ČASTÉ NEINFEKČNÍ CHOROBY ALERGIE - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ČASTÉ NEINFEKČNÍ CHOROBY ALERGIE PowerPoint Presentation
Download Presentation
ČASTÉ NEINFEKČNÍ CHOROBY ALERGIE

play fullscreen
1 / 9
ČASTÉ NEINFEKČNÍ CHOROBY ALERGIE
219 Views
Download Presentation
mirit
Download Presentation

ČASTÉ NEINFEKČNÍ CHOROBY ALERGIE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. ČASTÉ NEINFEKČNÍ CHOROBY ALERGIE

  2. CO JE ALERGIE • Alergii lze popsat jako přecitlivělost organismu na určitou látku • Podstatou je porucha imunitního systému • Pokud člověk zná látku, na kterou je přecitlivělý, musí se jí pokud možno vyhýbat

  3. NEJČASTĚJŠÍ ALERGICKÁ ONEMOCNĚNÍ • SENNÁ RÝMA – je sezónní celkové alergické onemocnění s přecitlivělostí na pyl, prach apod. • Krátce po styku s alergenem začne postižený kýchat, má pocit ucpaného nosu , slzí, objevuje se výtok z nosu • Mohou se objevit i celkové příznaky – únava, bolesti hlavy, nechutenství, bolesti svalů a kloubů • Nejčastěji se potíže objevují za teplého, suchého a větrného počasí • Naopak déšť pročišťuje vzduch od pylových zrn a přináší úlevu

  4. NESEZÓNNÍ ALERGICKÉ RÝMY - vyvolávají jí roztoči, peří, potraviny, ovoce, léky apod. • Objevují především u dětí do pěti let života • Příznaky jsou shodné s předchozími • ASTMA BRONCHIALE – je stav zúžení průdušek, který postižený pociťuje jako zvýšený odpor či pocit překážky v dýchacích cestách • Postižený trpí úzkostí z toho, že se udusí • Postižený obtížně mluví, jsou slyšet pískoty • U těžkých záchvatů je patrná vyčerpanost. Několik záchvatů za sebou může způsobit smrt postiženého

  5. ATOPICKÝ EKZÉM – vyskytuje se často už od dětství • Bývá úporný a někdy je spojen s astmatickými potížemi • Atopická vyrážka bývá nejčastěji v loketních a podkoleních jamkách, okolo zápěstí • Atopický ekzém je velmi svědivý. To je většinou problém, který postižené trápí nejvíce • POTRAVINOVÉ ALERGIE – je imunitní reakcí na některé potraviny a látky v nich obsažené • Příznaky mohou být – vyrážka, otoky, dušnost , zvracení, průjem, bolesti břicha apod.

  6. PREVENCE ALERGIÍ • Prevence ALERGIÍ spočívá většinou pouze v tom, že se postižený snaží vyhýbat alergenům, které mu alergii způsobují

  7. LÉČBA ALERGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ • U potravinových alergií je to především dieta a vyhýbání se alergizujícím potravinám • U pylových alergií se kombinuje léčba pylovými vakcínami s podáváním léků, které snižují alergické reakce organismu • Při astmatu se používají léky, které roztahují průdušky a usnadňují tak postiženému dýchání • Při vážných alergiích je někdy nutná hospitalizace v nemocnici • Lékařský obor zabývající se alergiemi se nazývá ALERGOLOGIE • Pokud se alergie správně léčí a postižený dodržuje daný režim, nijak neovlivňuje kvalitu života postiženého

  8. A TAKHLE VYPADAJÍ NĚKTERÉ ALERGICKÉ PROJEVY

  9. Zdroje informací, obrázků a použitá literatura MACHOVÁ, J., KUBÁTOVÁ, D.: Výchova ke zdraví, Grada 2009, 296 stran www.images.GOOGLE.com