resemedicin l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Resemedicin PowerPoint Presentation
Download Presentation
Resemedicin

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 71

Resemedicin - PowerPoint PPT Presentation


 • 256 Views
 • Uploaded on

Resemedicin. Gunnar Briheim . Infektionskliniken US. 2009. Svenska semesterresor från Stockholm 2008. Resmål antal placering förändring resenärer 2007 %. Hemtransport till Sverige 1997. Skadade/sjuka Avlidna Totalt

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Resemedicin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
resemedicin
Resemedicin

Gunnar Briheim

Infektionskliniken US

2009

slide3

Svenska semesterresor från Stockholm 2008

Resmål antal placering förändring resenärer 2007 %

slide4

Hemtransport till Sverige 1997

Skadade/sjuka Avlidna Totalt

Trauma 726 43 769

Hjärt-kärlsjukdom 304 167 471

Tarmsjd (inkl. appendicit) 165 13 178

Psykisk sjukdom 124 0 124

Sjd i nervsystemet 78 13 91

Infektionssjukdomar 73 3 76

Drunkning/tillbud 1 16 17

Mord/självmord/mordförsök 1 11 12

Övrigt 211 9 220

Summa 1683 275 1958

d dsorsaker
Dödsorsaker (%)

Hargarten 1991 Prociv 1995 (n = 2.463) (n = 421)

Hjärt-kärl 55 46

Trauma 22 26

Mord/självmord 3 8

Infektioner 1 3

Övrigt 19 17

slide6

Dödsfall i trafiken

Per 10.000 bilar

Guatemala 50 Peru 40 Mexico 25 USA 3

Per 100 milj bilkilometer

Egypten 44 Turkiet 13 Spanien 4 Sverige 0.8

slide7

Infektionssjukdomar - global statistik

 • Tuberkulos - c:a 1/3 av jordens befolkning är infekterad, 40 milj sjuka, 2 - 3 milj dör årligen
 • HIV c:a 33 miljoner, 2007 dog ca 3 milj
 • Malaria - c:a 400 milj/år, 1 milj dödsfall
 • Hepatit B c:a 350 milj kroniska bärare
 • Bilharzia (snäckfeber) c:a 200 milj
 • Flodblindhet (onchocerciasis) c:a 18 milj
 • Chagas sjukdom c:a 17 milj
slide8

Insjuknande för varje miljon resenärer som besöker tropikerna en månad

Malaria Västafrika 24.000 Sydamerika 500

Hepatit A 3.000

STD 3.000

Tyfoidfeber Afrika 300 Indien 300 Övriga 30

Kolera 3

Polio 1

slide9

Flygresan

Trombosrisk? Sannolikt ökad.

Metaanalys av 14 studier: 3 ggr ökad risk 18 % riskökning/2 tim resa Chandra et al. Ann Intern Med 2009;151:180-190

Förebyggande åtgärder: Aktiv fotgymnastik under resan Riklig dryck (obs inte alkohol) Stödstrumpa Salicylika?? Lågmolekylärt heparin

slide10

Flygresan (forts)

Lufttrycket i flygplanet vid 10.000 m höjd är 25 % lägre än på marken = lufttrycket på 2000 m höjd = ca 90 % saturation

Personer med lungsjukdomar kan behöva extra O2 tillförsel

Torr luft, luftfuktigheten ca 20 % kabinen

Jetlag. Melatonin?

slide11

Mat och dryck

Drick endast buteljerat vatten Desinficering: kokning (kokpunkt vid 6000m höjd = 80 grader) filtrering klorering (Puritabs)

Boil it, peel it or skip it.

Avdödning av bakterier i is: Club soda 0 % Coca Cola 5 % Wiskey 80 % Tequila 90 %

slide12

Sol och värme

Solskyddskräm Riklig dryck ev salttabletter

Insekter och parasiter

Myggrepellerande medel Impregnerat myggnät Långärmat och långbyxor på kvällen Undvik att gå barfota Bada inte i stillastående sötvatten

slide13

STD Kondom!

