forelesning 23 itil change management n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Forelesning 23: ITIL Change management PowerPoint Presentation
Download Presentation
Forelesning 23: ITIL Change management

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Forelesning 23: ITIL Change management - PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

Forelesning 23: ITIL Change management. TDT4285 Planlegging og drift av IT-systemer Våren 2006 Anders Christensen, IDI. Change prosessen innen ITIL. En av de viktigeste og mest sentrale prosessene i ITIL. Alt som endrer status i en CI i CMDB er ’mat’ for Change mgmt.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Forelesning 23: ITIL Change management


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
forelesning 23 itil change management

Forelesning 23: ITIL Change management

TDT4285 Planlegging og drift av IT-systemer

Våren 2006

Anders Christensen, IDI

TDT4285 Planl&drift IT-syst

change prosessen innen itil
Change prosessen innen ITIL
 • En av de viktigeste og mest sentrale prosessene i ITIL.
 • Alt som endrer status i en CI i CMDB er ’mat’ for Change mgmt.
 • Change mgr må ha mest mulig oversikt i både bredde og dybde og tid

TDT4285 Planl&drift IT-syst

forholdet til andre prosesser
Forholdet til andre prosesser

Incident mgmt

Release

mgmt

Problem mgmt

Service level

mgmt

Change

mgmt

Capacity mgmt

Config.

mgmt

IT service

cont mgmt

Availability mgmt

TDT4285 Planl&drift IT-syst

m lsetning
Målsetning
 • Sørge for at endringene forgår i en strukturert, dokumentert og planmessig prosess.
 • Balansere mellom fleksibilitet (tillate endringer) og stabilitet (videreføre det bestående)

TDT4285 Planl&drift IT-syst

roller
Roller
 • Change manager
 • Change coordinator
 • Change Advisory Board (CAB)
  • Change mgr, Service Level mgr, repr/service desk, repr/problem mgmt, linjeledelse, forretningsdrift, brukerrepr, repr/utviklere, systemansvarlige, repr/leverandører
 • CAB/Emergency Commitee (CAB/EC)
  • Bare de mest sentrale personene i CAB.

TDT4285 Planl&drift IT-syst

aktiviteter

Rejection,

possibly

new RFC

RFC submission, Recording

Aktiviteter

Acceptance; filtering RFCs

Classification, category and priority

Yes

Urgent

procedures

Urgent?

Configuration mgmt processes info

and monitors the status of CIs

Planning; Impact and Resources

Build

Test

Coordination

No

Start back-out

plan

Implement

Working

Evaluation and Close

TDT4285 Planl&drift IT-syst

registering av en rfc
Registering av en RFC
 • Identifikasjonsnummer
 • Referanser til problemer/kjente feil
 • Beskrivelse og ref til berørte CI’er
 • Begrunnelse for endringen
 • Nåværende og fremtidig versjon av CI som skal endres
 • Navn og kontaktinfo den som forslår RFC’en
 • Dato
 • Overslag over ressursbruk og tidsestimater

TDT4285 Planl&drift IT-syst

akseptering
Akseptering

Aksepteringen av en RFC har som mål å filtrere ut endringsforslag som er ufullstendige, upraktiske, umulige, uklare osv.

TDT4285 Planl&drift IT-syst

ytterligere info i en rfc
Ytterligere info i en RFC
 • Kategoriseringsdata og prioritet
 • Overslag over omfang og innvirkning på omgivelsene
 • Anbefalingene fra Change mgr
 • Historikk med bl.a tid for akseptering og autorisering
 • Planer for backup
 • Vedlikeholdskrav
 • Implementasjonsplan
 • Info/rolleliste over de som skal gjennomføre endringen
 • Tidspunkt for gjennomføring av endringen
 • Tidspunkt for evalueringen
 • Testresultater og observerte problemer
 • Dersom endringen er forkastet, begrunnelse for hvorfor
 • Informasjon om scenarier og evaluering

TDT4285 Planl&drift IT-syst

klassifisering
Prioritet:

Lav (kan utsettes)

Normal

Høy (foran annet)

Urgent (hastesak)

Kategorisering:

Lav impact

Betydelig impact

Stor impact

Klassifisering

TDT4285 Planl&drift IT-syst

planlegging og godkjennelse
Tre godkjennelser:

Finansiell (har vi råd, og kost/nytte?)

Teknisk (er det både gjennomførbart og lurt?

Forretningsmessig (er det hensiktsmessig for kundene og leveransen?)

Forward Schedule of Change (FSC): oversikt over planlagte endringer

CAB bør behandle:

Uautoriserte endringer

Autoriserte endringer som gikk utenom CAB

RFC for review av CAB

Åpne og lukkede endringer

Review av gjennomførte endringer

Planlegging og godkjennelse

TDT4285 Planl&drift IT-syst

koordinering
Nøkkelbegreper:

Iterativ prosess

Utprøving på testlab

Helhet: SW, HW, dokumentasjon, prosedyrer ...

RFC er planen som styrer endringen

Koordinering

Bygge

Teste

Gjennomføre

TDT4285 Planl&drift IT-syst

evaluering
Det bør gjennomføres Post-implementation review (PIR) i etterkant av endringen.

Dette gjennomføres eller styres av CAB.

Ble hensikten oppnådd ved gjennomføringen av denne endringen?

Hva er (om relevant) brukertilfredsstillelsen?

Har man oppdaget noen bieffekter av denne endringen?

Klarte man å holde seg innen budsjett på utstyr, arbeidstid og klokketid?

Videre oppfølging bør vurderes.

Evaluering

TDT4285 Planl&drift IT-syst

standard endringer
Standard endringer
 • Dersom endringene er små, strukturerte, oversiktlige og hyppige, bør man vurdere å forhåndsgodkjenne en standard endring.
 • Std endringer er som ’maler’ eller prosedyrer, der bestemte handlinger i bestemte situasjoner er godkjent uten ytterligere behandling.
 • Disse logges, men Change mgr er ikke involvert i det enkelte tilfellet.

TDT4285 Planl&drift IT-syst

hasteendringer
Hasteendringer
 • Ved behov for hasteendinger kan ’alle’ forsinkende ledd gås utenom ...
 • ... men prosedyrene for dette må være relevant definert for organisasjonen på forhånd:
  • CAB/EC er et subsett av CAB som er lettere å sammekalle
  • Change mgr kan ta beslutninger på ’fullmakt’
  • Testing, registrering etc kan utføres i ettertid
 • Viktig: at alle snarveier blir evaluert i ettertid

TDT4285 Planl&drift IT-syst

rapportering
Rapporter:

Antall endringer pr tidsenhet totalt og pr CI

Oversikt over opphav til endringer og RFC.

Antall vellykkede endringer

Antall back-outs

Antall incidents som kan relateres til endringer

Grafer og trendanalyse

Ytelseindikatorer:

Antall endringer gjennomført pr tidsenhet

Gj.snittlig tid for å gjennomføre en endring

Antall forkastede endringer

Antall incidents som kan relateres til endringer

Antall back-outs

Kostnadene knyttet til endringene

Andel endringer som er innenfor tidsplaner og budsjett

Rapportering

TDT4285 Planl&drift IT-syst

input og output
Input og output

FSC

FSC

RFC

Triggers for

andre proc

Change

mgmt

CMDB

Historikk

Annet:

f.eks PSA

capacity plan

Rapporter

TDT4285 Planl&drift IT-syst