f rb ttrad hemsjukv rd f r prim rv rdens mest sjuka ldre n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Förbättrad hemsjukvård för Primärvårdens mest sjuka äldre PowerPoint Presentation
Download Presentation
Förbättrad hemsjukvård för Primärvårdens mest sjuka äldre

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Förbättrad hemsjukvård för Primärvårdens mest sjuka äldre - PowerPoint PPT Presentation


 • 105 Views
 • Uploaded on

Förbättrad hemsjukvård för Primärvårdens mest sjuka äldre. Kristina Lundgren, familjeläkare, Maria Meidell, geriatriker, hc Ankaret, Örnsköldsvik, Ingela Danielsson, FOU-handledare, Landstinget Västernorrland. Bakgrund. Hemsjukvården förutom läkarna ska gå över till kommunerna februari 2014.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Förbättrad hemsjukvård för Primärvårdens mest sjuka äldre' - melita


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
f rb ttrad hemsjukv rd f r prim rv rdens mest sjuka ldre
Förbättrad hemsjukvård för Primärvårdens mest sjuka äldre

Kristina Lundgren, familjeläkare, Maria Meidell, geriatriker, hc Ankaret, Örnsköldsvik, Ingela Danielsson, FOU-handledare, Landstinget Västernorrland

bakgrund
Bakgrund
 • Hemsjukvården förutom läkarna ska gå över till kommunerna februari 2014.
 • Nödvändigt att förbättra strukturen för omhändertagandet av de mest sjuka äldre på hälsocentralens läkarmottagning.
 • Pengar söktes från ”De mest sjuka äldre i Örnsköldsvik”, projekt som fått ekonomiskt stöd från SKL.
fr gest llningar f r projektet
Frågeställningar för projektet

Del 1

 • Identifiera de mest sjuka äldre som har behov av riktade insatser från hälsocentralens läkarmottagning
 • Hur hittar man dessa individer?

Del 2

 • Förbättra läkarmottagningens struktur för omhändertagandet av primärvårdens mest sjuka äldre.

.

metod tre journalstudier
Metod: Tre journalstudier
 • Studie AMest sjuka äldre i ordinärt boende (enl. SKL:s kriterier)
 • Studie BPersoner, under någon del av 2012 boende på SÄBO
 • Studie CPatienter, som distriktssköterskorna har hemsjukvårdsuppdrag för + bedömer har stora vårdbehov + behov av läkarkontakt regelbundet
studie a
Studie A
 • Utgångspunkt från SKL:s kriterier avmest sjuka äldre i ordinärt boende 2009.
 • 75 år och äldre + vårdad tre eller fler tillfällen på sjukhus under en 12 månaders period samt har haft tre diagnoser eller fler från olika sjukdomsgrupper under samma tid.
 • + listad för hc Ankaret vid något tillfälle 2012 och ordinärt boende mer än 50% av tiden 2012.
resultat studie a
Resultat studie A

Antal patienter 78

Antal kvinnor 40

Medelålder 83 år

Antal diagnoser 7,0

Antal med demens 2 patienter

Antal stående läkemedel 7,8

Antal v.b. läkemedel 2,9

Läkemedelsgenomgång 0

Antal läkarbesök 2,6

Antal läkaranteckningar 12

Hemtjänst mer än 25 t 5 patienter

Antal avlidna 11 patienter

studie b
Studie B

Studie av personer, 75 år och äldre, som under någon del av 2012 varit permanent boende på SÄBO (särskilt boende). I gruppen ingår personer listade på hc Ankaret och studien innefattar även avlidna.

resultat studie b personer v rdade p s bo
Resultat studie BPersoner vårdade på SÄBO
 • Antal patienter 230
 • Antal kvinnor 166
 • Medelålder 87 år
 • Antal diagnoser 4,4
 • Antal med demens 169
 • Läkemedel, stående 7,8
 • Läkemedel, vid behov 2,9
 • Läkemedelsgenomgång 131 patienter
 • Antal läkarkontakter/besök 1,4
 • Ingen läkarkontakt 33 patienter
 • Antal läkaranteckningar 15,9
 • Antal avlidna 65
studie c
Studie C
 • Patienter, 75 år och äldre, som distriktssköterskorna har hemsjukvårdsuppdrag för
 • och bedömer har stora vårdbehov
 • samt behov av regelbunden läkarkontakt i primärvården
resultat studie c utvalda av distriktssk terskor
Resultat studie CUtvalda av distriktssköterskor

