tampereen kaupungin strategia p ihde ja mielenterveyspalvelujen j rjest miseksi n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tampereen kaupungin strategia päihde- ja mielenterveyspalvelujen järjestämiseksi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tampereen kaupungin strategia päihde- ja mielenterveyspalvelujen järjestämiseksi

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Tampereen kaupungin strategia päihde- ja mielenterveyspalvelujen järjestämiseksi - PowerPoint PPT Presentation


 • 174 Views
 • Uploaded on

Tampereen kaupungin strategia päihde- ja mielenterveyspalvelujen järjestämiseksi. suunnittelupäällikkö Maritta Närhi 2.2.2010. Päihdepalvelut Tampereen kaupungissa Päihdehuollon ohjaus- ja hoitopaikat. Asiakas. (K)= katkaisuhoitoa antava taho. Arvioivat ja hoitoa antavat tahot.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Tampereen kaupungin strategia päihde- ja mielenterveyspalvelujen järjestämiseksi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tampereen kaupungin strategia p ihde ja mielenterveyspalvelujen j rjest miseksi

Tampereen kaupungin strategia päihde- ja mielenterveyspalvelujen järjestämiseksi

suunnittelupäällikkö

Maritta Närhi

2.2.2010

slide2

Päihdepalvelut Tampereen kaupungissaPäihdehuollon ohjaus- ja hoitopaikat

Asiakas

(K)= katkaisuhoitoa antava taho

Arvioivat

ja hoitoa

antavat tahot

Tampereen

A-klinikka (K)

Nuorisoasema

A-klinikkatoimi

Matala (K)

 • A-klinikkatoimi
 • Tampereen
 • Kuntoutumiskeskus (K)
 • Katkaisuosasto

Päiväperho (K)

Kankaanpään

A-koti

 • A-klinikkatoimi
 • Kuntoutusosasto

Mainiemen

kuntoutuskeskus

Kuntouttava

laitoshoito

Kaivannon sairaala

PPY

Päiväperho

Lisäksi muutamia laitoksia, joissa on yksittäisiä asiakkaita esim. Kalliolan Nurmijärven klinikka

Mikkeli-yhteisö

Villa Hockey

Palhoniemen huoltokoti

Sininauhan päiväkeskustoiminta

Avohoito

 • A-klita
 • Päiväkeskukset
 • tupatoiminta

Päiväperho

Silta-Valmennus

psykososiaalinen kuntoutus

Tampereen

Myllyhoitokeskus

Turvaverkko

Ankkuri

Tva, VTS

sosiaalinen isännöinti

Tuettu asuminen

ja

asumispalvelut

Tampereen Sininauhakoti

ja

tukiasunnot

Naisten Suojakoti

Pelastusarmeijan

hoitokoti

Palhoniemen huoltokoti

Tyrkkölän tukiasunnot

Silta-Valmennus

Tuettu asuminen

Kotikartano

A-killan asumispalvelut

Tampereen ensisuoja ja

kuntoutumiskoti

Kris

Tuettu asuminen

Ykköskoti Vuohenoja

Ankkuri

A-killan avotyö

Jopa

Pian Arkki

Lähde: Tampereen kaupunki,

Kuusipalo S.

Tasna ry:n

nuorisoasunnot

SPR:n Nuorten turvatalo

Toivontupa

tampere virtaa sujuvan el m n suuri kaupunki vastuullisesti kehityksen k rjess
Tampere virtaaSujuvan elämän suuri kaupunkivastuullisesti kehityksen kärjessä
 • strategiset päämäärät 2020
 • Kuntalainen ja hyvinvointi
 • Painopiste ennaltaehkäisyssä ja asiakaslähtöisyydessä

