slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Proces evropske integracije u Srbiji i prava žena dr Tanja Mi šč evi ć Direktor t miscevic @seio.sr.gov.yu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Proces evropske integracije u Srbiji i prava žena dr Tanja Mi šč evi ć Direktor t miscevic @seio.sr.gov.yu

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

Proces evropske integracije u Srbiji i prava žena dr Tanja Mi šč evi ć Direktor t miscevic @seio.sr.gov.yu - PowerPoint PPT Presentation


 • 177 Views
 • Uploaded on

VLADA REPUBLIKE SRBIJE Kancelarija za pridruživanje Evropskoj uniji Beograd, Nemanjina 34/V ; www.seio.sr.gov.yu. Proces evropske integracije u Srbiji i prava žena dr Tanja Mi šč evi ć Direktor t miscevic @seio.sr.gov.yu. Sadr žaj prezentacije. Kratak istorijski pregled odnosa EU/Srbija

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Proces evropske integracije u Srbiji i prava žena dr Tanja Mi šč evi ć Direktor t miscevic @seio.sr.gov.yu' - media


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

VLADA REPUBLIKE SRBIJEKancelarija za pridruživanje Evropskoj uniji

Beograd, Nemanjina 34/V; www.seio.sr.gov.yu

Proces evropske integracije u Srbiji i prava žena

dr Tanja Miščević

Direktor

tmiscevic@seio.sr.gov.yu

sadr aj prezentacije
Sadržaj prezentacije
 • Kratak istorijski pregled odnosa EU/Srbija
 • Razumevanje procesa evropske integracije
 • Politika uslovljavanja
  • Obaveze Srbije
  • Gender issues – mesto u procesu
 • Dalji koraci ka Evropskoj uniji
kratak istorijski pregled odnosa srbija eu
Kratak istorijski pregled odnosa Srbija/EU
 • Do 2000. godine
  • Sporazum o trgovini i saradnji SFRJ (1981)
  • Od 1991. sankcije i posredovanje
 • Uključivanje u PSP – novembar 2000. (Samit u Zagrebu)
  • Autonomne trgovinske mere
  • CARDS
 • Politički i tehnički dijalog – proces monitoringa reformi
  • CTF (2001-2002) i EPD (od 2003)
 • Studija izvodljivosti (Feasibility Study), april 2005.
  • Moguća nakon uvodjenja dvostrukog koloseka i nove politike prema ICTY
  • Stepen reformi zadovoljavajuć
  • Otvaranje pregovora za prvi ugovorni odnos – Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju
ta je sve srbija u inila da bi psp bio uspe an
Šta je sve Srbija učinila da bi PSP bio uspešan?
 • Otpočela najznačajnije reforme – ekonomske, pravosudne, administrativne
  • Ostvareni nivo je dovoljan za pregovore o Sporazumu, ali se tu ne sme stati!
 • Organizovan (dobrovoljni) proces harmonizacije(od 2003)
 • Rezolucija Skupštine o evropskoj budućnosti Srbije (oktobar 2004)
 • Formiranje pregovaračkog tima(februar2005)
 • Nacionalna strategija Srbije za pristupanje EU(jun 2005)
  • Agenda 2012
 • Saradnja sa NGO i medijima
 • Sprovodjenje komunikacione strategije
 • Saradnja sa državama u regionu, novim i starim članicama – proces učenja
 • Strukture za evropsku integraciju – veoma uspešne!
slide5

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Председник Владе

Савет за европске интеграције

(председник и потпредседник Владе, министри, ген сек Владе и дир. Канцеларије + проширење)

Потпредседник Владе

Преговарачки тим

Канцеларија за придруживање ЕУ

Kомисија за координацију процеса приступања ЕУ (члана Комисије има свако

министарство, одбор за ЕИ, координациони центар и Републички завод за развој)

Министарство правде

Министарство за државну управу и локалну самоуправу

Министарство пољопривреде, водопривреди и шумарства

Министарство за дијаспору

Министарство рударства и енергетике

Министарство унутрашњих послова

Министарство за капиталне инвестиције

Министарство трговине, туризма и услуга

Министарство за економске односе са иностранством

Министарство рада, запошљавања и социјалне политике

Министарство финансија

Министарство привреде

Министарство образовања и спорта

Министарство културе

Министарство здравља

Министарство науке и заштите животне средине

Министарство вера

Одељење за хармонизацију проп.

