lov k a ivotn prost ed n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Člověk a životní prostředí PowerPoint Presentation
Download Presentation
Člověk a životní prostředí

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Člověk a životní prostředí - PowerPoint PPT Presentation


 • 76 Views
 • Uploaded on

Projekt CZ.1.07/1.1.12/03.0011 s názvem „Nauč se a vytvoř!“ realizován v rámci OP VK (financován z ESF) SPŠD Plzeň, Karlovarská 99, 323 00, místo poskytovaného vzdělávání SPŠD Plzeň – Křimice, Průkopníků 290, 322 00. Člověk a životní prostředí. Projekt „Nauč se a vytvoř!“

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Člověk a životní prostředí' - mireya


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
lov k a ivotn prost ed

Projekt CZ.1.07/1.1.12/03.0011 s názvem „Nauč se a vytvoř!“ realizován v rámci OP VK (financován z ESF)

SPŠD Plzeň, Karlovarská 99, 323 00, místo poskytovaného vzdělávání SPŠD Plzeň – Křimice, Průkopníků 290, 322 00

Člověk a životní prostředí

Projekt „Nauč se a vytvoř!“

Příprava k předmětu „Základy ekologie a chemie“

www.p11-opvk.webnode.cz

Mgr. David Simota

SPŠD Plzeň

davesi@email.cz

lov k a ivotn prost ed1
Člověk a životní prostředí
 • Člověk je nedílnou součástí přírody a stojí na vrcholu potravního řetězce
 • Člověk potřebuje přírodu k uspokojování potřeb (využívá přírodní zdroje - suroviny, energie…)
 • Člověk díky svému rozumu přírodu přetváříve svůj prospěch, ale častomá k přírodě negativní kořistnický vztah aspíše jízneužívá
 • Člověk nedomýšlí ekologické externality, tedy zdánlivě podružné vnější efekty jednání působící ekologické, ekonomické či zdravotní problémy jiným lidem (znečišťování vody, ovzduší a půdy, vyčerpání nerostného bohatství apod.)
lov k a ivotn prost ed2
Člověk a životní prostředí
 • Životní prostředí (environment) – kompaktní soubor přírodních a člověkem uměle vytvořených životních podmínek okolo nás (spojení tzv. první a druhé přírody)
 • První příroda – původní příroda beze známek lidské přítomnosti a činnosti (deštné pralesy, odlehlé oblasti Sibiře, Antarktida apod.), a to včetně fauny a flóry, která se zde vyskytuje
 • Druhá příroda – člověkem přetvořené prostředí se známkami civilizace (města, silnice, průmyslové oblasti, kulturní krajina)
lov k a ivotn prost ed3
Člověk a životní prostředí

Přirozené složky životního prostředí

 • Vzduch
 • Voda
 • Horniny (složky neživé přírody)
 • Půda
 • Fauna a flóra (živočichové a rostlinstvo)
 • Přírodní zákonitosti (přírodní jevy a síly)
lov k a ivotn prost ed4
Člověk a životní prostředí

Vliv životního prostředí na zdraví člověka

 • stav životního prostředí má přímý vliv na zdraví člověka (míra kontaminace, hlučnost, prašnost, kvalita potravy apod.)
 • je nutné monitorovat míru kontaminace vody, vzduchu, půdy a potravin škodlivými látkami
 • zvyšuje se počet lidí s alergiemi, astmatickými problémy a různými druhy rakoviny
lov k a ivotn prost ed5
Člověk a životní prostředí

Ekosystém

 • konkrétní ucelená část přírody složená ze složek živé a neživé přírody
 • tyto živé a neživé složky jsou na sobě závislé (biocenóza v biotopu)
 • v ekosystému probíhá výměna látek, tok energie a vlastní vývoj organizmů
 • ekosystém není nikdy izolovaný – vstupují sem vnější vlivy (člověk, zvířata, přírodní energie)
 • stabilita ekosystému je proto velmi křehká
 • v některých ekosystémech se nacházejí vzácné nebo dokonce endemické organizmy
lov k a ivotn prost ed6
Člověk a životní prostředí

Ekosystémy

přírodní (přirozené)

umělé (vytvořené člověkem)

např.: pralesy, moře, jezera, pohoří…

Vyznačují se minimálním zásahem člověka. Typická je velká schopnost autoregulace a sebeobnovy.

např.: pole, města, kulturní lesy, parky, rybníky, vodní přehrady…

Vznikají činností člověka, jsou nestabilní a neschopné autoregulace. Dnes na Zemi převažují.

