pen s kanser tani ve tedav yakla imlari n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PENİS KANSERİ TANI VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI PowerPoint Presentation
Download Presentation
PENİS KANSERİ TANI VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 46

PENİS KANSERİ TANI VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI - PowerPoint PPT Presentation


 • 3048 Views
 • Uploaded on

PENİS KANSERİ TANI VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI. DR. ALİ ÇİFT PROF DR. İ. YAVAŞÇAOĞLU UÜTF ÜROLOJİ AD. İnsidans. Her 100.000 erkekte 0.1-7.9 Avrupada 100.000’de 0.1-0.9 USA’da 100.000’de 0.7-0.9 Asya, Afrika ve Güney Amerikada  

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PENİS KANSERİ TANI VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI' - Mercy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pen s kanser tani ve tedav yakla imlari

PENİS KANSERİ TANI VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI

DR. ALİ ÇİFT

PROF DR. İ. YAVAŞÇAOĞLU

UÜTF ÜROLOJİ AD

nsidans
İnsidans
 • Her 100.000 erkekte 0.1-7.9
 • Avrupada 100.000’de 0.1-0.9
 • USA’da 100.000’de 0.7-0.9
 • Asya, Afrika ve Güney Amerikada  

100.000’de 19

(erkek kanserlerinin %10-20)

risk fakt rleri
Risk faktörleri
 • Fimozis,
 • Kötü genital hijyen
 • Viral olasıllık (eş veya seks partnerlerde servikal kanser riski 3 kat fazla)
 • HPV tip 16 ve 18
 • Smegma (kronik inflamasyon)
slide4
Neonatal sirkümsizyonun koruyucu etkisi vardır.
 • Erişkin dönemde yapılan sirkümsizyonun koruyucu etkisi yoktur.
 • HPV tip 16 ve 18;

penil kanserlerin %50’sinde,

penil cis, basaloid veya verrükoz wart’ların %90’ında birliktelik gösterir.

premalign ve preinvaziv lezyonlar
Premalign ve preinvaziv lezyonlar
 • Balanitis xerotica obliterans
 • Lökoplaki
 • Kondiloma akuminatum
 • Kutanöz boynuzlar (horn)
 • Verruköz karsinoma
 • Bowenoid papulozis
 • Karsinoma insitu (Cis)
balanitis xerotica obliterans
Balanitis xerotica obliterans
 • Prepisyum, glans: en sık
 • Beyaz yama
 • Üretral meatusa doğru yayılım
 • Liken sklerozis ve atrofikus
 • Orta yaş diyabetik erkeklerde
 • TANI: Biyopsi
slide7

TEDAVİ:

-Topikal steroid

krem,

- Lokal eksizyon,

- Mea darlığı—

meatotomi,

meatoplasti

l koplaki
Lökoplaki
 • Meatus ve çevresi
 • Keskin sınırlı, beyaz, kutanöz plak
 • Histoloji: Hiperkeratozis ve akantozis
 • Tedavi: Lokal eksizyon
kondiloma akuminatum
Kondiloma akuminatum
 • Yumuşak, kırmızı, siyanotik lezyonlar
 • Prepisyum veya glans
 • HPV 16,18,31,33,35,39
 • Histoloji: Malign görünüm yoktur
 • Metastaz yapmaz
kondiloma akuminatum1
Kondiloma akuminatum
 • Tedavi:

%0.5 podofilin,

%5 5FU,

trikloroasetikasit,

bikloroasetikasit,

cerrahi eksizyon,

Nd-yag laser

kutan z boynuzlar horn
Kutanöz boynuzlar (horn)
 • Epitelin fazla büyüyüp solid yapı alması
 • HPV tip-16
 • Tedavi: Cerrahi eksizyon
boweno d papulos s
BOWENOİD PAPULOSİS
 • Klinik seyir bening
 • Penis gövdesinde
 • Çok sayıda, 2-3 cm çaplı, papül şeklinde, pigmente eritem
 • Histoloji: Cis kriterleri, intranükleer HPV
 • Tedavi: 5-FU krem, elektrokoagulasyon, kriyoterapi, laser ya da lokal eksizyon
verruk z karsinoma
Verruköz karsinoma
 • Dev kondiloma aküminatum veya Buschke-Lowenstein tümör
 • Düşük grade SCC’nin subtipi
 • Lokal doku destrüksiyonu –subepitelyal yumuşak dokuya yayılım
 • Larinks metastazı bildirilmiştir.
queyrat eritroplazisi ve bowen hastal
Queyrat eritroplazisi ve Bowen hastalığı
 • Kırmızı, kadifemsi, keskin sınırlı
 • Daha çok glansta
 • Histoloji: mitoz sıklığı, vakuoler stoplazmalı hiperplastik hücreler
 • Oguların 1/3’ünde penil kanser birlikteliği
queyrat eritroplazisi ve bowen hastal1
Queyrat eritroplazisi ve Bowen hastalığı
 • Tanı: Multipl ve yeterli

derinlikte bx

 • Tedavi:

lokal eksizyon,

sirkümsizyon,

%5’lik 5-FU,

RT,

laser ve kriyocerrahi

nvaziv penis kanseri
İnvaziv penis kanseri
 • Patoloji:

- yassı hücreli kanser

( %98 )

klasik,

basaloid,

verruköz,

sarkomatoid,

adenoskuamöz

nvaziv penis kanseri1
İnvaziv penis kanseri
 • Patoloji:

