Download
program ruralnog razvoja 2014 2020 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014.-2020. PowerPoint Presentation
Download Presentation
PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014.-2020.

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014.-2020.

330 Views Download Presentation
Download Presentation

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014.-2020.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014.-2020.

 2. www.eu-projekti.info PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014.-2020. • Ministarstvo poljoprivrede donijelo je nacrt novog Programa ruralnog razvoja (u daljnjem tekstu PRR) te je u tijeku odobrenje programa od Europske Komisije. • Ruralni razvoj dio je Zajedničke poljoprivredne politike koja podrazumijeva skupinu pravila i mehanizama koji reguliraju proizvodnju, prodaju i plasiranje poljoprivrednih proizvoda u EU. • Očekuje se da će PRR 2014.-2020. biti odobren do kraja 2014. godine.

 3. www.eu-projekti.info PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014.-2020. • Kako su sredstva iz IPARD programa potrošena, ministarstvo planira objaviti prve natječaje iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj već početkom 2014. godine. • NAPOMENA: U nastavku donosimo predložene mjere potpore ruralnom razvoju koje još nisu usvojene tako da može doći do njihovih izmjena.

 4. www.eu-projekti.info MJERE POTPORE RURALNOM RAZVOJU U 2014. GODINI

 5. MJERE POTPORE www.eu-projekti.info RURALNOM RAZVOJU 2014.-2020. MJERA : Ulaganje u materijalnu imovinu (članak 18) Cilj mjere je povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava kroz povećanje proizvodnih kapaciteta, modernizaciju postojećih gospodarstava, poboljšanje kvalitete prerade i trženja poljoprivrednih i šumarskih proizvoda, poboljšanje infrastrukture (pristup poljoprivrednom i šumskom zemljištu, komasacija, opskrba energijom, gospodarenje vodama) te zaštite, očuvanja, održanja i unaprjeđenja bioraznolikosti šumskih ekosustava i ostalih prirodnih vrijednosti.

 6. www.eu-projekti.info MJERE POTPORE RURALNOM RAZVOJU 2014.-2020. Mjera se sastoji od 4 podmjere: Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva 2. Prerada, razvoj i trženje poljoprivrednih proizvoda 3. Razvoj i unapređenje infrastrukture u funkciji razvoja i prilagodbe poljoprivrede i šumarstva 4. Neproizvodna ulaganja vezana uz očuvanje okoliša U 2014. godini provodlile bi se dvije podmjere (1. i 2.)

 7. www.eu-projekti.info MJERE POTPORE RURALNOM RAZVOJU 2014.-2020. • 1. Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva (2014.) : • Prihvatljive investicije: kupnja, gradnja, rekonstrukcija, pripadajuća infrastruktura, mehanizacija, strojevi i oprema uključujući tehnološku i informatičku opremu, ulaganje u obnovljive izvore energije za vlastite potrebe, kupnja zemljišta radi realizacije projekta do 10% vrijednosti prihvatljivih troškova navodnjavanje, nematerijalna ulaganja • Prijavitelji: poljoprivredna gospodarstva u skladu sa Zakonom o poljoprivredi • Iznos sufinanciranja: do 50-90%; 70% (EIP,TUG,MLADI) • minimalna vrijednost: 3.500 € • maksimalna vrijednost : 5.000.000 €

 8. www.eu-projekti.info MJERE POTPORE RURALNOM RAZVOJU 2014.-2020. • 2. Prerada, razvoj i trženje poljoprivrednih proizvoda (2014.) : • Prihvatljive investicije: kupnja, gradnja, rekonstrukcija, pripadajuća infrastruktura, mehanizacija, strojevi i oprema uključujući tehnološku i informatičku opremu, ulaganje u obnovljive izvore energije koji služe za preradu, kupnja zemljišta radi realizacije projekta do 10% vrijednosti prihvatljivih troškova navodnjavanje, nematerijalna ulaganja • Prijavitelji:obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrti, zadruge, trgovačka društva koja se bave preradom • Iznos sufinanciranja: do 50-70% • minimalna vrijednost: 3.500 € • maksimalna vrijednost: 5.000.000 €

