mit ohjaus on ohjaajan rooli ja ohjaustaidot l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MITÄ OHJAUS ON? OHJAAJAN ROOLI JA OHJAUSTAIDOT PowerPoint Presentation
Download Presentation
MITÄ OHJAUS ON? OHJAAJAN ROOLI JA OHJAUSTAIDOT

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

MITÄ OHJAUS ON? OHJAAJAN ROOLI JA OHJAUSTAIDOT - PowerPoint PPT Presentation


 • 492 Views
 • Uploaded on

MITÄ OHJAUS ON? OHJAAJAN ROOLI JA OHJAUSTAIDOT. Kaisa Karhu Ohjaus- ja työelämäpalvelut. MITÄ OHJAUS ON? - Suhde lähikäsitteisiin. tiedottaminen = tiedon jakamista oletetun tiedon tarpeen mukaan, ei välttämättä suoraa asiakaskontaktia

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'MITÄ OHJAUS ON? OHJAAJAN ROOLI JA OHJAUSTAIDOT' - chrissy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
mit ohjaus on ohjaajan rooli ja ohjaustaidot

MITÄ OHJAUS ON? OHJAAJAN ROOLI JA OHJAUSTAIDOT

Kaisa Karhu

Ohjaus- ja työelämäpalvelut

mit ohjaus on suhde l hik sitteisiin
MITÄ OHJAUS ON?- Suhde lähikäsitteisiin
 • tiedottaminen= tiedon jakamista oletetun tiedon tarpeen mukaan, ei välttämättä suoraa asiakaskontaktia
 • neuvonta = henkilökohtaista neuvojen antamista tarjolla olevista valmiista vaihtoehdoista, tiedon jakamista ilmaistun tiedon tarpeen mukaan; suora asiakaskontakti, mutta ei kovin syvällinen
 • tuutorointi = pitkäkestoista opiskelijan tukemista, ohjaajan ja ohjattavan suhde tasavertaisempi, voi sisältää oppiainesisällöllistä ohjausta
mit ohjaus on
Mitä ohjaus on?
 • ohjaus= lyhytkestoinen ja tavoitteellinen vuorovaikutussuhde, jossa keskustellen autetaan ohjattavaa auttamaan itse itseään, tuen antamista epävarmoissa opiskeluun tai työmarkkinoihin liittyvissä tilanteissa, ed. syvällisempi asiakaskontakti
  • Yläkäsite tiedottamiselle, neuvonnalle ja tuutoroinnille
 • Huolellisesti suunniteltu tiedottaminen ja neuvonta vapauttaa aikaa ohjaukselle, mutta voi myös vähentää ohjauksen tarvetta
 • Ohjaus on enemmän vuorokuuntelua kuin vuoropuhetta
mit ohjaus ei ole
Mitä ohjaus EI ole?
 • Psykoterapiaa eli korjaavaa toimintaa, mutta se voi olla opiskelijan näkökulmasta terapeuttista
 • Päätöksentekoa opiskelijan puolesta
 • Asioiden tekemistä opiskelijan puolesta
 • Ohjaajan omaa terapointia
ohjauksen suhde opetukseen
Ohjauksen suhde opetukseen
 • ohjaus osa opetuksellista toimintaa
 • oppimis-, kasvu- ja sosialisaatioprosessin tukeminen, mutta ohjauksellisin menetelmin
 • molemmat instituutionaalista, suunnitelmiin perustuvaa toimintaa
 • ohjaus on opetusta enemmän kokonaisvaltaisempaa, auttavaa toimintaa
 • ohjaustyössä painottuu ennalta ehkäisevät tavoitteet
ohjauksen yleisimm t kriteerit mukaellen pietrofesa n hoffman n ja splete n 1984 mukaan
Ohjauksen yleisimmät kriteerit mukaellen Pietrofesa’n, Hoffman’n ja Splete’n (1984) mukaan
 • Ammattimaista toimintaa
 • Prosessi, joka perustuu ohjaajan ja ohjattavan väliseen vuorosuhteeseen
 • Kannustamista päätöksentekoon ja ratkaisun etsimiseen
 • Uusien toimintamallien ja käsitysten etsimistä
 • Yksilön yksityisyyden kunnioittamista
 • Kasvun ja kehityksen tukemista
 • Elämäntapa, auttavaa toimintaa
ohjauksen tavoitteet korkea asteella
Ohjauksen tavoitteet korkea-asteella
 • opiskelijan ammatillinen kasvu
 • tieteellisen ajattelun kehittyminen
 • syvenevä asiantuntemus
 • oman oppimisen ohjaamistaitojen kasvu
 • Päätöksenteko- ja ongelmanratkaisutaitojen kehittyminen
 • jatkuvaa itsereflektiota ja oppimista eri tilanteissa (myös ohjaajalta)
 • Reflektiivinen asiantuntija
ohjauksen muodot
Ohjauksen muodot
 • Ohjaus työmenetelmänä
  • Tavoitteellinen ja suunnitelmallinen vuorovaikutustilanne
  • Pyrkimyksenä jonkin ongelman/ kysymyksen ratkaiseminen
 • Ammatinvalinnan ohjaus
  • Ohjaaja on prosessin asiantuntija
  • Ohjattava oman elämänsä asiantuntija
  • Neuvottelua työelämän mahdollisuuksista, näkemyksiä, ideoita
 • Ohjaus palvelujärjestelmänä
  • Opinto-ohjaus
  • Opiskelijoille suunnatut tiedotus- ja neuvontapalvelut
 • Uraohjaus
  • Tuetaan valintatilanteissa
  • Opiskelijan tavoitteiden, kiinnostusten ja osaamisen kartoitusta, työmarkkinatietous
  • Työttömyyden ennaltaehkäisy, mielekäs työllistyminen
ohjaajan rooli ja ohjaustaidot
OHJAAJAN ROOLI JA OHJAUSTAIDOT

