Lp modellen
Download
1 / 42

LP - modellen - PowerPoint PPT Presentation


 • 223 Views
 • Uploaded on

LP - modellen. Læringsmiljø – og pædagogisk analyse NCE Odense 10.3.2010. Figur eller grund? . LP-modellen. LP- modellen er for alle pædagogiske professioner på en skole: Pædagoger Lærere Ledelsen Med høj grad af forældreinddragelse Hvilke resultater: De faglige præstationer øges

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'LP - modellen' - george


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Lp modellen
LP - modellen

Læringsmiljø – og pædagogisk analyse

NCE

Odense 10.3.2010Lp modellen1
LP-modellen

 • LP- modellen er for alle pædagogiske professioner på en skole:

  • Pædagoger

  • Lærere

  • Ledelsen

  • Med høj grad af forældreinddragelse

 • Hvilke resultater:

  • De faglige præstationer øges

  • Den sociale kompetence bedres

  • Uro i undervisningen reduceres

  • Konflikter mellem elever og mobning mindskes

  • Lærernes arbejdsglæde øges

  • Dokumentation se: www.lp-modellen.dk under menupunktet: dokumentationDet monofaktorielle smalle perspektiv bengt persson
Det monofaktorielle – smalle perspektiv, Bengt Persson

5

Eleven er med problemer (individteorier)

Eksperter

Eleven tilpasses

Henvisning og visitation

Specialklasser, ’klinikker’ - eksklusion


Det multifaktorielle det brede perspektiv bengt persson
Det multifaktorielle - det brede perspektiv, (Bengt Persson))

6

Eleven iproblemer (systemteori)

Undervisning foregår ud fra valg

Eleven (og forældre) vælger selv

Blandede fællesskaber - inklusion

Specialundervisnings-begrebet


Ny platform nye strategier evidens
Ny platform – nye strategier - evidens

 • Løsninger efter et individ-kategori princip – monofaktoriel (det smalleperspektiv)

 • Løsninger efter et fællesskab princip - multifaktoriel (det bredeperspektiv)


Lp modellen2
LP-modellen

Praksis

Læringsmiljø og institutionskultur

Ændringer

praksis


Lp bygger p viden der virker
LP – bygger på viden, der virker

 • En afprøvet model

 • Ingen færdige løsninger eller manualer

 • Lærernes egne pædagogiske refleksioner og løsninger

 • Eleven er aktør


Lp modellen

LP-modellen

 • En struktur til pædagogisk analyse og udvikling af tiltag ud fra forskningsbaseret viden.

 • De voksne tager udgangspunkt i egen pædagogisk praksis.

 • Analysemodellen anvendes i et regelmæssigt samarbejde mellem voksne.

 • De voksne skal selv vælge strategier og tiltag og gennemføre i praksis.


Lp modellen

Perspektiver på elevernes handlinger og læring i skolen

 • Kontekstuelt perspektiv med fokus på læringsmiljøet og undervisningen

 • Aktørperspektiv med fokus på elevens virkelighedsoppfattelser og mestringsstrategier. Eleven som aktør i eget liv

 • Individperspektiv med fokus på elevens forudsætninger, hjemmeforhold, skader og vanskeligheder (patologi)

  I LP-modellen inkluderes alle disse tre perspektivene

 • Perspektivene handler i stor grad om at få læreren til at reflektere over egne valg og at kunne se eleven som en aktør i skolen.


Lp modellen

LP - arbejdsplatform

Fase 1:

 • Formulering af udfordringer eller problemer og mål

 • Indhentning af information

 • Analyse af opretholdende faktorer

 • ----------------------------------------------

  Fase 2:

 • Udvikling af strategier og tiltag

 • Gennemførelse af valgte strategier

  Fase 3:

 • Evaluering
Opretholdende faktorer som ofte ses
Opretholdende faktorer, som ofte ses.

