten • Trombocytose • bloedingen

 32. Thrombocytose • Reactieve trombocytose • Voorbijgaand verhoogd aantal TC, veroorzaakt door andere aandoeningen dan myeloproliferatieve aandoeningen • Essentiële thrombocytose • Persisterende primaire TCtose • Veroorzaakt door chronisch myeloproliferatieve aandoeningen • PV – myelofibrose – ch. myelogene leukemie • Wordt geassocieerd met bloedingen en of trombosen • Middle aged to older dogs and one cat • Fysiologische trombocytose • Voorbijgaand en tgv inspanning of epinefrine effect

 33. Thrombocytose • Reactieve thrombocytose • < 1000 – geen complicaties- zelden splenomegalie – normale TC morfologie en functie – geen andere abn° celllijnen • TRANSIENT • Essentiele thrombocytose • >1000 – trombose/bloedingen – frequent splenomegalie – abnormale TC morfologie en functie – mogelijk andere abn° cellijnen

 34. ReactieveTrombocytose • Secundaire (reactieve) trombocytose • Ontstekingsprocessen • GI aandoeningen • Pancreatitis – hepatitis - IBD • Bloedverlies • IJzerdeficiëntie • Trauma/chirurgie • Fracturen • Na splenectomie • Corticosteroïden - Cushing • Immungemedieerde aandoeningen • IMHA – SLE

 35. Reactieve Trombocytose • Neoplasie geassocieerde reactieve trombocytose • Lymfoom • Melanoma • Nasaal adenocarcinoma • CNS neoplasie • Mastcel tumoren • Mesothelioma • Carcinoma maag – long - colon

 36. Hematologie • Bloedbeeld • Rode bloedbeeld • Witte bloedbeeld • Trombocyten • Reticulocyten – index • Stollingsonderzoek

 37. Hematologie • Stollingsonderzoek • APTT • PTT • Fibrinogeen • D-dimeren • VWF (VIII) • Klinische benadering patiënt met bloedingsneiging

 38. Hemostase Reeks biologische reacties die een bloeding moet stoppen zonder de circulatie in gevaar te brengen Een storing in de hemostase mechanismen kan oorzaak zijn van: • Hemorragische diathese: bloedingsneiging • Hypercoagulabiliteit: TE • Combinatie (DIS) • Hemostase wordt onderverdeeld in 3 processen • Primaire hemostase • Secundaire hemostase • Tertiaire hemostase: Fibrinolyse

 39. Hemostase Primaire hemostase 1. De bloedvatwand, 2. De bloedplaatjes (trombocyten) Aantal en functie 3. De Von Willebrand factor (vWf) Adhesie van plaatjes aan de bloedvatwand Adhesie aan andere plaatjes Stabilisatie van factor VIII

 40. Hemostase Primaire hemostase Afwijkingen Spontane bloedingen Slijmvliezen (epistaxis – hematurie….) Puntbloedingen

 41. Hemostase Secundaire hemostase 4. Het stollingsmechanisme Vorming van fibrine Defect: ergere bloedingen in grote ruimten of SC en dus geen puntbloedingen

 42. Hemostase Tertiarehemostase 5. het fibrinolytisch systeem Afbreken van de fibrineprop Plasminogeen omzetting naar plasmine Plasminecleaves fibrine of fibrinogeen Problemen: TE

 43. Hemostase Stollingsinhibitoren 6. de biologische stollingsremmers TFpatwayinhibitor AT – Prot S en C

 44. Type bloedingen bij stoornis in de hemostase: verschil I - II Primaire hemostase - Secundaire hemostase Petechiae dikwijls Petechiae zelden Hematomen zelden Hematomen dikwijls Bloeding thv. Mucosa Bloeding in spier, (ook elders!) gewricht, lichaamsholte Bloeding op verscheidene Bloeding op één plaatsen plaats

 45. Testen diagnose van een hemostase • Onderzoek Primaire hemostase • Bloedvatwand • Histopathologie

 46. Pathofysiologiehemostase Bloedvatwandafwijkingen • Bloedvatwand speelt een rol in het ontstaan van thrombose – DIS – foute stolling – en ontsteking • Endotheelcel kan beschadigd worden door • Infecties • Ontsteking • Immuungemedieerde aandoeningen • Hypoxie • Hypotensie • Neoplasie

 47. Pathofysiologiehemostase Bloedvatwandafwijkingen • Congenitaal • Ehlers-Danlos Syndroom • Von Willebrand aandoening • Familiale vasculopathie • Duitse Herder • Schotse Terrier • Greyhound • Beagle

 48. Pathofysiologiehemostase Bloedvatwandafwijkingen • Verworven • Vasculitis • Infectieus • Hartworm • Leishmania • FIP • Neoplasie • Medicatie • Ontsteking • Immuungemedieerde aandoeningen • Neoplasie • Endocrinopathie • Cushing • Andere: trauma – GI ulceratie

 49. Testen diagnose van een hemostase • Onderzoek Primaire hemostase • Thrombocyten • Aantal • Functie • Labo • BMBT • Bloedingen • Normaal aantal Tc • Normale stolling

 50. Trombocytopathie: Gedaalde functie • BMT • Niet sensitief en dus verlengd bij erge defecten • Gezonde honden: 1,7 – 3,3 min • Honden onder sedatie of anesthesie ev verlengd tot 4,2 min • Gezonde katten (anesthesie): < 3,3 min • Afwijkend • Tc penie < 75 000 • VWF • Pathie • Plaatjesfunctietesten, EM, Flow cytometrie