lov k a ivotn prost ed7
Člověk a životní prostředí

Negativní vliv člověka na životní prostředí

 • Člověk má od počátku lidstva snahu vymanit se z područí přírody a často se i snaží přírodní zákonitosti přizpůsobit svým zájmům a zneužívá přírodní zdroje na úkor budoucích generací
 • Již v neolitu(asi před 10 tisíci lety) člověk poprvé významně přetváří přírodu na zemědělskou kulturní krajinu – tyto zásahy však ještě neměly velké důsledky
 • K zásadní změně dochází v době průmyslové revoluce (19. století), kdy lidé začali ve velké míře využívat přírodních zdrojů (uhlí, ropa)
lov k a ivotn prost ed8
Člověk a životní prostředí
 • Lidé začali také osidlovat dosud nedotčené oblasti světa a zatěžovat zdejší prostředí svou činností a odpadem
 • Zátěž pro životní prostředí představuje populační exploze, urbanizace, industrializace, nekoncepční zemědělská činnost v rozvojových oblastech světa, chemizace a rostoucí konzumní chování lidí spojené s růstem objemu odpadů
 • Nakládání s odpady je stále celosvětově nevyřešeným problémem - přináší mnoho problémů a vysoké náklady (pozemní skládkování, spalování nebo recyklace)
lov k a ivotn prost ed9
Člověk a životní prostředí
 • Člověk svou činností přivedl k vyhynutí mnoho živočišných i rostlinných druhů, protože vytěsňuje tyto druhy z přirozeného životního prostoru
 • Světová populace neustále roste a hrozí akutní nedostatek potravinových zdrojů
 • Začaly se také objevovat nové zdravotní problémy lidí v nejvíce znečištěných oblastech (nárůst výskytu rakoviny, onemocnění dýchacích cest, alergií apod.)
 • V současné době probíhají velké ekologické debaty o podílu viny člověka na globálních změnách klimatu
lov k a ivotn prost ed10
Člověk a životní prostředí

Pozitivní aktivity člověka

 • Zalesňování odlesněných oblastí
 • Vhodná krajinotvorba
 • Sanace a rekultivace zatížených oblastí
 • Zavádění ekotechnologií do výroby
 • Výroba ekologicky šetrných produktů
 • Nakupování ekologických produktů a biopotravin
 • Změna stravovacích návyků
 • Vyhlašování hodnotných chráněných území
lov k a ivotn prost ed11
Člověk a životní prostředí
 • Třídění a recyklace odpadů
 • Šetření energiemi (elektřina, teplo)
 • Využívání obnovitelných zdrojů energie

(solární, větrná, vodní)

 • Vícezdrojové investice do ekologických projektů
 • Vytváření kvalitního legislativního rámce ve smyslu politiky udržitelného rozvoje
 • Vzdělávání a osvěta v oblasti environmentalismu
 • Aktivity ekologických organizací a hnutí
lov k a ivotn prost ed12
Člověk a životní prostředí

Úkol č. 1: Vyzkoušejte si své znalosti prostřednictvím testu pod následujícím odkazem

Test vědomostí z oblasti životního prostředí

lov k a ivotn prost ed13
Člověk a životní prostředí

Úkol č. 2: Pokuste se spočítat, kolik stojí jeden váš běžný den života přepočítaný na náklady v Kč.

Nezapomeňte na tyto položky:

ranní hygiena, snídaně, dopravní náklady, oběd, celodenní spotřeba elektrické energie, svačina, kulturní potřeby, večeře, večerní hygiena.

lov k a ivotn prost ed14
Člověk a životní prostředí

Úkol č. 3: Zřiďte si ve třídě malé akvárium s libovolnými druhy sladkovodních akvarijních ryb (i jiných vodních živočichů) a vodních rostlin.

Průběžně pozorně sledujte vývoj biocenózy a zajišťujte co nejlepší životní podmínky v uzavřeném modelovém biotopu pro všechny živé složky.

lov k a ivotn prost ed15
Člověk a životní prostředí

Metodický list 1 k úkolu č. 3

 • Žáci si nastudují hlavní pravidla akvaristiky a zjistí si základní podmínky nutné pro život různých druhů živočichů a rostlin
 • Žáci ve své třídě zřídí malé akvárium a určí vhodné druhy ryb a vodních rostlin vzhledem k velikosti modelového biotopu
 • Žáci zajišťují základní životní podmínky nutné pro přežití živých organismů, tedy krmení, čistota a teplota vody, okysličování vody, dostatek světla, bezpečnost…
 • Žáci citlivě dbají na vhodnou biodiverzitu druhového zastoupení fauny a flory v umělém ekosystému
 • Žáci sledují v čase vývoj vztahů v biocenóze, stabilitu či druhovou početní a kvalitativní progresi
lov k a ivotn prost ed16
Člověk a životní prostředí

Metodický list 2 k úkolu č. 3

 • Žáci průběžně analyzují výsledky své práce
 • Žáci vytvoří soupis druhové biodiverzity uvnitř tohoto uzavřeného modelového ekosystému
 • Žáci pořídí fotografickou dokumentaci akvária zachycující jednotlivé druhy živočichů a rostlin
 • Žáci zpracují podrobnou výstupní zprávu pro učitele ECH o základních činnostech a podmínkách, které žáci museli zajistit pro daný uzavřený ekosystém
 • Učitel ECH zapracuje výsledek práce žáků do přílohy tohoto výukového materiálu
lov k a ivotn prost ed17
Člověk a životní prostředí

Příloha 1: Soupis biodiverzity k úkolu č. 3

Fauna

Flora

Paví očko – 3 kusy

Mečovka mexická – 1 kus

Bojovnice pestrá – 1 kus

Pancéřníček skvrnitý – 1 kus

Ancistrus – 1 kus

Vodní šnek – 20 kusů

Egeria densa – 2 kus

Ophiopogon japonicus – 2 kusy

lov k a ivotn prost ed18
Člověk a životní prostředí

Příloha 2: Fotodokumentace k úkolu č. 3

lov k a ivotn prost ed19
Člověk a životní prostředí

Zdroje:

http://www.institutprozeny.cz/ck_resources/img/a_den_zeme_uvqDF.jpg

http://www.ordinace.cz/img/text/astma_inhalace.big.gif

http://www.mfablog.org/dioxin.jpg

http://g.denik.cz/33/cf/0408pyl_alergie_kere_denik-380.jpg

http://img.topky.sk/6201.jpg

+ vlastní fotografie (akvárium)