Konferencji tematycznych pracodawcy a polska 2030 cykl
Download
1 / 33

- PowerPoint PPT Presentation


 • 127 Views
 • Uploaded on

Konferencji Tematycznych: „Pracodawcy a Polska 2030” Cykl. Bezpieczeństwo energetyczno - klimatyczne. ENERGETYKA JĄDROWA Jerzy Niewodniczański Wydział Energii i Paliw AGH. Kraków, 9 listopad 2009 r. Bezpieczeństwo energetyczno – klimatyczne ENERGETYKA JĄDROWA.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - melia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Konferencji tematycznych pracodawcy a polska 2030 cykl
Konferencji Tematycznych: „Pracodawcy a Polska 2030” Cykl

Bezpieczeństwo energetyczno - klimatyczne

ENERGETYKA JĄDROWA

Jerzy Niewodniczański

Wydział Energii i Paliw AGH

Kraków, 9 listopad 2009 r.


Konferencji tematycznych pracodawcy a polska 2030 cykl

Bezpieczeństwo energetyczno – klimatyczne ENERGETYKA JĄDROWA

Energia Jądrowa „przy wszystkich barierach akceptacji społecznej stanowi jedno z bardziej wydajnych źródeł czystej energii”

[Zespół Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów, red. nauk. Michał Boni, „Raport Polska 2030. Wyzwania rozwojowe”, 2009].


Bezpiecze stwo energetyczno klimatyczne energetyka j drowa
Bezpieczeństwo energetyczno – klimatyczne ENERGETYKA JĄDROWA

„Wobec obecnych trendów europejskiej polityki energetycznej, jednym z najbardziej pożądanych źródeł stała się energetyka jądrowa, która oprócz braku emisji CO2 zapewnia również niezależność od typowych kierunków pozyskiwania surowców energetycznych”

[Ministerstwo Gospodarki, „Polityka energetyczna Polski do 2030],


Konferencji tematycznych pracodawcy a polska 2030 cykl

Be JĄDROWA zpieczeństwo energetyczno – klimatyczne ENERGETYKA JĄDROWA

„Plan rozwoju energetyki (wraz z budową elektrowni jądrowych i wielkimi inwestycjami gazowymi) może stać się jednym z istotnych kół zamachowych rozwoju polskiej gospodarki, dzięki sprzężeniu wysiłku inwestycyjnego firm, zastosowaniu środków unijnych, dywersyfikacji źródeł, ale i używania energii w różnym horyzoncie czasowym (troska o rezerwy węgla jako kapitał przyszłości), wreszcie dzięki innowacyjności sprzyjającej łączeniu biznesu i nauki”

[„Raport Polska 2030. Wyzwania rozwojowe”, 2009].


Konferencji tematycznych pracodawcy a polska 2030 cykl

Bezpieczeństwo energetyczno – klimatyczne JĄDROWA ENERGETYKA JĄDROWA

ENERGETYKA JĄDROWA NA ŚWIECIE

listopad 2009:

436 bloków jądrowych eksploatowanych w 31 krajach, całkowita moc netto 370 221 MW(e)

łączne doświadczenie eksploatacyjne ok. 13000 reaktorolat


Konferencji tematycznych pracodawcy a polska 2030 cykl

Bezpieczeństwo energetyczno – klimatyczne JĄDROWA ENERGETYKA JĄDROWA

Reaktory energetyczne na świecie (listopad 2009)


Konferencji tematycznych pracodawcy a polska 2030 cykl

Bezpieczeństwo energetyczno - klimatyczne JĄDROWA ENERGETYKA JĄDROWA

Reaktory energetyczne na świecie (listopad 2009) – c.d.


Konferencji tematycznych pracodawcy a polska 2030 cykl

Bezpieczeństwo energetyczno – klimatyczne JĄDROWA ENERGETYKA JĄDROWA

Bezpieczeństwo energetyczno - klimatyczne


Bezpiecze stwo energetyczno klimatyczne energetyka j drowa1
Bezpieczeństwo energetyczno – klimatyczne JĄDROWA ENERGETYKA JĄDROWA

ENERGETYCZNE REAKTORY W EUROPIE:

196 BLOKÓW, MOC 169 586 MWe

UNIA EUROPEJSKA (15 PAŃSTW JĄDROWYCH) 145 BLOKÓW, MOC 131 498 MWe

W BUDOWIE 17 BLOKÓW (BUŁGARIA, FINLANDIA, FRANCJA, ROSJA, SŁOWACJA i UKRAINA ), decyzje o budowie kolejnych lub nowych bloków - Finlandia, Francja, Słowacja, Słowenia, Szwecja (?), Czechy, Litwa, Ukraina, Białoruś, Rosja (w tym okr. Królewiecki), Węgry, Rumunia, Grecja, Turcja, Wielka Brytania, Włochy, Szwajcaria, PolskaKonferencji tematycznych pracodawcy a polska 2030 cykl