sekä toimintakyvyn,yhteisöllisyyden ja moniarvoisuuden

vahvistamisessa

kuntalainen ja hyvinvointi
Kuntalainen ja hyvinvointi
 • 1. Kuntalaisten hyvinvointi on parantunut
 • 2. Asiakaslähtöiset palvelut toimivat laadukkaasti ja ovat tasapuolisesti kuntalaisten saatavilla
 • 3. Yhä useammalla kuntalaisella on mahdollisuus asua kotona tai kodinomaisessa ympäristössä
 • 4. Kuntalaiset osallistuvat aktiivisesti kaupungin kehittämiseen ja omaehtoinen ja yhteisöllinen toiminta on lisääntynyt
1 kuntalaisten hyvinvointi on parantunut
1. Kuntalaisten hyvinvointi on parantunut
 • Palvelujen painopiste on ennaltaehkäisyssä
 • Uudet ennaltaehkäisevät toimenpiteet palveluissa
 • Kaupunki mahdollistaa ja tukee asukkaidensa hyvinvointia edistäviä valintoja

• Terveyden edistämisen toimenpiteiden toteutustilanne

Hyvinvointierot ovat kaventuneet

• Köyhyysselvityksen toimenpiteiden toteutustilanne

Asukkaiden turvallisuus on parantunut

• Paikallisen turvallisuussuunnitelman toteutustilanne

2 asiakasl ht iset palvelut toimivat laadukkaasti ja ovat tasapuolisesti kuntalaisten saatavilla
2. Asiakaslähtöiset palvelut toimivat laadukkaasti jaovat tasapuolisesti kuntalaisten saatavilla
 • Kuntalaisten saama palvelu on sujuvaa riippumatta organisaatiorajoista ja tuottajasta

• Hoitotakuun ja sosiaalitakuun toteutuminen eri palveluissa

• Laadunhallinnan kehittämisen tilanne

 • Palveluketjujen toimivuutta parantavat toimenpiteet
 • Palveluverkko on tasapuolinen ja toimiva
 • Palveluverkkosuunnitelman hyväksyttyjen toimenpiteiden

toteutustilanne

 • Esteettömyysohjelman toteutustilanne
2 asiakasl ht iset palvelut toimivat laadukkaasti ja ovat tasapuolisesti kuntalaisten saatavilla1
2. Asiakaslähtöiset palvelut toimivat laadukkaasti jaovat tasapuolisesti kuntalaisten saatavilla
 • Palvelutarjonta on monipuolista ja sitä kehitetään yhdessä asiakkaiden ja eri palvelutuottajien kanssa
 • Palvelusetelien käyttöönoton laajentuminen
 • Uudet sähköiset palvelut

• Yhteisen kehittämisen hyvät käytännöt

Palvelut vastaavat kuntalaisten kulttuuritaustojen moninaisuuteen

• Kotouttamisohjelman toteutustilanne

• Monikulttuurisuuden huomioon ottavat uudet käytännöt palveluissa

• Yhdenvertaisuussuunnitelman laadinta ja toteutustilanne

3 yh useammalla kuntalaisella on mahdollisuus asua kotona tai kodinomaisessa ymp rist ss
3.Yhä useammalla kuntalaisella on mahdollisuusasua kotona tai kodinomaisessa ympäristössä
 • Kehitysvammaisten, mielenterveyskuntoutujien ja päihdehuollon asiakkaiden kotona asumista tuetaan ja palveluasumista on lisätty
 • Palveluasumisen paikkojen määrä kehitysvammaisille,

mielenterveyskuntoutujille ja päihdehuollon asiakkaille

 • Kehitysvammaisten pitkäaikaisen laitoshoidon paikkojen

Määrä

Pitkäaikaisasunnottomien määrä on puolitettu

• Pitkäaikaisasunnottomien määrä – valtakunnallinen ohjelma

slide9
4. Kuntalaiset osallistuvat aktiivisesti kaupungin kehittämiseen jaomaehtoinen ja yhteisöllinen toiminta on lisääntynyt
 • Kuntalaiset osallistuvat aktiivisesti kaupungin kehittämiseen vakiintuneiden ja vuorovaikutusta tukevien toimintatapojen avulla
 • Uudet vuorovaikutteiset sähköiset osallistumisen muodot
 • Alvari-toiminnassa mukana olevien palvelualueiden määrä

ja toimintaan osallistuneiden tyytyväisyys toimintaan

 • Kuntalaisten mahdollisuudet itsensä toteuttamiseen erilaisissa yhteisöissä ovat lisääntyneet