 9. www.eu-projekti.info MJERE POTPORE RURALNOM RAZVOJU 2014.-2020. • 3. Razvoj i unapređenje infrastrukture u funkciji razvoja i prilagodbe poljoprivrede i šumarstva: • Prihvatljive investicije: navodnjavanje, konsolidacija i unapređenje kvalitete zemljišta, pristupnih cesta poljoprivrednom i šumskom zemljištu, opskrba energijom, upravljanje vodom • Prijavitelji: jedinice regionalne samouprave za projekte navodnjavanja • privatni šumoposjednici, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrti, zadruge, trgovačka društva za putove, te jedinice lokalne samouprave za projekte opskrbe energijom te konsolidaciju i unapređenje poljoprivrednog zemljišta • Iznos sufinanciranja: do 100% • minimalna vrijednost: 3.500 € • maksimalna vrijednost: 15.000.000 € • 3

 10. www.eu-projekti.info MJERE POTPORE RURALNOM RAZVOJU 2014.-2020. • 4. Neproizvodna ulaganja vezana uz očuvanje okoliša: • Prihvatljive investicije: neproizvodna ulaganja povezana s agro-okolišnim ciljevima , tarase, suhozidi, kažuni, agrometeorološke stanice na nekim specifičnim područjima, uspostava staza , mjesta za promatranje ptica i informacija za posjetitelje natura 2000 područja, oprema za monitoring šumskih ekosustava) • Prijavitelji: korisnici agro-ekoloških mjera i ekološke proizvodnje, javne ustanove te civilne udruge koje se bave zaštitom okoliša • Iznos sufinanciranja: do 100% • minimalna vrijednost: 1.500 € • maksimalna vrijednost: 150.000 €

 11. www.eu-projekti.info MJERE POTPORE RURALNOM RAZVOJU 2014.-2020. MJERA: Razvoj poljoprivrednog gospodarstva i poduzetništva ( članak 20) Cilj ove mjere je pokrenuti generacijsku obnovu u poljoprivrednom sektoru, doprinijeti ekonomskoj održivosti potencijalno održivih malih poljoprivrednih gospodarstava, potaknuti putem diversifikacije stvaranje dodane vrijednosti na OPG-u te doprinos prevladavanju zaostajanja gospodarskog razvoja ruralnih područja.

 12. www.eu-projekti.info MJERE POTPORE RURALNOM RAZVOJU 2014.-2020. • Mjera se sastoji od 4 podmjere : • 1. Potpora mladim poljoprivrednicima, • 2. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava, • 3. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti na OPG • 4. Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima u rangu mikro i malih gospodarskih subjekata. • U 2014. godini provodlile bi se dvije podmjere (3. i 4.) • Cilj provođenja ovih dviju podmjera je potaknuti stvaranje dodane vrijednosti na OPG-u, poticaj gospodarsku aktivnost na ruralnim područjima i zapošljavanje:

 13. www.eu-projekti.info MJERE POTPORE RURALNOM RAZVOJU 2014.-2020. • Potpora mladim poljoprivrednicima • Prijavitelji: nositelji pg mlađi do 40 god, mikro i mala pg • Iznos sufinanciranja: do 100% • minimalni iznos: 3.500 € • maksimalni iznos: 70.000 € • 2. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava • Prijavitelji: mala poljoprivredna gospodarstva • Iznos sufinanciranja: do 100% • minimalni iznos: 3.500€ • maksimalni iznos: 15 000 € • Prihvatljive investicije: izgradnja/rekonstrukcija, kupnja/najam nepokretne imovine; kupnja ili najam nove mehanizacije i opreme, uključujući računalni softver; nematerijalna ulaganja: autorska prava, zaštitni znakovi

