slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti PowerPoint Presentation
Download Presentation
Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 37

Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti - PowerPoint PPT Presentation


 • 142 Views
 • Uploaded on

MINISTERUL EDUCAŢIEI ,CERCETĂRII ŞI INOVĂRII. Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. STAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI AN ŞCOLAR 2008/2009. Unităţi de învăţământ de stat, în anul şcolar 2008-2009. Unităţi de învăţământ particular, în anul şcolar 2008-2009. Dinamica efectivelor şcolare.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti' - melora


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

MINISTERUL EDUCAŢIEI ,CERCETĂRII ŞI INOVĂRII

Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti

STAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI

AN ŞCOLAR 2008/2009

slide8

Cuprinderea copiilor de 3–6 (7) ani în

ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRESCOLAR

Anul şcolar 2008-2009

Pentru anul şcolar 2009 – 2010

Planul de şcolarizarecuprinde 30.220 locuri.

slide10

Alternative educaţionale

ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR

 • Waldorf = 11 grupe
 • Step by step = 12 grupe
 • Jena = 6 grupe

TOTAL = 29 grupe

Total = 725 copiii

ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR ŞI

GIMNAZIAL

 • Waldorf = 19 clase
 • Step by step = 32 clase

TOTAL = 51 clase

Total = 1016 elevi

slide12

Resurse umane

Situaţia ocupării normelor/posturilor didactice

în perioada 2002-2009

slide15

SITUAŢIA PRIVIND MIŞCAREA

ŞI PROMOVABILITATEA ELEVILOR

ÎN ANUL ŞCOLAR 2008 / 2009

slide17

EVALUAREA STĂRII DISCIPLINARE ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT

ÎN ANUL ŞCOLAR 2008 / 2009

slide18

Examenul Naţional de BACALAUREAT

Sesiunea iunie – iulie 2009

slide19

Examenul Naţional de BACALAUREAT

Sesiunea august – septembrie 2009

slide22

CENTRUL MUNICIPAL DE ASISTENŢĂ

PSIHOPEDAGOGICĂ - BUCUREŞTI

Personal

În anul şcolar 2008-2009, Centrul a avut următoarea încadrare:

186 profesori consilierişi 33 profesori logopezi.

Activitate in centre logopedice

Activitate in cabinete de consiliere şi asistenţă psihopedagogică

slide23

Cadre didactice, din Municipiul Bucureşti,

înscrise la perfecţionare prin grade didactice

slide25

Activitatea de perfecţionare şi formare continuă

a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, din Municipiul Bucureşti

În anul şcolar 2008/2009, au participat la cursuri de formare 9185 de cadre didactice.

 • Educaţie nonformală: 50 participanţi
 • Programe organizate de ISMB conf. OMEN 3770: total 1602 participanţi
 • Alte programe de formare organizate prin CCD – 2529 participanţi
 • Dezvoltarea competenţelor lingvistice: 838 participanţi
 • Pregatire managerială- directori, inspectori – 148 participanţi
slide27

INTEGRARE EUROPEANĂ

Relaţii internaţionale, programe de cooperare internaţională, parteneriate, înfrăţiri

 • Componenta Phare: Proiectul PHARE/2004/016-722.01.02 „Acces la educaţie pentru grupurile dezavantajate”, desfăşurat în 8 şcoli pilot din Municipiul Bucureşti;
 • Componenta Comenius:
  • Multilaterale- 32 Bilaterale- 2
 • Componenta Leonardo da Vinci:
  • Plasament de formare IVT-42
  • Profesionişti în formare profesională VETPRO- 22
 • Componenta Vizite de studiu- - 11 beneficiari (reprezentând 22,4%din numărul total la nivel naţional
 • Parteneriate bilaterale: 49
 • Acţiuni bilaterale desfăşurate cu unităţi de învăţământ din U.E., concursuri europene şi internaţionale, schimburi de experienţă pentru elevi/ cadre didactice, acţiuni desfăşurate în colaborare cu ambasadele străine la Bucureşti- 490
 • Cadre didactice participante la programele internaţionale de colaborare:
 • Mobilităţi Comenius – Parteneriate – 300
 • Mobilităţi individuale Comenius – 54
 • Mobilităţi, grup ţintă “VETPRO” – 17TOTAL - 732
 • Vizite arion – 11
 • Mobilităţi în cadrul parteneriatelor – 200
 • Alte mobilităţi – 150
slide28

