slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
KHDAK Postoperatif Tedavi: Kime? Ne zaman?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

KHDAK Postoperatif Tedavi: Kime? Ne zaman? - PowerPoint PPT Presentation


 • 186 Views
 • Uploaded on

KHDAK Postoperatif Tedavi: Kime? Ne zaman?. Dr Esra Kaytan SAĞLAM İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü. Postoperatif RT vs Takip çalışması - LCSG 1986 -. Evre II – III olan 230 hasta, YEH CA Cerrahi + RT vs RT 50 Gy/25 fr Sağkalım farkı yok Lokal yineleme %20………%5 indirilmiş!

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'KHDAK Postoperatif Tedavi: Kime? Ne zaman?' - minty


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

KHDAK Postoperatif Tedavi:

Kime? Ne zaman?

Dr Esra Kaytan SAĞLAM

İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü

IV Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, 2010

slide2

Postoperatif RT vs Takip çalışması - LCSG 1986 -

Evre II – III olan 230 hasta, YEH CA

Cerrahi + RT vs RT 50 Gy/25 fr

Sağkalım farkı yok

Lokal yineleme %20………%5 indirilmiş!

İpsilateral akciğer ve mediastinal yinelemeler azalmış

N2 hastalıkda lokal yinelemeler azalmış %41………%3

NEJM 1986; 315, 1377

IV Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, 2010

slide3

1988 – 1992 yılları arasında

74 hasta C vs C +RT

Medyan yaş: 59

T1N2: 19 hasta, T2N2: 54 hasta, T3N2: 1 hasta

RT: 30 Gy/10 fr

Lokal-bölgesel yineleme: %26

Uzak metastaz: %64

Lokal yineleme ve sağkalım farkı yok

Lung Cancer 1996; 14(1), 99

IV Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, 2010

slide4

1986 – 1993 arasında, 16 Merkez, UK

308 hasta, C: 154 C+RT:154

Medyan yaş: 62 N1: %63 – N2:%37

RT: 40 Gy /15 fr, Co60 veya Megavoltaj tedavi cihazı

Ön-arka alanlardan, 35 Gy de MS arkadan kapatılarak uygulama

Lokal yineleme fark yok: HR: 1.23 (0.87-1.73, p: 0.24)

N2 hastalıkda: L.kontrol ↑ - Uzak metastaz ↓

Sağkalım farkı yok: HR: 1.00 ( C: 19 ay, C+RT: 17.5 ay)

Kemik metastazı gelişimi: C+RT kolunda daha az: %36 vs %18 p:0.001

IV Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, 2010

slide5

PORT Meta-analysis, 1998

 • 9 karşılaştırmalı çalışma (3 yayınlanmamış, 6 yayınlanmış),
 • 2128 hasta değerlendirilmiş
 • Medyan takip: 3,9 yıl
 • OS: %55 vs %48 ↓ HR: 1.21 (1.08-1.34, p: 0.001)
 • Ölüm RR: %21 artış 2 yıllık abs. fark %7
 • Negatif etki: nod tutulumu: 0 vs 2 P:0.01
 • erken evre: I vs III p:0.0003
 • Yaş – cins – histoloji etkili değil !
 • Lancet 352; 257, 1998

IV Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, 2010

slide6

PORT META ANALİZ ÇALIŞMALARI

IV Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, 2010

slide7

PORT META ANALİZ ÇALIŞMALARI

IV Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, 2010

slide8

İlk Yineleme Bölgeleri

Lokal Kontrol

Lokal kontrol %18 vs %26

(1 çalışma dışında tüm çalışmalarda ↑)

Mayer, 1997: %6 vs %23,6 P<0.01

Dautzenberg, 1999: RR: 0.85

Feng,2000: %12,7 vs %33,2 P<0.01

IV Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, 2010

slide9

Cerrahi sonrası RT sıklıkla (7 çalışmada Co60) geri teknoloji ile uygulanmış- 4 çalışma Hipofraksiyonasyon – geniş RT alanları

 • RT niçin sağkalım azalmasına sebep olmakta ?
 • Kardiyak risk ↑ - Solunum problemi ?
 • Enfeksiyon ? – vasküler problem ?
 • Komplet rezeksiyon tekrar tanımlanmalı
 • sınırda tm hücresi – 0.5 cm altı yakın?
 • Sonuç ve öneriler evre II – evre III gruplarında
 • No-N1-N2 aynı havuzda değerlendirilmiş
 • Lokal kontrol – Sağkalım – ilk nüks bölgesi ?
 • Lokal yineleme üzerindeki etkisi

IV Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, 2010

slide10

Cerrahi tam rezeksiyon kriterleri

IV Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, 2010

slide11

Evre II hastalıkda Cerrahi sonrası RT standart olarak önerilmemektedir

 • Evre IIIA kesin öneri yapılamamakla beraber lokal kontrol arttırabilir, sağkalım farkı yok
 • Özellikle N2 hastalıkda değerlendirilmektedir

