f rb ttrad hemsjukv rd f r prim rv rdens mest sjuka ldre n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Förbättrad hemsjukvård för Primärvårdens mest sjuka äldre PowerPoint Presentation
Download Presentation
Förbättrad hemsjukvård för Primärvårdens mest sjuka äldre

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Förbättrad hemsjukvård för Primärvårdens mest sjuka äldre - PowerPoint PPT Presentation


 • 105 Views
 • Uploaded on

Förbättrad hemsjukvård för Primärvårdens mest sjuka äldre. Kristina Lundgren, familjeläkare, Maria Meidell, geriatriker, hc Ankaret, Örnsköldsvik, Ingela Danielsson, FOU-handledare, Landstinget Västernorrland. Bakgrund. Hemsjukvården förutom läkarna ska gå över till kommunerna februari 2014.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Förbättrad hemsjukvård för Primärvårdens mest sjuka äldre


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
f rb ttrad hemsjukv rd f r prim rv rdens mest sjuka ldre
Förbättrad hemsjukvård för Primärvårdens mest sjuka äldre

Kristina Lundgren, familjeläkare, Maria Meidell, geriatriker, hc Ankaret, Örnsköldsvik, Ingela Danielsson, FOU-handledare, Landstinget Västernorrland

bakgrund
Bakgrund
 • Hemsjukvården förutom läkarna ska gå över till kommunerna februari 2014.
 • Nödvändigt att förbättra strukturen för omhändertagandet av de mest sjuka äldre på hälsocentralens läkarmottagning.
 • Pengar söktes från ”De mest sjuka äldre i Örnsköldsvik”, projekt som fått ekonomiskt stöd från SKL.
fr gest llningar f r projektet
Frågeställningar för projektet

Del 1

 • Identifiera de mest sjuka äldre som har behov av riktade insatser från hälsocentralens läkarmottagning
 • Hur hittar man dessa individer?

Del 2

 • Förbättra läkarmottagningens struktur för omhändertagandet av primärvårdens mest sjuka äldre.

.

metod tre journalstudier
Metod: Tre journalstudier
 • Studie AMest sjuka äldre i ordinärt boende (enl. SKL:s kriterier)
 • Studie BPersoner, under någon del av 2012 boende på SÄBO
 • Studie CPatienter, som distriktssköterskorna har hemsjukvårdsuppdrag för + bedömer har stora vårdbehov + behov av läkarkontakt regelbundet
studie a
Studie A
 • Utgångspunkt från SKL:s kriterier avmest sjuka äldre i ordinärt boende 2009.
 • 75 år och äldre + vårdad tre eller fler tillfällen på sjukhus under en 12 månaders period samt har haft tre diagnoser eller fler från olika sjukdomsgrupper under samma tid.
 • + listad för hc Ankaret vid något tillfälle 2012 och ordinärt boende mer än 50% av tiden 2012.
resultat studie a
Resultat studie A

Antal patienter 78

Antal kvinnor 40

Medelålder 83 år

Antal diagnoser 7,0

Antal med demens 2 patienter

Antal stående läkemedel 7,8

Antal v.b. läkemedel 2,9

Läkemedelsgenomgång 0

Antal läkarbesök 2,6

Antal läkaranteckningar 12

Hemtjänst mer än 25 t 5 patienter

Antal avlidna 11 patienter

studie b
Studie B

Studie av personer, 75 år och äldre, som under någon del av 2012 varit permanent boende på SÄBO (särskilt boende). I gruppen ingår personer listade på hc Ankaret och studien innefattar även avlidna.

resultat studie b personer v rdade p s bo
Resultat studie BPersoner vårdade på SÄBO
 • Antal patienter 230
 • Antal kvinnor 166
 • Medelålder 87 år
 • Antal diagnoser 4,4
 • Antal med demens 169
 • Läkemedel, stående 7,8
 • Läkemedel, vid behov 2,9
 • Läkemedelsgenomgång 131 patienter
 • Antal läkarkontakter/besök 1,4
 • Ingen läkarkontakt 33 patienter
 • Antal läkaranteckningar 15,9
 • Antal avlidna 65
studie c
Studie C
 • Patienter, 75 år och äldre, som distriktssköterskorna har hemsjukvårdsuppdrag för
 • och bedömer har stora vårdbehov
 • samt behov av regelbunden läkarkontakt i primärvården
resultat studie c utvalda av distriktssk terskor
Resultat studie CUtvalda av distriktssköterskor