Одељење за хармонизацију прописа са проп. ЕУ

Одељење за сарадњу са ЕУ, СТО, САД и осталим земљ. Г7+1

Саветник министра

Биро за међународну сарадњу

Сектор за прилагођавање политике и прописа са ЕУ

Одељење за ЕИ

Одељење за тргови нску сарадњу са ЕУ и ЕФТА

Сектор за хармонизацију прописа са проп. ЕУ

Одељење у Минист. и одељење у Управи царина

Одсек за ЕИ

Сектор за развој образовања међ. просветну сарадњу

Одељење за међ. односе и ЕИ

Одсек за међ. Сарадњу и ЕИ

У минист. Науке 1 особа у управи за ЗЖС одељење

ta je seio
Šta je SEIO
 • Tehničko telo Vlade
 • Osnovna funkcija – koordinacija:
  • Procesa evropske integracije Srbije
   • Komisija za koordinaciju
  • Ispunjavanja obaveza iz Evropskog partenerstva
   • Izveštava Skupštinu Srbije i Evropsku komisiju
  • Pregovora za zaključenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju
   • Sekretarska služba pregovaračkog tima
   • Tehnička priprema svih runda i svih radnih grupa
korak u kome smo upravo pregovori o sporazumu o stabilizaciji i pridru ivanju
Korak u kome smo upravo – pregovori o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju
 • Osnovni ugovorni instrument za zemlje zapadnog Balkana kao element Procesa stabilizacije i pridruživanja
 • Preferencijalni trgovinski sporazum koji ima i političke elemente
  • Politička saradnja sa EU
  • Regionalna saradnja
  • Stvaranje zone slobodne trgovine (10, odn. 6 godina od stupanja Sporazuma na snagu)
  • Usvajanje “acquis”-a
  • Politike saradnje
poglavlja ssp
Poglavlja SSP
 • Politički dijalog (ostvaruje se u organima pridruživanja)
 • Regionalna saradnja
 • Slobodno kretanje roba
 • Slobodno kretanje radnika, usluga, kapitala
 • Uskladjivanje prava
 • Pravosudje i unutrašnji poslovi
 • Oblasti saradnje
 • Finansijska saradnja
 • Institucije pridruživanja
vodjenje pregovora i njihov prekid
Vodjenje pregovora i njihov prekid
 • Formiranje pregovaračkog tima pratilo formiranje radnih grupa za pravljenje nacrta pregovaračkih pozicija: za preambulu, za industrijske robe, za poljoprivredne proizvode, za usluge, za finansijsku saradnju i za harmonizaciju
 • Platforma za pregovore – usvojena septembar 2005
 • Zvanično otvaranje pregovora za zaključivanje SSP – oktobar 2005
  • po principu dvostrukog koloseka – tri pregovaračka tima + Evropska komisija
 • Održane dve zvanične i dve tehničke runde
  • Preostalo otvaranje saradnje u pravosudju i unutrašnjim poslovima i institucionalne i završne odredbe
 • Otkazivanje pregovora – 3. maj 2006 – uslov – puna saradnja sa Haškim tribunalom
za to srbija ima problema u procesu evropske integracije
Zašto Srbija ima problema u procesu evropske integracije?
 • Za nas je proces kasno počeo
  • Tek nakon 5. oktobra 2000.
 • Dosta nasledjenih teškoća
  • Državna zajednica SCG
  • Kosovo
  • Hag
  • Ustav
 • Ne postoji jasan politički konsenzus
  • Proces integracije nije prioritet
  • Ko je vlasnik procesa?
proces evropske integracije
Proces evropske integracije
 • Pojačani odnosi između Unije, njenih članica i trećih– pridruženih- država
  • Pridružena država nema uticaja na funkcionisanje EU– različita prava od članstva
  • Dobija ekonomske povlastice, kao i učešće u jedinstvenom tržištu
 • Za Srbiju (zapadni Balkan) to je Proces stabilizacije i pridruživanja
 • “prva stepenica ka članstvu EU” – a onda nastavak dublje integracije
evropska integracija proces tranzicije i reformi
Evropska integracija = proces tranzicije i reformi
 • Kompatibilni
  • Cilj je postići modernu, demokratsku, privredno snažnu državu
 • Dobrovoljno izabrani
  • Država mora samostalno izabrati da krene put tranzicije i put Evropske unije
 • Tranzicija ima podršku u integraciji
  • Tehnički – programi i standardi
  • Materijalno – finansijska pomoć
slide13
Da bi država mogla da jednog dana postane članica EU, mora ispoštovati pravila “kluba” – ispuniti sve uslove i standarde!