IV Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, 2010

slide12

7465 hasta, Cerrahi: %53 vs C + RT: %47

Medyan takip: 3,5 yıl

Megavoltaj RT olmayan 1-2 çalışma

IV Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, 2010

slide13

GUİDE

RT dozu: 45 – 55 Gy, konvansiyonel fraksiyonasyon

Özellikle multipl N2 tutulumunda

Ekstrakapsüler yayılım

Yakın veya (+) cerrahi sınır

Kardiyak ve pulmoneltoksisite değerlendirilerek…

IV Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, 2010

mediastinal lenf nod say s
Mediastinal Lenf Nod Sayısı

91 hasta N2 hasta ( C: 46 , C+RT: 45), 3BCRT – ort. 50.4 Gy

Tüm grupda 10 yıllık sağkalım: %40 vs %28

Tek N2

%41 vs %6

multipl N2

Genel Sağkalım

Hastalıksız Sağkalım

IV Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, 2010

Inter CardioThor Surg ,2008, 7;573

slide15

2007

IV Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, 2010

slide16

Adjuvan KT verilmesini karşılaştıran çok merkezli çalışma

RT randomize edilmemiş…

RT: 45 – 60 Gy/ 2 gy/g, konvansiyonel – lineer akseleratör kullanılmış

IV Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, 2010

slide17

No hastalık: 31 hasta olduğundan değerlendirme uygun değil…

 • N1 hastalık: Medyan sk 5 yıllık sk
 • KT 93.6 ay %56.3
 • PORT +KT 46.6 ay %40
 • Gözlem kolu 25.9 ay %31.4
 • PORT 50.2 ay %42.6
 • N2 hastalık: Medyan sk 5 yıllık sk
 • KT 23.8 ay %34
 • PORT + KT 47.4 ay %47.4
 • Gözlem kolu 12.7 ay %16.6
 • PORT 22.7 ay %21.3

IV Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, 2010

slide18

Önceden tespit edilmeyen hastalıkta: Cerrahi

 • Adjuvan Radyoterapi: N2 hastalıkta önerilmekte
   • Sınır (+) olgularda
 • Preoperatif evrelemede N2 bulunanlarda eş zamanlı KT/RT
 • Sağ pnömonektomi gerektirmeyen olgularda Neoadjuvan KT/RT sonrasında Cerrahi önerilmekte
 • Kırmızı dergi, 78(4), 969, 2010

IV Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, 2010

slide19

98 hastanın değerlendirilmesi: T3-T4 / N1 – N2, R1 rezeksiyon

86 hasta C060 kaynağı ile, 12 hasta 6MV ile tedavi edilmiş

RT doz: Medyan 50 Gy (48 – 66 Gy) BS- IH-M bölgeler RT

Adjuvan PORT alan 71 hasta,

Medyan sağkalım: 59 ay

Evre II: 72 ay

Evre III: 52 ay

Lokal bölgesel yineleme: %19

Lokal bölgesel kontrol:

Evre I: %70 Evre II %84

Evre III %68

Tutulan lenf nod sayısı en önemli

Sol taraf tm PORT dozu ile ölüm riski ↑ Kardiyotoksisite

IV Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, 2010

Kırmızı dergi, 76(2), 433, 2010

slide21

2660 hasta, C+RT+KT vs C+RT

5 yıllık sk: %33 vs %29 (HR: 0.88)

Absolute fayda: %4

IV Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, 2010

slide22

Evre III, 183 hasta cerrahi sonrasında

 • Retrospektif değerlendirme
 • C+KT+RT (104 hasta) vs C+KT (79 hasta)
 • RT: Medyan CTV: 50 Gy (48-54 Gy) lineer
 • akseleratör - %72 hastada 3BCRT
 • KT: Medyan 4 kür sisplatinli
 • Medyan takip: 72 ay
 • 5 yıllık OS %30,5 vs %14,4 P:0.007
 • 5 yıllık DFS %22,2 vs %9,3 P:0.003

IV Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, 2010

slide24

Akciğerle ilgilenen 17 radyasyon onkoloğu 2 hasta üzerinde (lobektomi ve pnömonektomi yapılmış) CTV konturlama çalışması

 • Lung ART (ASCO, 2007) protoküyle karşılaştırılmış:

CTV: Bronşial stump, İpsilat.hiler bölge, Mediasten ? (cerrahi olarak alınan tümöre komşu mediastinal plevra) – Tutulmuş ganglionlar: 4 – 7

IV Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, 2010

slide26

Cerrahi sonrasında başvuran 153 hasta retrospektif değerlendirilmiş

 • RT: 50 Gy/2 Gy/g, lineer akseleratör
 • 66 hasta 2 D RT , 87 hasta 3D RT
 • Evre II %30, Evre III %65

Lokal yineleme. HR 2.7 (1.3 – 5.5)

Akut toksisite fark yok..

%81 vs %56

IV Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, 2010

slide27

TEŞEKKÜRLER

IV Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, 2010