Antal 99

Antal kvinnor 74

Medelålder 85 år

Antal diagnoser 4,9Antal dementa 33

Läkemedel, stående 7,6 vid behov 2,2

Läkemedelsgenomgång 0

Antal läkarbesök 1,8

Inget läkarbesök 34 patienter

Antal läkaranteckningar 11,3

Hemtjänst >25t/mån 60 patienter

Vårdplanerad 2012 23 patienter

sammanfattning resultat
Sammanfattning, resultat
 • Det viktigaste fyndet är att patientgrupp B och C liknar varandra mycket, här finns primärvårdens mest sjuka äldre.
 • Patientgrupp A har mer behov av fortsatt kontakt med sjukhusvården men även här finns en mindre grupp som borde följas upp bättre i primärvården.
vilka patienter kan bli aktuella f r hemsjukv rdsenheten p ankaret
Vilka patienter kan bli aktuella för hemsjukvårdsenheten på Ankaret?
 • Hemsjukvårdspatienter enligt nu gällande definitioner.
 • Patienter med behov av omfattande omsorg, mer än 25 timmar hemtjänst /månad
 • Remitterade som behöver mycket läkarkontakt i primärvården
 • Korttidsvårdade på SÄBO de senaste 12 månaderna
 • Dementa
 • Patienter med behov av rehabilitering i hemmet
id er inf r framtiden
Idéer inför framtiden
 • Hemsjukvårdsenhet med in- och utskrivning
 • En ansvarig allmänläkare
 • Samordningssköterska på hälsocentralen
 • Remiss till enheten
 • Alla åldrar med omfattande vårdbehov och behov av regelbunden kontakt med läkare i primärvården
 • Vårdplanerade
 • Sittronder med distriktssköterskan från kommunen en gång i veckan
 • Väntelista till enheten
prim rv rdens mest sjuka ldre personer i eget boende i behov av omfattande omsorg
Primärvårdens mest sjuka äldre:personer i eget boende i behov av omfattande omsorg.

Med omfattande omsorg menas:

  • mer än 25 timmar hemtjänst per månad
  • stöd enligt LSS
  • omfattande anhörigvård
 • Personer med dessa behov är de som i första hand ska erbjudas ingå i den nya hemsjukvårdsenheten på Ankaret.
kan man identifiera dessa patienter i datorsystemen
Kan man identifiera dessa patienter i datorsystemen?
 • Vi kunde inte hitta dessa patienter i landstingets datorsystem.
 • Vi bedömer att de flesta borde gå att identifiera i kommunens datorsystem. Gott samarbete behövs!
  • Patienter på SÄBO, korttidsvårdade
  • Patienter som har mer än 25 timmar hemtjänst per månad
2012 var det vanligast att ankarets patienter avled p s bo
2012 var det vanligast att Ankarets patienter avled på SÄBO.
 • 172 avlidna 2012
 • 80 avled på SÄBO
 • 56 avled på sjukhus.19 av dessa hade tidigare vårdats på permanent plats på SÄBO.
 • 20 var ASIH patienter
 • 16 avled på annan plats
 • 13 var yngre än 65 år
tabell a
Tabell A
 • Intressant att notera är:
 • Ålder 83 år
 • Diagnoser 7,0
 • Demens 2
 • Läkemedel 7,8 + 2,9
 • LMG 0
 • HT mer än 25t/mån 5
 • Vårdplanerade 29
 • Läkarkontakt 2,6
 • Läkaranteckning 12
 • Avlidna 11
tabell b
Tabell B

Intressant att notera är

Ålder 87 år

Diagnoser 4,4

Demens 169

Läkarkontakt 1,4

Ingen läkarkontakt 33

Läkaranteckningar 15,9

Avlidna 69

tabell c
Tabell C
 • Intressant att notera är:
 • Ålder 85
 • Diagnoser 4,9
 • Demens 33
 • Läkemedel 7,6 + 2,2
 • LMG 0
 • HT mer än 25t/mån 60
 • Vpl 2012 23
 • Läkarkontakter 1,8
 • Ej läkarkontakt 34
 • Läkaranteckning 11,3