politika uslovljavanja eu
Politika uslovljavanja EU
 • definisanje uslova koje je neophodno uspostaviti ako se želi neka vrsta ugovornih odnosa sa EU
 • najkompleksniji uslovi - za pristupanje Uniji, preko pridruživanja
 • uslovi važe za SVE koji žele da uspostave odnose sa Unijom
 • NEMA PREGOVORA KOJI SE USLOVI MORAJU ISPUNITI
koji uslovi va e za srbiju
Koji uslovi važe za Srbiju
 • Uslovi koje definišu kriterijumi iz Kopenhagena
 • Uslovi definisani u Procesu stabilizacije i pridruživanja za države zapadnog Balkana
 • Uslovi koji se utvrdjuju za svaku državu zapadnog Balkana pojedinačno – sadržani u Evropskom partnerstvu
kriterijumi iz kopenhagena 1993
Kriterijumi iz Kopenhagena (1993)
 • ekonomski kriterijum
  • tržišna ekonomija, konkurentnost
 • politički kriterijum
  • vladavina prava i stabilne demokratske institucije, poštovanje ljudskih prava
 • pravni kriterijum
  • prihvatanje komunitarnog acquis-a
 • administrativni kriterijum (Madrid, 1995)
 • Plus – sposobnost EU da odgovori na izazove širenja članstva (absorption capacity)
uslovi definisani za zb u procesu stabilizacije i pridru ivanja 1999
Uslovi definisani za ZB u Procesu stabilizacije i pridruživanja (1999)
 • potreba bezbednosne i ekonomske stabilizacije regiona
 • obaveza uspostavljanja i razvoja regionalne saradnje
 • poštovanje mirovnih sporazuma - Dejton/Pariz, Erdut
 • povratak izbeglica i raseljenih lica
 • poštovanje medjunarodnih obaveza - ICTY
pojedina ni uslovi za srbiju
Pojedinačni uslovi za Srbiju
 • preporuke Unapredjenog stalnog dijaloga
  • ispitivanje stanja u sektorima (od jula 2003)
 • godišnji izveštaji Evropske komisije o PSP
 • Evropsko partnerstvo (2006)
konkretne obaveze srbije
Konkretne obaveze Srbije
 • demokratija i vladavina prava
  • sveobuhvatna reforma javne uprave
  • rad tužioca za ratne zločine
  • efikasnost i modernizacija nezavisnog pravosuednog sistema
  • zakonodavstvo u medijima
  • razvoj NGO i civilnog društva
  • Kancelarija Ombudsmana
  • povraćaj imovine
  • zakon o sukobu interesa i borbe protiv korupcije
slide20
obaveze iz članstva u Savetu Evrope
 • zaštita prava izbeglica i raseljenih lica
 • zaštita prava manjina
 • reforma vojske i strategija odbrane
 • pitanja vojne svojine
 • puna saradnja sa ICTY
 • regionalna saradnja ...
ekonomska oblast
Ekonomska oblast
 • makroekonomska stabilnost
 • liberalizacije cena
 • ukidanje mera administrativne kontrole
 • ubrzanje restruktuiranja, privatizacije, likvidacije
 • stabilno i funkcionalno tržište zemljišnog poseda
 • strategija borbe protiv nezaposlenosti
 • statistika
slide22
upravljanje javnim finansijama
 • definisanje sive ekonomije
 • proširenje poreske osnove
 • poreske reforme - usvojiti i sprovesti
 • ukidanje uvoznih dažbina i dodatnih plaćanja
 • zakon o registru preduzeća
 • zakon o ispravnosti hrane i veterini
 • zakon o železnici
 • nacionalna strategija razvoja saobraćaja
 • zakon o energetici ...
gde je jednakost polova
Gde je jednakost polova?
 • U Evropskom partnerstvu nema konkretnih prioriteta vezanih za pitanja jednakih mogućnosti
  • Pristup: najpre sistemske reforme!
 • Indirektno, neki prioriteti postoje u oblastima vezanim za zaštitu ljudskih prava i prava manjina
  • Zakonodavstvo mora biti anti diskriminatorno
prihvatanje evropskih standarda
Prihvatanje evropskih standarda
 • Unošenje delova acquis-a u domaće pravne propise
  • Uputstvo Saveta 75/117/EEZ o ujednačavanju propisa država članica koji se odnose na primenu načela jednakih zarada za muškarce I žene
  • Uputstvo Saveta 76/207/EEZ o implementaciji načela jednakog tretmana muškaraca I žena u pogledu dostupnosti zapolenja, stručnog osposobljavanja I napredovanja , kao I uslova rada
  • Uputstvo Saveta 79/7/EEZ o postepenj primeni načela jednakog tretmana muškaarca I žena u materiji socijalne sigurnosti
