Európai Menekültügyi Alap
Download
1 / 18

- PowerPoint PPT Presentation


 • 75 Views
 • Uploaded on

Európai Menekültügyi Alap 2011. évi allokációja SZAKMAI RÉSZ Pályázható célkitűzések és tevékenységek Célcsoportok A pályázók tájékoztatása, 2011. szeptember 8. Szolidaritási és migrációs áramlások igazgatása (2007-2013) általános keretprogram: Európai Menekültügyi Alap (EMA)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - meagan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Eur pai menek lt gyi alap 2011 vi allok ci ja szakmai r sz

Európai Menekültügyi Alap

2011. évi allokációja

SZAKMAI RÉSZ

 • Pályázható célkitűzések és tevékenységek

 • Célcsoportok

  A pályázók tájékoztatása, 2011. szeptember 8.


Ema 2011 ny lt

Szolidaritási és migrációs áramlások igazgatása

(2007-2013) általános keretprogram:

 • Európai Menekültügyi Alap (EMA)

 • Harmadik országok állampolgárainak beilleszkedését segítő európai alap (EIA)

 • Európai Visszatérési Alap (EVA)

 • Külső Határok Alap (KHA)

EMA 2011. nyílt


Jogi h tt r eu
Jogi háttér - EU

 • 2007/815/EK bizottsági határozat a 2007/573/EK határozat stratégiai végrehajtásáról („prioritások”)

 • 2007/573/EK európai parlamenti és tanácsi határozat a „Szolidaritás és migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében a 2008-2013-as időszakra az EMA létrehozásáról („célkitűzések” és „tevékenységek”)

 • 2008/22/EK bizottsági határozat a (…) 2007/573/EK határozatnak az igazgatási és pénzügyi irányításra vonatkozó szabályai tekintetében a végrehajtási szabályok megállapításáról


Jogi h tt r hu
Jogi háttér - HU

 • 2007. évi LXXX. törvény a menedékjogról

 • 301/2007. (XI. 9.) kormányrendelet a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról

 • 52/2007. (XII. 11.) IRM rendelet a menekültügy szervezeti rendszeréről

  Pályázati útmutató I.4. !


F bb jogszab lyv ltoz sok
Főbbjogszabályváltozások

A Met. legfontosabb módosításai:

 • Jogorvoslati rendszer változása (megszűnt a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékessége)

 • Az elhelyezési szabályok változása (knk kérelmezők gyermekvédelmi intézményben történő elhelyezése; őrizetben lévő menedékkérőket nem kötelező befogadó állomáson elhelyezni)

 • A menekültügyi eljárás szakaszainak változása


C lkit z sek
Célkitűzések:

 • a tisztességes és hatékony menekültügyi eljárás biztosítása;

 • a befogadási feltételek fejlesztése;

 • menekültek és oltalmazottak társadalomba való beilleszkedése;

 • a menekültpolitika fejlesztését és javítását célzó tagállami képességek elősegítése;

 • áttelepítési program kidolgozása


C lcsoportok
Célcsoportok:

a) menedékkérő (aki menekültkénti vagy oltalmazottkénti elismerésre irányuló kérelmet terjesztett elő)

b) menekült

c) oltalmazott

d) harmadik ország állampolgára vagy hontalan személy, akit egy tagállamba áttelepítenek vagy telepítettek át


C lkit z sek c lcsoportok
Célkitűzések - célcsoportok:

a tisztességes és hatékony menekültügyi eljárás

a befogadási feltételek fejlesztése

menekültek és oltalmazottak társadalomba való beilleszkedése

a menekültpolitika fejlesztését, figyelemmel kísérését és értékelését célzó tagállami képességek javítása

áttelepítési program kidolgozásának elősegítése

menedékkérők (*), közvetett célcsoport

menedékkérők

menekültek, oltalmazottak

közvetett célcsoport

áttelepítésre várók, áttelepített személyek, közvetett célcsoport


Egy tev kenys g egy projekt elv
EGY TEVÉKENYSÉG EGY PROJEKT ELV

 • Egy projekt egy tevékenységre irányulhat, vagyis tevékenységenként egy projektet lehet benyújtani

 • A számokkal jelölt kategóriák a célkitűzések

 • A betűkkel jelölt kategóriák a tevékenységek

 • A jelöletlen,tevékenységeken belüli alkategóriák példák a tevékenységek tartalmára

  Mind a célkitűzések mind a tevékenységek felsorolása kimerítő, tehát kizárólag az ezekre irányuló projektek támogathatók, az ezeken kívüli célkitűzésekre és tevékenységekre irányuló projektek nem támogathatók.

