slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 г. (ОПРР) 31 януари 201 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 г. (ОПРР) 31 януари 201

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 г. (ОПРР) 31 януари 201 - PowerPoint PPT Presentation


 • 196 Views
 • Uploaded on

Конференция „Лицето на твоя град“. Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 г. (ОПРР) 31 януари 201 3 г. , гр.София www.mrrb.government.bg www.bgregio.eu. Ефект от изпълнението на ОПРР 2007-2013. Театър-Варна. Брой приключени проекти – 304

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 г. (ОПРР) 31 януари 201' - miriam


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Конференция „Лицето на твоя град“

Оперативна програма “Региони в растеж”

2014-2020 г. (ОПРР)

31януари 2013 г., гр.София

www.mrrb.government.bg

www.bgregio.eu

slide2

Ефект от изпълнението на ОПРР 2007-2013

Театър-Варна

 • Брой приключени проекти – 304
 • Ремонтирани/реконструиранисгради на образователна, социална и културна инфраструктура – 470сгради
 • Население, повлияно от обновенитесгради на образователна, социална и културна инфраструктура – над 1,6 млн. души
 • Общ брой посетители, облагодетелствани от обновяване на сградите на държавнакултурна инфраструктура – над 713 хил. посетители
 • Рехабилитирани/ реконструиранипътища – 467 км
 • Брой приключени проекти - 304
 • Ремонтирани/реконструиранисгради на образователна, социална и културна инфраструктура – 470сгради
 • Население, повлияно от обновенитесгради на образователна, социална и културна инфраструктура – над 1,6 мил. Души
 • Ремонтирани/реконструирани сгради на Дирекции “Бюра по труда” – 36 сгради
 • Рехабилитирани/ реконструиранипътища – 467 км
 • Общ брой посетители, облагодетелствани от обновяване на сградите на държавнакултурна

ХТМУ-София

slide3

Ефект от изпълнението на ОПРР 2007-2013

Русе – градска среда

 • Население, облагодетелствано от укрепване на свлачища – над 607 хил. души Подобренапаркова среда, озеленениплощи, детски площадки – над 2млн. кв.м.
 • Население, облагодетелствано от обновенаградска среда – над 2,1 млн. души
 • Изградени/рехабилитиранипешеходнизони, велоалеи, тротоари – над 465 хил. кв.м.
 • Осигуренипаркоместа в близост до възловитетранспортни точки на перифернитеградскизони – 1 797бр.

Белослав – градска среда

slide4

Научени уроци и предприети действия запрограмен период 2014 – 2020

slide5

Процес на програмиране на оперативна програма “Региони в растеж” 2014–2020г.

Национална концепция за

пространствено развитие

Обща стратегическа рамка

Стратегия Европа 2020

Споразумение за партньорство

Национална програма за развитие

Национална програма за реформи

Национална стратегия за регионално развитие

Тематична цел/инвестиционен приоритет

Приоритет

Национална цел

Регионални планове за развитие

Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 г.

Областни стратегии за развитие

Тематична работна група

Интегриранипланове за градско развитие

Социално-

икономически

анализ

Предварителна и

екологична

оценка

slide6

Напредък в процеса на програмиране за периода 2014 – 2020 г.

 • Тематична работна група за разработване на OПРР 2014-2020г.
  • Издадена заповед № РД-02-14-1884 от 25 юли 2012 г.
  • Проведени 6 заседания;
  • Одобренпърви проект на ОПРР 2014-2020 г. Предстои разглеждане от работната група за разработване на Договора за партньорство 2014 – 2020 г.;
   • Определени приоритетни оси,
   • индикативно финансово разпределение и
   • допустими бенефициенти по Програмата;
  • Предварителна и екологична оценки на ОПРР 2014 – 2020 г.;
 • Проведени 3 срещи на високо равнище за подготовка на оперативните програми за периода 2014 – 2020 г.
slide7

Напредък в процеса на програмиране за периода 2014 – 2020 г.

 • Социално-икономически анализ за нуждите на OПРР 2014-2020г.
  • Анализ на регионите,
  • SWOT анализ и
  • анализна секторните политики от регионално значение;
 • Национална концепция за пространствено развитие 2013 – 2025 г.
  • Одобрена от Министерски съвет, декември 2012 г.;
  • Основа за териториалния фокус, разграничаване на интервенциите и координация на териториално ниво на оперативните програми за следващия програмен период
slide8

Бенефициенти по Оперативна програма

“Региони в растеж” 2014 – 2020 г.

УРБАНИСТИЧЕН МОДЕЛ – УМЕРЕН ПОЛИЦЕНТРИЗЪМ

slide9

Бенефициенти по оперативна програма

“Региони в растеж” 2014 – 2020 г.

slide10

Приоритети и финансиране на

Оперативна програма

“Региони в растеж” 2014 – 2020 г.

Индикативен бюджет – 4, 730 млрд. лв.

slide11

Зони за въздействие, проекти за градско развитие и интегрирани инвестиции

 • Зоните за въздействие са структурно и териториално обособени в рамките на града;
 • Зоните са основа за разработване на ИПГВР;
 • В зоните се финансират проекти за градско развитие;
 • Възможност за осъществяване на интегрирани териториални инвестициис други оперативни програми и други източници.
slide12

Схема за извършване на интегрирани инвестиции в рамките на ИПГВР

ОПРР 2014-2020

Интегрирани

Териториални

инвестиции

Зони за въздействие

ОПРР 2014-2020

ОПРЧР /

ОПОС

ИПГВР

БФП от ОПРР

2014-2020

Проекти за градско развитие

Други фин. източници

Община

Инвеститори

Финансиране с инструменти за финансов инженеринг от ОПРР 2014-2020

slide13

Бъдещето на българските градове: развитие на интелигентни и устойчиви градове

 • Типове проекти за интелигентни и устойчиви градове:
 • Проекти за дигитална инфраструктура
 • Проекти за разработване на интелигентни системи за транспорт и мобилност
 • Проекти за използване на възобновяема енергия и енергийна ефективност
 • Проекти за изграждане на интелигентни и устойчиви сгради;
 • Проекти за изготвяне на интелигентни бази данни и обработка на информация;
 • Проекти за предлагане на интелигентни услуги.

Интелигентно използване на ресурсите

Интелигентно производство на ресурсите

Интелигентно развитие на ИКТ инфраструктурата

Интелигентно развитие на човешките ресурси

slide14

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

Лиляна Павлова

Министър на регионалното развитие и благоустройството

www.mrrb.government.bg

www.bgregio.eu

oprd@mrrb.government.bg