• Yhteisöjen toiminnan edistämistoimenpiteet

 • Kaupunginosatoiminnan kattavuus
terveytt ja toimintakyky edist vien palvelujen strategia 2009 2012
Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen strategia 2009-2012
 • Ydinprosessin visio ja arvot 2020

Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen ydinprosessissa järjestetään kaupungin asukkaille

laadukkaat ja asiakaslähtöiset palvelut painottamalla ennaltaehkäisyä, peruspalveluja ja turvallisuutta

hyvinvoinnin ja terveyden tekijöinä.

Keskeisimmät terveyden ja toimintakyvyn edistämisen arvot ovat yhdenvertaisuus, yksilöllisyyden

kunnioittaminen ja osallisuus.

strateginen p m r kuntalaisten hyvinvointi on parantunut
Strateginen päämäärä: Kuntalaisten hyvinvointi on parantunut
 • valtuustokauden tavoite: Palvelujen painopiste

on ennaltaehkäisyssä

Esim. Terveystarkastukset kohdistuvat

myös työelämän ulkopuolella oleviin

Mittarit:

-Terveystarkastusten peittävyys

ikäluokassa (%)

· Terveystarkastusten pitkäaikaistyöttömät asiakkaat

slide12
Strateginen päämäärä: Asiakaslähtöiset palvelut toimivat laadukkaasti ja ovat tasapuolisestikuntalaisten saatavilla
 • valtuustokauden tavoite
 • esim. Kuntalaisten saama palvelu on sujuvaa riippumatta organisaatiorajoista ja tuottajasta
 • Päihde- ja mielenterveyspalveluita yhdistetään soveltuvin osin
slide13
Strateginen päämäärä: Yhä useammalla kuntalaisella on mahdollisuus asua kotona tai kodinomaisessaympäristössä
 • valtuustokauden tavoite: Kehitysvammaisten, mielenterveyskuntoutujien ja päihdehuollon asiakkaiden kotona asumista tuetaan ja palveluasumista on lisätty
 • Asumispalvelupaikkojen määrä päihde- ja mielenterveyskuntoutujille lisääntyy 80 paikalla
slide14
Strateginen päämäärä: Kuntalaiset osallistuvat aktiivisesti kaupungin kehittämiseen ja omaehtoinenja yhteisöllinen toiminta on lisääntynyt
 • valtuustokauden tavoite:
 • Kuntalaisten mahdollisuudet itsensä toteuttamiseen

