Demograficzne uwarunkowania nadwagi i oty o ci u uczni w gimnazj w w polsce w 2005 roku
Download
1 / 17

- PowerPoint PPT Presentation


 • 134 Views
 • Uploaded on

DEMOGRAFICZNE UWARUNKOWANIA NADWAGI I OTYŁOŚCI U UCZNIÓW GIMNAZJÓW W POLSCE W 2005 ROKU *. Maria Jodkowska , Anna Oblacińska, Izabela Tabak, Agnieszka Małkowska Zakład Medycyny Szkolnej * Praca powstała w ramach projektu Fundacji Badawczej Nutricia RG1/05. Cel pracy.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - aysha


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Demograficzne uwarunkowania nadwagi i oty o ci u uczni w gimnazj w w polsce w 2005 roku

DEMOGRAFICZNE UWARUNKOWANIA NADWAGI I OTYŁOŚCI U UCZNIÓW GIMNAZJÓW W POLSCE W 2005 ROKU *

Maria Jodkowska, Anna Oblacińska, Izabela Tabak, Agnieszka MałkowskaZakład Medycyny Szkolnej

* Praca powstała w ramach projektu Fundacji Badawczej Nutricia RG1/05


Cel pracy
Cel pracy

 • zbadanie częstości występowania nadwagi i otyłości

  u uczniów gimnazjów (wiek 13, 14 i 15 lat) w Polsce

  z uwzględnieniem:

  • płci

  • wieku

  • miejsca zamieszkania


Dob r pr by
Dobór próby

Pomorskie

Województwa wybrane do badania

Podlaskie

Kujawsko-pomorskie

lubuskie

Małopolskie


Badane osoby
Badane osoby

Reprezentatywna próba ponad 8,3 tys. uczniów - młodzież klas I, II i III gimnazjów

W analizach uwzględniających wiek, wykorzystano pomiary 8067 uczniów, stanowiących jednorodne kohorty:

 • 2591 osób urodzonych w 1990 r. - średni wiek 15,3 lat (SD=0.28)

 • 2733 osób urodzonych w 1991 r. - średni wiek 14,3 lat (SD=0.28)

 • 2743 osób urodzonych w 1992 r. - średni wiek 13,3 lat (SD=0,29)

  Płeć badanych

  Chłopcy – 3980

  Dziewczęta - 4087

  Miejsce zamieszkania

  Miasto – 3108

  Wieś - 4959


Metody
Metody

 • Dokonanie pomiarów wysokości i masy ciała u uczniów

 • Obliczenie wskaźnika Body Mass Indes (BMI) dla każdego ucznia

 • Wyznaczenie wartości centylowej wskaźnika BMI odpowiedniego dla płci i wieku (Krzyżaniak A. 2004 (red.). Ciśnienie tętnicze u dzieci i młodzieży. Normy, monitorowanie, profilaktyka. Zakład Epidemiologii Katedry Medycyny Społecznej Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Poznań:114-115. (z uzupełnieniem Autorki dla 15 i 85 centyla.)

  Klasyfikacja nadwagi i otyłości według wskaźnika BMI (zgodnie z rekomendacjami Światowej Organizacji Zdrowia i CDC (Center for Disease Control and Prevention),


Klasyfikacja niedoboru masy cia a prawid owej masy cia a nadwagi i oty o ci wed ug wska nika bmi
Klasyfikacja niedoboru masy ciała, prawidłowej masy ciała, nadwagi i otyłości według wskaźnika BMI


Wyniki
Wyniki ciała, nadwagi

 • Przedstawiają częstość występowania nadwagi i otyłości według

  • płci

  • wieku

  • miejsca zamieszkania


Wyst powanie oty o ci i nadwagi u uczni w w wieku 13 15 lat w polsce wed ug p ci
Występowanie otyłości i nadwagi u uczniów ciała, nadwagi w wieku 13 – 15 lat w Polsce według płci

%

Nadwaga

Otyłość

%

Różnica dziewczęta/chłopcy p<0,001

Różnica dziewczęta/chłopcy NS


Wyst powanie nadmiaru masy cia a u uczni w w wieku 13 15 lat w polsce wed ug p ci
Występowanie nadmiaru masy ciała u uczniów ciała, nadwagi w wieku 13 – 15 lat w Polsce według płci

%

Różnica dziewczęta/chłopcy p<0,001


Wyst powanie nadwagi i oty o ci u uczni w gimnazj w wed ug wieku
Występowanie nadwagi i otyłości ciała, nadwagi u uczniów gimnazjów według wieku

%

Chłopcy

Dziewczęta

Różnice między grupami wiekowymi - NS


Wyst powanie oty o ci u uczni w gimnazj w na wsi i w mie cie
Występowanie otyłości ciała, nadwagi u uczniów gimnazjów na wsi i w mieście

%

Różnice: chł. ze wsi/chł. z miasta p<0,05, dz. .ze wsi/dz. z miasta NS


Wyst powanie nadmiaru masy cia a u uczni w gimnazj w na wsi i w mie cie
Występowanie nadmiaru masy ciała ciała, nadwagi u uczniów gimnazjów na wsi i w mieście

%

Różnice: chł. ze wsi/chł. z miasta - NS, dz.ze wsi/dz. z miasta - NSCz sto wyst powania nadwagi i oty o ci u m odzie y w polsce i w innych krajach
CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA NADWAGI I OTYŁOŚCI U MŁODZIEŻY W POLSCE I W INNYCH KRAJACH

%


Podsumowanie
Podsumowanie

Nadmiar masy ciała występuje u 13% młodzieży w wieku 13 -15 lat w Polsce, w tym otyłość u 4,5%; częściej u dziewcząt niż u chłopców;

Problem otyłości w tej grupie wiekowej w równym stopniu dotyczy młodzieży wiejskiej jak i miejskiej, z tą różnicą, że na wsi jest więcej otyłych chłopców, a w mieście otyłych dziewcząt.


Wnioski
Wnioski

 • Przeprowadzanie cyklicznych badań, np. co 10 lat, dotyczących częstości występowania nadwagi i otyłości, w reprezentatywnej grupie młodzieży w Polsce, pozwoli na śledzenie tendencji zmian występowania tego problemu zdrowotnego i zastosowanie programów interwencyjnych skierowanych szczególnie na grupy ryzyka;

 • Stosowanie wskaźnika BMI i jego granicznych wartości, według zaleceń CDC

  i WHO w badaniach dotyczących otyłości, umożliwi dokonywanie porównań między wynikami badań różnych autorów.