Bezpieczeństwo energetyczno – klimatyczne ENERGETYKA JĄDROWA

Elektrownia jądrowa w Olkiluoto (Finlandia)


Bezpiecze stwo energetyczno klimatyczne energetyka j drowa2
Bezpieczeństwo energetyczno – klimatyczne JĄDROWAENERGETYKA JĄDROWA

Budowany trzeci blok w elektrowni jądrowej w Olkiluoto (Finlandia)


Konferencji tematycznych pracodawcy a polska 2030 cykl

Bezpieczeństwo energetyczno – klimatyczne ENERGETYKA JĄDROWA

7 września 2009 – stalowa kopuła (200 ton, 47 m średnicy) opuszczana na blok Olkiluoto 3; po jej zaspawaniu spocznie na niej 7000 ton betonu


Konferencji tematycznych pracodawcy a polska 2030 cykl

Bezpieczeństwo energetyczno – klimatyczne ENERGETYKA JĄDROWA

ELEKTROWNIA JĄDROWA FLAMMANVILLE FRANCJA; na przednim planie blok 3., w budowie


Konferencji tematycznych pracodawcy a polska 2030 cykl

Bezpieczeństwo energetyczno – klimatyczne ENERGETYKA JĄDROWA

REAKTORY W BUDOWIE (listopad 2009)


Konferencji tematycznych pracodawcy a polska 2030 cykl

Bezpieczeństwo energetyczno – klimatyczne ENERGETYKA JĄDROWA

 • ZALETY ENERGETYKI JĄDROWEJ:

 • bezpieczeństwo dostaw energii

 • brak emisji gazów cieplarnianych

 • niska i stabilna cena energii

 • łatwy i politycznie neutralny rynek paliwa

 • „innowacyjność sprzyjająca łączeniu biznesu i nauki”

 • tworzenie wysokwalifikowanych miejsc pracy

 • logistyka zarządznia/wysoka koncentracja energii (elektrownia o mocy 1 GWe zużywa: jądrowa - 1 wagon paliwa rocznie, węglowa - 3 pociągi węgla kamiennego dziennie)

 • WADY?

 • odpady promieniotwórcze

 • możliwość proliferacjiKonferencji tematycznych pracodawcy a polska 2030 cykl

Bezpieczeństwo energetyczno – klimatyczne ENERGETYKA JĄDROWA

Elektrownia jądrowa Chmielnicki (Ukraina)


Konferencji tematycznych pracodawcy a polska 2030 cykl

Bezpieczeństwo energetyczno – klimatyczne ENERGETYKA JĄDROWA

4 stycznia 2005 roku Rząd RP podjął uchwałę „POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI DO 2025 R.”

A w niej czytamy

„Wprowadzenie energetyki jądrowej jest celowe ze względu na potrzebę

dywersyfikacji nośników energii pierwotnej oraz konieczność ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i dwutlenku siarki do atmosfery, dlatego też jest prognozowane po 2020 r. we wszystkich wariantach.”

A dalej: „Uruchomienie pierwszej elektrowni jądrowej przed rokiem 2020 uważa się za niemożliwe, ponieważ czas trwania procesu inwestycyjnego w kraju, który nie ma w tym zakresie prawie żadnych doświadczeń, ocenia się na 10 lat, a czas trwania poprzedzającej inwestycję kampanii społecznej na rzecz akceptacji energetyki jądrowej na 5 lat”.

[Obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2005 r.

w sprawie polityki energetycznej pastwa do 2025 r. (M.P. z dnia 22 lipca 2005 r.)]


Konferencji tematycznych pracodawcy a polska 2030 cykl

Bezpieczeństwo energetyczno – klimatyczne ENERGETYKA JĄDROWA

HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ WYKONAWCZYCH DO 2008 ROKU OKREŚLONYCH W „POLITYCE ENERGETYCZNEJ POLSKI DO 2025 ROKU” przyjęty przez Radę Ministrów dn. 12 lipca 2005 r. (zmieniony przez Radę Ministrów w dn. 13 września 2005 r.) przewidywał:

w II kwartale 2006 r. „Przygotowanie strategii społecznych konsultacji i programu Informacyjnego”,

w okresie III kwartał 2006 – II kwartał 2008 - „Przeprowadzenie ogólnokrajowej kampanii informacyjnej i konsultacji w zakresie wprowadzenia energetyki atomowej w Polsce, w tym badania opinii publicznej.”,

w III kwartale 2008 – „Rozpoczęcie procesu w zakresie wyznaczenia lokalizacji dla pierwszej elektrowni jądrowej”.