- mesenkimal tümör

. kaposisarkom,

.anjiosarkaom,

.epiteloid hemanjio

endotelyoma

- metastatik

. prostat, rektum,böbrek)

penis kanseri
Penis kanseri
 • Glans %48
 • Prepisyum %21
 • Glans + prepisyum %9
 • Koronal sulkus %6
 • Penil şaft %2
yay l m yollar
Yayılım yolları
 • Penil tümörler ülseratif veya papiller bir lezyon olarak başlar.
 • Giderek glans veya penis gövdesinin tümünü tutar.
 • Buck fasyası korporal invazyon ve hematojen yayılımı engeller.
slide20
Primer olarak lenfatik kanallarla femoral ve iliak nodüllere yayılır.
 • Femoral nodüllerin tutulumu deri nekrozuna,enfeksiyona veya femoral damar erezyonuna yol açabilir.
 • Vasküler tutulumun eşlik ettiği uzak metastazlar çok nadirdir, % 10’dan az görülür (Akc, Kc, kemik, beyin)
tnm s n flamas
TNM sınıflaması

PRİMER TÜMÖR

 • Tis Karsinoma insitu
 • Ta Noninvaziv verruköz karsinoma
 • T1 Subepitelyal konnektif doku tutulumu
 • T2 Korpus kavernozum veya spongiozum

tutulumu

 • T3 Üretra veya prostat tutulumu
 • T4 Diğer komşu organ tutulumları
tnm s n flamas1
TNM sınıflaması

BÖLGESEL LENF NODU

 • N1 Tek inguinal lenf nodu tutulumu
 • N2 Multipl veya bilateral yüzeyel inguinal

lenf nodu tutulumu

 • N3 Derin inguinal veya unilateral /

bilateral pelvik lenf nodu tutulumu

tnm s n flamas2
TNM sınıflaması

UZAK METASTAZ

 • MO Uzak organ metastazı yok
 • M1 Uzak organ metastazı var
prognostik fakt rler
Prognostik faktörler
 • Pozitif lenf nodu tutulumu

- sayı

- bölge

- ekstrakapsüler yayılım

 • Primer tm parametreleri

- lokalizasyon, boyut, grade,

- corpora kavernoza invazyonu

slide25
En önemli prognostik faktör,tanı sırasındaki evredir.
 • En önemli histolojik prognostik faktör ise,ingüinal lenf bezleri tutulumudur.
slide26
Yüksek risk grup (T2 G3)
 • Orta risk grup ( T1 G2 )
 • Düşük risk grup (Tis, pTaG1-2, pT1G1)
klinik bulgular
Klinik Bulgular:

Semptomlar:

Endürasyon veya eritem,ülserasyon,küçük bir nodül veya ekzofitik büyüme olarak görülebilir.

Fimozis lezyonu maskeleyebilir ve tıbbi bakım başvurusunu geciktirir.

Ayrıca ağrı, akıntı, irritatif ağırlıklı işeme ve kanama görülebilir

Hastaların %15-50’ si , en azından 1 yıl gecikmektedir.

ay r c tan
Ayırıcı tanı
 • Bening penil lentigo
slide34
İlaç reaksiyonları
 • En sık Trimetoprim- Sulfametoksazol
tedavi
Tedavi:

Evre1(T1N0M0)

Sirkumsizyon ile birlikte geniş lokal eksizyon tedavide yeterlidir.

Karsinoma in-situ olgularında ,mikroskopik kontrollü cerrahi,lokal fluorourasil kremler etkilidir.

Seksüel fonksiyonun korunması ve kozmetik amaçlı Nd -YAG lazer kullanılabilir.

Yüksek riskli,mikroskopik lenf nodu metastazından şüphelenilen olgularda lenf nodu diseksiyonu uygulanabilir.

Bu işlem sonrası morbidite yüksektir. Birçok olguda enfeksiyon ,nekroz, kronik ödem gözlenir.

slide41
Evre 2(T1N1M0,T2N0M0,T2N1M0)

Parsiyel,total,radikal amputasyon uygulanır.

Radyoterapi sonrası cerrahi , diğer alternatifyöntemdir.

Çok küçük çaplı ,seçilmiş olgularda ,penis korunarakNd -YAG Lazer tedavisi uygulanabilir.

Kötü diferansiye tümörlerde lenf nodu diseksiyonu yapılmalıdır.

slide42
Evre 3 (T1,N2M0,T2N2M0,T3N0M0,T3N1M0)
 • Penil amputasyon ve bilateral ilioingüinal lenf nodları diseksiyonu, standart tedavi şeklidir.
 • Radyoterapi, cerrahiye uygun olmayan hasta grubunda uygulanabilir.Fakat nüks oranları yüksektir.
 • Postoperatif radyoterapinin ingüinal rekürrens oranını düşürdüğü belirtilmiştir.
 • Adjuvan veya neoadjuvan Kemoterapinin (Vincristin, bleomicin, methotrexat), etkili olduğu gösterilmiştir.
prognoz
Prognoz:

*Lenf nodu (-) hastalarda, 5 yıllık sağkalım

%65-90

*İngüinal lenf nodları (+) hastalarda,

%30-50,

*iliak nod tutulumu (+) olan hastalarda,

% < 20

*Yumuşak doku veya kemik metastazları varlığında5 yıl yaşayan hasta bildirilmemiştir

takip
Takip:

Konservatif kalınan vakalarda :

ilk 2 yıl 2 ayda bir ,

3 . yıl 3 ayda bir ,

4 ve 5. yıllarda 6 ayda bir defa

Lenfadenektomi op. uygulanan vakalarda :

ilk 2 yıl 4 ayda bir ,

3. yıl 6 ayda bir ,

3. yıldan sonra gerekirse takip uzatılabilir