E t m ps koloj s
Download
1 / 40

EGITIM PSIKOLOJISI - PowerPoint PPT Presentation


 • 769 Views
 • Uploaded on

EĞİTİM PSİKOLOJİSİ. EĞİTİM PSİKOLOJİSİ. ÖĞRENME. EĞİTİM PSİKOLOJİSİ. TEMEL KAVRAMLAR. ÖĞRENME : Bireyin çevresiyle etkileşimi sonucu, davranışlarında oluşan kalıcı izli değişmeler. YAŞANTI : Bireyin çevresiyle etkileşimi sonucu, bireyde meydana gelen izler. Deneyimler. EĞİTİM PSİKOLOJİSİ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'EGITIM PSIKOLOJISI' - michaela


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
E t m ps koloj s

EĞİTİM PSİKOLOJİSİ

EĞİTİMPSİKOLOJİSİ


Renme
ÖĞRENME

EĞİTİMPSİKOLOJİSİ


Temel kavramlar
TEMEL KAVRAMLAR

 • ÖĞRENME : Bireyin çevresiyle etkileşimi sonucu, davranışlarında oluşan kalıcı izli değişmeler.

 • YAŞANTI : Bireyin çevresiyle etkileşimi sonucu, bireyde meydana gelen izler. Deneyimler.

EĞİTİMPSİKOLOJİSİ


Renmen n zell kler
ÖĞRENMENİN ÖZELLİKLERİ

 • Davranışta gözlenebilir değişmenin olması

 • Davranıştaki değişmenin kalıcı olması

 • Davranıştaki değişmenin yaşantı ürünü olması

EĞİTİMPSİKOLOJİSİ


Renme kuramlari
ÖĞRENME KURAMLARI

EĞİTİMPSİKOLOJİSİDavrani i yakla im
DAVRANIŞÇI YAKLAŞIM

Uyaran tepki

Uyaran Organizma tepki


Uyaran tepki

öğrenmeKlas k ko ullanma
KLASİK KOŞULLANMA

 • Bir nötr uyarıcının, belli bir süre koşulsuz uyarıcı ile birlikte verilmesi sonucu, koşulsuz uyarıcıya verilen tepkinin koşullu uyarıcıya dönüşen nötr uyarıcıya da verilmeye başlaması şeklinde ortaya çıkan koşullanarak öğrenmedir.


Koşulsuz uyarıcıkoşulsuz tepki

(ET)(SALYA)

Nötr uyarıcı + koşulsuz uyarıcıkoşulsuz tepki

(ZİL) + (ET)(SALYA)

Koşullu uyarıcıkoşullu tepki

(ZİL)(SALYA


Klas k ko ullanma lkeler
KLASİK KOŞULLANMA İLKELERİ

 • BİTİŞİKLİK

 • BİLGİLENDİRİCİLİK ( Habercilik)

 • PEKİŞTİRME

 • GENELLEME

 • AYIRT ETME

 • SÖNME

 • KENDİLİĞİNDEN GERİ GELME


Ed msel ko ullanma
EDİMSEL KOŞULLANMA

 • TEPKİSEL DAVRANIŞ ( Refleks ) : Organizma tarafından bilinçli olarak ortaya konulmayan reflekslere dayalı davranışlardır.

 • EDİMSEL DAVRANIŞ ( Eylemsel / fiili / operasyonel / ameli ) : Organizma tarafından bilinçli olarak ortaya konulan davranışlardır.


 • EDİMSEL KOŞULLANMA : Bireyin / organizmanın yaptığı bir davranışın beğenilmesi sonucu aynı tepkileri sürdürmesi şeklinde ortaya çıkan koşullanma yoluyla oluşan öğrenmedir.


Organizma tepki uyarıcı

Eylem / edim

ÖĞRENME


Pek t re
PEKİŞTİREÇ

 • Öğrenme ortamına konulduğunda yada çıkarıldığında, öğrenmenin kalıcılığını arttıran her türlü etken.

EĞİTİMPSİKOLOJİSİ


Pek t rme
PEKİŞTİRME

 • Bir olumlu pekişitireci öğrenme ortamına koyarak yada bir olumsuz pekiştireci öğrenme ortamından çıkararak. öğrenmenin kalıcılığını arttırma işlemine pekiştirme denir.

EĞİTİMPSİKOLOJİSİ


Pek t re t rler
PEKİŞTİREÇ TÜRLERİ

 • OLUMLU PEKİŞTİREÇ: Öğrenme ortamına konulduğunda bir davranışın yapılma sıklığını arttıran ( öğrenmenin kalıcılığını sağlayan ) etkenlerdir.

 • OLUMSUZ PEKİŞTİREÇ: Öğrenme ortamından çıkarıldığında bir davranışın yapılma sıklığını arttıran ( öğrenmenin kalıcılığını sağlayan ) etkenlerdir.