Olycksfall 2 – 10 ggr ökad dödlighet i olycksfall Undvik att hyra motorcykel

Höghöjdssjuka risk vid vistelse > 2000 m förebyggande: acklimatisering acetazolamid (Diamox)

slide15

Vaccinationer vid utlandsresa

Fyll på grundskydd tetanus difteri polio

Specifika vacciner mot ex: Hepatit A Hepatit B Gula febern Tyfoidfeber Kolera/ETEC Rabies Japansk encefalit Tuberkulos Meningokock Mässling/röda hund/påssjuka

slide16

Vaccintyper:Toxoidvacciner (tetanus, difteri)

Avdödade bakteriella helcellsvacciner (kolera)

Bakteriella kapselvacciner (pneumokock, meningokock, tyfoid)

Konjugatvacciner (H.infl B, pneumokock, meningokock grp C)

Levande bakteriella vacciner (tuberkulos, oralt tyfoid)

Avdödade helvirusvacciner (hepatit A, rabies, japansk encefalit, polio, TBE)

Subenhetsvirusvacciner (hepatit B, HPV)

Levande försvagade virusvacciner (morbilli, parotit, rubella, gula febern, oralt polio, varicella, rotavirus)

Kombinationsvacciner (hepatit A + B, MMR)

kontraindikationer
Kontraindikationer
 • Akut pågående infektion med feber
 • Akut skov av kronisk inflammatorisk sjukdom
 • Nedsatt immunförsvar Ge inte levande vacciner
 • Allergier mot vaccin eller ingående komponenter
 • Graviditet Inga levande vacciner
verk nslighetsreaktioner
Överkänslighetsreaktioner

Allergi mot ingående konserveringsmedel formaldehyd, tiomersal (kvicksilver)

Äggallergi Gula feber, Influensa, MPR

Frekvens anafylaktiska reaktioner

MPR 1 - 20/100.000 DTP 2/100.000 Hepatit B ej beräkningsbart

utrustning vid vaccination
Utrustning vid vaccination

Var alltid minst två

Adrenalin 1 mg/ml

NaCl för spädning av adrenalinet

Kortison (SoluCortef, Betapred)

Tavegyl tabl och inj. Vätska

Rubens blåsa

p st dda effekter av vaccinationer
Påstådda effekter av vaccinationer

Allergi - astma

Diabetes

Autism

Plötslig oväntad spädbarnsdöd

Hjärnskador

Negativa effekter på immunförsvaret

Kronisk tarmsjukdom

MS

komplikationsrisk vid m sslingssjukdom jfr med vaccination
Komplikationsrisk vid mässlingssjukdom jfr med vaccination

Komplikation Sjukdom Vaccination

Otitis media 7 - 9 % 0

Pneumoni 1 - 6 % 0

Diarré 66 % 0

Encefalomyelit 0,5-1/1 000 1/1 000 000

SSPE 1/100 000 0

Död 0,1 - 1/1000 0 (upp till 5-15% i utv. länder)

slide22

Indelning av infektioner förvärvade i tropiska länder

 • Mag-tarminfektioner
 • Maskinfektioner
 • Protozosjukdomar (inkl. malaria)
 • Viroser
 • Bakteriella infektioner (ej mag-tarminf.)
turistdiarr
Turistdiarré

40 – 50 % som besöker tropikerna drabbas av diarré efter 2 – 3 veckor

1/3 blir sängliggande minst 24 timmar

1000 fecala bakterier/g på restauranger i Mexico City

Barn under 2 år i u-länder har 7 – 19 diarréepisoder/år

3 – 5 milj dödsfall/år pga diarré

turistdiarr24
Dehli Belly

Montezumas hämd

Aden Gut

Guppy Tummy

San Franciscitis

Aztec Two-step

Greek Gallop

Rome runs

Hong Kong Dog

Turkey Trots

La Turista

Basra Belly

Back door sprint

Turistdiarré
turistdiarr etiologi
Turistdiarré - etiologi

Bakterier ETEC Salmonella Shigella Campylobakter (Kolera)

Protozoer Giardia Amöba

turistdiarr terapi
Turistdiarré - terapi

Oftast endast symtomatisk

Om allmänpåverkan, blodiga diarréer, feber – Ciproxin 500 mg x 2 x VII

Behandla alltid:

Shigella Ciproxin Giardia Metronidazol/tinidazol Amöba Metronidazole/Furamid

turistdiarr terapi forts
Turistdiarré – terapi (forts)

Oral rehydrering: 1 liter vatten ½ tsk salt 2 msk druvsocker (alt. 3 msk vanligt socker) ev. smaksättning

turistdiarr profylax
Turistdiarré - profylax

”Boil it, peel it or skip it”

Undvik antacida/syrahämmande läkemedel

Loperamid som symtomlindring

Egenbehandling med kinolon Ciprofloxacin 500 mg x 2 x III Norfloxacin 400 mg x 2 x III Azitromycin 1000 mg engångsdos

turistdiarr profylax forts
Turistdiarré – profylax (forts)

VaccinationKolera (ETEC??) Dukoral®

TyfoidfeberTyphim Vi® Typherix®

Aktivt kol ingen effekt

Laktobaciller, bifidobakterier tveksam effekt

slide31

Kolera

Förekommer endemiskt i Afrika, Sydamerika och Asien

Krävs hög smittdos, bakterien avdödas väl i en normal magsäck.