”Hyväksi ohjaajaksi kasvaminen on vapautumista täydellisyyden ja kaikkivoipaisuuden harhasta sekä kuluttavista rooleista. Ohjaaja saa olla oma itsensä.”

ohjaajan rooli
Ohjaajan rooli
 • Ohjaaja on henkilö, joka antaa tai sopii antavansa aikaa, huomiota ja kunnioitusta määräaikaisesti asiakkaan roolissa olevalle henkilölle tai henkilöille (BAC)
 • Ohjauksessa ”totuutta” ei välttämättä löydy – oman avuttomuuden ja epävarmuuden sietäminen, tuntemattoman kohtaaminen
 • On hyväksyttävä tiedon muuttuva luonne
ohjaajan rooli11
Ohjaajan rooli
 • Riippuu
  • ohjaajan tehtävästä/ toimesta
  • Opiskelijoiden tarpeista
  • Asetetuista/määritellyistä tehtävistä
  • Organisaatiosta (yksiköstä)
  • Ohjaaja itse voi määrittää rooliaan:
   • Mihin panostat
   • Minkälaisia tehtäviä itsellesi otat
   • Omat taidot ja persoona välineinä
ohjaajan ammatillisuus
Ohjaajan ammatillisuus
 • Prosessin asiantuntija – miten saada opiskelija ohjaamaan itseään
 • Ihmiskäsitys, oppimiskäsitys, tiedonkäsitys – sisäistettyä pedagogiikkaa
 • Lairio & Puukari:
  • Professionalisaatio: oma tieto- taitoalue, käsitys työn sisällöstä ja kriteereistä, halu kehittyä työssään
  • Professionalismi: kvalifikaatiot, kompetenssit, persoonalliset ominaisuudet, hyvä itsetuntemus - omat arvot ja vaatimukset tarkastelun kohteeksi, tunteiden ja asian erottaminen, reflektiivisyys, koulutusjärjestelmien ja työelämän tuntemus
ohjaustaidot
Ohjaustaidot
 • Syvyyttä ja kykyä ymmärtää
  • Keskittyminen ohjattavan kuvaukseen
  • Tulkitseva selittäminen – oma ymmärrys ohjattavan ymmärrettäväksi
  • Reagointi
 • Kielellistä vuorovaikutusta, dialogia, enemmän kuin keskustelu
  • Tulkitsemista, rivien välistä lukemista
  • Kysymysten esittämistä
  • Ihmettelyä
 • Persoonalliset tekijät, ammatillinen sitoutuminen
  • Kykyä ottaa ohjattavan tunteet ja kokemukset tosissaan
  • Välitön ja vastaanottavainen ilmapiiri
  • Aktiivisuus ja yhteistoiminnallisuus
 • Tunne omasta vaikuttavuudesta
  • Tietoisuus itsestä ja omasta vaikuttamisen tavasta
  • Toisen ja itsensä arvostaminen

(Ojanen S., 2001)

ohjaustaidot14
Ohjaustaidot
 • Ohjaajan tiedostaminen
  • Mitä ohjaussuhteessa tapahtuu, kohtaavatko ohjaajan ja ohjattavan ajatukset, tavoittaako vuorovaikutus, oma paikka ja rooli
  • Millä ehdoilla ohjattavan kehitysprosessi tapahtuu
  • Mihin ihmiskäsitykseen ja oppimiskäsitykseen oma ohjaustapa pohjautuu
  • Miten kehittää omia ohjaajan kykyjä ja valmiuksia

 OHJAAJAN REAGOIMINEN (Ojanen S., 2001)

ohjaustaidot15
Ohjaustaidot

Aktivointitaidot

 • Mikä estää toimintaa - esteiden poistaminen
 • Mikä motivoi – niihin keskittymistä
 • Jos nykyisessä tilanteessa ei kykene toimimaan, on tilannetta muutettava – mistä luopuu, mitä saa tilalle
 • Kysymällä oivallukseen
slide16
OHJAUS ON MATKAKUMPPANUUTTA –

Kuljetaan samaa tietä yhdessä ja jaetaan eväät matkan aikana!

(Nummenmaa & Lautamatti, 2004)