Uwarunkowania demograficzne rynku pracy w polsce
Download
1 / 16

Uwarunkowania demograficzne rynku pracy w Polsce - PowerPoint PPT Presentation


 • 176 Views
 • Uploaded on

Uwarunkowania demograficzne rynku pracy w Polsce. Dr Agnieszka Furmańska-Maruszak, UMK w Toruniu. Plan prezentacji. Sytuacja demograficzna w Polsce i w Europie Konsekwencje dla rynku pracy od strony podażowej od strony popytowej Podsumowanie i wnioski. Uwarunkowania demograficzne.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Uwarunkowania demograficzne rynku pracy w Polsce' - nehru-garza


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Uwarunkowania demograficzne rynku pracy w polsce

Uwarunkowania demograficzne rynku pracy w Polsce

Dr Agnieszka Furmańska-Maruszak, UMK w Toruniu


Plan prezentacji
Plan prezentacji

 • Sytuacja demograficzna w Polsce i w Europie

 • Konsekwencje dla rynku pracy

  • od strony podażowej

  • od strony popytowej

 • Podsumowanie i wnioski


Uwarunkowania demograficzne
Uwarunkowania demograficzne

 • spadek dzietności

 • podwyższenie średniego wieku urodzenia dziecka

 • spadek umieralności

 • wydłużanie się przeciętnego trwania życia

 • wzrost udziału osób starszych w ogólnej populacji ludnościWykres 2 dzietno kobiet w polsce w latach 1990 2010 urodzenia ywe na 1000 kobiet w danej grupie
Wykres 2. 1960-2010Dzietność kobiet w Polsce w latach 1990-2010 (urodzenia żywe na 1000 kobiet w danej grupie)

Źródło: GUS.


Tabela 1 oczekiwane lata ycia os b w wieku 65 lat w polsce i w krajach oecd w 2009 roku
Tabela 1. Oczekiwane lata życia osób w wieku 65 lat w Polsce i w krajach OECD w 2009 roku

Źródło: OECD: Health at a Glance 2011. OECD Indicators. OECD Publishing, Paryż, 2011, s. 161.


Wykres 3. Udział osób starszych w wieku 65 lat i więcej w ogólnej populacji ludności w Polsce i w krajach UE w latach 1960-2060 (w%)

Źródło: G. Lanzieri: The greying of the baby boomers. A century-long view of ageing in European populations, “Statistics in focus” 2011, No 23, p. 6.


Wykres 4. Udział osób starszych w wieku 80 lat i więcej w ogólnej populacji ludności w Polsce i w krajach UE w latach 1960-2060 (w%)

Źródło: G. Lanzieri: The greying of the baby boomers. A century-long view of ageing in European populations, “Statistics in focus” 2011, No 23, p. 7.


Konsekwencje dla rynku pracy
Konsekwencje dla rynku pracy ogólnej populacji ludności w Polsce i w krajach UE w latach 1960-2060 (w%)

RYNEK PRACY


Konsekwencje dla poda y pracy
Konsekwencje dla podaży pracy ogólnej populacji ludności w Polsce i w krajach UE w latach 1960-2060 (w%)

 • mniejsze zasoby pracy

 • „starsze” zasoby pracy

 • większe zaangażowanie w obowiązki opiekuńcze


Wykres 5 struktura ludno ci w polsce wed ug wieku w latach 1990 2010 w
Wykres 5. Struktura ludności w Polsce według wieku w latach 1990-2010 (w %)

Źródło: GUS: Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski w latach 2000-2010, Warszawa 2011, s. 16.


Rodki zaradcze
Środki zaradcze latach 1990-2010 (w %)

 • lepsze dopasowania kwalifikacyjne i regionalne

 • wzrost wydajności pracy

 • imigracja

 • wzrost aktywności zawodowej

 • równowaga praca-życie


Konsekwencje dla popytu na prac
Konsekwencje dla popytu na pracę latach 1990-2010 (w %)

 • zmiany w wielkości i strukturze popytu konsumpcyjnego

 • wzrost zatrudnienia w sektorze usług (w tym m.in. ochrona zdrowia i opieka nad ludźmi starszymi)


Obszary przysz o ciowe dla polskiej gospodarki i rynku pracy
Obszary przyszłościowe dla polskiej gospodarki i rynku pracy

 • technologia informacyjna

 • biotechnologia

 • automatyka i robotyka

 • budownictwo i inżynieria lądowa

 • usługi opiekuńcze i jakość życia

 • usługi okołobiznesowe

 • turystyka, rekreacja i czas wolny

 • technologia żywienia i przemysł spożywczy

 • logistyka i inżynieria transportu

 • inżynieria środowiskowa

Źródło: Foresight kadr nowoczesnej gospodarki (2009).


Podsumowanie
Podsumowanie pracy

 • uwarunkowania demograficzne jako ważna determinanta sytuacji na rynku pracy

 • ważna nie tylko ilość, ale też i jakość zasobów pracy

 • rozwój sektora usług skierowanych do seniorówad