slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zmiany demograficzne w Polsce Joanna Hoffmann-Aulich PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zmiany demograficzne w Polsce Joanna Hoffmann-Aulich

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Zmiany demograficzne w Polsce Joanna Hoffmann-Aulich - PowerPoint PPT Presentation


 • 111 Views
 • Updated on

Zmiany demograficzne w Polsce Joanna Hoffmann-Aulich. Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej. Zmiany demograficzne w Polsce.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Zmiany demograficzne w Polsce Joanna Hoffmann-Aulich


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. Zmiany demograficzne w Polsce Joanna Hoffmann-Aulich Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowanyze środków Unii Europejskiej

  2. Zmiany demograficzne w Polsce Prognoza GUS ludności na lata 2008-2035 opublikowana w 2009 roku Wzrost długości życia Zmniejszenie liczby ludności Polski Szybkie tempo starzenia się ludności Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowanyze środków Unii Europejskiej

  3. Zmiany struktury wiekowej Wydłużenie przeciętnego dalszego trwania życia 79,8 roku dla kobiet i 71,4 roku dla mężczyzn w 2010 roku Do 82,9 roku i 77,1 roku w 2035 roku. Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowanyze środków Unii Europejskiej

  4. Skala procesów migracyjnych – poszukiwanie zatrudnienia za granicą Wydłużenie trwania życia Spadek liczby urodzeń Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowanyze środków Unii Europejskiej

  5. Spodziewany wzrost odsetka osób w wieku 65plus Podwójne starzenie się ludności Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowanyze środków Unii Europejskiej

  6. Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowanyze środków Unii Europejskiej

  7. Jeśli mediana wieku przekracza 35lat wg wskaźników demograficznych społeczeństwo zalicza się do bardzo starych demograficznie GUS 2009 Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowanyze środków Unii Europejskiej

  8. W ciągu kolejnych 50 lat z kraju stosunkowo młodego Polska stanie się krajem, w którym udział osób powyżej 65 roku życia może sięgnąć nawet 35% Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowanyze środków Unii Europejskiej

  9. Faza trzeci wiek „młodzi starzy” Faza Późna starość czwarty wiek „starzy starzy” Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowanyze środków Unii Europejskiej

  10. Przewiduje się, że liczba mieszkańców województwa lubuskiego w 2015 r. wyniesie 1010 tys. osób. W kolejnych latach wystąpi spadek liczebności populacji. Do 2035 r. w województwie lubuskim liczba mieszkańców zmniejszy się o 4,5% poniżej poziomu z 2007 r., tj. o 44,9 tys. osób. Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowanyze środków Unii Europejskiej

  11. Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowanyze środków Unii Europejskiej

  12. Średnia długość życia w Europie Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowanyze środków Unii Europejskiej

  13. W ogólnej liczbie ludności Polski powoli, ale systematycznie zmniejsza się udział dzieci i młodzieży w wieku poniżej 20 lat; zwiększa się udział osób starszych (65 lat i więcej; 5134 tys. w 2007 roku) Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowanyze środków Unii Europejskiej

  14. Długość życia jest silnie różnicowana przez czynniki społeczne - osoby w wieku 25 lat o wykształceniu powyżej średniego mogą oczekiwać, że będą żyły dłużej niż osoby o wykształceniu podstawowym (13 lat - mężczyźni; 9 lat- kobiety). Najmniej korzystnym środowiskiem zamieszkania w Polsce są najmniejsze miasta, poniżej 5 tyś. mieszkańców Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowanyze środków Unii Europejskiej

  15. Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowanyze środków Unii Europejskiej

  16. Analiza danych o umieralności Polaków pozwala na stwierdzenie, że stan zdrowia ludności po roku 1991 stopniowo poprawia się, ale na tle ogółu krajów UE od 2000 poprawa ta uległa spowolnieniu, szczególnie w przypadku kobiet. Systematycznie wzrasta umieralność z powodu choroby nowotworowej. Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowanyze środków Unii Europejskiej

  17. Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2008.Wyniki badań GUS 2009 Medycyna Praktyczna 07.07.2010 E.Jarmołkiewicz Poznaj wszystkie kraje świata Prof. dr hab. n med. T. Niemiec Profilaktyka chorób nowotworowych u kobiet Centrum Onkologii w Warszawie Nowotwory złośliwe w Polsce, za serwisem Nauka w Polsce 2009 Projekt Narodowego Programu Zwalczania Cukrzycy i jej powikłań w Polsce W.Karnafel ,Cukrzyca przychodzi niepostrzeżenie, Gazeta Prawna 30.06.2010 A. Gmitrowicz, Dziecko po próbie samobójczej. www.mz.gov.pl www.pkopo.pl www.farmacja.e-lama.pl www.egospogarka.pl Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowanyze środków Unii Europejskiej

  18. Dziękuję Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowanyze środków Unii Europejskiej