erilaisissa yhteisöissä ovat lisääntyneet

· Yhteisöjä ja yhdistyksiä

tuetaan vuosittaisilla

toiminta-avustuksilla

· Kaupungin ja yhteisöjen

yhteistyön toimintaperiaatteet

on laadittu

strateginen p m r kaupunkia johdetaan konsernin kokonaisedun n k kulmasta
Strateginen päämäärä: Kaupunkia johdetaan konsernin kokonaisedun näkökulmasta
 • Kaupungin toimintamalli on asiakaslähtöinen
 • Palvelut koostuvat asiakaslähtöisistä palvelukokonaisuuksista ja tilaukset perustuvat tuotteistettuihin palveluihin
yhdess vai erikseen
Yhdessä vai erikseen?
 • Ammattitaidolla Silta tulevaan – Silta parempaan. Mielenterveyspalvelujen kehittämisohjelma 2002 – 2012
 • Tampereen kaupungin päihdepoliittinen suunnitelma 2009 - 2012
 • THL:n Tampereen mielenterveyspalvelujen auditointi vuonna 2009
 • Mieli 2009:Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma
 • yhteiset linjaukset mielenterveys- ja päihdetyön kehittämiseksi vuoteen 2015
mielenterveyspalvelujen auditoinnin suositukset
Mielenterveyspalvelujen auditoinnin suositukset
 • Suositukset kohdennetaan rakenteisiin, eri palveluihin ja toimintoihin sekä käytäntöihin että ehkäisevään työhön.
 • 1. Tampereen kaupungin mielenterveyspalvelujen strategiaryhmän perustamista, jossa olisi edustettuna Tampereen kaupungin eri toimialat, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ja yliopistollinen sairaala sekä palveluiden tuottajat ja mielenterveysjärjestöt –pormestari nimennyt strategiatyöryhmän
strategiaryhm n kokoonpano
Strategiaryhmän kokoonpano
 • Anna-Kaisa Ikonen, apulaispormestari, Erkki Lehtomäki, tilaajapäällikkö, Maritta Närhi, suunnittelupäällikkö, terveyden ja toimintakyvyn edistäminen, Heikki Lätti, avopalvelujen johtaja, Eila Heikkinen, ylilääkäri, avomielenterveyspalvelut, Timo Palo-Oja, apulaisylälääkäri, Vesa-Matti Kangas, controller, Klaus Lehtinen, PSHP, vastuualuejohtaja, psykiatria, Päivi Kiviniemi, PSHP, apulaisylilääkäri, aikuispsykiatria, Erkki Tukeva, aluejohtaja, Tampereen A-klinikkatoimi, Oili Huhtala, toiminnanjohtaja, Omaiset mielenterveystyön tukena ry, Virpi Jäntti, koordinaattori, terveyden ja toimintakyvyn edistäminen. Lisäksi kuullaan muita asiantuntijoita ja mm. kokemusasiantuntijoita.
suositukset
Suositukset
 • 2. Terveysasemien ja Ensiapu Acutan mielenterveystyön vahvistamista matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdevastaanotoilla
 • 3. Konsultointimahdollisuuden järjestäminen, peruspalveluiden mielenterveyspalveluista vastaavan nimeäminen sekä aluepsykiatrian poliklinikoiden sijoittaminen terveysasemien yhteyteen
 • 4. Kriisipsykiatrian poliklinikan ja Pitkäniemen sairaalassa toimivan Rapi-työryhmän toimintojen yhdistämistä yhdeksi yksiköksi
suositukset1
Suositukset
 • 5. Epävakaasta persoonallisuushäiriöistä kärsivien potilaiden vaativan hoidon siirtäminen sairaanhoitopiirin toiminnaksi
 • 6. Vanhuspsykiatrian perus- ja erikoissairaanhoidon avopalveluja vahvistamista
 • 7. A-klinikkatoimen avopalvelujen järjestämistä osana kunnallista palvelutuotantoa ja niiden yhdistämistä

aluepsykiatrian poliklinikkojen yhteyteen, samalla vahvistaen terveysasemia päihdehoitajilla

 • 8. Ehkäisevän ja edistävän työn vahvistamista nimeämällä koko kaupunkia varten päätoiminen ehkäisevän työn koordinaattori ja hänen tuekseen ohjausryhmä
 • 9. Selvittelyn aloittamista Pitkäniemen sairaalan toimintojen siirtämiseksi keskussairaalan yhteyteen
raittius ja p ihdeasiain neuvottelukunta
Raittius- ja päihdeasiain neuvottelukunta

Maritta Närhi, suunnittelupäällikkö, Marko Ajanki, johtava erityisdiakonian viranhaltija,Tampereen ev.lut. Seurakuntayhtymä,Kari Esko,ympäristöinsinööri, Tampereen kaupunki,Antti Heinonen, nuorisotyön koordinaattori,Nuorisopalvelut, Reijo Kulmala, osastolääkäri, Tampereen A-klinikka, Kaija Lietzén,yleislääketieteen erikoislääkäri, Tammelakeskuksen lääkäriasema, Riitta Mäkelä, ravintoloitsija, Pirkanmaan hotelli- ja ravintolayrittäjät ry, Katri Mäkinen, isännöitsijä, Tampereen Vuokra-asunnot Oy, Erkki Tukeva, aluejohtaja, Tampereen A-klinikka, Hannu Pekkarinen, erikoislääkäri, Mielenterveyspalvelut, Ismo Rajala, komisario, Pirkanmaan poliisilaitos, Kaija Seppä, professori, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ja Tampereen yliopisto, Mirja Sirén, sosiaalityöntekijä, Tampereen kaupunki, Marjo Tiisanoja, koulukuraattori, Perusopetus/erityispalvelut,Vesa Vaittinen, toiminnanjohtaja, Tampereen A-kilta ry, Petri Mattila, vs. toimistoesimies, Ehkäisevän päihdetyön toimisto