 14. www.eu-projekti.info MJERE POTPORE RURALNOM RAZVOJU 2014.-2020. • 3. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti na OPG (2014.): • Prihvatljive investicije: izgradnja/rekonstrukcija, kupnja/najam nepokretne imovine, kupnja ili najam nove mehanizacije i opreme, uključujući računalni softver; nematerijalna ulaganja: autorska prava, zaštitni znakovi • Prijavitelji: Korisnici ove podmjere su obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG). • Iznos sufinanciranja: do 100% • Potpora se dodjeljuje na temelju poslovnog plana u iznosu od 3500,00 eura do 70.000,00 eura za pokretanje nepoljoprivredne aktivnosti na poljoprivrednom gospodarstvu. Iznos bi se isplaćivao pašalno u ratama i pratilo izvršenje poslovnog plana. Zadnja rata bi bila isplaćivana po realizaciji poslovnog plana.

 15. www.eu-projekti.info MJERE POTPORE RURALNOM RAZVOJU 2014.-2020. • 4. Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima u rangu mikro i malih gospodarskih subjekata (2014): • Prihvatljive investicije: izgradnja/rekonstrukcija, kupnja/najam nepokretne imovine, kupnja ili najam nove mehanizacije i opreme, uključujući računalni softver; nematerijalna ulaganja: autorska prava, zaštitni znakovi • Prijavitelji: mikro i mali gospodarski subjekti koji se bave nepoljoprivrednom djelatnošću. • Iznos sufinanciranja: do 50 % • Minimalan iznos potpore 3500 • maksimalan iznos 200.000,00 eura u tri kalendarske godine

 16. www.eu-projekti.info MJERE POTPORE RURALNOM RAZVOJU 2014.-2020. • MJERA: Osnovne usluge i obnova sela u ruralnim područjima(članak 21) • Potpore u okviru ove mjere usmjerene su na financiranje sadržaja koji bi doprinosili poboljšanju uvjeta i kvalitete života u ruralnim područjima, uz istovremeno stvaranje pretpostavki za razvoj gospodarstva. • Prijavitelji: jedinice lokalne samouprave (općine i gradovi ) do 10.000 stanovnika, komunalna poduzeća u većinskom vlasništvu lokalne samouprave , javne ustanove neprofitnog karaktera u kojima su osnivači jedinice lokalne samouprave, turističke zajednice (općina i gradova do 10.000 stanovnika), javne ustanove zadužene provedbu planova područja NATURA 2000

 17. www.eu-projekti.info MJERE POTPORE RURALNOM RAZVOJU 2014.-2020. • Prihvatljive investicije: izrada i ažuriranje planova za razvoj općina i gradova u ruralnim područjima i njihovih osnovnih usluga te planova upravljanja koji se odnose na područja NATURA 2000 i druga područja visoke prirodne vrijednosti, ulaganja u komunalnu infrastrukturu malih razmjera, ulaganja u razvoj, poboljšanje osnovnih usluga za seosko stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturu, te pripadajuće infrastrukture, kao što su ulaganja u turističku infrastrukturu, • studije i ulaganja vezana uz održavanje, obnovu i unapređenje kulturnog nasljeđa poput kulturnih značajki sela i ruralnih krajolika i prirode visoke vrijednosti • Iznos sufinanciranja: do 100% • minimalna vrijednost: 3 500 € • maksimalna vrijednost: 1 000 000 €

 18. MJERE POTPORE www.eu-projekti.info RURALNOM RAZVOJU 2014.-2020. • MJERA : Agrookoliš(članak 29) (2014.) • Mjera se sastoji od 3 podmjere : • Integrirana zaštita bilja • Cilj podmjere je smanjenje onečišćenja tla, vode i zraka, odnosno čuvanju okoliša i prirodnih staništa, čuvanju i poticanju plodnosti tla,čuvanju i poticanju biološke raznolikosti te poticanju prirodnih mehanizama regulacije, optimalnoj uporabi agrokemikalija, ekonomskoj održivosti sustava proizvodnje. • 2. Očuvanje autohtonih i tradicijskih sorti poljoprivrednog bilja • Cilj podmjere je očuvanje autohtonih i tradicijskih sorti poljoprivrednog bilja. • 3.Očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja • Cilj podmjere je očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja u RH.