Risk för svensk resenär <1/500.000 = sällan aktuellt med profylax

Svenska resenärer: 1 fall 2009 (Bangladesh) 1 fall 2004 (Indien)

Vaccin: Dukoral® ger även visst skydd mot ETEC (ej godkänd indikation)

Peroralt, 2 doser till vuxna ger 80 % skydd första 6 månaderna, booster efter 2 år

Rek vid långvarig (> 4 veckor) vistelse under primitiva förhållanden i endemiska områden

slide33

Tyfoidfeber (forts)

 • Förekommer globalt men vanligare i fattiga länder
 • 30 milj. fall/år 600.000 dödsfall
 • 14 fall/år i genomsnitt i Sverige 2000 – 2007 2008 32 fall varav 29 smittade utomlands
 • Vaccination
 • 1. Parenteralt polysackaridvaccin (Typhim Vi, Typherix)
 • 1 inj, skydd 3 år.
 • 2. Peroralt, frystorkade bakterier (Vivotif)
 • 1 kapsel varannan dag x 3
 • Vid vistelse primitivt i högendemiska områden > 4 veckor
maskinfektioner
Maskinfektioner

Cutan larva migrans Ankylostoma braziliensis, hundens hakmask Undvik att gå barfota

Hakmask Ankylostoma duodenale Undvik att gå barfota

Bilharzia Schistosomiasis Undvik att bada i sötvatten

malaria
Malaria

85 % av alla malariafall inträffar i Afrika

Risk för västerländsk resenär att få malaria (%) västafrika östafrika sydostasien

Utan profylax 4 1 0,001

Med profylax 0,33 0,12 < 0,0001

Patient med feber som kommer från malariaområde skall alltid misstänkas ha malaria tills detta är uteslutet!

Diagnostik: Malaquick (snabbtest) Mikroskopi (utstryk och tjock droppe)

Ca 100 – 200 fall/år av malaria i Sverige 2004 91 fall varav 87 (96 %) var smittade i Afrika

slide37

Malaria - profylax

Icke medikamentell

Myggstift diethyltoluamide (DEET)

Reducerar antal myggstick från 1.200/tim till 4/tim (studie i Alaska)

50% lösning reducerade antalet myggstick med 85 % i Kameruns regnskog

Upp till 9% av DEET kan absorberas genom huden - försiktighet vid upprepade beh av små barn

Bör appliceras var 4:e timme

Tvål Finns ej i Sverige men vanligt utomlands. Innehåller svag lösning av permetrin (t.ex. Mosbar®)

Gav 83 - 100 % reduktion av myggstick i studie i Malaysia, 89 - 100 % i Indien.

Myggnät Impregnerat med permetrin/deltametrin

Långärmat/långbyxor efter mörkrets inbrott

malaria profylax
Malaria - profylax

Medikamentell profylax:

1. Klorokinfosfat. Utbredd resistens

2. Meflokin (Lariam®). Biverkningsbelastat

3. Atovaquone + proguanil (Malarone®). Dyrt

4. Doxycyklin (Doxyferm®) Fotosensibilisering

slide39

Virusinfektioner

Vaccin finns Vaccin saknas

Hepatit A , B Hepatit C och E

Gula febern Denguefeber

Japansk encefalit Chikungunya

Polio Hemorragiska febrar

Rabies HIV

hepatit a
Hepatit A

100 – 150 fall/år i Sverige

Seroprevalens hos svenskar sjunker födda 1920 – 29 25 % födda 1960 – 69 2,3 %

Risk för resenärer Medelhavsområdet 1/57.000 Nordafrika 1/500 Tropiska Afrika 1/100

Profylax Passiv – immunglobulin Aktiv – vaccination (Havrix®, Epaxal®)

hepatit b
Hepatit B

350 milj globalt, i vissa delar av Asien och Afrika är 10 – 20 % infekterade

Profylax Aktiv - vaccination (Engerix®, HBvax®) Passiv - hyperimmunglobin

Ca 200 fall/ år av akut hepatit B, av dessa ca 40 % smittade utomlands (av dom 75 % sexuellt)

