is er leven na de ehbo n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Is er leven na de EHBO? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Is er leven na de EHBO?

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 19
Download Presentation

Is er leven na de EHBO? - PowerPoint PPT Presentation

misha
147 Views
Download Presentation

Is er leven na de EHBO?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Is er leven na de EHBO? Suïcidaliteit en toekomstperspectief Wessel van Beek w.van.beek.hil@symfora.nl

 2. Natascha Kampusch Oostenrijks slachtoffer ontvoering “Ik sloot een pact met mijn toekomstige Zelf..”

 3. Automutilatie & suïcide pogingenop de SEH • 15.000 mensen per jaar • 2/3 is vrouw • ¾ na vergiftiging • 9.900 opgenomen in ziekenhuis • grote stijging afgelopen jaren • directe medische kosten: €2400,-/€ 36 miljoen • verkeersongeval: €2100,- bron: Consument en Veiligheid, Letsel informatie systeem 2002-2006

 4. Dit is meneer Jansen

 5. Risico dhr Jansen niet braken niet gevonden andere reactie lijf pech.. werkeloosheid isolement neuroticisme man > 45 somber lager opgeleid grote stad? verlies beschermende factoren langer bestaande risicofactoren oefening (gedachten/fysiek) wegvallen remmingen actuele stressoren alcoholmisbruik pijnmedicatie arousal, agitatie vernauwing denken hopeloosheid depressie verwaarlozing per.stoornis? drugsafhankelijk? lichamelijke beperking conflict ziekenhuis vooruitzichten (WIA)

 6. Kwetsbaarheidsfactoren ideaties(Nemesis 2007) N=5618, n=222, laatste 2 mnd.

 7. Stervensrisico’s totaal 1:1 hart/vaatziekte 1:5 kanker 1:7 hartaanval 1:24 ongeval 1:84 suïcide 1:119

 8. Risicotaxatie • gestructureerd/vragenlijsten • zelfrapportage SSI, SIS, RfL • BDI (vraag 9) • doe maar niet, ga praten met uw patiënt • semi gestructureerd • SSI scale for suicide ideation – Beck • interview Kerkhof en Van Heeringen

 9. Enkele vragen • Hoe ziet uw leven er over een jaar uit? Kunt u zich voorstellen dat het minder erg gaat worden? • Is zelfmoord een probleem, of de oplossing? De oplossing waarvoor? • Heeft u haast? Moet het vandaag al? Waarom moet het per sé zo snel?

 10. ondraaglijk + onveranderbaar = onleefbaar

 11. Ze doen het toch wel? We winnen TIJD om: • behandeling te beginnen/intensiveren • isolement te gaan doorbreken • machteloosheid te verminderen • actuele stress te verminderen • het impulsieve moment te overleven

 12. Protocollen • Verweij (2006): weinig ziekenhuizen goed voorbereid • Huisman & Kerkhof (2008): geldt ook voor GGZ instellingen • gevaar: emotioneel/situationeel reageren

 13. Garantie tot aan de deur… • ongewenste vreemdeling • eigen schuld of tenminste verantwoordelijkheid • ligt naast patiënten met een echte ziekte • professioneel & persoonlijk bedreigend • machteloos (makend) en zonder hulpvraag • oplossing: ONTSLAG! en wel z.s.m.

 14. Bemoeizorg • Onze neiging er van weg te bewegen • Gelukkig, volgende dag.. het is over • Hoe krijgen we dhr Jansen in zorg, in plaats van er uit? • als we weten dat >90% psychiatrische problemen heeft (en 1/3 suïcides in psychiatrie)

 15. Advocaat van het toekomstige Zelf • Verbinden aan behandeling • afspraken opdringen • (pre)Motivatie: ambivalenties versterken • doodgaan kan altijd nog • Erken het lijden, niet veroordelend • alle zo beperkte belevingen zijn waar • Er zou een toekomst kunnen zijn..

 16. Ingrediënten behandeling • (behandeling psychiatrische stoornissen) • toekomstgericht • verminderen isolement • hulp bij problemen oplossen • alertheid op suïcidale reflexen • behandeling middelenmisbruik (alcohol)

 17. Suïcide is géén impulsieve daad mensen plegen niet van het één op andere moment zelfmoord langer bestaand proces, waarin remmingen verminderen of wegvallen onder invloed van alcohol, drugs of medicatie naar aanleiding van een vaak relatief kleine gebeurtenis onder invloed van impulsiviteit als karaktertrek

 18. Soms wéét je dat het teveel wordt

 19. dank u wel..