 19. www.eu-projekti.info MJERE POTPORE RURALNOM RAZVOJU 2014.-2020. 1. Integrirana zaštita bilja (2014.) Prihvatljive investicije: potpora predstavlja nadoknadu poljoprivrednim proizvođačima za dodatne troškove (u proizvodnji) i gubitak prihoda koji su povezani s proizvodnim tehnikama Prijavitelji: Poljoprivredna gospodarstva (OPG, obrti, zadruge, trgovačka društva) registrirani Upisnik proizvođača u integriranoj proizvodnji kojeg vodi Ministarstvo poljoprivrede u elektroničkom sustavu Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Iznos sufinanciranja: do 100% Potpora je u vidu godišnje isplate po ha korištene poljoprivredne površine u integriranoj zaštiti bilja. Iznos potpore utvrditi će se kalkulacijama.

 20. www.eu-projekti.info MJERE POTPORE RURALNOM RAZVOJU 2014.-2020. • 2. Očuvanje autohtonih i tradicijskih sorti poljoprivrednog bilja • Prihvatljive investicije: površine pod autohtonim i tradicijskim sortama moraju imati dokaz porijekla nabave sjemenskog ili sadnog materijala valjanom ispravom (otpremnica/račun i deklaracija/certifikat), površine pod starijim višegodišnjim nasadima autohtonih i tradicijskih sorti moraju biti determinirane od mjerodavnih ustanova (znanstvene ustanove) • Prijavitelji: Znanstvene ustanove, nevladine udruge koje se bave očuvanjem autohtonih i tradicijskih sorti poljoprivrednog bilja, poljoprivredna gospodarstva (OPG, obrti, zadruge, trgovačka društva), registrirana u Upisniku poljoprivrednih gospodarstava kojeg vodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. • Iznos sufinanciranja: Potpora se obračunava po jedinici površine (ha). • Iznos potpore utvrditi će se kalkulacijama.

 21. www.eu-projekti.info MJERE POTPORE RURALNOM RAZVOJU 2014.-2020. • 3.Očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja • Prihvatljive investicije: grlo/kljun uzgojno valjane rasplodne izvorne i zaštićene pasmine domaćih životinja ( ZIP životinja) upisano u JRDŽ i središnji popis matičnih grla, odnosno Središnji registar kopitara, odnosno Središnji popis matičnih jata i matični popis ovlaštenih organizacija za uzgoj uzgojno valjanih kopitara. • Prijavitelji: Poljoprivredna gospodarstva (OPG, obrti, zadruge, trgovačka društva) registrirani u Upisnik poljoprivrednih proizvođača. • Iznos sufinanciranja: • Potpora se obračunava po UG izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja • Iznos potpore utvrditi će se kalkulacijama.

 22. www.eu-projekti.info MJERE POTPORE RURALNOM RAZVOJU 2014.-2020. MJERA : Ekološka proizvodnja(članak 30) Cilj mjere je smanjiti zagađenje okoliša, štiti biološku raznolikost i specifične vrijednosti ruralnog područja, kao što su tradicionalno bavljenje poljoprivrednom proizvodnjom i s time u svezi očuvanje kulturne baštine i tipičnih hrvatskih krajobraza. Mjera doprinosi obnovi i očuvanju biološke raznolikosti, uključujući i na područjima obuhvaćenim programom Natura 2000 te uzgoja od visoke prirodne vrijednosti i stanja europskih krajobraza, poboljšanju upravljanja vodama, poboljšanju upravljanja tlom te smanjenju emisija dušikova oksida i metana iz poljoprivrede.