p ihdepoliittisen suunnitelman toimenpide ehdotukset vuosille 2009 2012
PÄIHDEPOLIITTISEN SUUNNITELMAN TOIMENPIDE-EHDOTUKSET VUOSILLE 2009–2012
 • Kaupunkistrategiassa asetettu ensimmäinen päämäärä vuodelle 2020 on, että kuntalaisten hyvinvointi on parantunut
 • palvelujen painopiste on ennaltaehkäisyssä.
 • palveluihin tarvitaan uusia ennaltaehkäiseviä ja varhaisen puuttumisen toimenpiteitä.
 • Kaupunki mahdollistaa ja tukee asukkaidensa hyvinvointia edistäviä valintoja, ja hyvinvointierot kaventuvat.
toimenpide ehdotuksia
Toimenpide-ehdotuksia
 • yhteensä 32 toimenpide-ehdotusta
 • Lapset ja nuoret, esim.
 • Lasten ja nuorten kanssa toimiville työntekijöille järjestetään säännöllistä koulutusta varhaisen puuttumisen toimintamalleista. (Raitsu – Nuorisopalvelut)
 • Poliisi toimittaa viikonloppuisin päihtyneet nuoret nykyistä matalammalla kynnyksellä Paussin yhteydessä olevalle nuorten selviämisasemalle ja muunakin aikana Paussiin. (Poliisi)
 • Kaupungin nuorisopalveluiden, seurakunnan nuorisotyön ja nuorisotyötä tekevien järjestöjen välistä yhteistyötä kehitetään suuntaan, jossa päihteettömyys ja savuttomuus toteutuu kaikessa toiminnassa. Nuorisopalveluiden tehtävänä tulee olla yhteistyön koordinoiminen ja yhteistoiminnan mahdollistaminen.
toimenpide ehdotukset
Toimenpide-ehdotukset
 • Perheet ja aikuiset

Terveydenhuolto sitoutuu käyttämään johdonmukaisesti mini-interventiota potilasvastaanotoilla ja terveystarkastuksissa (alkoholin käytön kysyminen ja varhainen neuvonta). (Avopalvelut)

Perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa ja sosiaalipalveluissa tulee olla tarpeeksi osaamista puuttua ikäihmisten alkoholin suurkulutukseen varhaisvaiheessa. Ikääntyvien ja heidän kanssaan työskentelevien on tunnettava alkoholin suurkulutuksen riskirajat. (Hyvinvointipalvelut)

toimenpide ehdotukset1
Toimenpide-ehdotukset
 • Kaupunkistrategian toinen päämäärä on, että asiakaslähtöiset palvelut toimivat laadukkaasti ja ovat tasapuolisesti kuntalaisten saatavilla. Kuntalaisten saaman palvelun tulee täten olla sujuvaa riippumatta organisaatiorajoista ja tuottajasta.

esim. Päihde- ja mielenterveyspalvelujen saatavuutta parannetaan lisäämällä peruspalveluiden osaamistasoa terveys- ja sosiaalipalveluissa sekä yhdistämällä päihde- ja mielenterveyspalveluita.

 • Painopiste siirtyy avokuntoutukseen ja kevyempiin päihdehuollon rakenteisiin.
toimenpide ehdotukset2
Toimenpide-ehdotukset
 • Kolmas strateginen päämäärä on, että yhä useammalla kuntalaisella on mahdollisuus asua kotona tai kodinomaisessa ympäristössä

  - Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman toimenpiteet toteutetaan.

- Kotihoidon päihde- ja mielenterveysavainosaajien verkostoa ja toimintaa vahvistetaan.