1 / 13

Moderní architektura

Moderní architektura.

mingan
Download Presentation

Moderní architektura

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Moderní architektura

 2. V roce 1923 se v moravské metropoli natrvalo usadil Bohuslav Fuchs, jenž zakrátko zaujal vůdčí postavení mezi brněnskými architekty. Jeho realizace byly hojně publikovány a oceňovány v zahraničí. K početné obci moderních architektů v Brně dále patřili Otto Eisler, Josef Kranz, Jiří Kroha, Jan Víšek, Arnošt Wiesner a další.

 3. Cestovní kancelář Čedok (Oskar Poříska)

 4. Palác Morava (Arnošt Wiesner)

 5. Husův sbor církve československé (Jan Víšek)

 6. Krematorium (Arnošt Wiesner)

 7. Vila Tugendhat (Mies van der Rohe)

 8. Vlastní rodinný dům (Jiří Kroha)

 9. Vila Neumark (Arnošt Wiesner)

 10. Haasova vila (Arnošt Wiesner)

 11. Radnice v Ostravě

 12. Charitní dům sv. Mikuláše - Ludgeřovice

 13. Oranžérie s restaurací

More Related