 23. www.eu-projekti.info MJERE POTPORE RURALNOM RAZVOJU 2014.-2020. Prihvatljive investicije: Mjera nadoknađuje ekološkim poljoprivrednim proizvođačima dodatne troškove (u proizvodnji) i gubitak prihoda koji je potreban zbog zahtjevnijeg načina poljoprivredne proizvodnje u svrhu zaštite okoliša i potrošača. Korištena poljoprivredna površina prihvatljiva za potporu obuhvaća ARKOD parcele registrirane u ARKOD sustavu kojim upravlja APPRRR, a koje su pod službenom kontrolom ovlaštenog kontrolnog tijela za ekološku proizvodnju u RH, a od minimalno 0,25 ha i to za višegodišnje nasade, povrće, oranice, livade i pašnjake. Prijavitelji: Poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji kojeg vodi Ministarstvo poljoprivrede u elektroničkom sustavu APPRRR. Iznos sufinanciranja: Potpora je u vidu godišnjeg plaćanja po jedinici površine (ha). Iznos potpore utvrditi će se kalkulacijama.

 24. www.eu-projekti.info MJERE POTPORE RURALNOM RAZVOJU 2014.-2020. MJERA : Očuvanje poljoprivrede na područjima s prirodnim i specifičnim ograničenjima u poljoprivredi(članak 32) Mjera doprinosi uspostavi, očuvanju i obogaćivanju bioraznolikosti, uključujući Natura 2000 područja i područja visoke prirodne vrijednosti, poboljšanju gospodarenja vodom i zemljom i dostizanju ciljeva Vodne direktive i poboljšanju gospodarenja tlom, gnojivima, pesticidima i upravljanja erozijom. Mjera omogućava nastavak poljoprivredne proizvodnje na područjima gdje se uslijed otežavajućih prirodnih uvjeta ne postižu prosječni prinosi. Da bi se nastavila poljoprivredna proizvodnja u tim krajevima, potrebno je isplatiti naknadu za dodatne troškove proizvodnje i smanjenje prihoda koji su rezultat nepovoljnih prirodnih uvjeta. Specifični cilj mjere je nadoknada dodatnih troškova proizvodnje i umanjenog prihoda koji proizlaze iz nepovoljnih prirodnih uvjeta.

 25. www.eu-projekti.info MJERE POTPORE RURALNOM RAZVOJU 2014.-2020. • Mjera se sastoji od 3 podmjere: • Očuvanje poljoprivrede na gorsko planinskim područjima - područja iznad 600 m nadmorske visine te područja unutar zone 500-600 m nadmorske visine uz nagib terena veći od 15%. • 2. Očuvanje poljoprivrede na područjima sa prirodnim ograničenjima u poljoprivredi - područja s niskim temperaturama, nedostatkom vlage,suviškom vlage u tlu, ograničenom propusnosti tla, nepovoljnom teksturom i udjelom kamena, plitkom zonom ukorjenjivanja, lošim kemijskim karakteristika tla i nagibom terena jednakim i većim od 15%. • 3. Očuvanje poljoprivrede na područjima sa specifičnim ograničenjima u poljoprivredi – područja obala, tuča, vjetra i toplinskog stresa.

 26. www.eu-projekti.info MJERE POTPORE RURALNOM RAZVOJU 2014.-2020. • Prijavitelji: poljoprivredna gospodarstva (OPG, obrti, zadruge, trgovačka društva), aktivni poljoprivrednici sukladno čl. 9 uredbe o izravnim plaćanjima, čije se proizvodne površine nalaze na području onih jls koje su definirane kao područja s prirodnim i specifičnim ograničenjima u poljoprivredi. • Iznos sufinanciranja: do 100% • Potpora je u vidu godišnje isplate po ha korištene poljoprivredne površine u gorsko planinskim područjima, područjima s prirodnim ograničenjima gospodarenja u poljoprivredi te područjima pod utjecajem specifičnih ograničenja u poljoprivredi. • Iznos potpore utvrditi će se kalkulacijama.

 27. www.eu-projekti.info MJERE POTPORE RURALNOM RAZVOJU 2014.-2020. • MJERA: Osiguranje usjeva, životinja i biljaka (članak 38) • Cilj ove mjere je potaknuti  poljoprivredne proizvođače, vlasnike šuma, šumoposjednike, lovoovlaštenike i njihove udruge da osiguraju svoju proizvodnju koje pokriva gubitke uzrokovane nepovoljnim klimatskim uvjeti, izbijanjem bolesti bilja i životinja , napadom štetnika  i incidentima u okolišu • Prijavitelji: Poljoprivredna gospodarstva, pravne i fizičke osobe, koje su u svojstvu osiguranika za svoju proizvodnju osigurane policom osiguranja od šteta. • Iznos sufinanciranja: do 65% od vrijednosti godišnje police osiguranja.