15

 • Dårlige relationer

 • Undervisningens struktur

 • Klasseledelse

 • Manglende differentiering

 • Manglende opmuntring og ros

 • Uklare regler

 • Ekskluderende læringsmiljøer

 • Manglende skole-hjem-samarbejde

 • Ringe vægt på social kompetenceLp modellen

Kortlægningsportal – eSkemaundersøgelse

 • Undervisningens indhold og arbejdsmetoder

 • Skolens kultur og klima

 • Relationer mellem elev og lærer

 • Elevrelationer

 • Elevens syn på skolen

 • Adfærd på skolen

 • Sociale kompetencer

 • Skolefaglige kompetencer

 • Arbejdsindsats

 • SpecialundervisningLp organisationen p en skole
LP- organisationen på en skole

eLæring

LP-grupper

Tovholdere

Koordinator

Vejledere

LP-arbejdsgruppe

Skolens ledelse

Eleverne og deres forældre

19


Hvad f r vi s
Hvad får vi så ?

Et 3 årigt skoleomfattende forskningsbaseret skoleudviklingsværktøj

Alle opdateret og trænet i brug af modellen (eLæring)

Kortlægning 2 gange/database – fokusinterview 3 gange

Ekstern vejledning

Tæt kontakt til skoleforskerne

Tæt kontakt til ressourcepersoner og kompetencenetværk

Evaluering og opfølgning

20Lp modellen3
LP-modellen

Et pædagogisk værktøj

Dagligdagen i klassen

Forskningsbaseret viden

Ingen færdige løsninger

Alle skolens aktører

Ikke et projekt - men kulturforandring

Resultater over tid

Professionalisering af læreren

Fælles læring i et struktureret teamarbejdet

En lærende organisation

22


Hvad siger lp forskning
Hvad siger LP-forskning?

Lærernes samarbejde og arbejdsglæde øges

Elevernes faglige præstationer øges

Elevernes sociale kompetence bedres

Uro i undervisningen reduceres

Konflikter mellem elever og mobning mindskes

Forældre oplever en større inddragelse


Hvad siger den danske lp forskning
Hvad siger den danske LP-forskning?

 • Stor spredingen mellem elever

 • De fleste elever klarer sig godt

 • Ca. 15 % af eleverne er i en relativt kritisk situation

 • Piger vurderes at præstere bedst

 • Skolens organisering, indhold og arbejdsmåder

 • Drengenes resultater og motiver

 • Drengekulturen


Hvad siger den danske lp forskning om drengene
Hvad siger den danske LP-forskning om drengene?

 • 28,3 % af drengene vurderes til at have et problem

 • 9,4 % - adfærdsproblem eller en ADHD-diagnose

 • 8,9 % - specifik indlæringsvanskelighed

 • At være dreng og samtidigt have forældre med et lavt uddannelsesniveau - ER MEGET KRITISK

 • 13,9% - specialundervisning (piger 7,8%)

  Er det noget galt med drenge, eller med de øjne, som ser og vurderer drengene?


L reren har n glen til l ringsmilj et

læringsmiljø og pædagogisk analyse

LP-modellen

Læreren har nøglen til læringsmiljøet

 • Starter og slutter timen

 • Positivt klima

 • Arbejdsro

 • Struktur

 • Motiverer, roder, feedback

 • Repetition skaber motivation, mestring

 • Relationskompetence

 • Klasseledelse

 • Asymmetri mellem lærer og elev

 • Autoritet

 • Prioriterer læring

 • Mindre ansvar for egen læring (Kirsti Klette)

  Skaber positive, faglige og sociale fællesskaber i klassen!


Vigtigste begreber i lp modellen
Vigtigste begreber i LP-modellen

 • Fællesskab (at du er anerkendt og har værdi)

 • Sammenhængscirkel

 • Opretholdende faktorer (forklarer ’problemet’)

 • Virkelighedsopfattelser (alles virkelighed)

 • Individ-perspektiv (fx eleven)

 • Kontekst-perspektiv (hele læringsmiljøet)

 • Aktør-perspektiv (der er en mening med det, vi gør)
Hvad kendetegner den gode l rer
Hvad kendetegner den gode lærer?

 • Relationskompetence

 • Ledelseskompetence

 • Faglig kompetence

  • Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning, 2008


Lp modellen

Hvad ved vi ?

