zmiany w ukd n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ZMIANY w UKD PowerPoint Presentation
Download Presentation
ZMIANY w UKD

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 40

ZMIANY w UKD - PowerPoint PPT Presentation


  • 195 Views
  • Uploaded on

Nowa Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna. Stara Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna. ZMIANY w UKD. Nowe UKD 004 Informatyka i komputeryzacja 005.94 Zarządzanie wiedzą 005 Zarządzanie. Stare UKD 681.3 Mechanika precyzyjna Nie było odpowiednika 65. Dział 0. Nowe UKD

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ZMIANY w UKD' - zev


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
zmiany w ukd
Nowa

Uniwersalna

Klasyfikacja

Dziesiętna

Stara

Uniwersalna

Klasyfikacja

Dziesiętna

ZMIANY w UKD
dzia 0
Nowe UKD

004 Informatyka

i komputeryzacja

005.94 Zarządzanie wiedzą

005 Zarządzanie

Stare UKD

681.3 Mechanika

precyzyjna

Nie było odpowiednika

65

Dział 0
dzia 2
Nowe UKD

255.2-264

Mitologia grecka

Stare UKD

292 Mitologia klasyczna

82-394

Opowieści

mitologiczne

Dział 2
dzia 3
Nowe UKD

305 Studia nad

płcią

Stare UKD

390 Kwestia kobieca

Dział 3
dzia 5
Nowe UKD

502/504

Nauka o środowisku.

Zachowanie zasobów

naturalnych.

Ochrona środowiska.

Stare UKD

50 i 501 nie ma

Dział 5
dzia 6
Nowe UKD

60 Biotechnologia

608.1 Bioetyka (nowość)

636.09 Weterynaria

Stare UKD

579.6:666/664:577

Nie było

619

Dział 6
pedagogika dzia 37
Nowe UKD

37.015:316

Socjologia

pedagogiczna

37.018.3:364.4-053.2

Pedagogika opiekuńcza

Stare UKD

37.015.4

37.018.3:364.65-053.2

Pedagogika dział 37
nowe ukd stare ukd
37.018.4-022.324

Kształcenie

ustawiczne

37.018.56

Szkoły wyznaniowe

37.018.52

37.014.521

Szkoły wyznaniowe

Nowe UKD Stare UKD
nowe ukd stare ukd1
37.042:613

Higiena szkolna

37.064.1

Rodzice a szkoła

371.7

Higiena szkolna

37.018.26

Szkoła a rodzice

Nowe UKD Stare UKD
nowe ukd stare ukd2
37.064.2

Wychowanie w szkole.

Nauczyciel-uczeń

37.018.2

Wychowanie w szkole

Nowe UKD Stare UKD
nowe ukd stare ukd3
37.064.2:159.922.7/.8

Godziny

wychowawcze

372.837

Nowe UKD Stare UKD
nowe ukd stare ukd4
37.091

Organizacja

szkolnictwa

37.091.113

Dyrekcja

371 Organizacja wychowania i nauczania

371.11

Dyrekcja

(kierownictwo)

Nowe UKD Stare UKD
nowe ukd stare ukd5
37.091.2-057.16

Nauczyciele

37.091.212

Uczniowie

371.12

371.212

Uczniowie. Młodzież

szkolna

Nowe UKD Stare UKD
nowe ukd stare ukd6
37.091.214

Programy nauczania.

Plany szkolne

37.091.217

Pomoc socjalna dla

uczniów-posiłki,

kolonie, wczasy,

obozy.

371.214

371.217

Różne formy opieki

i pomocy społecznej

dla ucznia. Posiłki w

szkole.

Nowe UKD Stare UKD
nowe ukd stare ukd7
37.091.26 Oceny szkolne, metody kontroli

37.091.27

Egzaminy, olimpiady

371.26

Metody oceny i kontroli

postępów w nauce

371.27 Egzaminy

szkolne. Konkursy.

Turnieje

Nowe UKD Stare UKD
nowe ukd stare ukd8
37.091.3

Ogólne zagadnienia

metodyki. Dydaktyka

37.091.322

Praca uczniów.