 28. www.eu-projekti.info MJERE POTPORE RURALNOM RAZVOJU 2014.-2020. MJERA : LEADER (članak 42-45) Ciljevi primjene LEADER pristupa u RH, a koji proizlaze iz uočenih snaga i slabosti te prilika i prijetnji, su promicanje ruralnog razvoja putem lokalnih inicijativa i partnerstva, unapređenje i promicanje politike ruralnog razvoja, podizanje svijesti o pristupu odozdo prema gore i važnosti definiranja lokalne strategije razvoja, povećanje razine edukacije i informiranosti ruralnog stanovništva, poboljšanje ruralnih životnih i radnih uvjeta, uključujući dobrobit, stvaranje novih, održivih mogućnosti zarade, očuvanje i stvaranje novih radnih mjesta te diversifikacija gospodarskih aktivnosti.

 29. www.eu-projekti.info MJERE POTPORE RURALNOM RAZVOJU 2014.-2020. • Mjera se sastoji od 5 podmjera: • Pripremna pomoć • Provedba lokalnih razvojnih strategija • 3. Priprema i provedba projekata suradnje • 4. Tekući troškovi • 5. Animacija

 30. www.eu-projekti.info MJERE POTPORE RURALNOM RAZVOJU 2014.-2020. • Prihvatljive investicije: izgradnja kapaciteta za zaposlenike, volontere i članove LAG-a u svrhu izrade i provedbe lokalne razvojne strategije, umrežavanje u svrhu izrade i provedbe lokalne razvojne strategije, treninzi za lokalne dionike u svrhu izrade i provedbe lokalne razvojne strategije, izrada studija za područje LAG-a (uključujući i studije isplativosti za neke od projekata koji će se naći u lokalnoj razvojnoj strategiji), izdaci vezano za izradu lokalne razvojne strategije (uključujući i konzultantske izdatke i izdatke za aktivnosti konzultiranja dionika u cilju pripreme lokalne razvojne strategije, administrativni troškovi (rad ureda i zaposleni) za partnerstvo koje je podnijelo zahtjev za dobivanje sredstava iz Podmjere 1 • Prijavitelji: Lokalne akcijske grupe i lokalna partnerstva • Iznos sufinanciranja: • maksimalna vrijednost javne potpore po korisniku iznosi 150.000 €

 31. www.eu-projekti.info MJERE POTPORE RURALNOM RAZVOJU 2014.-2020. • Provedba lokalnih razvojnih strategija • Prihvatljive investicije: projekti koji će se sufinancirati će biti projekti manje financijske vrijednosti, integrirani projekti, inovativno-eksperimentalnog karaktera, koji se provode na području LAG-a, a moraju biti u skladu sa lokalnom razvojnom strategijom i Programom ruralnog razvoja • Prijavitelji: nosioci projekta (uključujući i članove LAG-a) sa područja LAG-a koji su podnijeli zahtjev LAG-u za odabir i sufinanciranje projekta i odabrani LAG-ovi • Iznos sufinanciranja: • maximalna vrijednost : 5.000.000 €

 32. www.eu-projekti.info MJERE POTPORE RURALNOM RAZVOJU 2014.-2020. • 3. Priprema i provedba projekata suradnje • Prihvatljive investicije: tehnička priprema međuteritorijalnih (projekti suradnje unutar Hrvatske) i transnacionalnih (projekti suradnje između nekoliko država članica ili sa trećim državama) projekata suradnje, međuteritorijalni (projekti suradnje unutar Hrvatske) i transnacionalni (projekti suradnje između nekoliko država članica ili sa trećim državama) projekti suradnje) • Prijavitelji: odabrani LAG-ovi i nosioci projekta suradnje (uključujući i članove LAG-a) sa područja LAG-a • Iznos sufinanciranja: • maksimalna vrijednost potpore po korisniku: 150.000 €