EĞİTİMPSİKOLOJİSİ


Pek t rme tar feler
PEKİŞTİRME TARİFELERİ

 • Sürekli pekiştirme :

 • Sabit aralıklı pekiştirme :

 • Sabit oranlı pekiştirme:

 • Değişken aralıklı pekiştirme :

 • Değişken oranlı pekiştirme :


Pek t rme t rler
PEKİŞTİRME TÜRLERİ

 • KOŞULLU ANLAŞMA: bireyden yapması istenen davranış ve bu davranış için verilecek pekiştirecin önceden haber verilmesi şeklinde işleyen pekiştirme işlemidir.

 • Örn: …


Pek t rme t rler1
PEKİŞTİRME TÜRLERİ

 • PREMACK İLKESİ: bireyin severek yaptığı davranışları, sevmediği davranışları yaptırmak için pekiştireç olarak kullanmaktır.

 • Örn: …


Pek t rme t rler2
PEKİŞTİRME TÜRLERİ

 • BİÇİMLENDİRME: bireyden yapması istenen davranışa yakın olan davranışların pekiştirilerek nihai davranışı yapmaya yöneltme işlemidir.

 • Örn: …


Programli ret m
PROGRAMLI ÖĞRETİM

 • PROGRAMLI ÖĞRETİM İLKELERİ :

 • Bilgi küçük parçalar halinde verilmeli (küçük adımlar ilkesi )

 • Anında geri bildirim alma

 • Bireysel hıza göre öğrenme


Programli ret m materyal rne
PROGRAMLI ÖĞRETİM MATERYAL ÖRNEĞİ

Bilgi - içerik

a.

b.

c.

d.

soru

a.

b.

c.

d.

Doğru yanıt

YÖNERGE


BİLİŞSEL ( ZİHİNSEL ) ÖĞRENME KURAMLARI


UYARICILAR

1

ANLAMLANDIRMA

BİLİNÇLİ YAŞANTI

2

3

4

5

6


B l sel kuramlar
BİLİŞSEL KURAMLAR

 • GESTALT KURAMI

 • BİLGİYİ İŞLEME KURAMI


Gestalt alan ps koloj s
GESTALT ( ALAN ) PSİKOLOJİSİ

 • Algılama : Alınan uyarıcıların beyinde anlamlandırılmasıdır.

 • Pragnanz ( Anlamlılık ) ilkeleri : Algılamayı sağlayan ve kolaylaştıran ilkeler.

 • Bilinçli yaşantı

 • Üretici düşünme


B lg y leme kurami
BİLGİYİ İŞLEME KURAMI

 • BİLGİ NASIL ALINIR?

 • NASIL DÜZENLENİR?

 • NASIL SAKLANIR?

 • NASIL HATIRLANIR?


YÜRÜTÜCÜ KONTROL

BEKLENTİLER

VERİCİLER

ÇEVRE

TEPKİ ÜRETİCİ

ALICILAR

HATIRLAMA

UZUN SÜRELİ BELLEK

DUYUSAL KAYIT

KISA SÜRELİ BELLEK

İŞLEYEN BELLEK

KODLAMA

UNUTMA

UNUTMASosyal renme kurami
SOSYAL ÖĞRENME KURAMI

 • TAKLİT – GÖZLEM ÖĞRENMESİ

 • ÖĞRENME – PERFORMANS İLİŞKİSİ


G zlem yoluyla renme basamaklari
GÖZLEM YOLUYLA ÖĞRENME BASAMAKLARI

 • Dikkat etme süreci

  a. Duyu organlarının yeterliği

  b. Seçici dikkat

  c. Modelin özellikleri
E t mde sosyal renme
EĞİTİMDE SOSYAL ÖĞRENME

 • Yetişkinlerin iyi model olması

 • Değerlerin öğrenilmesi

 • Dil öğrenme

 • Problem çözme becerisi geliştirme

 • Kural öğrenme

 • Alışkanlıkların oluşmasıB reyden kaynaklanan fakt rler
BİREYDEN KAYNAKLANAN FAKTÖRLER

 • BİLİŞSEL GİRİŞ DAVRANIŞLARI ( Bireyin olgunlaşma düzeyi, kavrama düzeyi, zeka düzeyi, ön öğrenmeleri gibi özellikleri )

 • DUYUŞSAL GİRİŞ ÖZELLİKLERİ ( Bireyin öğrenme alanına / derse karşı tutumu, ilgisi)

 • DİĞER ÖZELLİKLER ( Bireyin korku, kaygı ve diğer duygusal ve psikolojik özellikleri)


Evreden kaynaklanan fakt rler
ÇEVREDEN KAYNAKLANAN FAKTÖRLER

 • Öğrenme ortamının uygunluğu

 • Öğrenme materyallerinin uygun ve yeterli olması

 • Öğretmen özellikleri

 • Ailenin sosyo – kültürel özellikleri


ad