Studie av 360 missionärer i Afrika, snitt 7,5 årFöre utresa 3 % antiHBs pos Efter hemkomst 26 % antiHBs-pos

OBS – STD sjukdom

hepatit c
Hepatit C

300 – 400 milj globalt

Profylax Finns ingen

Hepatit E

Epidemier i tropikerna

Klinisk bild som vid hepatit A

Ökat morbididet och mortalitet hos gravida

Profylax Finns ingen

slide46

Polio

Tre typer 1, 2, 3 varav 1 är vanligast

Viruset finns i tarmen hos asymto- matiska bärare – sprids via förorenat vatten

Ger upphov till pareser

Enl. WHO skall polio utrotas inom 10 – 20 år

Vaccin: 1. Oralt levande försvagat

2. Parenteralt avdödat

gula febern
Gula febern

Förekomst: Central och Sydamerika, Afrika Apor kan vara reservoar 200.000 fall/år med ca 30.000 dödsfall

Smitta: Via myggor - Aedes egyptii (urban variant, människa- människa), Haemogogus (djungelvariant, från apor)

Klinik: Inkubationstid 3 - 6 dygn Två fasigt - feber, myalgi, huvudvärk, kräkningar Förbättring efter 3 - 4 dgr 15 % återinsj. inom 24 timmar - leversvikt, blödningar, njursvikt - 50 % mortalitet

Terapi: Symtomatisk

Vaccination: 1 dos, giltighet 10 år. Levande försvagat Ej till gravida, barn < 9 mån och äggallergiker

slide50

Japansk encefalit

Förekommer i Sydostasien (Thailand, Vietnam, Malaysia, Indonesien, Indien)

Dödlighet c:a 30 %, sequele vanligt hos överlevande

Djurreservoar, fr.a. grisar, fåglar. Till människa via Culexmyggor.

25 svenska fall bland utlandsstationerade och resenärer 1978 - 1991, bland dessa hög andel med sequelae eller mors

Vaccin: 3 doser med ca 1 - 2 veckors mellanrum

Biverkningar i form allvarliga allergiska reaktioner rapporterade (0,7/1000)

Rek. vid vistelse > 4 veckor i endemiska områden (vissa områden även kortare tid vid vistelse på landsbygd)

slide52

Rabies

Global förekomst - finns inte i Sverige, Norge, Storbritannien, Pyreneiska halvön, Australien, Japan.

1999 isolerades rabiesvirus från 9 fladdermöss i Danmark

30.000 - 50.000 fall/år i världen

Europa 198 humanfall sedan 1977 (Rumänien 40, Ryssland 52, Turkiet 40)

slide53

6 - 7 % av lösgående hundar i Thailand har rabies

10 % av skolbarn i Thailand har fått postexpositionsprofylax.

Studie av 1.882 Thailandsturister med i genomsnitt 17 dagars vistelseBiten av hund 24 st (1,3%)

Slickad av hund 167 st (8,9%)

Risk för smittaSlickning på intakt hud 0,1%

Penetrerande bett 15 %

Mortalitet nära 100%

 • Preexpositionsprofylax:
 • Vaccination med 3 doser dag 0, 7 och 28
 • Postexpositionsprofylax
 • Immunglobulin, injiceras vid platsen för bettet
   • Vaccination dag 0, 3, 7, 14 och 28 (+ ev 90)

Svenska fall

1 fall år 2000 - flicka smittad i Thailand;

1 fall 1975 - fotograf slickad i ansiktet av hund i Indien.

slide54

Djurbett

Råttbett sällan infekterat, ca 2 – 5 % Rat bite fever – Streptobacillus monoliformis, beh med pc

Apbett Hög infektionsfrekvens, ca 30 % a. bakteriella infektioner b. virusinfektioner – Simian herpes B virus (encefalit) hemorragisk feber, rabies

Lejon och tiger pasteurella multocida

slide55

Aligatorbett Aeromonas hydrophilia

Hajbett Vibrioarter

Gäddbett Erysipeloid

Sälbett ”Sälfinger” smärtande, svullet, agens okänt behandling tetracykliner

Delfinbett Mycobacterium marinum

Ormbett Infektionsfrekvens okänd

slide57

Denguefeber (forts)