 • Elevenes faglige læringsresultater i skolen forklares ikke alene ved elevenes forutsætninger, men også af en række forhold tilknyttet læringsmiljøet og undervisningen i skolen.

 • Adfærdsproblemer i skolen er ikke bare et udtryk for individuelle vanskeligheder hos elevene, men i mindst ligeså stor grad et udtryk for forhold som:

  • Dårlig klasseledelse og uklare regler

  • Negative relationer mellem elev og lærer,

  • Konfliktfyldte elevrelationer og dårlige klassemiljøer

  • Manglende struktur i undervisningen


Samarbejdskontrakter ucn
Samarbejdskontrakter - UCN

Definering af opgaver, roller og forpligtigelser

Samarbejdskontrakt med skole

Samarbejdskontrakt med PPR

Hurtig formidling fra forskernetværket


Lp organisationen p en skole1
LP- organisationen på en skole

eLæring

LP-grupper

Tovholdere

Koordinator

Vejledere

LP-arbejdsgruppe

Skolens ledelse

Eleverne og deres forældre

33


Lp modellen og ndringer i skolekulturen
LP-modellen og ændringer i skolekulturen

 • Det er nødvendig at videreudvikle skolens kultur, hvis nye initiativer skal forankres og blive til varige ændringer.

 • Sker dette ikke, vil tidligere overbevisninger og pædagogisk praksis hurtigt reetableres.

 • Der må anvendes implementeringsstrategier og systematik over tid – derfor LP over 3 år.


Forskellige typer af skolekulturer a hargreaves
Forskellige typer af skolekulturer (A. Hargreaves)

 • Fragmenteret individualisme

  • Privatpraktiserende lærere

  • Skjold og beskyttelse mod indblanding udefra

  • Usikkerhed, angst og frygt for at blive vurderet og målt


Forskellige typer af skolekulturer
Forskellige typer af skolekulturer

Balkanisering

 • Loyalitet og identitet knyttet til en bestemt gruppe

 • Høj grad af stabilitet – lille grad af ’gennemtrængelighed’

 • Ingen kollektiv gennemførelse – statusforskel mellem grupper (hierarkier)


Forskellige typer af skolekulturer1
Forskellige typer af skolekulturer

 • Samarbejdskulturen

  • Fællesskab, tillid og støtte giver mening i det daglige arbejde.

  • Tæt samarbejdsrelationer med løbende udvikling

  • Udviklingsorienteret, frivillighed og stor arbejdsindsats


Implementeringsstrategier lp
Implementeringsstrategier - LP

 • Tydeliggørelse af skolens behov

 • Nødvendige prioriteringer foretages: intern organisering, planlægning o.a.

 • Bred tilslutning fra aktørerne

 • Forældre bør informeres og engageres


Implementeringsstrategier lp1
Implementeringsstrategier - LP

 • Kompetenceudvikling (eLæring) af aktørerne og lederne

 • Fokus på samarbejdsorienteret kultur

 • Ledelsen må tydeliggøre, at ændringer handler om såvel indhold som form

 • Pædagogiske fora til brug for drøftelser og refleksioner over udfordringer, mål og planer

 • Ledelsen må kontinuerligt prioritere ændringsarbejdet og aktivt støtte op.


Lp modellen konceptet for implementeringen i dk
LP – modellenKonceptet for implementeringen i DK

Implementering og organisering tages udgangspunkt i følgende hovedområder:

vejledning

40


Implementeringsstrategier lp2
Implementeringsstrategier - LP

 • Ændringer sker ikke af sig selv.

  • Forskningen indikerer, at vellykket resultat skyldes 25% idéen og 75% implementering og gennemførelse.

  • Manglende resultater ved brug af LP-modellen skyldes først og fremmest manglende systematik og brug af gennemtænkte strategier til implementering


Lp modellen

LP programmets forskerforum

 • Professor Thomas Nordahl, Hamar – LP modellens arkitekt

 • Professor Niels Egelund, DPU

 • Forskningsleder Bent B. Andresen, DPU

 • Videncenterleder Tanja Miller Center for Evaluering i Praksis (CEPRA)