ACTIVITATEA EDUCATIVĂ FORMALĂ ŞI NONFORMALĂ -1

PROGRAME EDUCATIVE

 • EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE ÎN ŞCOALA ROMÂNEASCĂ
 • EDUCAŢIA PENTRU CETĂŢENIE DEMOCRATICĂ
 • AVOCATUL ELEVILOR
 • CREEAZĂ- ŢI MEDIUL !
 • EDUCAŢIA PENTRU MEDIA
 • EDUCAŢIA PĂRINŢILOR
 • CHARACTER FIRST
 • ALCOOLUL NU TE FACE MARE
 • PUNŢI ÎNTRE SAT ŞI ORAŞ
 • PROGRAME EDUCATIVE

ÎN PARTENERIAT = 68

slide29

ACTIVITATEA EDUCATIVĂ FORMALĂ ŞI NONFORMALĂ -2

PROGRAME EDUCATIVE REALIZATE ÎN PARTENERIAT

 • „SĂ EXMATRICULĂM VIOLENŢA!” (în parteneriat cu Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti) ;
 • „JANDARMUL PRIETENUL CELOR CARE RESPECTĂ LEGEA” (în parteneriat cu Direcţia Generală de Jandarmi a Municipiului Bucureşti);
 • „CARTONAŞ ROŞU PENTRU VIOLENŢĂ” în parteneriat cu Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti) ;
 • „Programul de dezvoltare a carierei pentru absolvenţi de liceu şi studenţi “GENPACT CARIEER ACADEMY”, ( în cadrul parteneriatului ISMB cu Grupul Educativa )
 • “FOLK FĂRĂ VÂRSTĂ” (în parteneriat cu SRR-Radio România Actualităţi şi Radio Bucureşti)
 • „Educaţia pentru un stil de viaţă durabil” parteneriat ISMB şi Asociaţia „Asistenţă şi Programe pentru Dezvoltare Durabilă- Agenda 21”
 • “Fii responsabil, reciclează” în parteneriat cu Fundaţia TERRA Mileniului III şi ECOROM AMBALAJE
 • TÂRGUL „OFERTA EDUCAŢIONALĂ” în parteneriat cu ASOCIAŢIA „ŞCOALA DEMOCRAŢIEI”
 • Festivaluri şi concursuri, organizate de ISMB
 • Festivalul naţional de teatru pentru elevi “George Constantin” 2009, ediţia a XI-a
 • Festivalul Naţional de creţie şi interpretare muzică folk “TOAMNA BALADELOR” , ediţia a X-a
 • Concursul naţional pe teme de protecţia consumatorului “ALEGE ESTE DREPTUL TĂU!”
slide30

ASIGURAREA SIGURANŢEI COPIILOR

DIMINUAREA FENOMENULUI DE VIOLENŢĂ

 • În anul şcolar 2008 / 2009 în unităţile de învăţământ au fost înregistrate 192deinfracţiuni si 2130acte de violenta;
 • În perioada 15.09.2008 – 15.09.2009 în Municipiul Bucureşti au avut loc, din vina elevilor minori, 153accidente de circulaţie, soldate cu o persoană decedată, 24 rănite grav şi 128 rănite uşor;
 • În unităţile de învăţământ din Municipiul Bucureşti sunt instalate sisteme tehnice de alarmare în 84 unităţi şcolare, sisteme de televiziune cu circuit închis în 116 unităţi;
 • 80de unităţi şcolare nu prezintă siguranţă din cauza împrejmuirilor necorspunzătoare;
slide31

INFRASTRUCTURA EDUCAŢIONALĂ

STAREA FIZICĂ ŞI JURIDICĂ A CLĂDIRILOR

Starea fizică

Învăţământul preuniversitar îşi desfăşoară activitatea în municipiul Bucureşti în 457 unităţi de învăţământ care dispun de aproximativ 700 de corpuri de clădire construite în perioadele:

 • înainte de 1900- 37 de clădiri
 • 1900 – 1940- 109 de clădiri
 • 1941 – 1977 - 433 de clădiri
 • 1978 – 2009 - 121 de clădiri

Starea juridică

Din cele 457 de unităţi ale învăţământului preuniversitar din Bucureşti, 420 de unităţi îşi desfăşoară activitatea în spaţii proprii, din punct de vedere juridic.