 33. www.eu-projekti.info MJERE POTPORE RURALNOM RAZVOJU 2014.-2020. • 4. Tekući troškovi • Prihvatljive investicije: (djelatnici i administrativni troškovi (izdaci) odabranih lokalnih akcijskih grupa (troškovi ureda, troškovi djelatnika, osiguranja), troškovi treninga za djelatnike i članove (treninzi za krajnje korisnike projekta se ne smiju financirati unutar tekućih troškova), troškovi vezano za odnose sa javnošću, financijski troškovi, troškovi umrežavanja (sudjelovanje djelatnika i članova lokalne akcijske grupe na sastancima s drugim lokalnim akcijskim grupama, uključujući sastanke Mreže za ruralni razvoj i Europske mreže za ruralni razvoj, nacionalne i europske mreže lokalnih akcijskih grupa), troškovi monitoringa i evaluacije lokalne razvojne strategije (na nivou lokalne akcijske grupe) • Prijavitelji: odabrani LAG-ovi • Iznos sufinanciranja: maksimalna vrijednost potpore po korisniku iznosi do 25 % od ukupno dodijeljenih javnih izdataka lokalne razvojne strategije

 34. www.eu-projekti.info MJERE POTPORE RURALNOM RAZVOJU 2014.-2020. • 5. Animacija • Prihvatljive investicije: razmjena znanja između dionika, informiranje i promidžba lokalne razvojne strategije (javni skupovi, letci, brošure, web stranice, ...), pomoć potencijalnim korisnicima za razvoj projekata i pripremu prijave, posebni troškovi za osobe koje se bave razvojem) • Prijavitelji: odabrani LAG-ovi • Iznos sufinanciranja: • maksimalna vrijednost javne potpore po korisniku iznosi do 25 % od ukupno dodijeljenih javnih izdataka lokalne razvojne strategije

 35. www.eu-projekti.info MJERE POTPORE RURALNOM RAZVOJU 2014.-2020. • MJERA : TEHNIČKA POMOĆ(članak 51 ) • Prijavitelji: Upravljačko tijelo programa (MP), Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju • Iznos sufinanciranja: Intenzitet potpore u ovoj mjeri iznosi do 100%. • Prihvatljive investicije: • Sastanci Odbora za praćenje programa • Izrada analiza, studija i ostalih tehničkih izvještaja za potrebe Upravne direkcije i ostalih tijela uključenih u provedbu Programa, kao i dokumenata na zahtjev Komisije,

 36. www.eu-projekti.info MJERE POTPORE RURALNOM RAZVOJU 2014.-2020. • Prihvatljive investicije: • Priprema i provedba aktivnosti informiranja i promidžbe, • Razvoj i održavanje IT sustava, • Najam prostora i njegovo opremanje • Evaluacija Programa ruralnog razvoja (On-going, Mid-term i Ex-post), • Ex post evaluacija IPARD programa, • Zapošljavanje novih djelatnika, ovisno o potrebama Upravne direkcije, Agencije za plaćanja

 37. www.eu-projekti.info MJERE POTPORE RURALNOM RAZVOJU 2014.-2020. • Prihvatljive investicije: • Sudjelovanje na međunarodnim sastancima vezanim uz provedbu Programa ruralnog razvoja, • Troškovi povezani uz rad Nacionalne ruralne mreže, • Sudjelovanje u radu Europske mreže za ruralni razvoj, • Troškovi povezani uz pripremu i provedbu Javne nabave (uključujući i izradu Opisa poslova – ToR), • Troškovi povezani uz izradu Programa ruralnog razvoja budućeg programskog razdoblja (2021. – 2027.)

 38. www.eu-projekti.info RAZLIKE IZMEĐU IPARD-a i EAFRD-a

 39. www.eu-projekti.info MJERE POTPORE RURALNOM RAZVOJU 2014.-2020. Sve detaljnije informacije potražite na stranicama Ministarstva poljoprivrede: www.mps.hr