  • Uputstvo Saveta 86/378/EEZ o implementaciji načela jednakog tretmana muškaraca I žena u sistemu dopunske socijalne sigurnosti
  • Uputstvo Saveta 86/613/EEZ o primeni načela jednakog tretmana muškaraca I žena koji samostalno obavljaju privrednu delatnost, uključujući I poljoprivredu I o zaštiti samozaposlenih žena tokom trudnoće I materinstva
  • Uputstvo Saveta 92/85/EEZ o uvođenju mera za podsticanje unapređenja bezbednosti I zdravlja na radu trudnih radnica I radnica su se nedavno porodile ili radnica koje doje
prihvatanje medjunarodnih standarda
Prihvatanje medjunarodnih standarda
 • Konvencija o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena (1979.)
 • Evropska konvencija (stupila na snagu za Srbiju od 2003. god.)
 • Pekinška deklaracija i Platforma za žene (1995)
 • Konvencija MOR br. 100 (1952)
  • Jednako nagradjivanje za jednak rad
dakle gender is not the issue
Dakle: gender is not the issue?!
 • Ovom pitanju se danas u Srbiji i u odnosima sa EU posvećuje veoma malo vremena!
  • Paradoks: na Balkanu je posao evropskih integracija “ženski” posao
 • Da li je to pogrešno ili ne; da li je prerano?
 • Da podsetimo – rodna ravnopravnost u EU
  • Dva pravca
   • Pojedinačne mere
   • Gender mainstreaming
slide27
Zaštita prava nije oblast delovanja EU – ali nastaje iz potreba unutrašnjeg tržišta
 • Jednakost izmedju muškaraca i žena – jedan od osnovnih principa komunitarnog prava
 • Takodje, medju ciljeve EU spadaju
  • Obezbedjivanje jednakih mogućnosti (čl. 2 Ugovora o EC)
  • Jednak tretman muškaraca i žena u svim aktivnostima (čl. 3)
  • Borba protiv svake vrste diskriminacije na osnovu pola (čl. 13 Ugovora o EC)
 • Princip jednakosti se pojavljuje i u socijalnim odredbama Ugovora (čl. 137 i 141) u odnosu na:
  • pristup tržištu rada,
  • položaju na radnom mestu i
  • u odnosu na jednake nadoknade za ista radna mesta
 • Povelja o osnovnim pravima (2000) takodje govori o zabrani svake vrste diskriminacije, posebno one koja se zasniva na polu i obavezu da se obezbedi jednakost muškaraca i žena u svim aktivnostima
slide28
Ugovor o Ustavu EU (čl. I-2) – uključuje jednakost izmedju muškaraca i žena kao jednu od vrednosti – jednake mogućnosti kao evropska vrednost
 • Tako se do sada aktivnost EU u ovoj oblasti odnosila na:
  • Jednak položaj pri zapošljavanju, na radu, obrazovanju i srodnim oblastima
  • Čini, zajedno sa presudama Suda pravde EC (oko 200), deo acquis-a koji prihvata svaka nova članica
gender mainstreaming
Gender mainstreaming
 • Pristup rodne ravnopravnosti se odnosi na sve aktivnosti EU
 • Pristup je definisan dokumentima EU – uz izveštavanje i finansiranje:
  • Okvirna strategija rodne ravnopravnosti (2001-2005)
  • Program Daphne (I i II)
  • Godišnji izveštaj Komisije
  • Finansiranje – EQUAL inicijativa – promocija novih načina za borbu protiv diskriminacije i nejednakosti na tržištu rada (sredstva iz Evropskog socijalnog fonda)
okvirna strategija rodne ravnopravnosti ec 2001 2005
Okvirna strategija rodne ravnopravnosti EC (2001-2005)
 • Ovakav pristup je značajan pomak jer zamenjuje prethodne pojedinačne aktivnosti EC
 • Cilj – doprinos borbi protiv rodne neravnopravnosti u ekonomskom, političkom, gradjanskom i socijalnom životu
 • Dva ključna pravca:
  • Usmerenost na gender mainstreaming-u u svim politikama EC koje imaju direktan ili indirektan uticaj na jednakost – proaktivna intervencija
  • Uvodjenje posebnih mera za žene – neophodne da bi se uklonila prisutna rodna neravnopravnost
when gender is going to become the issue
When gender is going to become the issue?
 • Već sada kao elemenat nekih sistemskih reformi
  • Obrazovanje
  • Rad
  • Politika
 • Postupno – obaveza potpune harmonizacije sa pojedinačnim merama
 • U kasnijim fazama pristupanja EU
  • Gender mainstreaming kao element oblikovanja svih politika