Korepetycje

371.3.02

371.322

Praca uczniów

Nowe UKD Stare UKD
nowe ukd stare ukd9
37.091.33

Metody nauczania

37.091.33-027.22:7

371.33

Metody nauczania

słownego

371.383

Szkolne imprezy

kulturalne i artystyczne

Nowe UKD Stare UKD
nowe ukd stare ukd10
37.091.5

Porządek i dyscyplina

37.091.64

371.5

371.64/.69

Pomoce naukowe i środki

nauczania

Nowe UKD Stare UKD
nowe ukd
Nowe UKD
  • 373.3.064.2:159.922.7/.8

Godziny wychowawcze w szkole podstawowej

nowe ukd1
Nowe UKD
  • 373.5.064.2.046-021.64:159.922.7/.8

Godziny wychowawcze w gimnazjum

nowe ukd2
Nowe UKD
  • 373.5.064.2.046-021.66:159.922.7/.8

Godzina wychowawcza – szkoły

ponadgimnazjalne, LO, Technikum

nowe ukd stare ukd11
373.3.016:003-028.31

Nauczanie pisania

czytania w szkole

podstawowej

Dysleksja i dysgrafia

372.41 Dysleksja

372.45 Dysgrafia

Nowe UKD Stare UKD
nowe ukd stare ukd12
373.3.016

Przedmioty nauczania

w szkole podstawowej

np. 373.3.016:53

To nauczanie fizyki

w szkole podstawowej

brak

Nowe UKD Stare UKD
nowe ukd stare ukd13
373.5.016.046-021.64

Przedmioty nauczania

w gimnazjum

np. 373.5.016.046-021.64:51

Nauczanie matematyki

w gimnazjum

brak

Nowe UKDStare UKD
nowe ukd stare ukd14
373.5.016.046-021.66

Przedmioty nauczania

w liceum

np. 373.5.016.046-021.66:51

Nauczanie matematyki

w liceum

brak

Nowe UKDStare UKD
nowe ukd stare ukd15
37.016:004 nauczanie informatyki

37.016:028 nauczanie edukacji czytelniczej

372.800.4

372.802+372.800.2

Nauczanie przysposobienia

bibliotecznego (czytelniczego i

informacyjnego)

Nowe UKD Stare UKD
nowe ukd stare ukd16
37.016:272 nauczanie religii katolickiej

37.016:3 nauczanie wychowania obywatelskiego

372.82 nauka religii

372.831/.835 Nauczanie wiedzy o społeczeństwie. Wychowanie obywatelskie. Nauka o Polsce.

Nowe UKD Stare UKD
nowe ukd stare ukd17
37.016:316.77 nauczanie edukacji medialnej

37.016:327.39(4-67)

Nauczanie edukacji

europejskiej, wiedzy

europejskiej

brak

brak

Nowe UKD Stare UKD
nowe ukd stare ukd18
37.016:33 nauczanie ekonomii

37.016:5 nauczanie przyrody

372.833 nauczanie wiedzy ekonomicznej

brak

Nowe UKD Stare UKD
nowe ukd stare ukd19
37.016:51 nauczanie matematyki

37.016:355.58 nauczanie przysposobienia obronnego

372.851

372.835.558

Nowe UKD Stare UKD
nowe ukd stare ukd20
37.016:502+574 nauczanie edukacji ekologicznej. Nauczanie ekologii

372.850.4

Nauczanie o środowisku.

Nauczanie ochrony

środowiska

Nowe UKD Stare UKD
nowe ukd stare ukd21
37.016:613 nauczanie edukacji zdrowotnej.

37.016:613.88+316.6+316.47+176/177

nauczanie

przysposobienia do życia

w rodzinie

Brak

372.861.388 nauczanie przysposobienia do życia w rodzinie. Wychowanie seksualne

Nowe UKD Stare UKD
nowe ukd stare ukd22
37.016:7+316.7 nauczanie wiedzy o kulturze

37.016:796.41 nauczanie rytmiki

Brak

372.879.6

Nauczanie wychowania

fizycznego. Rytmika.

Gimnastyka. Kultura fizyczna

Nowe UKD Stare UKD
nowe ukd stare ukd23
37.016:913(438) nauczanie edukacji regionalnej

37.016:94 nauczanie historii

Brak

372.893 nauczanie historii

Nowe UKD Stare UKD
nowe ukd stare ukd24
37.016:796

wychowanie fizyczne

(bez rytmiki)

372.879.6 nauczanie wychowania fizycznego. Rytmika. Gimnastyka. Kultura fizyczna

Nowe UKD Stare UKD
nowe ukd stare ukd25
37.016:81 nauczanie języków

37.016:82 wychowanie literackie

372.881.1 nauczanie języków

372.882 nauczanie literatury

Nowe UKD Stare UKD
nowe ukd stare ukd28
376-056.36 Nauczanie

(rewalidacja osób

upośledzonych umysłowo)

376.4

Nowe UKD Stare UKD
nowe ukd stare ukd29
376-056.264

Logopedia

376-056.45

Nauczanie osób

utalentowanych, geniuszy

376.36

brak

Nowe UKD Stare UKD