Vektor: Aedes aegypti (urban mygga, dagtid)

50 – 100 milj fall årligen i världen

DHF (Dengue Haemorragisk Feber)

Fra barn och tonåringar som haft denguefeber tidigare

Ca 400.000 fall/år med 10 % mortalitet

Vaccin under utveckling

slide59

Chikungunya

Togavirus, sprids via aedesmyggan

Fåglar och flera däggdjur är reservoarer, ingen smitta mellan människor

Klinik: 4 – 7 dgr inkub. Feber, muskelvärk, ledvärk godartad

Epidemiska utbrott

Inget vaccin – undvik myggbett

hemorragiska febrar
Hemorragiska febrar

Filovirus Ebola Marburg

Arenavirus Lassafeber Nya världens arenavirus (Argentisk HF, Boliviansk HF, Venzueliansk HF, Sabiaassocierad HF)

Bunyavirus Crimean Congo Rift Valley fever HF med renalt syndrom

Flavivirus Gula febern Dengue Kyasanur Forest disease Omsk HF

slide62

Tuberkulos

 • Global förekomst
 • 1/3 av världens befolkning är infekterad
 • 40 miljoner är sjuka
 • 10 miljoner är smittsamma
 • Ca 2 – 3 miljoner dör årligen

Vaccination BCG (Bacille` Calmette Guerin) Upphörde i Sverige 1975 vaccination ger skydd mot disseminerad sjd och meningit, inte lungtbc senare i livet

7 studier – skyddet varierade från 0 till 70 %

Revaccination rekommenderas inte

slide63

Tuberkulos (forts)

 • Indikationer för BCG-vaccination
 • Barn i riskmiljöer
 • Sjömän
 • Vistelse mer än 6 månader i länder med hög prevalens och där man lever nära inhemsk befolkning
 • Ovaccinerad sjukvårdpersonal

Personer över 3 år skall tuberkulintestas (PPD) före BCG-vaccinering

difteri
Difteri

Corynebakterium diphterae, gram pos stav Huddifteri förekommer i tropiska länder Luftburen difteri ger tonsillitblid. Efter ca 1 vecka toxineffekt – myocardit, njurpåverkan, pareser

Behandling: Erytromycin/bensyl-pc , immunglobulin

Vaccination: Ingår i BVC-programmet

Brucellos

Gram neg

Sprids via ost, opasteuriserad mjölk Medelhavsområdet, Latinamerika, Asien

Ger fra långvarig feber, muskel-huvudvärk, mjält-leverförstoring

Behandling: tetracykliner, rifampicin

Vaccination: Finns inget

slide65

Fall 1

Kurt, 53 år skall åka på charterresa 2 veckor till Gambia

slide66

Fall 2

Linda 26 år skall till Sydostasien, 3 veckor i Thailand, därefter Kambodja 2 veckor, Malaysia inklusive

Borneo 4 veckor och avslutar på Bali 1 vecka

slide67

Fall 3

Ulrik 34 år skall åka till Sydamerika, han planerar att starta i Brasilien 3 veckor även in i Amazonas, sedan till Argentina och Peru 2 respektive 3 veckor.

slide68

Fall 4

Berit, 43 år ska åka till Kenya 2 veckor, 1 vecka safari och 1 vecka vid kusten med bad. Berit medicinerar med Tegretol pga epilepsi

slide69

Fall 5

Martin, 46 år, ska resa till Indien 7 veckor. Han ska resa runt i landet under enkla förhållanden. Martin har ulcerös colit, senaste skovet för 3 år sedan.

slide70

Fall 6

Erika, 30 år, skall arbeta 6 månader på sjukhus i Centralafrikanska Republiken. Hon är sedan tidigare frisk.

slide71

Rekommendationer för resemedicinsk rådgivning

 • Ge så få råd som möjligt
 • Ge inte råd som inte går att följa i praktiken
 • Ge bara råd som har visat sig minska risken för väsentliga olycksfall/sjukdomar
 • Rekommendera bara vaccinationer som behövs för den aktuella resan
 • Ge bara råd som du själv anser värda att (försöka?) följa
 • Varna framför allt annat för motorcykelåkning
 • Berätta om risker med att simma i områden med underströmmar och/eller kraftig vågbildning
 • Rekommendera myggstift och myggnät/luftkonditionering i malariaområden
 • Rekommendera kondom till båda könen
 • Lars Rombo Läkartidningen 1999; 96:17