sykehussosionomen gr tekone eller profesjonell probleml ser n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SYKEHUSSOSIONOMEN GRÅTEKONE ELLER PROFESJONELL PROBLEMLØSER? PowerPoint Presentation
Download Presentation
SYKEHUSSOSIONOMEN GRÅTEKONE ELLER PROFESJONELL PROBLEMLØSER?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

SYKEHUSSOSIONOMEN GRÅTEKONE ELLER PROFESJONELL PROBLEMLØSER? - PowerPoint PPT Presentation


 • 177 Views
 • Uploaded on

SYKEHUSSOSIONOMEN GRÅTEKONE ELLER PROFESJONELL PROBLEMLØSER?. Brukerundersøkelse om erfaringer med sykehussosionom Pasienters behov for støttesamtale og formidling av velferdsordninger i forbindelse med somatisk sykdom og skade Marit Røssvåg Landskonferansen for sykehussosionomer 2008.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'SYKEHUSSOSIONOMEN GRÅTEKONE ELLER PROFESJONELL PROBLEMLØSER?' - miliani-thomas


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sykehussosionomen gr tekone eller profesjonell probleml ser

SYKEHUSSOSIONOMEN GRÅTEKONE ELLER PROFESJONELL PROBLEMLØSER?

Brukerundersøkelse om erfaringer med sykehussosionom

Pasienters behov for støttesamtale og formidling av velferdsordninger i forbindelse med somatisk sykdom og skade

Marit Røssvåg

Landskonferansen for sykehussosionomer 2008

st ttesamtalen
STØTTESAMTALEN
 • UNN og Radiumhospitalet, 2/3 praktisk/økonomisk støtte 1/3 psykososial støtte
 • Barneavdeling ved Rikshospitalet 70% psykososial støtte 30% praktisk/økonomisk støtte
sosialmedisin
SOSIALMEDISIN

Sosiale forhold virker inn på helse og sykdom

Sosiale faktorer påvirker sykdommers uttrykk og forløp

Sosiale konsekvenser av sykdom

psykososial
PSYKOSOSIAL
 • Psykologisk
 • Mellommenneskelig
 • Strukturelt
 • Kulturelt
slide7
SORG
 • Emosjonell tapsorientert mestringsstil
 • Instrumentell løsningsorientert mestringsstil
sosial st tte
SOSIAL STØTTE
 • Informasjon
 • Følelsesmessig bekreftelse
 • Tilhørighet og fortrolighet
 • Praktisk hjelp
sosial ulikhet i helse
SOSIAL ULIKHET I HELSE
 • Utdanning
 • Inntekt
 • Yrkesstatus
levek r
LEVEKÅR
 • Objektive materielle forhold og rammebetingelser for å kunne opprettholde mellommenneskelige relasjoner og unngå sosial isolasjon
mestring
MESTRING
 • Selvpsykologi, Kohut
 • Salutogenese, Antonovsky
 • Kontrollmodell, Havik
selvpsykologi
SELVPSYKOLOGI
 • Selvet
 • Selvobjekt
 • Empati
salutogenese
SALUTOGENESE
 • Opplevelse av sammenheng
 • Forstå situasjonen
 • Tro at det finnes løsninger
 • Finne mening
slide17

MESTRING

Kognitiv

Kontroll

Forutsigbarhet

Instrumentell

kontroll

Kompetanse

Emosjonell

Kontroll

Tilhørighet

Behov for

å kunne noe

Behov for

følelsesmessig

støtte

Behov for

informasjon

Egeninnsats

Hjelpemidler

Velferdsordninger

En nær fortrolig

Familie

Sosialt nettverk

Rutiner

Sansninger

Sykdomsforståelse

Opplevd sykdom

Forvirring Passivitet Angst

Usikkerhet Hjelpeløshet Depresjon

probleml sning
PROBLEMLØSNING
 • Kartlegging
 • Problemdefinering
 • Oppgave-orientering
 • Ressurs-stimulering
 • Målretting
metode
METODE
 • Kjennetegn ved informantene
 • Alvorlig sykdom
 • Endret livssituasjon
resultater
RESULTATER
 • Betydningsfull hjelp
 • Mindre betydningsfull hjelp
resultater1
RESULTATER
 • Problemløsende støttesamtale om struktur i hverdagen
 • Problemløsende støttesamtale om velferdsordninger
 • Emosjonelt bearbeidende støttesamtale
probleml sende st ttesamtale om struktur i hverdagen
PROBLEMLØSENDE STØTTESAMTALE OM STRUKTUR I HVERDAGEN
 • Planlegge hverdagen og endre roller
 • Løse konflikter og ta valg
 • Styrke hensiktsmessige relasjoner
 • Holde i gang aktiviteter
velferdsordninger
VELFERDSORDNINGER
 • Inntektstap
 • Ekstrautgifter
 • Sosiale tjenester
emosjonelt bearbeidende st ttesamtale
EMOSJONELT BEARBEIDENDE STØTTESAMTALE
 • Vanskelige tanker og følelser
 • Vanskelige relasjoner
kombinasjon
KOMBINASJON

Løsningsfokusert og

Emosjonelt bearbeidende

støttesamtale

diskusjon
DISKUSJON
 • Støttesamtaler både betydningsfullt og ikke
 • Diskutert støttesamtalene opp mot selvpsykologi og teori om mestring
avslutning
AVSLUTNING
 • Sammenheng mellom støttesamtalene og mestring
 • Behov for oppfølging
 • Gråtekone og problemløser