Konferencji tematycznych pracodawcy a polska 2030 cykl

Bezpieczeństwo energetyczno – klimatyczne ENERGETYKA JĄDROWA

13 stycznia 2009 Rząd RP podjął uchwałę o uruchomieniu w Polsce programu energetyki jądrowej, pierwsza elektrownia (2 bloki) ma być uruchomiona już (1 blok ?) w 2020 roku, inwestorem ma być PGE S.A. W uzasadnieniu do tej uchwały postanowiono nie odstępować od planu wspólnej budowy elektrowni jądrowej w kraju sąsiednim.

12 maja 2009 r. Rząd RP utworzył stanowisko Pełnomocnika Rządu ds. Energetyki Jądrowej, w randze podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki (15 maja została powołana na nie pani Hanna Trojanowska)


Konferencji tematycznych pracodawcy a polska 2030 cykl

Bezpieczeństwo energetyczno – klimatyczne ENERGETYKA JĄDROWA

 • 11 sierpnia br. Rząd RP zatwierdził „Ramowy program działań dla energetyki jądrowej” zawierający cztery etapy:

 • do końca grudnia 2010 - przyjęcie szczegółowego programu oraz przygotowanie niezbędnych aktów prawnych, analiz finansowych, analiz lokalizacyjnych, programów szkolenia kadr, rozbudowa zaplecza naukowego, wzmocnienie dozoru jądrowego = Państwowej Agencji Atomistyki

 • do końca grudnia 2011 - kontynuacja ww prac oraz ustalenie lokalizacji i zawarcie kontraktu na budowę pierwszej EJ, rozpoznanie zasobów uranu w Polsce

 • do końca grudnia 2015 - wykonanie projektu technicznego EJ i uzyskanie uzgodnień, rozpoczęcie budowy składowiska nisko- i średnioaktywnych odpadów, akcja informacyjno-edukacyjna

 • styczeń 2016 – grudzień 2020 - budowa EJ


Konferencji tematycznych pracodawcy a polska 2030 cykl

Bezpieczeństwo energetyczno – klimatyczne ENERGETYKA JĄDROWA

SKALA PROGRAMU?

Wg Raportu „Polska 2030. Wyzwania rozwojowe” mówiąc o elektroenergetyce stwierdza, że:

„Ogólnie rośnie zapotrzebowanie na energię (poza stosowaniem OZE), co wymaga wskazania, jaka powinna być minimalna moc bloków przy 55% wykorzystania

mocy zainstalowanej – przeszło 53 tys. MW, co daje zapotrzebowanie brutto około 280 TWh w 2030 r. (wzrost o przeszło 120 TWh). To ponad półtorakrotny wzrost mocy zainstalowanej (dzisiejszy poziom to 35 tys. MW).

To wielka skala niezbędnych inwestycji – podwojenie potencjału mocy w nadchodzących latach”.


Konferencji tematycznych pracodawcy a polska 2030 cykl

Bezpieczeństwo energetyczno – klimatyczne ENERGETYKA JĄDROWA

Wg dokumentu „Polityka energetyczna Polski do 2030 roku”:

„zapotrzebowanie na energię elektryczna brutto wzrośnie z poziomu 151 TWh w 2006 r. do ok. 217 TWh w 2030 r.”, wg tabel – mocy wytwórcza brutto wzrośnie z 35043 MW (2006) do 51412 MW (2030), w tym energetyka jądrowa:

co oznacza eksploatację w tych latach odpowiednio 1, 2 i 3 bloków jądrowych po 1600 MWe każdy, lub 2. 3. 5 bloków mniejszych (po ok. 1000 MWe)


Konferencji tematycznych pracodawcy a polska 2030 cykl

Bezpieczeństwo energetyczno – klimatyczne ENERGETYKA JĄDROWA

 • Czy to jest realne?

 • Tak, jeżeli:

 • nie będzie trudności z uzyskaniem akceptacji społecznej (głównie - społeczności lokalnych) – w tym zgody na lokalizację

 • nie będzie trudności z uzyskaniem odpowiedniego finansowania (dłuższe zamrożenie ogromnych kapitałów)

 • nie będzie trudności w przygotowaniu odpowiednich regulacji prawnych (nie dotyczy bjior)

 • nie będzie trudności w rozstrzygnięciu przetargu

 • nie będzie trudności z „mocami przerobowymi” u dostawców elementów elektrowni


Konferencji tematycznych pracodawcy a polska 2030 cykl

Bezpieczeństwo energetyczno – klimatyczne ENERGETYKA JĄDROWA

 • c.d.