Antal 99

Antal kvinnor 74

Medelålder 85 år

Antal diagnoser 4,9Antal dementa 33

Läkemedel, stående 7,6 vid behov 2,2

Läkemedelsgenomgång 0

Antal läkarbesök 1,8

Inget läkarbesök 34 patienter

Antal läkaranteckningar 11,3

Hemtjänst >25t/mån 60 patienter

Vårdplanerad 2012 23 patienter

sammanfattning resultat
Sammanfattning, resultat
 • Det viktigaste fyndet är att patientgrupp B och C liknar varandra mycket, här finns primärvårdens mest sjuka äldre.
 • Patientgrupp A har mer behov av fortsatt kontakt med sjukhusvården men även här finns en mindre grupp som borde följas upp bättre i primärvården.
vilka patienter kan bli aktuella f r hemsjukv rdsenheten p ankaret
Vilka patienter kan bli aktuella för hemsjukvårdsenheten på Ankaret?
 • Hemsjukvårdspatienter enligt nu gällande definitioner.
 • Patienter med behov av omfattande omsorg, mer än 25 timmar hemtjänst /månad
 • Remitterade som behöver mycket läkarkontakt i primärvården
 • Korttidsvårdade på SÄBO de senaste 12 månaderna
 • Dementa
 • Patienter med behov av rehabilitering i hemmet
id er inf r framtiden
Idéer inför framtiden
 • Hemsjukvårdsenhet med in- och utskrivning
 • En ansvarig allmänläkare
 • Samordningssköterska på hälsocentralen
 • Remiss till enheten
 • Alla åldrar med omfattande vårdbehov och behov av regelbunden kontakt med läkare i primärvården
 • Vårdplanerade
 • Sittronder med distriktssköterskan från kommunen en gång i veckan
 • Väntelista till enheten
prim rv rdens mest sjuka ldre personer i eget boende i behov av omfattande omsorg
Primärvårdens mest sjuka äldre:personer i eget boende i behov av omfattande omsorg.

Med omfattande omsorg menas:

  • mer än 25 timmar hemtjänst per månad
  • stöd enligt LSS
  • omfattande anhörigvård
 • Personer med dessa behov är de som i första hand ska erbjudas ingå i den nya hemsjukvårdsenheten på Ankaret.
kan man identifiera dessa patienter i datorsystemen
Kan man identifiera dessa patienter i datorsystemen?
 • Vi kunde inte hitta dessa patienter i landstingets datorsystem.
 • Vi bedömer att de flesta borde gå att identifiera i kommunens datorsystem. Gott samarbete behövs!
  • Patienter på SÄBO, korttidsvårdade
  • Patienter som har mer än 25 timmar hemtjänst per månad
2012 var det vanligast att ankarets patienter avled p s bo
2012 var det vanligast att Ankarets patienter avled på SÄBO.
 • 172 avlidna 2012
 • 80 avled på SÄBO
 • 56 avled på sjukhus.19 av dessa hade tidigare vårdats på permanent plats på SÄBO.
 • 20 var ASIH patienter
 • 16 avled på annan plats
 • 13 var yngre än 65 år
tabell a
Tabell A
 • Intressant att notera är:
 • Ålder 83 år
 • Diagnoser 7,0
 • Demens 2
 • Läkemedel 7,8 + 2,9
 • LMG 0
 • HT mer än 25t/mån 5
 • Vårdplanerade 29
 • Läkarkontakt 2,6
 • Läkaranteckning 12
 • Avlidna 11
tabell b
Tabell B

Intressant att notera är

Ålder 87 år

Diagnoser 4,4

Demens 169

Läkarkontakt 1,4

Ingen läkarkontakt 33

Läkaranteckningar 15,9

Avlidna 69

tabell c
Tabell C
 • Intressant att notera är:
 • Ålder 85
 • Diagnoser 4,9
 • Demens 33
 • Läkemedel 7,6 + 2,2
 • LMG 0
 • HT mer än 25t/mån 60
 • Vpl 2012 23
 • Läkarkontakter 1,8
 • Ej läkarkontakt 34
 • Läkaranteckning 11,3