  A példákra vonatkozó felsorolás csupán példálózó jellegű, azoktól el lehet térni, amennyiben a projekt olyan programra irányul, ami a meghatározott tevékenységnek megfeleltethető.


Hasznos tudnival k
Hasznos tudnivalók

1)A Bizottság 2011. június 23-án hivatalosan jóváhagyta az EMA 2011-es éves programot

a pályázati útmutató azzal összhangban van

táblázat jelzi az éves programban a tevékenységre allokált összeget és tervezett indikátort

„almát az almával” elv érvényesülése az értékelésnél (pályázati útmutató 30. oldal)

2)Nyertes pályázat esetén a pályázó felelőssége hitelt érdemlően igazolni, hogy az EMA célcsoportjába tartozó személyeket vont be

3) Javasoljuk már az előkészítés szakaszában felvenni a kapcsolatot a menekültügyi hatósággal a szakmai megalapozottság érdekében


1 a tisztess ges s hat kony menek lt gyi elj r s biztos t sa
1. A TISZTESSÉGES ÉS HATÉKONY MENEKÜLTÜGYI ELJÁRÁS BIZTOSÍTÁSA

a) A menekültügyi eljárás fejlesztése

b) A jogisegítségnyújtáshoz való hozzáférést és minőségi jogi segítségnyújtás biztosítását célzó intézkedések

!Képzésre/egyeztetésre/konferenciára irányuló projekteknél a tematikát csatolni kell a pályázati anyaghoz!


2 a befogad si felt telek fejleszt se
2. A BEFOGADÁSI FELTÉTELEK FEJLESZTÉSE

a) A befogadási feltételek fejlesztését célzó kiegészítő szolgáltatások biztosítása

b) A befogadási feltételek fejlesztése a különleges bánásmódot igénylő menedékkérők vonatkozásában


3 menek ltek s oltalmazottak t rsadalomba val beilleszked se
3. MENEKÜLTEK ÉS OLTALMAZOTTAK TÁRSADALOMBA VALÓ BEILLESZKEDÉSE

a) A helyi önkormányzatok menekültek, oltalmazottak magyar társadalomba való beilleszkedését elősegítő komplex kísérleti projektjei

b)Személyre vagy meghatározott csoportra szabott komplex, vagy speciális projektek kialakítása, működtetése, fejlesztése a menekültek és oltalmazottak magyar társadalomba való beilleszkedésének elősegítésére

c)Különleges bánásmódot igénylő személyek társadalmi beilleszkedésének elősegítése


4 a menek ltpolitika fejleszt s t s jav t s t c lz tag llami k pess gek el seg t se
4. A MENEKÜLTPOLITIKA FEJLESZTÉSÉT ÉS JAVÍTÁSÁT CÉLZÓ TAGÁLLAMI KÉPESSÉGEK ELŐSEGÍTÉSE

a) A magyar menekültpolitika fejlesztéséhez hozzájáruló tanulmány, kutatás vagy módszertan

Például:

- származási országinformációk felhasználása,

- menekültek, oltalmazottak integrációjának stratégiája,

- életkor-meghatározási eljárás


5 ttelep t si program kidolgoz sa
5. ÁTTELEPÍTÉSI PROGRAM KIDOLGOZÁSA

 • A nemzeti áttelepítési programvégrehajtásának elősegítése

  A kiválasztási misszió végrehajtása


Kieg sz t jelleg
KIEGÉSZÍTŐ JELLEG

Az EMA Alaphatározat (2007/573/EK európai parlamenti és tanácsi határozat a „Szolidaritás és migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében a 2008-2013-as időszakra az EMA létrehozásáról) 7. cikke:

„Kiegészítő jelleg, összhang és megfelelés

(1) Az alapból nyújtott támogatás a nemzeti, regionális és helyi

intézkedéseket egészíti ki, beépítve ezekbe a Közösség prioritásait.”


K rd sek s v laszok
Kérdések és válaszok

A pályázati útmutatóban foglaltakkal kapcsolatos további tisztázó kérdéseket legkésőbb 2011. szeptember 30-ig lehet megküldeni az ema@bm.gov.hu címre.

A Felelős Hatóság a fenti címre küldött kérdéseket és azok válaszait összegyűjtve előreláthatólag 2011. október 4-ig közzéteszi a Felelős Hatóság honlapján. (www.solidalapok.hu )

Telefonon tájékoztatást nem tudunk adni.


Eur pai menek lt gyi alap 2011 vi allok ci ja szakmai r sz

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Dr. Drienyovszki Lilla – BM EUEFO