 • nie zajdzie „w międzyczasie” żadna, nawet najdrobniejsza awaria w którejkolwiek elektrowni jądrowej świata

 • nie będzie trudności w licencjonowaniu przez inspektorów dozoru jądrowego poszczególnych elementów budowanych bloków

 • zostanie właściwie rozwiązane zagadnienie wypalonego paliwa jądrowego i odpadów promieniotwórczych , w tym wysokoaktywnych

 • zostanie stworzone odpowiednie zaplecze naukowo- techniczne (TSO) dla dozoru jądrowego, inwestora i operatora oraz będą opracowane i uruchomione odpowiednie programy szkolenia kadr


Konferencji tematycznych pracodawcy a polska 2030 cykl

Bezpieczeństwo energetyczno – klimatyczne ENERGETYKA JĄDROWA

Czy Pana(i) zdaniem Polska powinna w najbliższym czasie zbudować elektrownię jądrową?

Pentor, 05.12.2008


Konferencji tematycznych pracodawcy a polska 2030 cykl

Bezpieczeństwo energetyczno – klimatyczne ENERGETYKA JĄDROWA

Czy Pana(i) zdaniem Polska powinna w najbliższym czasie zbudować elektrownię jądrową?

Pentor, 05.12.2008


Konferencji tematycznych pracodawcy a polska 2030 cykl

Bezpieczeństwo energetyczno – klimatyczne ENERGETYKA JĄDROWA

Gdyby w pobliżu miejscowości, w której Pan(i) mieszka, zaplanowano budowę elektrowni jądrowej i zapewniono mieszkańcom tańszą elektryczność, nowe miejsca pracy i rozwój regionu, to czy poparł(a)by Pan(i) taką inwestycję, czy nie?

Pentor, 05.12.2008


Konferencji tematycznych pracodawcy a polska 2030 cykl

Bezpieczeństwo energetyczno – klimatyczne ENERGETYKA JĄDROWA

Gdyby w pobliżu miejscowości, w której Pan(i) mieszka, zaplanowano budowę elektrowni jądrowej i zapewniono mieszkańcom tańszą elektryczność, nowe miejsca pracy i rozwój regionu, to czy poparł(a)by Pan(i) taką inwestycję, czy nie?

Pentor, 05.12.2008


Konferencji tematycznych pracodawcy a polska 2030 cykl

Bezpieczeństwo energetyczno – klimatyczne ENERGETYKA JĄDROWA

System nadzoru technologii jądrowych w Polsce z uwagi na bjior to

Ustawa PRAWO ATOMOWE z dnia 29 listopada 2000 r. (z późniejszymi zmianami)

+ ponad 30 aktów prawnych niższego rzędu


Konferencji tematycznych pracodawcy a polska 2030 cykl

Bezpieczeństwo energetyczno – klimatyczne ENERGETYKA JĄDROWA

System ten jest przystosowany do obecnie istniejących potencjalnych zagrożeń radiacyjnych (ponad 2500 instytucji wykorzystujących źródła promieniowania jonizującego, jeden reaktor badawczy, ok. 100 akceleratorów, składowisko odpadów promieniotwórczych) łącznie z sytuacjami awaryjnymi i odpowiada systemowi prawnemu UE* jak również uwzględnia zobowiązania międzynarodowe Polski (Polska jest stroną Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowych NPT oraz wszystkich konwencji międzynarodowych w zakresie pokojowego wykorzystania energii atomowej), wymaga jednak przystosowania do warunków działania dozoru jądrowego w kraju eksploatującym elektrownie jądrowe

*/ konieczne jest wdrożenie ostatniej Dyrektywy 2009/71/EURATOM


Konferencji tematycznych pracodawcy a polska 2030 cykl

Bezpieczeństwo energetyczno – klimatyczne ENERGETYKA JĄDROWA

Przewidywana w dokumentach rządowych budowa polskiej energetyki jądrowej winna być kontynuowana poza rok 2030 dla osiągnięcia i utrzymania udziału tej opcji na poziomie 10-15% ogólnej mocy wytwórczej.

Może to być osiągnięte tylko wtedy, gdy będzie na to zgoda społeczeństwa oraz trwałość (brak zmian) decyzji rządzących