Programul BEI

În Programul B.E.I. sunt incluse 102 unităţi de învăţământ. Până în prezent, aufost reabilitate 8 unităţi (2008) şi 14 unităţi (2009).

slide32

INFRASTRUCTURA EDUCAŢIONALĂ

Situaţia bazei sportive a unităţilor

 • din 107 licee, 83 deţin săli de sport şi 24 săli de sport improvizate;
 • din 177 şcoli, 103 deţin săli de sport şi 74 săli de sport improvizate;

Biblioteca şcolară

- 285 unităţi de învăţământ dispun de 270 săli de bibliotecă şi de un fond de carte de cca. 12.000 mii volume;

- 210 biblioteci dispun de spaţii adecvate activităţii, iar 34 au organizat un sistem informatizat de evidenţă a volumelor.

- 21 centre de documentare şi informare.

Cămine

- funcţionează în 20 unităţi şcolare;

- starea căminelor aflate în folosinţă este în necorespunzătoare, fiind necesare în majoritatea cazurilor, ample lucrări de consolidare, reabilitare construcţii şi instalaţii, igienizare.

Unităţi de învăţământ care funcţionează într-un singur schimb

– 42 unităţi

Unităţi şcolare cu Programul „Şcoala de după şcoală

– 84 unităţi.

slide33

FINANŢARE – INVESTIŢII

 • În anul financiar 2008 / 2009, până la această dată,

au fost repartizate următoarele fonduri:

slide34

EDUCATIA-OBIECTIV COMUN

~Cresterea responsabilitatii educationalela nivelul autoritatilor publice locale. ISMB a dezvoltat un cadru optim de colaborare cu Institutia Prefectului Municipiului Bucuresti, cu Primaria Municipiului Bucuresti, cu primariile sectoarelor 1-6, cu Directia Generala de Politie, cu Directia de Jandarmi si cu alti parteneri de educatie;~Consolidarea parteneriatului cu sindicatele din educatie, bazat pe interesul comun pentru cresterea calitatii si eficientei in educatie;~Implicarea efectiva a parintilor in viata scolii, în luarea unor decizii optime în interesul elevilor;~Transformarea reală a şcolii într-un spaţiu de educaţie, de respectare a drepturilor şi a demnităţii copiilor.

slide35

OBIECTIV

 • Fiecare an şcolar este o provocare pentru toţi, cu emoţii şi aşteptări de fiecare parte.
 • Înţelegem că atingerea finalităţilor educaţionale presupune un efort comun din partea tuturor, cu responsabilitate, profesionalism, deontologie – din partea cadrelor didactice, cu apetenţă pentru studiu, dorinta de cunoastere şi înţelegere – din partea elevilor, cu sprijinul familiei şi al comunităţii locale.
 • Astfel, dorim să contribuim la formare şi educare, prin raportare la individualitatea copilului, printr-un demers didactic conceput cu dăruire, prin valorizarea înzestrării proprii a fiecărui elev, fiind conştienţi că putem şi trebuie să reprezentăm repere de corectitudine şi moralitate.
 • În contextul unei societăţi democratice, ne propunem promovarea valorilor umane şi profesionale, fiind conşienţi că omul lipsit de educaţie nu ştie să se servească de libertatea sa.
la redactarea acestui material au contribuit
La redactarea acestui material au contribuit:
 • Gabriel Vrinceanu
 • Luminita Doicin
 • Gruber Nadia
 • Elvira Petrescu
 • Dia-Daria Stoicescu
 • Jean Badea
 • Marian Banu

octombrie 2009